Theodor Moise Everything in White – solo show –

09.11.17 by

02 noiembrie – 03 decembrie 2017

Galeria creart
Piața Alexandru Lahovari nr. 7, București

Vernisajul: 02 noiembrie, 19:00 – 21:00
FB event: https://www.facebook.com/events/136259267019429/

Curator: Răzvan Ion

“Albul este culoarea absolută care reflectă lumina în mod egal pe toată suprafața de undă a spectrului, creând senzația spațiului continuu. Suma tuturor culorilor sau absența lor generează albul. De aici obsesia vopsirii tuturor lucrurilor în mod abuziv. Fie ca este vorba de fotografie, desen, pictura sau obiect, toate reflectă aceasta idee. Hegel argumentează că “personalitatea se exprima în totalitatea acțiunilor și produselor sale”. “Everything in White” este un exercițiu continuu, o lupta nesfârșită cu idealizarea lucrurilor și de purificare a memoriei personale.” (Theodor Moise)

“Lacan vorbește despre sfera simbolică unde ego și identificările sale aparțin imaginarului. La Moise, albul este un imaginar purificator imperfect, penetrabil. El exorcizează, purifică ambianța într-o reprezentare a propriei realități. Conștient că albul nu e decât proiecția unui nou început. Imposibilitatea albului devine definitivă.
Modul de expunere amintește de conceptul de “obiect devenit spațiu”. Unde spațiul devine profund prezent, iar plasarea de obiecte crează o stare a spatiului.” (Răzvan Ion, extras din eseul “Thodor Moise – Everything in White”)

Theodor Moise (n. 1996) este artist și grafician. A expus în diverse contexte, a editat și ilustrat cărți și reviste. Recent a fost selectat în expoziția “Junge Rumänische Plakatkunst” la Fantom, Berlin. Trăiește și lucrează la București. Instagram: theodormoise

Răzvan Ion este artist, curator și teoretician. A expus în cadrul Bucharest Biennale, Poznan Biennial, SKC Gallery- Belgrade, National Museum of Art – Cluj, ICA – Bucharest, NY Experimental Festival, InterFACES – Bangkok, Centro Cultural del Matadero – Huesca, International Photo Ljubljana, CCA Ekaterinburg, National Museum of Art – Timișoara, ICA Budapest, New Langton – San Francisco etc. A fost profesor asociat la University of California, Berkeley; Lisbon University; Central University of New York; University of London; Sofia University; University of Kiev; etc. A ținut conferințe și prelegeri în cadrul a diferite instituții de artă precum Witte de With, Rotterdam; Kunsthalle Vienna; Art in General, New York; Calouste Gulbenkian, Lisbon; Casa Encedida, Madrid etc. A publicat în diverse cărți și reviste. Prima carte de artist i-a fost publicată în anul 2004. A editat mai multe reviste și cărți cea mai recentă fiind “Architectural Economy of a Biennial”. Este profesor la Universitatea din București unde predă studii curatoriale și gândire critică. Recent a fost numit curator al Bucharest Biennale 8, alături de Beral Madra.

Eveniment organizat de Primăria Capitalei prin creart

Imagine: Theodor Moise, “Everything in White”, fotografie din cadrul cercetării. Prin amabilitatea artistului.

Theodor Moise
Everything in White
– solo show –

November 02 – December 03, 2017

creart Gallery
7, Alexandru Lahovari Square, Bucharest

Opening: November 02, 19:00 – 21:00
FB event: https://www.facebook.com/events/136259267019429/

Curator: Răzvan Ion

“White is the absolute color which reflects light equally upon the whole spectrum creating the feeling of a continuous space. The sum of all the colors or their absence generates white. Hence the obsessive painting abusively over everything. Be it photography, drawing, painting or object, in all of them, this idea is reflected. Hegel argues that “the personality expresses itself in the totality of all actions and their products.” “Everything in White” is a continuous exercise, an endless fight with the idealization of things, of purifying the personal memory.” (Theodor Moise)

“Lacan speaks about symbolic order where the Ego and its identification belong to the imaginary. For Moise white color is an imperfect, penetrable purifying imaginary. He exorcises, purifies the ambiance with the representation of its own reality. Being aware that white is only the projection of a new beginning. The impossibility of white becomes absolute. The manner of display reminds one of the “objects turned into space”, where space becomes profoundly present and the object placement creates a state of space.” (Răzvan Ion)

Theodor Moise (b. 1996) is an artist and graphic designer. His works were exhibited in various contexts. He edited and illustrated books and magazines. Recently he was selected for “Rumänische Plakatkunst” exhibition at Fantom, Berlin. Lives and works in Bucharest.

Răzvan Ion is an artist, curator, and theoretician. He exhibited at Bucharest Biennale, Poznan Biennial, SKC Gallery- Belgrade, National Museum of Art – Cluj, ICA – Bucharest, NY Experimental Festival, InterFACES – Bangkok, Centro Cultural del Matadero – Huesca, International Photo Ljubljana, CCA Ekaterinburg, National Museum of Art – Timișoara, ICA Budapest, New Langton – San Francisco etc. He was an associate professor at University of California, Berkeley; Lisbon University; Central University of New York; University of London; Sofia University; University of Kiev; etc. He has held conferences and lectures at different art institutions like Witte de With, Rotterdam; Kunsthalle Vienna; Art in General, New York; Calouste Gulbenkian, Lisbon; Casa Encedida, Madrid etc. He published in different books, published an artist book and worked as editor of several other books, including the most recent “Architectural Economy of a Biennial”. He was a professor at the University of Bucharest where he teached Curatorial Studies and Critical Thinking. Recently he was appointed the curator of Bucharest Biennale 8, together with Beral Madra.

Instagram: theodormoise

Organized by Bucharest City Hall through creart.

Image: Theodor Moise, “Everything in White”, research photograph. Courtesy of the artist.

www.omniscop.ro

Related Posts

Tags

Share This

Leave a Comment

ERROR: si-captcha.php plugin: GD image support not detected in PHP!

Contact your web host and ask them to enable GD image support for PHP.

ERROR: si-captcha.php plugin: imagepng function not detected in PHP!

Contact your web host and ask them to enable imagepng for PHP.