Sub semnul cuvântului

11.02.17 by

Nascută în Bulzeștii Doljului, spațiul matrice de unde Marin Sorescu a pornit cucerind universalitatea, autoare a încă zece volume de poezie, Beatrice Silvia Sorescu confirmă prelungirea genei poetice a soreștilor ( Ștefan I. Sorescu, bunicul dinspre tată al poetei, primul versificator în familie. Volumul său – Versuri de pe front- 1918, editat în 2016). Impulsul daimonic, în accepție antică, cum se vede, coboară la copii și nepoți. Deci, ,,poeta nascitur”.
Structuri metaforice, mobilitate vie, cu vibrări ale eu-lui; peisaj rustic și citadin, satul copilăriei, sunt surprinse de poetă cu o profundă vibrație.
Așadar, Beatrice Silvia Sorescu este o poetă veritabilă, în toată puterea cuvântului, fină și cultivată, de un rafinament al expresiei ce nu are nimic artificial, contrafăcut, și care provine tocmai din simplitate și naturalețe.
Ceea ce place la Beatrice Silvia Sorescu este că ea nu sorescianizează, adică nu imită pe Marin Sorescu. Se știe că există mulți poeți care încearcă să copieze, care se numesc epigoni, poetaștri, lipsiți de valoare, neînsemnați. Acesta este marele ei merit, ea are curajul să meargă pe calea ei proprie, să-și croiască singură un drum.
Poezia, la Beatrice Silvia Sorescu, este gândită ca o componentă fundamentală a existenței, care se află în fiecare om, deosebindu-l de neant și apropiindu-l de adevăr. Ca o poetă adevărată, ea și-a perfecționat uneltele minții, cu care a lucrat pe ogorul cuvintelor, a contemplat simultan obiectele și ideile, spațiul și timpul, lucrurile și dimensiunile lor, invizibile, dar nu mai puțin reale.
Pentru Beatrice Silvia Sorescu, poezia nu constituie o problemă de scriitură, ci una de ton, lucru care conferă și firescul rostirii, simplitatea și concretețea fiecărui poem. Ea este o elegiacă, sentimentul dominant este durerea pricinuită de trecerea inexorabilă a timpului. Acest caracter elegiac al liricii Beatricei ne atrage atenția, este o poezie de factură tradițională, ea scrie și versuri moderne, dar versurile ei cele mai reprezentative, fibra ei autentică de poetă, o constituie versurile de factură tradițională.
În lirica sa, apare evocat Bulzeștiul, peisajul lui superb, pădurea cu miresmele ei, mai ales Bulzeștiul surprins sub lumina melancolică a toamnei. Acest peisaj apare uneori, mirific, alteori ca o Dacia – felix, ca un tărâm mitic, dar, de la o vreme, ca o vale a plângerii, ca un spațiu îndoliat, provocat de moartea celor dragi.
Este evocată figura lui Marin Sorescu, care s-a grăbit să treacă prea devreme apele Stixului. Într-o serie de poeme, precum: De dor, Unde-ai fugit de-acasă, Tristețe nemăsurată etc., figura poetului este evocată cu o sensibilitate extraordinară. De asemenea, părinții sunt evocați cu finețe și trăire intensă: Scrisoare către cel de sus, bună dimineața, mamă, Elegie etc. Bulzeștiul apare ca o Itaca pustie, în care câinele își așteaptă în zadar stăpânul (poemul Câinele celui dus). De fapt, Bulzeștiul cred că are un izvor care curge necontenit, poate că sub Bulzești se află pânzele freatice ale creației.
Beatrice Silvia Sorescu se întoarce la primordiile copilăriei, la origini, cu alte cuvinte, la geografia mitică a spațiului natal, realizând comuniunea cu strămoșii, care i-au transmis o admirabilă zestre ancestrală și o inalienabilă morală arhaică. Ea evoluează benefic, sub semnul zeiței Euterpe, muza poeziei. Certă vocație lirică!
www.omniscop.ro

Related Posts

Tags

Share This

Leave a Comment

ERROR: si-captcha.php plugin: GD image support not detected in PHP!

Contact your web host and ask them to enable GD image support for PHP.

ERROR: si-captcha.php plugin: imagepng function not detected in PHP!

Contact your web host and ask them to enable imagepng for PHP.