Mihai Zgondoiu Fighting with Mozart!

15.06.18 by

– expoziție-
– performance interactiv –

14 iunie – 8 iulie, 2018
Galeria creart
Piața Alexandru Lahovari nr. 7, București

Vernisaj: 14 iunie 2018, 19.00

Curator: Răzvan Ion

“În urmă cu 30 de ani, foarte la modă în casele românilor, carpeta Răpirea din Serai ce ilustra o scenă din opera lui Mozart, devine astăzi un veridic simbol old school al kitsch-ului contemporan. A fost evacuată dupa ’89 din memoria populară colectivă lăsând loc noilor produse consumeriste să strălucească.
Instalația interactivă Fight with Mozart este alcătuită dintr-un sac de box tapițat într-o carpetă de perete cu tema Răpirea din Serai, două mănuși de box tapițate, și un sistem de sunet care redă pasaje din opera Die Entführung aus dem Serail (Răpirea din Serai) compusă de Wolfgang Amadeus Mozart.
Astfel, privitorul/participantul la expoziție poate să interacționeze la propiu boxând în direct pe opera lui Mozart” Mihai Zgondoiu

“Mecanismul de reproducere a unor obiecte relevante pentru trecut pare un răspuns la anxietate. O anxietate a prezentului proiectat pe un trecut reprezentat de obiecte acum aparent nerelevante. Mihai Zgondoiu este un artist care alege analiza lucrurilor aparent banale pentru a ne duce spre înțelegerea sociologică a unei epoci.” Răzvan Ion

Mihai Zgondoiu (n.1982) este artist, curator și galerist cu studii masterale și doctorale în domeniul artelor vizuale. Începând cu anul 2014 predă ca asist. univ. dr. la Universitatea Națională de Arte din București – FADD, dep. Design. În practica sa artistică, oscilează cu lejeritate într-o arie largă de genuri și tehnici vizuale, de la desen, colaj și print experimental, la video-instalații, acțiuni-performance și intervenții urbane.
Proiectele sale evocă un spirit critic (și autocritic după caz) față de clișeele de gândire din societatea noastră actuală, parodiind falsele valori și icon-uri create de noile media prin diferite tipuri de propagandă fake news.
Cele mai recente expozitii/proiecte personale sunt: EXTRAfaces, Galeria Uj Kriterion – Miercurea Ciuc 2017, Fight with Mozart, RKI – Vienna Contemporary (AT) 2017, Noul Zid – Calina. spațiu de artă contemporană Timișoara 2017, Dada Brancusi, Galeria MB-XL Bruxelles (BE) 2016 & Galeria Galateca – București 2016, Mâna de aur a artistului, Galeria FivePlus – Viena (AT) 2014 & Galeria Aiurart – București 2013, Somnul lui Lenin, Piața Presei – Bucureşti 2011, Linia Roșie, Centrul Național al Dansului din Bucureşti 2011, Covorul Roșu, Curtea Muzeului Schlooss – Linz, (AT) 2011, Libertatea ca șablon, Galeria Hampden – Incubator Art Space, Amherst, Massachusetts (USA) 2010, Eu matriță, Galeria Calina – Timișoara 2009, Eu, Galeria de Artă Contemporană a Muzeului Național Brukenthal. Sibiu 2008. A mai participat în expoziții/proiectele de grup: RERE. Overriding Design with Art and Vice-Versa – Vienna Design Week 2016 (AT), DADADA – Media Art Festival – Muzeul de Artă – Arad 2016, Transformation – Muzeul Beelden Aan Zee, Haga (HO) 2014, BB6 (Bucharest International Biennial for Contemporary Art) 2014, IEEB4 & IEEB7 (International Experimental Engraving Biennial 2010, 2016), Now Art Now Future (The International Biennial of print – Vilnius 2008), lucrările sale aflându-se în colecții particulare și de stat: Colecția de Artă Luciano Benetton (IT), Colecția de artă Alain Servais (BE), Colecția de artă Avium (RO), Colecția de Artă Daniel Ștefănică (RO), Colecția de Artă Năsui (RO), Colecția de Artă Herczeg (RO), Fundația Calina, Colecția de Artă DFEWA (DE), Muzeul de Artă Vizuală, Galați (RO), Muzeul Florean de Artă Contemporană-Baia-Mare (RO), Muzeul Naţional de Artă-Satu Mare (RO).

Răzvan Ion este artist, curator și teoretician. A expus în cadrul Bucharest Biennale, Poznan Biennial, SKC Gallery- Belgrade, National Museum of Art – Cluj, ICA – Bucharest, NY Experimental Festival, InterFACES – Bangkok, Centro Cultural del Matadero – Huesca, International Photo Ljubljana, CCA Ekaterinburg, National Museum of Art – Timișoara, ICA Budapest, New Langton – San Francisco etc. A fost profesor asociat la University of California, Berkeley; Lisbon University; Central University of New York; University of London; Sofia University; University of Kiev; etc. A ținut conferințe și prelegeri în cadrul a diferite instituții de artă precum Witte de With, Rotterdam; Kunsthalle Vienna; Art in General, New York; Calouste Gulbenkian, Lisbon; Casa Encedida, Madrid etc. A publicat în diverse cărți și reviste. Prima carte de artist i-a fost publicată în anul 2004. A editat mai multe reviste și cărți cea mai recentă fiind“Architectural Economy of a Biennial”. Este profesor la Universitatea din București unde predă studii curatoriale și gândire critică. Recent a fost numit curator al Bucharest Biennale 8, alături de Beral Madra.

Organizat de Primăria Capitalei, prin creart – Centrul de Creație, Artă și Tradiție al Municipiului București

Graphic design: Theodor Moise

Mihai Zgondoiu
FIGHTING WITH MOZART!
exhibition/interactive performance

June 14 – July 8, 2018
creArt Gallery
(Square Alexandru Lahovari no. 7, Bucharest)

Opening: June 14, 2018, 19.00
Curator: Răzvan Ion

“A very fashionable item throughout Romanian homes 30 years ago, the rug representing “The Abduction from the Seraglio”, an opera by Mozart, turned nowadays into an old school symbol of contemporary kitsch. It was erased from the popular collective memory after ’89, making new space for the new consumerist products.
The interactive installation ‘Fight with Mozart’ consists of a boxing bag tapestried with this kind of rug representing “The Abduction from the Seraglio”, two boxing gloves tapestried as well, and a sound system playing fragments from the opera “Die Entführung aus dem Serail” (The Abduction from the Seraglio) by Wolfgang Amadeus Mozart.
Thus, the viewer/participant can literary interact with the installation boxing to the music of Mozart.” Mihai Zgondoiu
“The duplicating mechanism of some objects relevant for the past seems a response to anxiety. An anxiety of the present projected on a past, suggested by objects which now appear to be irrelevant. Mihai Zgondoiu is an artist who chooses to analyse apparently ordinary aspects in order to lead us towards a sociological understanding of an era.” Răzvan Ion

Mihai Zgondoiu (b.1982) is an artist, curator and gallerist, who holds a master’s and a doctorate degree in the field of visual arts. Starting with 2014 he teaches at the National University of Arts in Bucharest at the Design Department. His artistic practice consists of a variety of genres and techniques, ranging from drawing, collage, experimental print to video installation, performances, and urban interventions. His projects recall critical thinking (as well as self-critical thinking) towards clichés in our current society, mocking its socio-cultural values and icons, which were created by the new media through different kind of fake news propaganda.
Among his most recent exhibitions and projects: EXTRAfaces, Galeria Uj Kriterion – Miercurea Ciuc 2017, Fight with Mozart, RKI – Vienna Contemporary (AT) 2017, New Wall – Calina Gallery Timisoara 2017, Dada Brancusi, MB-XL Gallery Bruxelles (BE) 2016 & Galateca Gallery – București 2016, The Artist’s Golden Hand, FivePlus Gallery – Viena (AT) 2014 & Aiurart Gallery – Bucuresti 2013, Lenin’s Sleep, Free Press Square – Bucuresti 2011, The Red Line, the National Dance Center of Bucureşti 2011, The Red Carpet, the Schlooss Museum courtyard – Linz, (AT) 2011, Freedom as Visual Pattern, Hampden Gallery – Incubator Art Space, Amherst, Massachusetts (USA) 2010, Me Matrix, Calina Gallery – Timisoara 2009, Me, Contemporary Art Gallery of the Brukenthal National Museum – Sibiu, 2008.
He also participated in RERE. Overriding Design with Art and Vice-Versa – Vienna Design Week 2016, DADADA – Media Art Festival – Museum of Art-Arad 2016, Transformation – Beelden Aan Zee Museum, Haga 2014, BB6 (Bucharest International Biennial for Contemporary Art 2014, IEEB4 & IEEB7 (International Experimental Engraving Biennial, 2010, 2016), Now Art Now Future (The International Biennial of print – Vilnius, 2008), his artworks being part of private and state collections: Art collection Luciano Benetton (IT), Alain Servais Collection (BE), Avium Art Collection (RO), Daniel Stefanica Art Collection (RO), Nasui Art Collection (RO), Herczeg Art Collection (RO), Calina Art Collection (RO), DFEWA Art Collection (DE), The Visual Art Museum, Galați (RO), the Florean Contemporary Art Museum, Baia-Mare (RO), the National Museum of Art, Satu Mare (RO).

Răzvan Ion is an artist, curator, and theoretician. He exhibited at Bucharest Biennale, Poznan Biennial, SKC Gallery- Belgrade, National Museum of Art – Cluj, ICA – Bucharest, NY Experimental Festival, InterFACES – Bangkok, Centro Cultural del Matadero – Huesca, International Photo Ljubljana, CCA Ekaterinburg, National Museum of Art – Timișoara, ICA Budapest, New Langton – San Francisco, Constanța Art Museum etc. He was an associate professor at University of California, Berkeley; Lisbon University; Central University of New York; University of London; Sofia University; University of Kiev; etc. He has held conferences and lectures at different art institutions like Witte de With, Rotterdam; Kunsthalle Vienna; Art in General, New York; Calouste Gulbenkian, Lisbon; Casa Encedida, Madrid etc. He published in different books, published an artist book and worked as editor of several other books, including the most recent “Architectural Economy of a Biennial”. He was a professor at the University of Bucharest where he teached Curatorial Studies and Critical Thinking. Recently he was appointed the curator of Bucharest Biennale 8, together with Beral Madra.

Organized by Bucharest City Hall, through creart.
Graphic design: Theodor Moise

www.omniscop.ro

Related Posts

Tags

Share This

Leave a Comment

ERROR: si-captcha.php plugin: GD image support not detected in PHP!

Contact your web host and ask them to enable GD image support for PHP.

ERROR: si-captcha.php plugin: imagepng function not detected in PHP!

Contact your web host and ask them to enable imagepng for PHP.