Verigile Neamului

08.01.19 by

În Duminica de dinaintea Nașterii Domnului se citește Evanghelia genealogiei Mântuitorului. Sunt înșirați acolo moșii și strămoșii după trup ai Domnului Iisus Hristos până la a patruzeci și doua spiță. Este uimitor! Gândiți-vă câți strămoși vă cunoașteți fiecare: tatăl, bunicul, străbunicul și…. stră-străbunicul în rare cazuri.

La evrei evidențele de stare civilă se țineau la sinagogi și temple cu mare strictețe. Fiecare membru al comunității putea să afle de acolo pe cine a avut mai de seamă printre strămoșii lui. În cazul Mântuitorului, acele evidențe scot la lumină că El era descendentul întemeietorului poporului evreu, celui dintâi strămoș, Avraam. Mai mult, era de viță domnească, descendent al celor mai mari regi ai poporului: David și Solomon. La o adică, dacă s-ar fi pus problema ocupării tronului regal, Mântuitorul ar fi avut dreptul să candideze, fiind ,,os domnesc”, fără putință de tăgadă.

Registrele păstrate la sinagogi și temple erau documente istorice de mare valoare. Ele ne dovedesc și nouă cât de importante sunt actele și cât de importantă este istoria în viața unui om și a unui popor. Nicolae Iorga spunea că cel care nu-și cunoaște istoria este ca un copil orfan, care nu – și cunoaște părinții. Istoria ne spune cine suntem și de unde venim; ne arată care au fost idealurile moșilor și strămoșilor noștri, momentele lor de înălțare și de decădere, clipele de victorie și de înfrângere pentru realizarea acelor idealuri. Pătrunzând tainele istoriei, te simți și tu fiu al Neamului tău, al Țării tale, te simți o mică verigă dintr-un lanț uriaș, cu milioane de verigi, care se susțin una pe alta. Înțelegi că ai și tu un rost și o țintă în viață, care se leagă de rosturile și idealul Neamului tău. Înțelegi că trebuie să dai mai departe urmașilor tăi, ca pe o ștafetă, conștiința apartenenței de acel Neam, zestrea moștenită din străbuni, formată din limbă, religie, port, muzică, dans, datini și obiceiuri. Poate în lume cunoști alte neamuri mai mari, mai puternice, mai bogate, care ar putea să-ți ofere condiții mai bune de viață. Dacă știi că ești fiul unui neam anume, nu-ți vei părăsi niciodată neamul, după principiul ,,ubi bene ibi patria”, adică ,,unde este bine, acolo este patria”, ci vei rămâne alături de ai tăi să duci greul și necazul, bucuria și durerea neamului tău. În lume, de asemenea, vei întâlni femei mai tinere, mai frumoase, mai bogate, mai învățate decât mama ta. Cu toate acestea, mama este unică, de neînlocuit; este mama ta. Acelea vor putea să-ți fie prietene, iubite, neveste, dar niciodată mamă! Așa este și Țara. Un popor nu este o adunătură de lume, o turmă, o populație, ci el este o ființă istorică, menit de Dumnezeu să aibă un rost în lume, un ideal. Dacă acel popor se risipește, dacă mințile lui luminate se duc după locuri de muncă mai călduțe, dacă meșterii și muncitorii lui cei mai tineri, mai puternici și mai vrednici pleacă peste mări și țări după un salariu mai bun; dacă milioane de copii nenăscuți sunt aruncați în tomberoane, cu siguranță acel Neam nu-și va mai putea împlini menirea lui în lume, rostul lui istoric în concertul popoarelor. El va semăna cu un motor din care ai luat o mare parte din piese și după aceea te miri că nu vrea să pornească sau că nu merge bine. Toate își aveau locul lor, rostul lor, iar constructorul a știut pentru ce a pus-o acolo pe fiecare.

Cei care încearcă să ne îndepărteze de Istorie sunt vrășmași de neiertat ai Neamului. Îndepărtarea se face prin superficialitatea studierii Istoriei în școală; prin încercarea de a include haotic istoria națională în istoria universală, dezorientând complet pe bieții copii; prin distrugerea actelor și documentelor; prin falsificarea adevărurilor istorice; prin eliminarea denumirilor topografice, care sunt locuri de sfântă aducere aminte păstrate din moși-strămoși; prin distrugerea familiei tradiționale și a religiei străbune; prin eliminarea de pe actele de identitate a numelor părinților; prin înstrăinarea și vânzarea pământului și bogățiilor solului și subsolului țării străinilor; prin manipularea locuitorilor, în sensul de a le inocula repulsie și dispreț de propria țară și de propria istorie; prin îndobitocire etc.

Să ne păstrăm Istoria cu sfințenie, căci ea este buletinul nostru de identitate.

Related Posts

Tags

Share This

Leave a Comment

ERROR: si-captcha.php plugin: GD image support not detected in PHP!

Contact your web host and ask them to enable GD image support for PHP.

ERROR: si-captcha.php plugin: imagepng function not detected in PHP!

Contact your web host and ask them to enable imagepng for PHP.