Nu purta clintirii grija spre ce nu-i

03.12.15 by

-Nu purta clintirii grija spre ce nu-i,
ci iubește Clipa, ca jertfire Lui,
duhul lumii drepte fără de hotar!…
Când ursita-ți umple’înfrigurat cățui

cu reflecții goale, ia aminte dar:
„Trandafirii vieții, legilor cum par,
sunt să cadă-în stropii colbului sub frupt,
rămânând doar nume pe un van stihar,

dacă nu poți trece de natura-gând
ce iluzionează frica rând pe rând,
pe „a fi”-în nuime, pe „a nu”-în fiimi.
Două ori născută sinea ta văzând

roata numenală’în veșnicul cerut
n-are astfel faptă firii de făcut.
Sinelui asemeni toate-i curg egal…
Somnu’-i și vegherea-i se resorb tălmut…

Mântuit monarc…

Zdrențe-adună mintea drept stihar de gând
înadins să-l poarte prin deșert orând
chiar de-ar ști Poetul sta primi în zeu
inspirata noimă-a zvonului tăcând.

Mări de limbă’în pasul parimiei vers
cumpănind cuvinte lesne semne-au șters
spre asemuirea revelatei morți
când în colb s-ar trece a mirunii mers…

Numai cu răbdare porți i se deschid
castelor vocale’în consonantul ghid
și, ascet călugăr, prinde roua dar
chibzuitei ape de un mantic vid.

Frânghia iubirii, veșnicită’în Arc,
răsturnând garafa de-alfabetic barc
întru rătăcirea umbrelor ce nu-s
un Safir sărută-a mântuit monarc…

Nous-ul

Tatăl fără Nume peste lumi a scos,
când văzu păcatul, Nous-ul –Hristos –
ca al Său întâiul soare procreat
ce prin jertfa castă-i a salva cel Os

al adamității prins de vii erori…
Nu reflexii oarbe’în timpii apiori,
ci etern Oglinda, iată, o dădu
drept a contopirii’înfășurare-a zori,

înlesnind chiar golul unui trup trecând
de-a-învăța din iris al pustiei gând
ce scrutează-în alții la nimicul lui.
El e ruta care, tâlc anagramând

miez în miezătatea-i de mântuitor,
are paza legii spre’întreit sobor
ce ar ști egalul între arc și scop.
Fără fum văpaie, neclintit izvor…

Lumi ce au cuprinde…

Lumi ce au cuprinde alte lumi se-abat
să anime cuibul Sinei calchiat
pe înalta lege că misteru-i doar
dincolo de forma ce-o privim mascat…

Pacea de afară-i cu lăuntrul calm
când cea minte-i goală – drept pustiu cohalm –
și glosăm tăcerea, traversând de văl
spre oglinda – școală – bizuită’în psalm

unde calapodul ni se pierde șir
pe-a luminii calme vrednic tibișir.
Devenind o flamă ce se scaldă-în foc,
vom primi din palma bunului Sotir

calea îndoinței reîntoarsă’în Tot.
Însă multe aste-abia dacă’în devot
vom înfrânge teama de miraj, iar, sus,
ne-om desface-apururi de zadar colbot…

În gol e taina…

Toate-s prin făptură după bunul plac,
orb, al numărării celora ce tac
și’în gâlceava lumii, apărând prisos,
știu că’în gol e taina plinului Colac.

Straiul nou și zreanța, fiecare,-au cost
după cum e vremea celui adăpost
unde și veninul poate chiar hrăni,
când belșug de vipturi trece van compost.

Vorbele prin vorbe într-un joc succint
răsplătesc iluzii și’înțelesul mint,
cât prin pânza veche, petic repetând,
chibzuit brodează-al minții mărgărint.

Din aceste-învață: -Ce-i puțin e mult
decât multul care a puțin fu smult.
Clipa, două văluri poartă spre orar,
unul tihnă, morții, altu’în viu, tumult…

www.omniscop.ro

Related Posts

Tags

Share This

Leave a Comment

ERROR: si-captcha.php plugin: GD image support not detected in PHP!

Contact your web host and ask them to enable GD image support for PHP.

ERROR: si-captcha.php plugin: imagepng function not detected in PHP!

Contact your web host and ask them to enable imagepng for PHP.