UȘI ÎNCHISE, PLICURI DESCHISE. IOSIF KIRÁLY – LUCRĂRI TIMPURII, 1975 – 2000

23.04.18 by

Credit imagine / Image credit: Iosif Király, Fumul / The Smoke, acțiune / action, 1983, fotografie a/n / b/w photograph

Joi, 26 aprilie, ora 19:00, vă invităm la vernisajul expoziției

UȘI ÎNCHISE, PLICURI DESCHISE. IOSIF KIRÁLY – LUCRĂRI TIMPURII, 1975 – 2000

Artist: Iosif Király

Curator: Ruxandra Demetrescu

Coordonator MNAC / MNAC Bucharest Coordinator: Alexandru Oberländer-Târnoveanu

Design expoziție / Exhibition design: atelier ad hoc

Sponsori / Sponsors: Crama Oprișor, Policolor, Grup Transilvae

26.04.2018 – 30.09.2018 Etajul 2 / 2nd Floor

Expoziția „Uși Închise, Plicuri Deschise. Iosif Király – Lucrări timpurii, 1975 – 2000” propune prezentarea activității artistice timpurii a lui Iosif Király sub semnul recuperării și al unei revizitări critice. Conform mărturiei artistului, titlul face trimitere la faptul că majoritatea acțiunilor și lucrărilor prezentate în această expoziție s-au realizat nu în spații publice, ci în spații private, cu ușile închise sau în orice caz fără spectatori. Marea majoritate a lucrărilor nu a fost expusă la vremea respectivă, ele fiind asumate și destinate încă de atunci unui public din alt loc sau din alt timp. Plicurile însă – mărturie tangibilă a mail-art-ului – constituiau o deschidere spre lumea „adevărată”, pe care artistul doar și-o putea imagina și o cunoștea doar indirect. În același timp, spre sfârșitul anilor ’80, plicurile au început să fie urmărite de Securitate, deschise și/sau oprite din drumul lor înainte de a ajunge la destinatar. Iată de ce mail-art constituie un reper semnificativ, un pol important al expoziției, prezentat într-un spațiu distinct. Sunt expuse fotografii, desene și obiecte realizate într-un interval cronologic ce se încadrează în istoria recentă: anii 1970 și 1980 (cu câteva prelungiri semnificative în ultimul deceniu din secolul trecut). Din perspectiva de acum, anii de după 1990 constituie o prelungire și încheiere a paradigmei începute în 1975, fiind în același timp anii de deschidere și pătrundere reală în contextul artistic internațional și orientarea spre teme care aveau să domine creația lui Király până astăzi (timpul, memoria, arhiva etc.) sau spre activități de educator și inițiator de proiecte.

[ENG]

Thursday, April 26th, 7:00 p.m. we invite you to the opening

CLOSED DOORS, OPEN ENVELOPES. IOSIF KIRÁLY – EARLY WORKS, 1975 – 2000

The exhibition “Closed Doors, Open Envelopes. Iosif Király – Early Works, 1975 – 2000” proposes the presentation of the early artistic activity of Iosif Király under the sign of recovery and critical revision. According to the artist’s testimony, the title refers to the fact that most of the actions and works presented in this exhibition happened not in public spaces, but in private ones, behind closed doors or in any case without spectators. The great majority of the works were not exhibited at that time, since, back then, they were assumed and intended for an audience from another place or time. However, the envelopes – a tangible testimony of mail-art – represented an opening to the “true” world that the artist could only imagine and which he knew only indirectly. At the same time, towards the end of the 1980s, envelopes began to be tracked by the Securitate (Department of State Security), they were opened and/or stopped off their way before reaching the recipient. This is why mail-art is a significant landmark, an important pole of the exhibition, presented in a distinctive space. There are exhibited photographs, drawings and objects that are made in a chronological range which fits into recent history: the 1970s and 1980s (with some significant extensions in the last decade of the last century). If we look back from a present perspective, the years after 1990 are an extension and a conclusion of the paradigm that began in 1975, being, at the same time, the years of a real opening and penetration in the international artistic context and of orientation towards the themes that would dominate Király’s creation until today (time, memory, archive etc.) or to activities as educator and project initiator.

—————————————————

Muzeul Național de Artă Contemporană, Str. Izvor 2-4, Aripa E4, București, Intrare prin Calea 13 Septembrie

Web: www.mnac.ro RSVP event: https://www.facebook.com/events/1905834056157550/

Sponsori / Sponsors: Crama Oprișor, Policolor, Grup Transilvae.

Parteneri media / Media Partners: Igloo, zeppelin, Șapte Seri, Radio France Internationale – Rfi, feeder, energiea, we ART, Vision Media Plus, Kepi Consult, Radio România Cultural, Revista ARTA.

Accesul cu automobilul se face pe poarta A1 (intrarea de la Senat), iar ieșirea se face pe la fosta intrare la muzeu. Accesul pietonal rămâne neschimbat. Link Google Maps.

Car access is made on the A1 Gate (entrance to the Senate) while the exit is made through the former entrance to the museum. Pedestrian access remains unchanged. Google Maps link.

www.omniscop.ro

Related Posts

Tags

Share This

Leave a Comment

ERROR: si-captcha.php plugin: GD image support not detected in PHP!

Contact your web host and ask them to enable GD image support for PHP.

ERROR: si-captcha.php plugin: imagepng function not detected in PHP!

Contact your web host and ask them to enable imagepng for PHP.