Victoria Art Center vă invită vineri 15 septembrie, orele 19.00 – 21.30, la vernisajul expoziției ”Interioare” – Arantxa Etcheverria.

12.09.17 by

“Interioare”

“… în timp ce conceptele creează idoli, așa cum observă Grigorie de Nyssa, doar mirarea surprinde ceva. Ea reprezintă atât intrarea, cât și ieșirea din labirint. Cu alte cuvinte, trecerea de la o stare la alta. Iar orice schimbare de stare, spune Rene Guenon, este în același timp o ieșire și o intrare, dacă o considerăm de o parte sau de cealaltă: ieșire în raport cu starea precedentă, intrare în relație cu starea constantă. De aici, importanța simbolismului ușilor în arta medievală.
Esența nu este oare să treci peste praguri, nivele, stări diferite în care omul este dezbrăcat de fixațiile ideologice, acele “cadavre ale frumuseții” despre care vorbește Serghei Bulgakov?…”
(Extract de “Tensiunile ratacirii” de Andre Desilets).

Victoria Art Center invites you to the opening of the exhibition ”Interiors” – Arantxa Etcheverria , 15 of September 2017, 7 – 9.30 pm.

“Interiors”

“… while concepts create idols, as Gregory of Nyssa notices, only the astonishment capture something.
It represents both the entrance and the exit of the maze. In other words, the transition from one state to another. And any change of state, says Rene Guenon, is at the same time an exit and an entrance, if we consider it to be the one or the other: the exit is in relation to the previous state, the entrance is in relation to the constant state. Hence, the importance of symbolism of doors in medieval art.
Isn’t the essence expressed by crossing limitations, levels, different states in which man is stripped of ideological fixations, those “corpse of beauty” that Sergei Bulgakov speaks about?…”

(Extract of “The tensions of wandering” of Andre Desilets).

PROGRAM: Marti-Vineri 15:00-19:00 Sambata 11:00-15:00

VICTORIA ART
Center for Contemporary Cultural Production
www.artvictoria.ro
www.omniscop.ro

Related Posts

Tags

Share This

Leave a Comment

ERROR: si-captcha.php plugin: GD image support not detected in PHP!

Contact your web host and ask them to enable GD image support for PHP.

ERROR: si-captcha.php plugin: imagepng function not detected in PHP!

Contact your web host and ask them to enable imagepng for PHP.