Troiţă, Poartă-n cer, Coloană… (Punct, contrapunct)

21.03.12 by

Dan-LUPESCU-...portret-in-chenar-thailandez.

I.

…Vin corbii îngerului Allan Poe !

Dan-LUPESCU-...portret-in-chenar-thailandez.

Dan-LUPESCU-...portret-in-chenar-thailandez.

Vâslind în floarea de dudău,
Punţi magice aruncă-n făgădău
Viteazului Mihai la Mirăslău…

II.

Pata de sânge ţipă-n Eminescu
Argintul viu din codrul în buiestru
Basme scriind cu pana lui Silvestru
Din Pegas năzărind în şes cu
Holograma clopotelor din izvoare
În care flacăra dintâi nu moare,
Ci trece-n lira lui Orfeu
În miez de noapte curcubeu,
Sonuri de sfere – prim arheu…

III.

…Ah, puii corbilor lui Edgar Poe
Vuind în cerberul cel nou –
Călău şi fierăstrău la Chişinău…

IV.

…Plânge-n Torino giulgiul. Şi-n ilău
Bătut mereu de Dumnezeu,
Nu, Nevermore, nu voi mai bate
La cald piroanele-nflorate
În Via Dolorosa răsturnate
Pe cheia-mpărătească ce deschide
Calea-Nvierii noastre cu Isus
Din stâncă răsărit în porumbelul sus

Întrezărit în prag de Înălţare
Şi-n Timpul timpurilor vestitoare
De viaţa veşnică din sângeria floare
De busuioc, isop, cucută
Pe care n-are cine s-o asmută
În contra iernii care vine…

V.

Ci vine, Doamne, vine, vine, vine
Cu tina tihnelor din mine
Până la Orionul orbitor din Tine
Rodind în fluturi şi-n albine…

VI.

…Doar corbii lui Tradem şi Poe
Dau vamă lui Bacovia-n Bacău…

Ci ninge, ninge-apocaliptic
Ca-ntr-un amurg electrolitic…

VII.

…La Târgu Jiu, sub geana lui Brâncuşi,
Noi ne lăsăm seduşi şi duşi
De duhul Răstignirii şi-Nvierii

Dincolo, hăt, de porţile tăcerii,
Ale nemorţii, naşterii-mpăcării
În aurul curgând al mierii…

VIII.

…Uf, corbii clipelor rod în sicriu
Şi-n aripa de serafim târziu
Cu care mă-nfrăţesc şi scriu
Poemul purpuriu din bisturiu
Ce sânge picură-n clepsidră…

IX.

Brad şi gorun se înfrăţesc în ghindă,
Înger de taină, heruvim-oglindă
Stânca filozofală să-mi deschidă
Cheia de boltă, cearcănul anhidră
Sare a Timpului, jar, crisalidă
Duhului ce-am fost, ce sunt, ce fi-voi
În Golgotă !,-n Tabor şi-n roi
De ochi de lupi şi corbi strigoi
Strigându-ne din doi în doi…

X.

Catargul izbăvind şi prora
Cu steaua-nfiptă-n aurora
Din corbii dalbi ningând în Poe,
Care devoră secolul-dulău
Muşcând din poduri infinite
Columbe din columnele trăznite,

Cine mă minte, Doamne, cine mi Te
Ascunde-n dang, ding-dang de zurgălăi
Totem peste himere, peste văi,
Troiţă şi fântână în Rarău,
Sânge de Voievod în Gorăslău…

XI.

…”Nici nu-nţelegeţi ce vă las !” –
Şoptea Brâncuşi în gara fără glas
Plecând lunatic, fără de popas,
Unde doar Ursitorile au mas
Şi Masa meselor au ferecat
Cu taina ghemului nedezlegat…

XII.

…Fără Goog by ori Bun rămas,
Cu Brâncuşi plec, Mihai şi Poe
Să batem Timpu-n lung şi-n hău,
În lat să-l batem şi-n înalt
Până-n tărâmul celălalt
Cât încă-i cald, roşu şi arde
Clepsidrele din halebarde…

XIII.

…Ah, crinii corbilor lui Edgar Poe
Din părul despletit, al tău,
Vor să înveţe fulgerat şalău
Să zboare-n zarea din Ceahlău…

Cu părul Berenicei până-n brâu
Sticlind galactic, mă botez în râu
De stele înspumate-n frâu…

XIV.

…În Constelaţia Emin-Enescu
Înmugureşte diamant zeiescu…

XV.

Da, Nevermor… Nu, Nevermor,
Pe iţele din magicul covor
Chemat de ţărmurile fără dor
N-am să mai cânt şi n-am să zbor
Decât în slujba tuturor…

XVI.

Nu, Niciodată, Nevermor,
Miticul Timp n-am să-l omor…

Aripi de ceară am să-i pun
Precum Ycarului străbun
Şi am să-l biciui cu albastru
De Voroneţ etern sihastru,

Clipele le-oi însămânţa
În stânca lui Sisif şi-a Ta,

Doamne, al meu şi-al tuturora
În care toate cele-s Hora:
Ţâşnire, dor, vibraţie,
Iubire, vis, stare de graţie…

Iar focul viu, din miez de Soare,
Printr-un ciclopic ochi-vâltoare
Cu Prometeu îl voi aduce
La tâmpla Maicii din răscruce…

XVII.

…Dar mă priveşte ca pe-un orb
Fulgerul negru, albul corb:
– Să nu mă-ngâni şi să nu-ţi strigi
Lacrimi de sânge în ferigi,

Deşarte legăminte să nu faci
Cu paznici falşi printre araci –
Tăcerile dintâi învaţă să le taci…

Şi roagă-te mereu, clipă de clipă,
Pentru Lumina din aripă…

XVIII.

O, corbilor lui Tradem şi lui Poe
Dăm vamă şi-n Craiova, şi-n Bacău…

Din troiţe-n Coloana Infinirii
Jertfimu-ne doar Mântuirii…

 

Craiova, 10-12-13 februarie 2012

www.omniscop.ro

Related Posts

Tags

Share This

Leave a Comment

ERROR: si-captcha.php plugin: GD image support not detected in PHP!

Contact your web host and ask them to enable GD image support for PHP.

ERROR: si-captcha.php plugin: imagepng function not detected in PHP!

Contact your web host and ask them to enable imagepng for PHP.