OXANA CÂRLAN MUNTEANU

25.10.13 by

Am primit pentru publicare:
După absolvirea cursurilor gimnaziale și liceale se înscrie la Facultatea de Litere a Universității de Stat din Basarabia pe care o absolvă în anul 2007, devenind profesor de limba și literatura română, realizându-și altfel un deziderat. După absolvirea facultății este încadrată la Liceul ”Petru Rareș” din Chișinău, unde de la început obține rezultate bune în procesul instructiv – educativ al elevilor.
Pentru Oxana Cârlan a fi profesor nu înseamnă a te rezuma la puțin. Deviza ei în viața de pedagog a fost, este și va rămâne dorința pe care însăși și-a exprimat-o într-o confesiune: ,,A fi profesor înseamnă a vrea cu toată convingerea să încolțească și să se consolideze în mintea și sufletul elevilor grăuntele din care încolțește demnitatea umană și dragostea nestrămutată de patrie. Ca profesor mă simt foarte bine în această grădină cu flori, numită – elevi”.
După absolvirea facultății s-a preocupat continuu de îmbogățirea cunoștințelor sale în varia domenii de activitate. Astfel, se înscrie și absolvă Academia de Administrare Publică de pe lângă președintele Republicii Moldova. Participă și organizează numeroase activități cu caracter literar la biblioteca ,,Alba Iulia” din Chișinău, în cadrul cărora sunt invitați scriitori de prestigiu din Basarabia și din țară pentru a-și prezenta biografiile și operele literare. La aceste întălniri, precum și la cele organizate la lansare de carte mobilizează și elevii de la liceul unde este încadrată. Și toate acestea cu scopul de a ridica nivelul de cunoștințe al elevilor în domeniul literaturii române și a le cultiva dragostea față de cuvântul scris.
Pentru creșterea nivelului personal de pregătire în domeniul pedagogic participă și termină cu rezultate excepționale cursurile de perfecționare în cadrul Institutului de Științe ale Educației. Vocația de dascăl, excelentele calități de pedagog o impun definitiv în fața specialiștilor de la respectivul institut, determinându-i pe aceștea să-i propună de nenumărate ori să prezinte modele de predare a limbii și literaturii române pentru profesorii de limba și literatura română de pe tot cuprinsul Basarabiei, pentru care primește numeroase scrisori de mulțumire, premii și diplome. Totodată este invitată la numeroase emisiuni radiofonice în cadrul cărora vorbește depre: Parteneriatul: Elev – Profesor – Părinte (despre implicarea părinţilor în educaţia copiilor); Cooperarea profesorilor cu părinţii şi realţia Şcoală – Familie – Societate; Literatura în școală, etc.
Activitatea desfășurată în domeniul învățământului a fost încununată în anul 2010 cu obținerea mențiunii de ,,Pedagogul anului”.

ACTIVITATEA LITERARĂ:
În domeniul literaturii debutul are loc târziu. Este descoperită de către scriitorul și editorul albaiulian Virgil Șerbu Cisteianu, care o încurajează publicându-i în prestigioasa Revistă de Știință, Cultură și Artă, ,,Gând Românesc” ce apare la Alba Iulia un grupaj de poezii. Va continua, apoi să colaboreze la diverse reviste și ziare din țară și din Basarabia cu cronici și recenzii literare, articole, etc.
Debutul editorial are loc în anul 2012 la editura ,, Gens Latina” din Alba Iulia cu volumul de versuri ,,Duios suferința trece”, care s-a bucurat de un real succes la lansările care au avut loc la Alba Iulia, Chișinău, Râmnicu Vâlcea, Curtea de Argeș, Domnești, Vulcan, Baia Mare.
Are pregătite pentru tipar alte două volume de versuri și un volum de eseuri literare. Depsre poezia ei se poate afirma că este expresia pură a trăirii sufletești, eul ei creator dând lucrurilor o expresie nouă, a unei altfel de raportări de absolut, plină de prospețime și delicatețe.
În anul 2012 cu ocazia împlinirii a zece ani de activitate în învățământ editează antologia de versuri ,,Vestitorii primăverii”, care cuprinde poezii scrise în exclusivitate de elevii liceului Teoretic ,,Petru Rareș”. Tot cu acest prilej editează împreună cu Asociația Culturală ,,Gând Românesc, Gând European”, ediția de Chișinău a revistei ,,Gând Românesc”.
Pregătește numeroși elevi de la liceul ,,Petru Rareș” pentru a participa la concursul organizat de ziarele ,,Curierul Văii Jiului” și ,,Zona specială” sub genericul ,,Mineriada literară a liceenilor vulcăneni”. În cadrul acestui concurs elevii pregătiți de ea câștigă numeroase premii la poezie. Tot în cadrul acestui concurs pentru activitatea sa primește din partea organizatorilor Marele Premiu.
În anul 2012 obține premiul III la poezie în cadrul concursului organizat de revista ,,Pietrele Doamnei” din Domnești, județul Argeș.
ACTIVITATEA PUBLICISTICĂ:
Colaborează la revistele ,,Gând Românesc”, Alba Iulia, ,,Curtea de la Argeș”, ,,Pietrele Doamnei”, Literatura și Arta”, ,,Bibliopolis”, ,,Almanah literar”, ,,Noua Provincie Corvina”, în care publică poezii, cronici literare, studii și eseuri literare. Deasemenea, colaborează la diverse ziare din țară, precum: ,,Răsunetul”, Bistrița, ,,Curierul Văii Jiului”, ,,Zona specială”, Vulcan, ,,Informația de Alba”.

AI DISPĂRUT…
Ai dispărut precum frumosul în vârtej
Te-am așteptat în dor cu mult prilej
Ai dispărut în clin de rând
Te-am așteptat în fiecare gând

Ai viețuit prin zile și zăpezi
Te-am contopit cu versuri prin livezi
Ai scos elanul în vileag
Te-am mântuit în veci pe-al meu meleag

Revii încet în ochi de stea
Să cânți versetul care povestea
Lumina dorului de catifea
Și luna-ți clară ce în vers gândea..

MEREU ÎN SCHIMBARE
(Caut un Om)
Cât timpul ne încearcă
Noi vrem un leac remarcă
Cât inima ne bate
Noi vrem un rol în carte

Cât viața ne încearcă
Și torțe dulci descarcă
În inimi tot va crește
O lume ce dorește!

Cât sufletul încearcă
Să lupte credul barcă
Vom scoate un veac iubește
Cu zvâcnet ce gândește!

Mereu ne vrem schimbarea
Cu artă-n clipa așteptată – adunarea
A rândului crescut iubirea
Și mari speranțe-n viață – dăinuirea!!!

STRADA BOGDAN VOIEVOD
Și fericită iar pășeam
Pe strada cea de altădată
Și sărutări tu îmi cântai,
Și ieri, și azi ca prima dată!

Și numai vise preferai
Pe strada mea în rai uitată
Și iar cu dor mă-ncununai,
Și ieri, și azi ca prima dată!

Și vine dragostea curată
Pe strada cea de altădată
Cu mii de flori apropiată,
Și ieri, și azi ca prima dată!

Și, totuși fericiți suntem
Pe starda cea de altădată
Căci numai tu cu foc ardeai
Și ieri, și azi ca prima dată!

ZILELE SĂPTĂMÂNII
Luni a fost credința
visul țării cu dorința
viața adunată-n cuarț
a crescut în zi de marțî
miercuri pleacă-n Dorohoi
cele mai iubite flori
oglindite-n zi de joi
vineri spune-ncetișor
e tăcere în pridvor
umbra vie a sâmbetelor
lasă ploaia despletită
să dizolve impietrită
sentimentul din camară
cu duminica în primavera

UN VIS DIN INFINIT ZÂMBESC (23 mai, 2013)

(Pentru Elenele de la Biblioteca Alba Iulia)

Cu flori de zvon urzesc
Ființei din baladă îi zâmbesc
Cu stema țării prin suflet încălzesc
Pădurile ce taina îmi topesc

Cu stele prin compas lucesc
Cristale dulci prin artă mai văslesc
Și ochiul prin furtuni zvâcnesc
Să chem o flamură din clopote iubesc

Un vis din infinit zâmbesc
Cu labirintul forma o croiesc
În lege fără cuget, mai lovesc
Și curcubeul pentru oameni ocrotesc

Cu soarele pământul îl rotesc
Sărutul pentru lumi ademenesc
În dragoste credința o sortesc
Și fiecare clipă la viață o trezesc

În flăcări sumbre strigăte șoptesc
Miresme și ispite dăinuiesc
Cu ghidușii paharele golesc
C-un vis din infinit zâmbesc!

ÎN ACEASTĂ NOAPTE
în această noapte strâng
literă cu literă-n cuvânt
și chem duminica pe pământ

în această noapte strig
culoarea din fereastră
și aprind plăceri în glastră

în acestă noapte stau
cu zbaterea aprinsă-n veci
și-n brațe țin iubitele poteci

în această noapte sunt
pe pajiștea speranței din etern
și mai găsesc povești cu litere ”modern”

în această clipă
o tăcere mă-nconjoară
și frumos îmi spune :”Eminescu pe pământ coboară!”

TIMPUL TRECE
Timpul trece și
panta rhei (soarta schimbătoare)
crește-n urma mea
Anii trec și
mâna cântă lira orizontului
de FLOARE ALBASTRĂ
Steaua înflorește
și nu mai pătimește
dulci iluzii pentru catifea
Doamne,
azi e timpul anilor
ce cheamă stele
cu frumuseți interioare
și nobleți în poale
cu miros de suflete statornice,
învieri pustii lângă cetate
ce crește-vor
cocorii viselor cu demnitate

Un rondel în liniște
Toate peste zări s-au stins
Vieți în linii iarăși s-au aprins
Toate derulează după scris
Și ființa-mi vine după lege-n paradis.

Templul construi-va timpul din săgeți
Bravul tot gândi-va oameni și nămeți
Fiul săvârși-va cartea de poeți
Omul adora–va suflete plâpânzi și reci

Inima din tine mă absoarbe-n taină
Floarea din petală rupe o cunună
Toate derulează după zări și scris
Conștient mă cheamă un cuvânt din vis

Un cuvânt topi-va zidul dintre vieți
Omul adora-va suflete plăpânzi și reci

Related Posts

Tags

Share This

Leave a Comment

ERROR: si-captcha.php plugin: GD image support not detected in PHP!

Contact your web host and ask them to enable GD image support for PHP.

ERROR: si-captcha.php plugin: imagepng function not detected in PHP!

Contact your web host and ask them to enable imagepng for PHP.