Oferta de carte =Februarie-2013=

15.02.13 by

     Cu deosebit respect vă rugăm să ne permiteți să vă prezentăm noutățile editoriale și lucrările pe care le avem disponibile pentru vânzare în stocul parohiei noastre. Ne exprimăm, totodată, speranța,  că ele vor găsi ecoul cuvenit în sufletul Dvs. și ne veți face comenzi cât mai consistente, atât pentru nevoile Dvs.  spirituale, cât și ale celor dragi Dvs.

                 Vă mulțumim cordial celor care ați comandat deja cărți oferite de parohia noastră. Vă mulțumim celor care ne-ați încurajat, celor care ne-ați îndrumat. Vă mulțumim și celor care nu ne-ați răspuns. Din toate am înțeles că doriți să avem lucrări cât mai bune, cât mai ziditoare de suflet și cât mai diverse. Ne străduim să împlinim această dorință a Dvs. Sperăm că prezenta ofertă să fie mult mai interesantă. Regretăm însă că tirajele sunt foarte mici, iar stocurile de la capitolul ,,Micul anticariat” se reduc în cele mai multe cazuri la câte un singur exemplar.

              Precizăm, de asemenea, că publicăm, de două ori pe lună, ,,Scrisoare pastorală”, pe care o trimitem gratuit tuturor familiilor din parohie, cât si la câteva sute de persoane din afara parohiei, prin posta sau pe e/mail. Daca va interesează, comunicați-ne și vă putem trimite și Dvs. această publicație a noastră gratuit. Găsiți acolo multe lucruri care v-ar putea interesa.

              Precizăm, că noutatea din această ofertă este volumul: Al. Stănciulescu-Bârda, C. Stănciulescu-Bârda, Bibliografia Revistei ,,Biserica Ortodoxă Română”(1874-2004), vol. II. La aceasta adăugăm noutățile din rubrica  intitulată Micul anticariat.

            Cu oarecare timp în urmă vă solicitam amintiri despre mitropoliții Bartolomeu Anania, Antonie Plămădeală și Nestor Vornicescu, în vederea alcătuirii unei viitoare cărti. Dacă aveți asemenea amintiri, vă rugăm să ni le trimiteți, fiindcă pregătim volumul.

             În cazul în care mesajul nostru nu vă interesează sau vă deranjează, vă rugăm să ne scuzaţi, eventual să ne daţi un semn, ca să ştergem pentru totdeauna adresa Dvs. din evidenţele noastre. Oricum, să dea Dumnezeu ca acesta să fie singurul necaz al Dvs., altele să nu mai aveți.

                Aşadar, avem disponibile următoarele lucrări:

 

A.   Cărți recent apărute:                  

 

1.      Pr. Prof. Dr. Al. Stănciulescu-Bârda, C. Stănciulescu-Bârda, Bibliografia Revistei ,,Biserica Ortodoxă Română”(1874-2004), vol. II, Bârda, Editura ,,Cuget Românesc”, 2008, 762 pag., 50 lei;

            Lucrarea a apărut cu câțiva ani în urmă, împreună cu vol. I și III, dar, epuizându-se și existând cereri, a fost nevoie să retipărim și acest volum. Tirajul însă este infim, așa că, dacă este cineva interesat, îl rugăm să ne semnaleze cât mai curând, pentru a mai putea să-i onorăm comanda. Volumul acesta cuprinde materialele cuprinse în revista ,,Biserica Ortodoxă Română” în perioada 1784-2004 din următoarele  domenii: Istoria Universală, Istoria Bisericii Universale, Ecumenismului, Bizantinologiei, Patrologiei, Istoriei Religiilor, Etnografiei și Folclorului.

 

2.      Nicolae Iorga, așa cum l-au cunoscut, Bârda,  Editura Cuget, 2012, 272 pag., 20 lei;

                  Lucrarea este rodul unor căutări desfășurate în ultimii treizeci de ani. Nenumărate scrisori și mesaje am adresat de-a lungul celor trei decenii către toți cei ce l-au cunoscut pe marele savant. Am publicat anunțul în multe reviste și ziare și rezultatul s-a concretizat în această carte. Întâlnim aici  amintiri despre Nicolae Iorga semnate de foști studenți, secretari, prieteni, apropiați ai săi din țară și din străinătate, precum Nicolae Bocancea, Traian Cantemir, Alexandru Ciorănescu, Alexandru Ciurea, Ioan Cociu, Gheorghe Cunescu, Nicolae Fuiorea, Ieremia B. Ghita, Nicolae Grigoraș, Gheorghe Iliescu-Izvoare, Constantin Pavel, Alexandru Petrescu, M. Petrescu-Dâmbovița, Ion Larian Postolache, Alexandru Predescu, Ioan Rămureanu, Petru Rezuș, Constantin Robescu, I. I. Rusu, Stela  Serghie, Dan Simonescu, Ene Stanciu, Haralambie Teodoru, Gh. Vețeleanu, D. Bălașa, I. C. Chițimia, Rodica Ciocan-Ivănescu, Gheorghe  Hrușcă, Ioan T. Ionescu, I. Ionescu, C. Lodovescu, Gh. Ruscanu, Maria Schmidt, Ilie Grămadă, Aurel Bordenache, Emilia Comișel, Gunther Schuller, Alexandru Andronic, A. Mihăescu, Iosif E. Naghiu, Nicolae Petrescu, Gheorghe Șinca, Haralambie Teodoru,  Teodor Costescu, Gh. Dumitrescu-Bistrița, George Magherescu, Mircea Iosif, Gh. Paschia, Em. D. Petrescu, Gh. Popescu, Jozsi  Sandor, Virgil Medan, Antonie Plămădeală și mulți alții.        Mulțumesc lui Dumnezeu că mi-a dat ideea de a aduna aceste amintiri inedite, dar regret că ideea mi-a venit mult prea târziu. S-ar fi putut aduna mult mai mult material! Asta este!

*

3.                  Pr. Al. Stănciulescu-Bârda, Scrisoare pastorală, vol. V, Bârda, Editura Cuget Românesc, 2012, format A5, hârtie și tipar offset, copertă policromă, plastifiată, 712 pag., 40 lei;

               În acest volum sunt cuprinse numerele 159-200 din publicația parohiei noastre,,Scrisoare pastorală”, apărute în perioada 15 mai 2009-28 febr. 2011. Este o perioadă destul de agitată în viața lumii, a țării, a parohiei, dar și a preotului-autor al ,,scrisorilor”. Această stare tensionată se poate surprinde în mai multe materiale publicate. ,,Scrisorile” devin astfel nu numai oglindă a problemelor mari cu care se confruntă omenirea sau țara, ci și problemele locale și chiar personale. ,,Scrisoarea pastorală” a fost un amvon, a fost o tribună, a fost un prieten, a fost o punte de legătură între preot și credincioșii săi, între preot și cititorii săi. A fost altceva decât predica propriu-zisă. A fost una din cele mai sărace publicații din ultimii ani, dar a înglobat în paginile sale mult material, care se poate constitui ca o cronică a vremurilor noastre și a celor trecute. Alte surate sunt bogate, mari, frumoase, cu multe poze frumos realizate. A noastră e simplă și se adresează în primul rând oamenilor simpli, credincioșilor noștri din parohie, țăranilor noștri. În paginile ei și-au găsit de multe ori loc necazurile și bucuriile enoriașilor noștri, ale românilor în general. De multe ori ne-am asumat riscuri, am trezit dușmănii puternice, tocmai pentru că am spus lucrurilor pe nume și adevărul a deranjat pe mulți. Am inclus materiale menite să îndemne la viață creștinească; am criticat de multe ori prostia, aroganța, nedreptatea, păcatul de tot felul. Nu ne-a fost străină gluma, ironia, știind că aceasta este foarte gustată și are un mare rol educativ. Am mijlocit la cunoașterea și ajutorarea oamenilor de aici și de departe. Prin ,,Scrisoare pastorală” am reușit să creem o atmosferă familială, o relație de adevărată prietenie între preot și credincioșii lui din parohie și nu numai. Preotul nu a mai fost străin de enoriașii lui. Tocmai datorită sincerității și francheții cu care a spus lucrurilor pe nume, oamenii au simțit că este unul de-ai lor, că nu este un privilegiat al sorții. Prin ,,Scrisoare pastorală” fii de departe ai parohiei noastre s-au simțit mai aproape de casă, de cei dragi ai lor. ,,Scrisoarea pastorală” a fost preluată în întregime sau parțial de multe publicații serioase, cu prestigiu recunoscut, din țară și din străinătate. ,,Scrisoare pastorală” a făcut să se înțeleagă că o parohie dintr-un sat uitat de lume poate constitui un factor de cultură și progres spiritual, prin numeroasele cărți publicate și răspândite în lumea întreagă. O instituție mai mică decât oricare alta, cu numai doi angajați, a reușit să publice sute de cărți în mii de exemplare în douăzeci de ani de libertate, în condițiile unei crize, care nu se mai termină. Poate și ,,Scrisoarea pastorală” constituie un argument că satul românesc încă nu a pierit, deși este în mare pericol, că încă mai poate să ofere ceva de folos spiritual și nu numai societății românești. Poate ne-am slujit și astfel  credincioșii, Biserica și pe Dumnezeu. Aceasta ne-am dorit de fapt!

 

4.                  Gheorghe Duncea, Tudor Vladimirescu, aşa cum l-am cunoscut, Bârda, Editura Cuget Românesc, 2012, format A5, hârtie și tipar offset, copertă policromă, plastifiată, 150 pag., 6 lei;         

            Gheorghe Duncea a fost căpitan al lui Tudor Vladimirescu. Este unul dintre prietenii cei mai apropiați ai lui Tudor Vladimirescu. Au fost împreună de la vârsta de cinci ani. Au fost colegi de școală, tovarăși în afaceri, în armată, în lupte. Lucrarea de față cuprinde însemnările scrise de autor la câteva zile după asasinarea lui Tudor, când Duncea însuși se aștepta să fie prins și executat. Este un text scris ,,cu limbă de moarte”, pentru a se ști de către urmași lucruri necunoscute din biografia marelui erou. Însemnările lui s-au păstrat ,,la căpriorul unei case” din Prejna, au fost transcrise de un urmaș al său, au fost publicate în reviste din perioada interbelică sub formă de serial  și văd acum pentru prima dată lumina tiparului sub formă de carte.Lucrarea este însoțită de un studiu introductiv semnat de Pr. Stănciulescu-Bârda.          

              Ne facem o datorie de conștiință din publicarea acestui manuscris și sperăm că el va intra în circuitul științific și-n atenția istoricilor și a marelui public.

 

5.                  Sf. Irineu al Lyonului, Cuvânt împotriva ereziilor(Trad. Prof. Elena Nistor), Bârda, Editura Cuget Românesc, 2012, format A5, hârtie offset, copertă policromă, plastifiată, 150 pag., 8 lei;           

            Sfântul Irineu al Lyonului a trăit în sec. II în Occident. Până azi, el este cinstit atât în Biserica Romano-Catolică, cât și în Biserica Ortodoxă, iar scrierile lui recunoscute în ambele biserici ca puncte de reper în ceea ce privește învățăturile dogmatice. Scrierile sale, atâtea câte ni s-au păstrat, constituie un tezaur nepreţuit, un creuzet în care a fost plămădită învăţătura creştină autentică, în care izvoarele principale, respectiv Sfânta Scriptură şi Sfânta Tradiţie sunt întoarse pe toate feţele şi din ele se scoate filonul de aur al adevărului nealterat.      

               Temele majore ale lucrărilor Sf. Irineu privesc în special dogmele privind Sf. Treime, persoanele Sf. Treimi, mântuirea omului și multe altele. Activitatea lui privește, pe de o parte, lucrarea de convertire a popoarelor necreștine cu care intră în contact, pe de alta lupta împotriva vechilor religii contemporane și nu în ultimul rând lupta împotriva ereziilor vremii, în special împotriva gnosticismului și ereziilor care atacau învățătura despre Mântuitorul Iisus Hristos. În măsura posibilităților sale, Sf. Irineu a contribuit la restabilirea și consolidarea creștinismului apusean cu cel răsăritean din vremea lui.       

                  Lucrarea de față este un adevărat tratat de hristologie.

 

6.                  Prof. Dr. Constantin Negreanu, Istoria proverbului românesc, Bârda, Editura Cuget Românesc, 2012, format A5, hartie și tipar offset, copertă policromă, plastifiată, 160  pag., 8 lei. 

              Constantin Negreanu a inițiat o adevărată școală de paremiologie în Mehedinți. El însuși și-a luat doctoratul cu o teză despre proverbele românești, a editat câțiva ani o revistă de paremiologie, a organizat și condus patru simpozioane naționale de paremiologie, a reeditat vechi culegeri de proverbe românești, a publicat numeroase articole și studii în țară și străinătate despre proverbele românești și era pe punctul de a obține aprobările necesare pentru a înființa la Tr. Severin o secție a Academiei Române pentru studiul proverbelor. Suflul morții l-a smuls dintre noi și proiectele lui au rămas neîmplinite. Prin strădaniile şi generozitatea lui CONSTANTIN NEGREANU se realizase ceva în Mehedinţi. Ceva trainic, ceva ce trebuia să dureze! Dar aripile lui NEGREANU s-au frânt înainte de vreme şi, odată cu el, din păcate, s-au ruinat şi proiectele ce le iniţiase. Aripa morţii a bătut păstorul şi s-au risipit oile. Azi toate realizările, proiectele şi   visele lui NEGREANU au rămas amintire, au devenit ele însele istorie. Au rămas exemplu şi au devenit reproş pentru cei ce nu au mai continuat opera începută. NEGREANU a pus temelia. Aceasta nu trebuia să rămână un zid părăsit, ci zidirea trebuie să continue. În această temelie NEGREANU a zidit însuşi sufletul şi tinereţea lui şi tocmai de aceea am convingerea că zidirea nu se va surpa. Publicarea cărţii de faţă sperăm să fie un semn   în acest sens.

 

7.                  Pr. Al. Stănciulescu-Bârda, Sfintele Taine și proverbele românești, Bârda, Editura Cuget  Românesc, 2012, format A5, hartie și tipar offset, copertă policromă, plastifiată, 82 pag., 6 lei.

              ,,Proverbele ne oferă exemple concludente ale felului cum s-a reflectat învățătura dogmatică și practica litur­gică în mentalitatea colectivă. Este surprinzător cu câtă atenție și cu câtă profunzime omul din popor a receptat adevărul teo­logic, l-a trecut prin filtrul conștiinței și sufletului său, l-a con­centrat în cupa foarte strâmtă și sintetică a proverbului și l-a transmis din generație în generație. Sperăm că ne va ajuta Dumnezeu ca în viitorul apropiat să dăm la lumină o antologie de proverbe religioase românești și o sinteză de etnoteologie bazată pe tezaurul inestimabil al paremioticii românești. Stu­diul de față este un început”.

 

8.                  Pr. Al. Stănciulescu-Bârda, Urme, Bârda, Editura Cuget Românesc, 2012, format A5, hartie și tipar offset, copertă policromă, plastifiată,  312 pag., 20 lei.             

              Este o lucrare de literatură în general, deși cuprinde materiale și de altă factură, grupate în capitole precum: File de legendă, Oameni, fapte și întâmplări de altădată, Eseuri, Versuri, Documentare, Oameni, fapte și întâmplări de azi, Biserica și Școala, Aspecte pastorale, In memoriam, Recenzii. Oricum, cititorul nu are timp să răsufle sau să se plictisească din momentul în care începe lectura acestei cărți pline de viață. Călători suntem pe drumul vieții. Încercăm fiecare să lăsăm un semn al trecerii noastre pentru cei prezenți, pentru cei viitori. Unii lăsăm palate, alții averi, alții de toate; unii lăsăm copii, alții un nume bun; unii lăsăm ură și blesteme, cirezi de vite, mașinării de tot felul, alții un rând într-o carte de istorie; unii lăsăm o poezie sau o melodie, un tablou sau un monument. Oricum, nu vrem să trecem ca pasărea prin aer și peștele prin apă(…). Toată viața m-am chinuit să scriu o carte! Au ieșit mai multe, pe care le-am răspândit până la marginile lumii. Nu știu, însă, dacă măcar vreuna din ele îmi va supraviețui și va fi o urmă a trecerii mele prin această lume. Știu doar atât, că fiecare carte este un semn al iubirii mele față de semeni și față de Dumnezeu, este încă o formă prin care îmi împlinesc misiunea.

 

9.                  Profeții privind România, vol. I, Bârda, Editura Cuget Românesc, 2012, 42 pag., 3 lei.         Conștient că există în toate vremurile și în toate timpurile oameni înzestrați de Dumnezeu să                 prezică sau să prevadă viitorul, am început o serie cu astfel de scrieri care privesc România sau contextul internațional în care se derulează istoria țării noastre. Pentru aceasta, am considerat că cel mai reprezentativ în acest sens este Sundar Singh. Într-o vreme în care emigrația este masivă, în care atâția dintre confrați se declară nemulțumiți că sunt români, venim cu această scriere, pe care, după ce o citești, îi mulțumești lui Dumnezeu  că te-a rânduit să fii român și să trăiești în România de azi și de mâine.

 

10.              Colinde din Transilvania, vol. IV, Bârda, Editura ,,Cuget Românesc”, 2011, 237 pag., format A5, hârtie și tipar offset, copertă policromă, plastifiată, 16 lei;              

                    Cu ajutorul lui Dumnezeu, încheiem seria celor patru volume din seria Colindelor din Transilvania, la care  se adaugă volumul Balade din Transilvania, culese de neobositul folclorist Pavel Rătundeanu-Ferghete de-a lungul ultimei jumătăți de veac. Precizăm, însă, că nu este specie folclorică, din care acest admirabil român să nu fi descoperit măcar câteva piese. Uneori acestea acoperă zeci de pagini, alteori greutatea manuscriselor însumează câteva kilograme. Pavel Rătundeanu-Ferghete  a fost și a rămas un om modest sub aspect material și social, tocmai în această vreme în care goana după avere și mărire este mai acerbă decât oricând! El partea bună și-a ales, reușind să intre, prin muncă și sacrificii numai de el  știute, în universul lui a fi. Culegând și făcând lumii cunoscută această zestre inestimabilă a sufletului românesc, poți înțelege mai bine miracolul supraviețuirii neamului de-a lungul mileniilor într-o zonă atât de frământată, atât de încercată și atât de binecuvântată. Colindele din această carte sunt grupate pe teme, precum: Colinde de Crăciun, Colinde de Anul Nou, Colinde de Bobotează, Colinde de Florii, Colinde de Paști, Colinde pastorale(dintre acestea avem 19 variante la Miorița), Colinde istorice, Colinde diverse etc.).

 

11.              Pr. Prof. Dr. Al. Stănciulescu-Bârda, Cristian Stănciulescu-Bârda, Bibliografia Revistei ,,Ortodoxia”(1949-2008), Bârda, Editura ,,Cuget Românesc”, 2011, 609 pag., format A5, hârtie și tipar offset, copertă policromă, plastifiată, 40 lei;              

              Revista ,,Ortodoxia” a fost și este un fel de prințesă a revistelor bisericești. Dacă  ,,Biserica Ortodoxă Română” se voia un fel de ,,buletin” al instituției, în care să se consemneze în primul rând faptele și după aceea articolele, studiile și recenziile, dacă ,,Studii Teologice” era revista facultăților de teologie, având menirea să găzduiască, în primul rând,  studiilor profesorilor, masteranzilor și doctoranzilor în teologie, revista ,,Ortodoxia” era, pe de o parte, creuzetul în care se plămădeau ideile și pozițiile teologiei românești față de curentele religioase care se vehiculau în lume la un moment dat, iar pe de altă parte, tribuna de la care răsunau vocile cele mai autorizate ale teologiei ortodoxe românești cu prilejul contactelor  pe care Biserica Ortodoxă în general și Biserica Ortodoxă Română le avea cu bisericile surori și cu cultele creștine sau religiile lumii. Ea a fost ,,vârful de lance” al Bisericii noastre în confruntările ecumenice și teologice internaționale. Nivelul acestei reviste a fost întotdeauna superior celorlalte reviste centrale bisericești. Am putea spune, că materialele cele mai bune au fost publicate aici, ca o carte de vizită a teologiei românești. Cele mai bine realizate studii ale profesorilor noștri de teologie și al celorlalți colaboratori au găsit găzduire în paginile acestei reviste. Chiar tezele de doctorat au fost selectate și au fost publicate aici doar cele care aveau deschidere spre universal, spre domeniul ecumenic. Poate pentru cititorii de rând și  pentru unii preoți a fost mai greoaie prin limbajul utilizat, dar trebuie înțeles acest lucru ca pe ceva firesc în contextul misiunii pe care îl avea revista.

 

12.               Viețile Sfinților, vol. II, Malovăț, Editura Parohiei Malovăț, 2011, 560 pag. , format A5, hârtie offset, copertă policromă, plastifiată, 30  lei; vol. III, 2012, 730 pag., 35 lei;             

                  În anii trecuți am tipărit volumul I din această serie și l-am distribuit gratuit de Sărbători tuturor familiilor din parohie și celor din afara parohiei, care ne-au ajutat în timpul anului. Aceasta este deja o tradiție în parohia noastră. Pentru anul 2012, le-am dăruim vol. II, iar pentru  2013 vol. III.  Vol. I cuprindea viețile sfinților din lunile ianuarie, februarie și martie. Volumul II preia textul oficial, stabilit de Sfântul Sinod și cuprinde viețile sfinților pe luna aprilie, la care s-au adăugat textele pericopelor biblice reprezentând Sf. Evanghelie, Apostolul și troparul zilei, cât și cugetări din Sfinții Părinți. Volumul II din Viețile Sfinților cuprinde povestirea principalelor momente din viața sfinților înscriși în calendarele creștine ortodoxe în luna aprilie, iar vol. III viețile sfinților din lunile mai, iunie și iulie.  Nu putem vorbi de sfinții dintr-o anumită perioadă a istoriei creștine, ci de o epocă foarte extinsă, dacă este să ne gândim că cei dintâi sfinți căzuți pentru Hristos și credința creștină au fost chiar dintre Sfinții Apostoli și ucenicii lor, iar ultimii menționați în prezentul volum au trăit în secolul al XIX-lea. Nu putem vorbi nici de sfinți dintr-o anumită parte a lumii. Unii dintre ei au trăit în Imperiul Roman și au suportat persecuțiile greu de înțeles pentru omul zilelor noastre, alții în Imperiul Bizantin și au luptat pentru apărarea valorilor majore ale învățăturii creștine, prin sinoadele ecumenice, prin scrierile lor, prin predica lor, dar mai ales prin însăși jertfa vieții lor. Alții au trăit în Europa Occidentală, alții în Rusia țaristă sau în Principatele Române.  Viețile Sfinților nu sunt povești, ci fapte de viață, scrise cel mai adesea cu sânge și lacrimi, dar și cu speranță nestrămutată. Cu ani în urmă, răsfoiam la Biblioteca Academiei din București câteva din cele peste 40 de volume din Vitae Sanctorum(Viețile Sfinților), care cuprindeau hotărârile judecătorești ale instanțelor romane privitoare la creștinii care  nu voiau să jertfească idolilor sau să mănânce din cele jertfite acestora, care nu voiau să ia parte la manifestările și sărbătorile dedicate împăratului, care era socotit zeu sau semizeu(sec. I-IV). Romanii nu ucideau pe creștini de dragul de a ucide, ci îi condamnau în urma unei judecăți oficiale, desfășurată după toate regulile procedurale, în conformitate cu legislația imperială în vigoare de la acea dată. Colecția menționată mai sus conținea, așadar, sentințele judecătorești, prin care erau condamnați la moarte pentru nerespectarea legilor imperiului. Volumul de față nu ne prezintă documente judecătorești, ci povestirea multora din acele procese. Vedem oameni simpli, oameni cu diferite ocupații, cu diferite pregătiri intelectuale, cu diferite poziții sociale, care manifestă credința și apartenența lor la Biserica lui Hristos cu un curaj impresionant. Nu se înfricoșează de judecată, de bătăi, de închisoare, de maltratări, de moarte. Mărturisesc credința lor și suportă cu un eroism cutremurător metodele sălbatice prin care li se storcea și ultima picătură de viață din trupul vlăguit și terciuit. Când pui astfel de oameni alături de unii dintre creștinii noștri de azi, care-și leapădă nepăsători credința și se duc la diferite secte pentru simplul motiv că acolo li se oferă o strachină de linte sau câțiva biscuiți, poți să realizezi cât de departe suntem de :  sfințenia celor de atunci! Întâlnim în acest volum creștini învățați, care-și dedică viața studiului Sfintei Scripturi și adâncirii învățăturilor ei. Luptă cu vorba și  cu condeiul  pentru apărarea învățăturilor fundamentale ale credinței creștine: Sfânta Treime, Maica Domnului, Sfintele Taine, Sfintele Icoane și multe altele. Pentru curajul lor suferă alungări din funcții, confiscări de averi, exiluri, bătăi și chiar moartea. Aceștia sunt stâlpii teologiei creștine, pe care se sprijină Biserica de două mii de ani. Astfel de modele de credință și de viață oferim enoriașilor și cititorilor noștri, într-o vreme în care mass-media, pe toate canalele sale, oferă cu totul alte modele.

 

13.              Anton Pann, De la lume adunate și iarăși la lume date…, ediția a II-a, Bârda, Editura ,,Cuget Românesc”,2011, 184 pag., format A5, hârtie offset, copertă policromă, plastifiată, 12 lei;             Prima ediție a acestei lucrări a apărut în 1976. Ea reunește 1678 cugetări, maxime și proverbe selectate din opera lui Anton Pann, organizate pe teme și probleme, cu prefață, tabel cronologic, note și indice tematic realizate de Pr. Al. Stănciulescu-Bârda. Anton Pann este primul cântăreț bisericesc cunoscut, care s-a înscris la loc de cinste în rândul marilor oameni de cultură, plămăditorilor de limbă, culegătorilor de folclor, muzicienilor rafinați, într-un cuvânt, reprezentanților de seamă, cu care veacul al XIX-lea românesc a intrat maiestuos în istorie.

 

14.              Al. Stănciulescu-Bârda, Nicolae Iorga. Concepția istorică(Prefață de Acad. Ștefan Pascu), ediția a II-a, Bârda, Editura ,,Cuget Românesc”,2011, 370 pag., format A5, hârtie offset, copertă policromă, plastifiată, 26 lei;             

                 Prima ediție a cărții a apărut în 1994. Actuala ediție este revăzută și îmbunătățită, fiind dedicată împlinirii  a 140 de ani de la nașterea istoricului și savantului român. Lucrarea are o poveste interesantă, fiind respinsă de mai multe ori de către cenzură înainte de 1989, pentru simplul motiv că autorul era preot, dar în ciuda faptului că președintele Secției de Științe Istorice a Academiei Române îi semna referatul și prefața, susținând publicarea. Regretatul Acad. Ștefan Pascu scria despre această carte, printre altele: ,,Lucrarea lui Al. N. Stănciulescu-Bârda, nu e nici neavenită, nici inutilă şi nici de prisos. Dimpotrivă, este binevenită şi, de aceea, bine privită, întrecându-le pe cele di­nainte prin vastitatea sa, prin bogăţia informaţiei şi prin străda­niile, reuşite, de analiză şi interpretare în contextul istoriogra­fiei vremii. Pentru realizarea ei, autorul a întreprins o muncă labori­oasă, investigând mai întâi opera principală a lui Nicolae Iorga, confruntând-o cu concepţiile contemporanilor săi şi cu concepţia materialist-istorică, ducând mai departe ceea ce s-a scris până acum în problemă. Impresionanta bibliografie consultată, pe care se bazează impresionanta bogăţie de note, stă mărturie a hărniciei, seriozităţii şi cuprinderii teoretice a gândirii istorice a lui Nicolae Iorga. O lucrare muncită cu pasiune şi dăruire şi, de asemenea, cu hărnicie de albină, culegând, autorul, din zecile de mii de pagini ale lui Nicolae Iorga şi din alte mii ale altor istorici ceea ce se referea la subiect. Acest bogat material informativ a fost apoi organizat într-o structură corespunzătoare, potrivit proble­mei înfăţişate(…). Al. N. Stănciulescu-Bârda şi-a deschis cu grijă drumul printre numeroasele meandre, construind o carte bogată în informaţii, precum şi în judecăţi, proprii sau împrumutate, pentru a înfăţişa concepţia istorică a unui mare istoric. Este aşezat, astfel, prin această lucrare, Nicolae Iorga pe piedestalul ce i se cuvine şi ca teoretician al istoriei, întregindu-i, astfel, personalitatea ce a dominat cu prestigiu de necontestat două generaţii de istorici, români şi străini(…). În noua formă cred că lucrarea corespunde din punct de vedere ştiinţific şi de aceea propun şi susţin publi­carea sa”.

*

   B. Cărți în curs de apariție:

 

15.  Nunta din Transilvania;

16.  Bibliografia Revistei ,,Mitropolia Olteniei”(1949-2009)

17.  Proverbe religioase românești;

18.  Religia și proverbul românesc;

19.  Studii și documente privind Istoria României, vol. III(Banatul);

20.  Scrisoare pastorală, vol. VI;

21.  Chemări la Domnul, vol. IX;

22.  Călăuză biblică;

23.  Mitropolitul Antonie Plămădeală, așa cum l-am cunoscut;

24.  Mitropolitul  Bartolomeu-Valeriu Anania, așa cum l-am cunoscut;

C. Micul anticariat: 

 

25.  Albu, E., Drept administrativ și știința administrației, vol. I, București, Editura România de Mâine, 2005, 336 pag., 25 lei;

26.  Albu, E., Dreptul administrativ al bunurilor, București, Editura România de Mâine, 2008, 222 pag., 15 lei; 

27.  Al cincilea patriarh, București, Editura Intermundus, 2007, 96 pag., 10 lei; (2)

28.  Alexev, S., Jazadjiev, S., Ortodoxia și ecumenismul, f. l., 2007, 384 pag., 20 lei;

29.  Avortul și anticoncepționalele, f.l., f.a., 96 pag., 4 lei; (5)

30.  Barbarin, G., Hristos prietenul clipelor de grea încercare, București, Editura Bizantină, f.a., 64 pag., 9 lei; (2)

31.  Băbuț, Gh., Pelerinul român, Oradea, Editura Pelerinul Român, 2010, 352 pag., 25 lei; 

32.  Bălan, Ioanichie, Istorioare duhovnicești, Editura Mânăstirii Sihăstria, 2010, 152 pag., 8 lei;

33.  Bălan, Ioanichie, Călăuză ortodoxă în biserică, vol. I, Editura Mânăstirii Sihăstria, 2010, 208 pag., 9 lei;

34.  Bălan, Ioanichie, Rânduiala Sfintei Spovedanii și a Sfintei Împărtășanii, Editura Mânăstirii Sihăstria, 2004, 132 pag., 8 lei;

35.  Belu, A. și colab., Relații individuale de muncă, București, Editura România de Mâine, 2008, 368 pag., 15  lei;

36.  Belu, A., Relații colective de muncă, București, Editura România de Mâine, 2008, 152 pag., 9 lei; 

37.  Botoșăneanul, Calinic, Logica Trinității, Cluj-Napoca, Editura Gedo, 2005, 288 pag., 20 lei; (2)

38.  Breck, J., Sfânta Scriptură în Tradiția Bisericii, Cluj-Napoca, Editura Patmos, 2003, 324 pag., 20 lei;

39.  Buzera, A., Șapte cântece pe versuri de Traian Dorz, Bârda, Editura Cuget Românesc, 2010, 16 pag., 5 lei;

40.  Canev, Silvestru, Teologia Dogmatică Ortodoxă, Editura Credința Strămoșească, 2001, vol. III, 384 pag., 12 lei; (2); vol. IV, 416 pag., 12 lei; vol. V, 416 pag., 12 lei

41.  Canon de pocăință către Domnul nostru Iisus Hristos pentru pruncii avortați, București, Editura Bizantină, f.a., 94 pag., 9  lei;

42.  Carte de rugăciuni pentru copii, Iași, Editura Doxologia, 2009, 68 pag., 7 lei; 

43.  Cavarnos, C., Sfinții martiri Rafael, Nicolae și Irina din Lesvos, București, Editura Institutului Biblic, 2003, 150 pag., 10 lei; (2)

44.  Cântece de stea din Mehedinți, Tr. Severin, Editura Didahia, 2012, 64 pag., 10 lei(text literar și muzical);

45.  Cât de mare este dragostea lui Dumnezeu pentru oameni? București, Editura Sofia, 2007, 144 pag., 10 lei;

46.  Chiril al Ierusalimului, Sf., Cateheze, București, Editura Institutului Biblic, 2003, 388 pag., 20 lei;

47.  Chîlnicean, Laura, Copiii cu nevoi speciale și viața de familie. Blestem sau binecuvântare, Pitești, Editura Rotonda, 2010, 168 pag., 12 lei; (4)

48.  Ciocioi, Gh. și colab., Ghidul mânăstirilor din România, București, Editura Sofia, 2010, 328 pag., 37 lei;

49.  Cios, Teodor, Taina aceasta mare este(Cuvântări la cununie), Sibiu, 2007, 210 lei, 17 lei;

50.  Cișmileanu, I., Mărturii din Țara Făgărașului despre Părintele Arsenie Boca, Făgăraș, Editura Agaton, 2004, 128 pag., 10 lei;

51.  Cleopa, Ilie, Cum putem intra în rai(versuri), Sihăstria, Editura Mânăstirii Sihăstria, 2010, 80 pag., 8 lei;  

52.  Cleopa, Paraschiv, Starețul Daniil de la Rarău și Rugul Aprins, Făgăraș, Editura Agaton, 2012, 244 pag., 15 lei;

53.  Colins, Jim,  Excelența în afaceri, București, 2010, Editura Cartea Verde, 376 pag., 25 lei;

54.  Coman, G., Mâncăruri și dulciuri de post, București, Editura Bizantină, 2001, 270 pag., 25 lei;

55.  Condoiu, M., Drept procesual civil, vol, I, București, Editura România de Mâine, 2006, 176 pag., 10 lei; 

56.  Conducătorul creștin înțelept, București, Editura Basilica, 2010, 116 pag., 17 lei;

57.  Cornoiu, D., Drept civil. Partea generală, București, Editura România de Mâine, 2006, 328 pag., 15 lei; 

58.  Crâșmaru, Cristina, Grădinile Împărăției, București. Editura Bizantină, 2004, 128 pag., 16 lei;

59.  Cricovean, M. F., Vincențiu de Lerini, Deva, Editura Emia, 2006, 182 pag., 24 lei;

60.  Dmitri, Arhiep., Împărăția lui Dumnezeu, București, Editura Inst. Biblic, 2003, 128 pag., 9 lei;

61.  Drăgoi, Fl., Sfânta Taină a Botezului…, Galați, Editura Partener, 2007, 96 pag., 7 lei;

62.  Drăgulinescu, A., Tâlcuirea Sfintei Liturghii pe înțelesul tuturor, Editura Agapis, 2010, 360 pag., 15 lei;

63.  Enache, G., Petcu, A., Părintele Arsenie Boca în atenția poliției politice din România, Galați, Editura Partener,  2009, 128 pag., 17 lei (2);

64.  Felmy, K. C., De la Cina de Taină la Dumnezeiasca Liturghie a Bisericii Ortodoxe, Sibiu, Editura Deisis, 2004, 230 pag., 15 lei;

65.  Florea, Fl., Simbolul și icoana, Alba Iulia, Editura Reîntregirea, 2010, 88 pag., 7 lei;

66.  Florian, Mircea, Logica recesivității, Craiova, Editura Aius, 2006, 270 pag., 30  lei;

67.  Forest, Jim, Icoana în rugăciune, f.l., Editura Pro Vita, 2007, 188 pag.+ numeroase anexe color, 16 lei; (3)

68.  Godo, Em., Convertirea religioasă, București, Editura Anastasia, 2002, 468 pag., 30 lei;

69.  Grigorie Teologul, Sf., Cuvânt la Nașterea Mântuitorului Iisus Hristos, București, Editura Institutului Biblic, 2009, 164 pag., 11 lei; (2)

70.  Grigorie al Nyssei, Despre fericiri, București, Editura Institutului Biblic, 2009, 132 pag., 11 lei; (2)

71.  Grigorie al Nyssei, Despre Rugăciunea Domnească, București, Editura Institutului Biblic, 2009, 100 pag., 10 lei; (2);

72.  Hârșan, Carol, Absurdul inter-confesional, Beiuș, Editura Vicovia, 2009, 72 pag. 6,00 lei;

73.  Icoane diverse, pe lemn, la preț de 10, 12 și 15 lei/buc.;

74.  Ieronim(Fericitul), Despre datoriile preoților și ale monahilor, Craiova, Editura Mitrop. Olteniei, 2008, 72 pag., 6 lei; (3)

75.  Ionescu, I., Permanențe autohtone și creștine românești, Bârda, Editura Cuget Românesc, 2003, 236 pag., 11 lei;

76.  Krivoșein, Vasili, În lumina lui Hristos(Sf. Simeon Noul Teolog), București, Editura Institutului Biblic, 2005, 434 pag., 25 lei;

77.  Larchet, Jean-Claude, Semnificația trupului în Ortodoxie, București, Editura Basilica, 2010, 120 pag., 11  lei(3)

78.  Lascarov-Moldovanu, Al., Biserica năruită, Craiova, Editura Mitropoiei Olteniei, f.a., 136 pag., 10 lei;

79.  Lascarov-Moldovanu, Al., Tătunu, Craiova, Editura Mitropoliei Olteniei, f.a., 204 pag., 10 lei;

80.  Lascarov-Moldoveanu, Cruce și Națiune, Craiova, Editura Mitropoliei Olteniei, f.a., 224 pag., 10 lei;

81.  Lilienfeld, Fairy, Spiritualitatea monahismului timpuriu al pustiei, Craiova, Editura Mitropoliei Olteniei, 2006, 150 pag., 10  lei; (3)

82.  Mada, T., Homo seculus. Antropologia filosofică a religiei, Sibiu, Editura Agnos, 2008, 280 pag., 20 lei;

83.  Magdan, L., Probleme creștine de logică și perspicacitate pentru toate vârstele, București, Editura Mateiaș, 2007, 80 pag., 6 lei; (6)

84.  Mazilu, D., Dreptul comunitar al Mediului, București, Editura Lex, 2007, 250 pag., 20 lei;

85.  Măndiță, Nicodim, Învățături despre rugăciune, f.l., Editura Agapis, 2008, 126 pag., 7  lei;

86.  Măndiță, Nicodim, Despre păcatul înjurăturilor, București, Editura Agapis, 2008, 160 pag., 8 lei;

87.  Măndiță, Nicodim, Vămile Văzduhului, Editura Agapis, 2008, 128 pag., 7 lei;

88.  Măndiță, Nicodim, Înmormântarea și parastasele cuvenite, București, Editura Agapis, f.a., 76 pag., 4 lei (5)

89.  Mehedinți, S., Apropiere de Iisus, Pitești, Editura Rotonda, 2009, 64 pag., 5 lei; (5)

90.  Moldovan, Al. L., Corespondență de război, Editura Credința Strămoșească, 2006, 388 pag., 11 lei;

91.  Negru, I. și colab., Pastorația persoanelor dependente de alcool, București, Editura Basilica, 2012, 180 pag., 12 lei; (2)

92.  Neofit, Rugăciuni către tineri, f.l., Editura Credința Strămoșească, 2005, 288 pag., 12  lei;(3)

93.  Niță, Marian, Ecologia, Craiova, Editura Mitropoliei Olteniei, f.a., 146 pag., 8 lei;

94.  Oltean, Aurel, Cartea – unealtă a păstoririi sufletelor, Editura Agapis, 2011, 126 pag., 7 lei;

95.  Oprișan, I., Sfânta copilărie. Scrisori către fata mea, Craiova, Editura Mitropoliei Olteniei, f.a., 152 pag., 10 lei;

96.  Papini, G., Viața Domnului nostru Iisus Hristos, Editura Credința Strămoșească, 2008, 664 pag., 25 lei;

97.  Părăian, Teofil, Principii și repere pentru viața duhovnicească, Craiova, Editura Mitropoliei Olteniei, 2006, 48 pag., 7,00 lei;

98.  Păun, R. D., Dreptul afacerilor, București, Editura România de Mâine, 2007, 626 pag., 50 lei;

99.  Pelerinul rus, Editura Agnos, 2009, 196 pag., 10 lei;

100.    Picături de înțelepciune, București, Editura Evanghelismos, 2007, 60 pag., 6 lei;

101.    Popa, Mihăiță, Îndrumar pentru restabilirea sănătății, București, 2009, 320 pag.,12 lei; 

102.    Portrete de sfinți americani, Los Angeles, Editura Anestis, 2008, 128 pag., 8 lei;

103.    Poteca, E., Scrieri filosofice, Craiova, Editura Aius, 2008, 380 pag., 30 lei;

104.    Povestiri duhovnicești, Rm. Vâlcea, Editura Sf. Antim Ivireanul, vol. I, 2011, 268 pag., 14 lei; vol. II, 2012, 280 pag., 15 lei; (6)

105.    Prescure, V., Stan, N.R., Tineretul și creștinismul. Repere duhovnicești pentru tinerii zilelor noastre, Craiova, 2008, 292 pag., 14 lei;

106.    Pricopi, A., Dreptul familiei, București, Editura România de Mâine,  2005, 250 pag, 15 lei;

107.    Prună, N., Istoria municipiului Dr. Tr. Severin, Dr. Tr. Severin, 2011, 96 pag., 16 lei;(2);

108.    Puric, Dan, Fii demn!, București, 206 pag., 21 lei; (2)

109.    Puterea credinței ortodoxe, București, Editura Panaghia, 120 pag., 5 lei;

110.    Racoveanu, George, Omenia și frumusețea cea dintâi, București, Editura Predania, f.a., 24 pag.      6,00 lei; (2)

111.    Răboacă, Gh., Ciucur, D., Metodologia cercetării științifice economice, București, Editura România de Mâine, 2004, 212 pag., 15 lei;

112.    Religia micului creștin(pentru clasa începătoare), Iași, Editura Sf. Mina, 2012, 10 lei; (14)

113.    Roujon, J., Ludovic al XIV-lea, București, 2002, 256 pag., 20 lei(copertă groasă);

114.    Rudăreanu, M., Obligații. Responsabilitatea, București, Editura România de Mâine, 2007, 184 pag., 15 lei; 

115.    Rudăreanu, M., Dreptul bunurilor. Drepturile reale, București, Editura România de Mâine, 2006, 228 pag., 15 lei;

116.    Schaching, O., Chipul mamei, Craiova, Editura Mitropoliei Olteniei, 2008, 100 pag., 8 lei;

117.    Schmemann, Alex., Pentru viața lumii. Sfintele Taine și Ortodoxia, București, Editura Basilica, 2012, 196 pag., 15 lei(4)

118.    Schmemann, Alex., Tatăl nostru, București, Editura Sophia, 2008, 96 pag., 7  lei;

119.    Schmemann, Alex., Introducere în Teologia Liturgică, București, Editura Sophia, 2002, 302  pag., 12 lei;

120.    Sfântul Ioan Rusul. Viața, minunile, paraclisul, acatistul și slujba, București, Editura Agapis, 2008, 96 pag., 7 lei; (3)

121.    Shedl, Ch., Scrisori Caterinei. Sfaturi unei tinere căsătorite, București, Editura Bizantină, f.a., 182 pag., 23 lei;

122.    Sidoreac, P., 300 de întrebări din Biblie pentru copii, Iași, Editura Doxologia, 2009, 102 pag., 10 lei;

123.    Simeon al Tesalonicului, Erminia dumnezeiescului Simbol al credinței ortodoxe, București, Editura  Institutului  Biblic, 2010, 150 pag., 12 lei; (3)

124.    Sirul, Efrem, Cuvinte folositoare și de suflet mântuitoare, București, Editura Bizantină, 2004, 200 pag., 13 lei;

125.    Sofronie, Arhim., Cuvântări duhovnicești, Alba Iulia, vol. I, 2004, 396 pag., 30 lei(broșat); 

126.    Stan, George, Părintele Patriarh Justinian Marina, București, Editura Institutului Biblic, 2005, 276 pag., 20 lei;

127.    Stanciu, Vasile, Vecernierul, vol. I, Alba Iulia, Editura Reîntregirea, 2003, 128 pag.(text muzică liniară), 9 lei; 

128.    Sterea, Tache, Teologie Dogmatică și Simbolică, vol. I, București, Editura Institutului Biblic, 2003, 304 pag., 20,00 lei ;

129.    Teoctist. Un patriarh de cursă lungă, București, Editura ..Lumea Credintei”, f.a., 9,00 lei;

130.    Teognost, Botezul și Mirungerea, Pitești, Editura Credința Strămoșească, 2004, 240 pag., 8 lei;

131.    Teodor de Andida, Comentariu liturgic, Craiova, Editura Mitropoliei Olteniei, 2006, 128 pag.       5 lei(3);

132.    Theodoropulos, E., Toată viața noastră lui Hristos Dumnezeu să o dăm, București, Editura Predania, 2009, 232 pag., 12 lei (2);

133.    Theodoropulos, E., Familiei ortodoxe cu smerită dragoste, București, Editura Evanghelismos, 2003, 126 pag., 9 lei;

134.    Thunberg, L., Omul și cosmosul în viziunea Sf. Maxim Mărturisitorul, București, Editura Institutului Biblic, 1999, 186 pag., 18 lei;

135.    Tuderici, V. I., Viața și acatistul Sfinților Visarion, Sofronie și Oprea, Alba-Iulia, Editura Reîntregirea, f.a., 48 pag., 4 lei; (2)

136.    Turianu, C., Drept Civil. Partea generală. Persoanele, București, Editura România de Mâine, 2007, 188 pag., 15 lei;

137.    Uglean, Gh., Drept Constituțional și instituții politice, vol. I, București, Editura România de Mâine, 2006, 346 pag., 15 lei;  vol. II, 2006, 344 pag., 15 lei;

138.    Un chip al blândeții. Părintele Visarion de la Clocociov, Craiova, Editura Mitropoliei Olteniei, 2003, 116 pag., 7 lei;

139.    Un model de preot misionar: Protos. Nicodim Măndiță, f.l., Editura Agapis, 2010, 72 pag.  5 lei;

140.    Vasile cel Mare, Cele trei cuvinte ascetice, București, Editura Institutului Biblic, 2009, 172 pag., 12 lei;  (2)

141.    Vasile cel Mare, Sf., Regulele mari, București, Editura Institutului Biblic, 2009, 156 pag., 11 lei; (2);

142.    Vasile cel Mare, Sf., Tâlcuire duhovnicească la Psalmi, București, Editura Institutului Biblic, 2009, 248 pag., 14 lei;

143.    Velimirovici, N., Lupta pentru credință, Pitești, Editura Rotonda, 2009, 120 pag., 10 lei;  (3)

144.    Zenkovsky, V. V., Convorbiri cu tinerii despre sexualitate, București, Editura Bizantină, 2006, 144 pag., 13 lei;

145.    Zurnazoglu, N., Cuviosul Paisie Aghiorâtul. Mărturii ale închinătorilor, București, Editura Evanghelismos, 2006, 480 pag., 30 lei;

 

*

                                Așteptăm comenzile Dumneavoastră și înscrieri la viitoarele  apariții.

Sănătate, pace și bucurii sa vă dea Dumnezeu!

Pr. Al. Stănciulescu-Bârda

 

Related Posts

Tags

Share This

Leave a Comment

ERROR: si-captcha.php plugin: GD image support not detected in PHP!

Contact your web host and ask them to enable GD image support for PHP.

ERROR: si-captcha.php plugin: imagepng function not detected in PHP!

Contact your web host and ask them to enable imagepng for PHP.