Urare de Crăciun

24.12.14 by

Coboară, coboară
Fără nicio scară –
Coboară de Sus
Dalbul Fiu Iisus…

Coboară urcând
Pe un fulg de gând –
Coboară, coboară
pe corn de mioară

Dintr-un grai bălai,
Valah grai şi nai
Picurând duios
Logosul-Christos

Că el fu străbunul
Ce udă alunul,
Paltinul şi bradul –
Tu mi-L adă, adu-L

Din ceruri Înaltul
Duh trupat în Altul,
Fiu al Omului,
Dar şi-al Domnului,

IIsus cel născut
În iesle de lut
Şi-n fân afânat
De Spirit Înalt –

Aburi de asin
Numai dor, nu chin,
Răsuflare blândă
De turmă bolândă

Aşteptând de veci
Să coboare-n beci –
Beciul pământean
Şi răsăritean

Luminat de magi
Codri mari de fragi
Mânaţi de o Stea
Care nu stătea

Pe cerul sticlos
Jurând tacticos
Că la Bethleem
Oile nu gem,

Bourii nici ei –
Luminaţi ahei
Prin al căror abur
Din fuiorul dur

Sfântul Duh călzeşte,
Tainic încălzeşte
Pruncul Omului
Şi al Domnului,

Împărat celest
Dăruit agrest
În zi de Crăciun
Când niciun păun

Coada nu-şi roti,
Ci biblic rodi
Rodie-nfocată
Lăstărind pe dată

În Pruncul-Lumină
Răsădind în tină,
În Pruncul Frumos
În Iisus Christos

Cel tainic născut
Din floarea de scut
Şi spada-măslin
Ramură suspin

Păcii în delir
Mestecată-n jir
De mistreţ trufaş
În război nănaş

Vanităţii nude
Gonind paparude
Dincolo de ploi
Şi de portaltoi

Mărului rotat
În nimb de păcat
Prin Eva indus
Celui Adam dus

Din rai în nămol
Sunând ca un gol
De chimval neant
Până-n celălalt

Capăt păcătos
Al lumii pe dos –
Vină pentru care
Coboară pe Cale

Din stelare care
În ieslea din vale
Cel ce se va duce
Repede pe cruce

Spre-a ne izbăvi
Şi-a ne mântui
De pustiul tot
Cuprins într-un cort:

Păcatul dintâi
Cu care mângâi
Trufia şi ura,
Patima şi zgura

Celui ce din rana
Plimbată de Ana
Până la Caiafa
Şi-napoi la iapa

Lui Pilat din Pont
Ce nu ţine cont
De Fiul Divin,
Ci se spală-n vin,

În lapte şi miere,
Sânge de muiere
Botezată-n fiere –
Doamne, cine cere

Răstignire rece,
Spinul crud Ţi-l trece
Peste fruntea susă
Înspre Tatăl dusă,

Piroane-nflorinde
Din duh de colinde –
Iisuse, Iisuse,
Cine mi te-aduse

Pe Terra-ntinată
În mâzgă şi-n vată
De zahăr osos
Pe Tine, Christos,

Răstignit de-a latul
Până în înaltul
Graiului valah
Izbucnind în: ,,Ah,

De ce-mi venişi, Doamne,
Pentru-atâtea toamne
De inconştienţă,
Deloc mefienţă,

Să te laşi învins
În cel necuprins
Al Golgotei deal
Fără de alean,

Înfierat să fii
De netrebnici fii
Pierduţi în păcate,
Lanţuri şi lăcate –

Cin’ să le descuie?
Doar a Tale cuie,
Piroane-nnodate
De cruce legate

Cu lacrimi de sânge
Pe care le plânge
Maica Ta, Maria,
Văzând că Mesia

Destinul şi-L lasă –
Clipă de mireasă –
Celor păcătoşi
Şi de rele roşi,

Celor dedulciţi,
La rău nărăviţi,
Pe care-i salvează
Cu viaţa Sa-Rază

De tainic Luceafăr,
Fiu Domnesc şi teafăr
Înviind în cer
Unde nu mai pier

Nici păsări, nici stele,
Ci numai acele
Obiele şi iele
De-nvelit pingele

Din talpa, adâncă,
Iadului stei-stâncă
Punându-i zăbală
Şi zăvor în strană….

…Coboară, coboară
Fără nicio scară –
Coboară de Sus
Dalbul Fiu Iisus…

Coboară urcând
Pe un fulg de gând –
Coboară, coboară
Pe stea de mioară….

Cuib al vieţii este
Moartea… Şi poveste…

Moartea e sămânţa
Vieţii noi… Săpânţa

Râde-n Lună nouă
Şi ne taie-n două
Cuvântul şi vântul
Ce ne-ntinde untul

Din străvechiul grai
Până-n porţi de rai,
De la Răsărit –
Unde-am nemurit –

Până în Apus,
Unde toţi ne-am dus
După Prea Curata,
Binecuvântata

Fecioara Maria
Născând pe Mesia

Îmbrăcată-n ia
Alăptând vecia…

Craiova, 24 Decembrie 2014

www.omniscop.ro

Related Posts

Tags

Share This

Leave a Comment

ERROR: si-captcha.php plugin: GD image support not detected in PHP!

Contact your web host and ask them to enable GD image support for PHP.

ERROR: si-captcha.php plugin: imagepng function not detected in PHP!

Contact your web host and ask them to enable imagepng for PHP.