O carte premiată și moda „gargariselii cu termeni grecești”

28.11.14 by

Motto: „Regimul comunist a pus în funcțiune întregul arsenal de constrângere fizică și spirituală pentru a înăbuși aspirația elementară a omului de a-și afirma personalitatea, de a fi el însuși, în marea competiție a competențeor și valorilor în societate” (Șerban Papacostea, Crima regimului comunist).

Constantin Noica era înregistrat de Securitate spunând că tinerii comuniști care-l frecventează citesc Platon si găsesc materialism marxist în filozoful grec (Noica în arhiva Securității, vol. I, Ed. MNLR; București, 2009, p.101), ceea ce era tocmai pe placul cenzorilor comuniști (gen Ion Ianoși cu liceul său pe puncte școlit apoi în URSS, vezi vol. Estetică si „moralitate”, Ed. Crater, București, 1998, p. 524). Poliția gândirii determina publicarea „insipidelor comentarii și note făcute de oameni ce nu aveau pregătirea filozofică necesară pentru a-l înțelege pe Platon” (vezi Isabela Vasiliu-Scraba, Ceva despre viața și opera lui Noica, în rev. „Viața Românească”, București, Anul XCIV, iulie 1999, Nr. 7, pp. 6-9, sau https://fr.scribd.com/doc/191637785/IsabelaVScrabaNoicaViataOpera ). Tinerețea comentatorilor care s-au crezut mari specialiști în Platon doar pentru că fuseseră preferați de ideologii cu putere de decizie a prelungit si după căderea comunismului folosirea în mediul universitar a Platon-ului editat în comunism, chiar când prin librării și anticariate începuseră să apară si traducerile dialogurilor platonice făcute în interbelic de eminentul elenist Stefan Bezdechi (19 dialoguri), sau de Cezar Papacostea, de Vasile Bichigean, Vasile Grecu si de alții (vezi Isabela Vasiliu-Scraba, Noica printre oamenii mici şi mari ai culturii noastre la 25 de ani de la moarte, https://www.isabelavs.go.ro/Articole/IsabelaVS-25aniNoica4.htm ).
La vremea lui Noica era obturată în schimb publicarea comentariilor platonice redactate de filozoful „de modă veche”, din Școala trăiristă a faimosului profesor de metafizică Nae Ionescu (vezi Isabela Vasiliu-Scraba, În labirintul răsfrângerilor. Nae Ionescu prin discipolii săi: Petre Țuțea, Cioran, Noica, Eliade, Mircea Vulcănescu și Vasile Băncilă, Ed. Star Tipp, Slobozia, 2000, volum bilingv român-englez, precum și Isabela Vasiliu-Scraba, Metafizica lui Nae Ionescu în unica și în dubla ei înfățișare, Ed. Star Tipp, Slobozia, 2000, on-line https://fr.scribd.com/doc/132110995/IsabelaVasiliuScrabaNaeMetafizica ). Torpilarea publicării gândirii filozofului retras la Păltiniș în seria de Opere platonice (vol. I-VII) pe care el însuși o inițiase (și o susținea) apare trecută într-unul din multele dosare de urmărire a lui Constantin Noica, văzute probabil și de G. Liiceanu „discipolul lui Henry Wald” (apud. Noica, 1975), discipol căruia Securitatea îi era atât de binevoitoare încât i-a dat voie în 1987 să preia cu o mașină arhiva lui Noica rămasă în camera de la Păltiniș (vezi Isabela Vasiliu-Scraba, Camera 13 a vilei Noica de la Păltiniș, pe hârtie în rev. „Discobolul”, Alba Iulia, Anul 13, Nr. 151-152-153, iul.-aug.-sept. 2010, pp. 256 – 260, on-line https://www.isabelavs.go.ro/Articole/inculturaPaltinis6.htm ) după înmormântarea filozofului.
Poate mai mult datorită avantajării sale de către Ministerul de interne printr-un “tratament de excepţie”, cum observa însuși Noica (vezi vol.: Noica si Securiatea II, 2010, p.88, p.89, p.94), decât unei memorii capabilă să înregistreze și să redea fără greș cele auzite, Liiceanu citează următoarele idei spuse de Noica vineri 28 sept. 1979: „Heidegger, cu un cuvânt grec, luminează în mod esențial câte o problemă pe care apoi o părăsește. Invocarea cuvântului grec a devenit aproape o metodă în sine, care uneori frizează maniacul” (Noica citat în Jurnalul de la Păltiniș, C.R., 1983, p.91). Din păcate Dosarul 2172 de la Securitatea din Sibiu cu cele 7 volume arse, din care doar 5 microfilmate nu a fost dat publicității spre a se putea verifica după înregistrările din camera „microfonizată” a lui Noica fidelitatea memoriei lui Liiceanu care a citat în Jurnalul de la Păltiniș lungi pledoarii noiciene, având ades 2600 de caractere, ajungând însă si la redarea din memorie a unui text de 3500 de caractere. Lungimi asemănătoare aveau articolele publicate în „Cuvântul” de Nae Ionescu (vezi Isabela Vasiliu-Scraba, „Tăcerea descriptivă” a filozofului Nae Ionescu, în rev. „Tribuna”, Cluj-Napoca, anul XIII, 16-31 ian. 2014, pp.15-17, on-line https://fr.scribd.com/doc/231679775/IsabelaVasiliuScrabaNaeIonescuTacerea ). O lungime de cca 2600 de caractere are, de pildă, textul Sectanții (Nae Ionescu, Roza vânturilor, 1990, pp. 5-7). Ceva peste 3500 de caractere numără articolul „… Si s-a făcut om” (op. cit., pp. 47-50) unde Nae Ionescu observă un lucru care i-a scăpat lui Andrei Pleșu, un „cronicar plastic” (apud. Noica), când pasionat pentru scurtă vreme de sanscrită, când de angelologie. Durata ultimei pasiuni a fost scurtă datorită portofoliilor ministeriale, dar suficientă pentru Ciomoș (fost bursieri de-al său) dispus să exagereze urmele trecătoarei sale pasiuni post-decembriste. Nae Ionescu, inițiatorul primei (si singurei) Scoli filozofice românești, scria că „înger și om se mișcă pe linii deosebite” (Nae Ionescu, „… Si s-a făcut om”). Faimosul profesor de metafizică mai observa că în „ierarhia adevărată – de la întruparea lui Hristos- omul e deasupra îngerilor” și că, după Sf. Pavel, „omul va ține scaun de judecată pentru îngeri” (Nae Ionescu, op. cit.).
Devenită frecventă chiar după abandonarea retraducerii dialogurilor platonice pe fundal de ideologie comunistă, Alexandru Paleologu observa, ceva mai târziu decât Noica, „fandoseala” citării de cuvinte grecești care nu deschid către nici o problemă (vezi Isabela Vasiliu-Scraba, Faima d-lui A. Paleologu, în „România liberă”, 7 aug. 2001, p.8 https://fr.scribd.com/doc/223371402/IsabelaVasiliuScrabaFaimaPaleologu ). Acestei manii el criticul literar îi subliniază ridicolul, desemnând-o drept «gargariseală şi sperietură cu termeni greceşti».
Dovada succesului de care s-a bucurat o asemenea manie o oferă și «Argumentul» (care ar fi fost să fie despre Kant) scris de Virgil Ciomoş drept prefaţă la Conştiinţă şi schimbare în CRITICA RATIUNII PURE, unde găsim termeni precum ontico-ontologic, irenic, gigantomahie și soteriologie escatologică: «Soteriologia escatologică a fiinţei – dimpreună cu gigantomahia ei subterană (multimilenară pentru că obsesională) – a făcut treptat loc unei simple igiene cotidiene a fiinţării – pe cât de meschină (în aparenţa ei «irenică») pe atât de obstinată (şi, prin urmare, de violentă)» (V. Ciomoș). In continuare clujanul îl invocă pe Nietzsche, asezonat cu ideea corectitudinii politice, a democraţiei, a lui Hegel cu «atât de preţuita antiteză», după care scrie în paranteză: «(Nici un cuvânt, evident, despre consecinţele psihotice – mai precis schizofrenice – ale compulsiunii provocate de un Celălalt insuficient simbolizat şi, în consecinţă, pur şi simplu «anexat» prin una şi aceeaşi violenţă, ne-simbolică)» (Virgil Ciomoş, Argument, p.11). Cu Critica Raţiunii Pure înaintea ochilor, el a meditat în prefața Perspectivei sale arhitectonice asupra kantianismului și la pozele de pe paşaport care, asemenea amprentelor digitale, deși situate «marginal, la suprafaţa corpului nostru… exprimă în modul cel mai adecvat interioritatea, şi în consecinţă, identitatea persoanei noastre (…) căci nu există, practic, un interior ontico-ontologic» (V. Ciomoş, Conştiinţă şi schimbare în CRITICA RATIUNII PURE, o perspectivă arhitectonică asupra kantianismului, Ed. Humanitas, 2006, Argument, p. 24).
Sorin Lavric și-a invitat studenții să-l asculte pe universitarul clujan prezentându-și scrierea inspirată de Kant pentru ca apoi să-i citeze negreșit cartea din 2006 pe a cărei copertă editorul a lățit sus cuvântul «ACADEMICA», scris foarte mare şi colorat verzuliu pe un fond gri. Din bibliografia volumului tinerii au putut trage concluzia că nu trebuie să publice prin reviste străine, includerea în două volume colective a două texte, unul în 2000, altul în 2003 fiind arhisuficente pentru palmaresul unui autor a cărui primă carte a fost premiată de Academia Română. În plus, cartea prezentată pe 28 februarie 2007 la Casa Lovinescu din Bucureşti a putut deveni pentru oricare dintre studenții prezenți un bun prilej de a urma cel mai ilustru exemplu post-comunist de „gargariseală”. Căci iată ce scrie Virgil Ciomoș după citirea Topicii transcendentale: „dacă retroiectarea simplei apariții nu are alt rol decât acela de a delimita cumva lacuna dintre două apariții – definite prin chiasmă, si anume, ca tot atâtea… dispariții – urmează că singura fenomenologie autentică – proprie retroiectării – revine la o fenomenologie a vidului (inaparent)” (vezi V. Ciomoș, op. cit., p. 151, precum și Isabela Vasiliu-Scraba, Topica transcendentală din perspectiva arheologiei gândirii kantiene, precum și L’Echafaudage dans l’edifice de la TOPIQUE TRANSCENDENTALE, în vol. Inefabila metafizică, 1993, pp. 87-96 si pp. 206-224, on-line https://fr.scribd.com/doc/153127443/IsabelaVasiliuScrabaInefabilaMetafizica ) .
Încă din 1978, în Jurnalul ploilor (Revista Scriitorilor Români, Muenchen) poetul Horia Stamatu exprimase plastic deșertul cultural pe care-l crează înșiruirile de vorbe: „Ploile de cuvinte/ inundă lumea / unde e seceta mai mare/ dar pe cât cad / pe-atât usucă mai mult” ( fragment pe care l-am citat și la sfârsitul conferinței de la Bacău din sept. 2012 https://www.youtube.com/watch?v=we8dUIgk2ck&list=UUgcn_JXm6-ZMTeCidkHY0hQ )
Cât privește premierea lui Virgil Ciomoș, nu credem să fi existat în paisprezece ani de zile cineva care să parcurgă de la cap la coadă multele pagini ale volumului său din 2000 intitulat Timp si eternitate, carte premiată de Academie când Pleșu era ministru de externe, probabil întrucât reprezentase în 1998 doctoratul în filozofie a lui Virgil Ciomoş condus de doctorul în istoria artei Andrei Pleşu. Mai ales întrucât volumul oferea încă din 2000 o ilustrare perfectă a vivacității modei «gargariselii şi sperieturii cu termeni greceşti», al cărui efect era sporit de formalizarea cu ajutorul rapoartelor şi proporţiilor stabilite între termeni din greaca veche.
În opinia doctorandului ce și-a ales un istoric de artă să-i conducă teza sa „filozofică”, Platon ar pune laolaltă, triadic şi sinoptic, timpul, imaginea şi eternitatea ca să-i iasă o altă triadă cu care, prin magie pură, prima triadă devine oarecum echivalentă: timpul, universul şi eternitatea, care și ea ar apărea din echivalența magică a patru termeni suprapuşi în forma a două fracţii: model/univers=eternitate/timp. In Timp si eternitate (2000), egalitatea cuvintelor suprapuse în forma celor două fracții se stabileşte între termenii greceşti, să nu se rateze „sperietura” cititorului, dar am preferat să-i dăm (totuşi) în traducere. De remarcat ar fi că asemenea stupidități (şi altele de acelaşi calibru) apar puse pe seama filozofului grec.
Partea cea mai ridicolă a cărții o reprezintă (fără doar și poate) cele 232 de echivalări magice înșiruite sinoptic în Lista echivalențelor terminologice a cuvintelor grecești, pp. 371-381. După autorul care a abuzat de moda «gargariselii şi sperieturii cu termeni greceşti», la Platon copia (imaginea) unui model indestructibil (de pildă, «eternitatea»), ar fi şi ea «eternă» . Să bănuim în spatele acestei echivalări gândirea magică a primitivilor prin care copia nu se diferențiază de model, între cele două existând, ca să zicem așa, un fluid magic?
Lucian Blaga scrisese într-una din cărțile sale de o uimitoare profunzime că în cosmologia platonică modelul și copia nu sînt legate printr-o reciprocitate magică, așa că modelul rămâne model etern în cer iar copia rămâne trecătoare pe pământ. Virgil Ciomoş citează la un moment dat din Timeu (37), și crede că Platon ar fi gândit că timpul este «această imagine eternă care se mişcă potrivit numărului» (Timp si eternitate, Ed. Paideia, București, 2000, p. 79). Pe asemenea „scurtătură” ajunge Virgil Ciomoș la «timpul» pe care ține să-l boteze, în mod original, «iconic», echivalat (pe bătătorita cale a reciprocității magice), cu eternitatea nemișcată. Pentru cine mai ştie ceva filozofie, nivelul distorsionării gândirii platonice poate (el singur) să dea măsura neştiinţei autorului cu privire la filosoful grec, despre care mai scrie (pe calapodul „ultimului” Marx) că «ultimul» Platon ar fi preconizat două principii: Unul şi Perechea Mare-Mic. Marele şi Micul, pasă-mi-te, l-ar susţine pe ‘Unu’ să nu cadă din vârful ierarhiei existenţelor, întrucât principii cot la cot cu ‘Unul’ nu pot fi (vezi Isabela Vasiliu-Scraba, Mistica Platonică a participării la divina lume a Ideilor, Ed. Star Tipp, Slobozia, 1999, sau https://fr.scribd.com/doc/153749198/IsabelaVasiliuScrabaPlatonMistic ).
Stilul gongoric și rigiditatea gândirii folosind simboluri matematice si cuvinte prescurtate în fraze complicate inutil spre a exprima idei simpluțe, sau chiar o lipsă totală de idei, ca și aglomerarea de conspecte referitoare la interpretările date câtorva rânduri din Fizica lui Aristotel, împiedică plasarea volumului Timp și eternitate (Ed. Paideia, București, 2000) printre cărțile de erudiţie, „mai plăcut de scris decât de citit” (apud. Hegel).
Fără a mă contrazice când i-am spus că teza lui Ciomoș intitulată Timp și eternitate este de necitit si că e puțin probabil să fi fost citită din scoarță în scoarță de ministrul conducător al doctoratului sau de cei care au alcătuit referatele favorabile necesare susținerii, cu multă diplomaţie, Mihai Şora taxase cartea (la un an sau doi după apariţia sa) drept prea “tehnică”, ceea ce ar face-o greu de citit. Nici studentul (sau absolventul de filozofie C. Ciocan) dispus că recenzeze volumul lui Virgil Ciomoș în vreo treizeci de pagini (la fel de confuze ca si materialul de recenzat) nu a lasat impresia că a parcurs din carte mai mult decât a încropit cu dificultate în excesiv de amabila sa prezentare publicată într-o revistă coordonată chiar de profesorul său Virgil Ciomoş.
De la teza de doctorat prea “tehnică” spre a putea fi citită în întregime de un filozof de talia lui Mihai Şora, Ciomoș a mai produs cateva volume masive, fără să-și imagineze că multul, scris din obligatie profesională (sau doar de dragul de a fi aşternut pe hârtie) nu se citeşte, nici măcar din admiraţie pentru alte activităţi ale autorului cel prolific. Noica observase că la judecata de apoi, când trebuie să dai socoteală de cele făcute în timpul vieţii, hărnicia culturală manifestată prin numărul de cărţi publicate nu cântărește prea mult. Fiindcă atunci “trebuie să spui ce ai scris în ele” (vezi Isabela Vasiliu-Scraba, Himera „Școlii de la Păltiniș”, ironizată de Noica, pe hârtie în rev. Acolada, Satu Mare, nr.2 (65), febr. 2013, p.16 si p.22 , sau https://isabelavs.go.ro/Articole/IsabelaVS-himera1ScoalaPaltinis9.htm ).
Acum câteva secole, lui Kant i-a fost reproşată inventarea acelei “conştiinţe în genere”, întrucât se îndepărta prea tare de conştiinţa individuală. Acum, prin puterea de sugestie a mass-mediei care-i face pe mulți să aplaude fără să știe nici ei de ce aplaudă o carte sau alta, s-ar putea spune că nu mai există decât ceva de genul “conştiinţei în genere”. Sau, mai degrabă, ceea ce Vintilă Horia numea “spiritul timpului care îndeamnă la somn si la lenea gândirii”.

Cuvinte cheie: „Gargariseala cu termeni grecești”, Platon, Noica, Alexandru Paleologu, Isabela Vasiliu-Scraba, Kant.

REPERE BIBLIOGRAFICE

1. Isabela Vasiliu-Scraba, Filozofie acroamatică la Platon, Ed. Star Tipp, Slobozia 1997, on-line https://fr.scribd.com/doc/134722762/IsabelaVasiliuScrabaPlatonAcroamatica
2. A.I. Brumaru, În acroamatică, în rev. „Viața Românească”, București, nr. 4-5 / 1998, pp.249-250, on-line https://fr.scribd.com/doc/177393245/RecenzieA-I-BrumaruDespreIsabelaVScrabaPlaton .
3. Ion Murgeanu, Mirabila înțelepciune, în rev, „Viața Românească”, București, nr. 1-2/ 2001, pp. 250-251, reprodus și în „Meridianul Românesc”, 3 martie 2001, Anaheim, CA din SUA, p. 16 , on-line https://fr.scribd.com/doc/164904164/Despre-Isabela-VS-de-MurgeanuIon .
4. Fișa „Isabelei Vasiliu-Scraba” din Wikipedia.ro înainte de vandalizarea ei de către MyComp care a îndepărtat din titlurile cărților ei publicate începând cu anul 1992 si informațiile referitoare la studiile ei post universitare de filozofie în occident (Franța, Belgia si Germania, în 1988, 1990 si 1991) si de limbi străine moderne (engl., germ., it., spaniolă) si clasice (greaca veche si latina) în țară, între 1985-1992. Fișa este publicată în vol. Filozofi români, Memphis, SUA, 2011, pp. 60-62 si în vol. Eseiști români, Memphis, SUA, 2011, pp. 145-148 precum și în vol. Autori români, Memphis, SUA, 2011, pp. 141-143, https://fr.scribd.com/doc/168346109/FisaWikipediaRoIsabelaVasiliuScraba . Fișa nevandalizată poate fi citită și într-o carte a unui universitar clujan (vezi Ilie Rad, De amicitia. Scrisori trimise de Stefan Fay.1988-2009, Prefata de Irina Petras, Ed. Accent, Cluj-Napoca 2009, p. 363-366).
5. Isabela Vasiliu-Scraba, Un căutător de înțelepciune discret : Alexandru Paleologu, în rev. Argeș, Pitești, oct. 2005, în rev. „Asachi”, Piatra Neamț, nov. 2005, p.8, în rev. „Contemporanul_Ideea Europeană”, ian. 2006, sau https://www.isabelavs.go.ro/Articole/paleolo.html .
6. Isabela Vasiliu-Scraba, Ceva despre Școala Trăiristă inaugurată de Nae Ionescu, în rev. „Tribuna”, Cluj-Napoca, Nr. 256, 1-15 iun. 2013, pp.4-5, sau on-line https://fr.scribd.com/doc/171686934/IsabelaVasiliuScrabaNaeIonescuScoalaTrairista .
7. Isabela Vasiliu-Scraba, O inedită perspectivă asupra timpului (Nae Ionescu și Kant), în rev. „Asachi”, Piatra Neamț, nr. 135/ 2000, p. 7 sau https://fr.scribd.com/doc/184480531/IsabelaVScrabaNaeKantTimp
8. Isabela Vasiliu-Scraba, Deschiderea cerurilor într-un mit platonic si în „Miorița”/ The opening of the skies in a Platonic myth and in „Mioritza” ballad, Ed. Star Tipp, Slobozia, 2004, volum bilingv care se află și în biblioteci europene nu numai în marile biblioteci românești; https://www.scribd.com/doc/178474055/Isabela-Vasiliu-Scraba-Deschiderea-cerurilor-intr-un-mit-platonic-%C8%99i-in-%E2%80%9EMiori%C8%9Ba%E2%80%9D
9. Isabela Vasiliu-Scraba, , Noica printre oamenii mici și mari ai culturii noastre la 25 de ani de la moarte, publicat si pe hârtie în rev. „Acolada” (Satu Mare), nr.2, febr. 2012, p.19, vezi on-line https://www.totpal.ro/isabela-vasiliu-scraba-noica-printre-oamenii-mici-si-mari-ai-culturii-noastre-la-25-de-ani-de-la-moarte/
10. Isabela Vasiliu-Scraba, Configurații noetice la Platon și la Eminescu, Ed. Star Tipp, Slobozia, 1998, https://www.scribd.com/doc/130397690/ISABELA-VASILIU-SCRABA-Configura%C8%9Bii-noetice-la-Platon-%C8%99i-la-M-Eminescu-versiune-cu-diacritice-corectate
11. Isabela Vasiliu-Scraba, O pseudo-descoperire a unui pseudo-plagiat. Lucrurile și Ideile platonice, Ed. Fundației „I. Perlea”, Slobozia, 1995, https://www.scribd.com/doc/134402379/ISABELA-VASILIU-SCRABA-O-pseudodescoperire-a-unui-pseudoplagiat-Nae-Ionescu-Evelyn-Underhill
12. Isabela Vasiliu-Scraba, Filozofia lui Noica, între fantasmă și luciditate, 1992, on-line https://fr.scribd.com/doc/184239256/IsabelaVScrabaNoicaFantasmaLuciditate
13. Isabela Vasiliu-Scraba, Contextualizări. Elemente pentru o topologie a prezentului, Ed. Star Tipp, Slobozia, 2002, ISBN 973-8134-24-2, on-line la https://www.scribd.com/doc/130732402/Isabela-Vasiliu-Scraba-CONTEXTUALIZARI-Elemente-pentru-o-topologie-a-prezentului.
14. Isabela Vasiliu-Scraba, C-tin Noica și Alexandru Dragomir în cultura colectivistă, în rev. „Argeș”, Pitești, Anul X (XLV), Nr.4 (334), aprilie 2010, pp. 22-23, sau https://www.scribd.com/doc/189934099/Isabela-Vasiliu-Scraba-NoicaAlxDragomirLavric
15. Isabela Vasiliu-Scraba, Alexandru Dragomir, înterviu comentat şi refăcut după cenzurarea sa în „Observatorul cultural”, publicat în rev. „Asachi” din Piatra Neamţ, numerele din 2008 şi 2009; în rev. „Acolada”, Satu Mare, nr.6/2013, nr. 9/2013, nr. 10/2013, nr. 11/2013, nr. 12/ 2013, nr.1/ 2014, nr. 2/2014 și nr. 3/2014 ; în rev. „Tribuna”, Cluj-Napoca, în nr. 275/ 2014, on-line https://isabelavs.go.ro/Articole/IsabelaVS-adnotat3-Interviu-AlxDragomir.htm
16. Isabela Vasiliu-Scraba, Despre existență, ființă și esență, Ed. Mirisa, 1996, on-line , https://www.scribd.com/doc/134719450/Isabela-Vasiliu-Scraba-DESPRE-EXISTEN%C8%9A%C4%82-FIIN%C8%9A%C4%82-%C8%98I-ESEN%C8%9A%C4%82 .
17. Isabela Vasiliu-Scraba, Himera „Școlii de la Păltiniș”, ironizată de Noica, on-line https://isabelavs.go.ro/Articole/IsabelaVS-himera1ScoalaPaltinis9.htm , pe hârtie în rev. „Acolada”, Satu Mare, nr.2 (65), febr. 2013, p.16 si p.22.
18. Isabela Vasiliu-Scraba, Himericul discipolat de la Păltiniș, pretext de fină ironie din partea lui Noica, https://isabelavs.go.ro/Articole/IsabelaVS-himera2ScoalaPaltinis10.htm , pe hârtie în rev. „Acolada”, Satu Mare, nr.4 (67), aprilie 2013, p.16 – 17 ; sau https://www.omniscop.ro/himera-discipolatului-de-la-paltinis-pretext-de-fina-ironie-din-partea-lui-noica/
19. Isabela Vasiliu-Scraba, Noica şi discipolii săi, în rev. „Origini”, SUA, nr. 9-10/ 2009, pp. XXII-XXIV, sau https://www.scribd.com/doc/172499960/Isabela-Vasiliu-Scraba-Noica-%C8%99i-discipolii-s%C4%83i
20. Isabela Vasiliu-Scraba, Suspecta moarte a lui Noica, în Almanahul Origini/ Romanian Rouths Almanah 2010, pp. 284-297), on-line https://fr.scribd.com/doc/172500527/IsabelaVScrabaNoicaSfarsit
21. Isabela Vasiliu-Scraba, Noica despre arheul istoric întrupat de Mircea Eliade, în rev. “Conta”, Piatra Neamț, Nr.10/2012, p.126-131, https://www.isabelavs.go.ro/Articole/IsabelaVS-8Noica-Tabor.htm
22. Isabela Vasiliu-Scraba, Platon –Republica interioară, în rev. „Cunoaște-te !”, București, nr. 5/1995, pp. 44-46, on-line https://fr.scribd.com/doc/200758189/IsabelaVScrabaPlatonRepublica
23. Isabela Vasiliu-Scraba, Ec-stazie intelectuală la Platon, în rev. „Cunoaște-te !”, București, nr. 6/1995, pp. 12-14, on-line https://fr.scribd.com/doc/200757986/IsabelaVScrabaPlatonEcstazieIntelectuala
24. Isabela Vasiliu-Scraba, Cât de subversiv putea fi Noica, în rev. „Meandre”, Alexandria, nr.1-2/2009, pp. 80-81, on-line https://fr.scribd.com/doc/191833405/IsabelaVScrabaNoicaSubversiv .
25. Isabela Vasiliu-Scraba, Something about Partaking through the „Relation of dependence” but also about translations from Plato https://fr.scribd.com/doc/171895033/IsabelaVasiliuScrabaPlatoRelationOfDependence .

Sursa: www.isabelavs.go.ro
www.omniscop.ro

Related Posts

Tags

Share This

Leave a Comment

ERROR: si-captcha.php plugin: GD image support not detected in PHP!

Contact your web host and ask them to enable GD image support for PHP.

ERROR: si-captcha.php plugin: imagepng function not detected in PHP!

Contact your web host and ask them to enable imagepng for PHP.