Liviu Bulea Under the Grey Dust

08.11.18 by

– solo show –

8 noiembrie – 8 decembrie 2018
Vernisaj 8 noiembrie 2018, 19:00

Curator: Răzvan Ion

Galeria creart
Piața Lahovari nr. 7, București
Deschis zilnic 10:00 – 19:00

„Liviu Bulea creează semne de întrebare care îndeamnă la cercetare și acțiune. Deși expune și călătorește mult în afara țării sale, el rămâne dedicat comunității de unde provine și provoacă spectatorul (în sensul lui Giovanni Sartori) la a imagina viața pe care o au locuitorii urbani din zonele pe care le cercetează el. Exploatează culori, griuri, texturi crude, unde juxtapunerea simplă a materialelor sugerează interesele profunde în punerea la un loc a oamenilor și a problemelor pe care le sesizează în realitatea cotidiană.
Mă tulbură cumva (în sens pozitiv) că Bulea poate folosi materiale care în primă utilizare par banale și ne întoarce cumva la formalismul anilor ’60, dar care, gradual, ne reamintește de opresiva realitate. O mișcare interesantă care amintește de “The Politics of Aesthetics” a lui Jacques Rancière.” (Răzvan Ion)
„Lucrarea reprezintă o grădină proiectată și construită pentru expoziția actuală. Ea reprezintă o amintire din copilărie a grădinilor care înconjoară fabrica de ciment din Turda. Din cauza poluării excesive, toate fructele, legumele și plantele din jurul fabricii erau acoperite cu ciment, iar când ploua, toate deveneau cimentate. Întregul oraș era acoperit într-un strat subțire de ciment; chiar și in diminetile de primavara când mama ma ducea la grădiniță, aveam sentimentul că a nins, din cauza stratului care acoperea orasul cu praful de ciment.
Această grădină reprezintă, de asemenea, o metaforă a modului în care noi, ca o societate, ne înconjuram cu beton, astfel natura devenind un lux, un loc pe care îl vizităm în timpul liber. Suntem înstrăinați de natură, iar habitatul nostru natural au devenit zidurile, drumurile și trotuarele din beton, pe care ne plimbăm zilnic în orașele care, mai ales în România, au distrus lent și au scăpat de majoritatea parcurilor și grădinilor.” (Liviu Bulea)

Liviu Bulea este un artist independent de 29 de ani, care trăiește și lucrează în Cluj-Napoca, România. A studiat la Universitatea de Artă și Design din Cluj-Napoca în perioada 2008 – 2013. A expus la Galeria Iaga , Cluj-Napoca; Shelter Club, Amsterdam; Galeria MORA, București; Paralel Viena, Austria; Make A Point, București; Galeria Visual Kontakt, Cluj-Napoca și Oradea; Muzeul de artă Jurmala, Letonia; ASP Katowice, Polonia; la cea de-a 4-a ediție a Bienalei Studențești Internaționale din Novi Sad, Serbia, Bucharest Biennale 8 etc. A participat la următoarele rezidențe: Styria AiR, Graz, Austria; Reactor de Artă și Experiment, Cluj Napoca, România; Kultur Kontakt Viena, Austria; Visual Kontakt în Oradea, România.

Răzvan Ion este teoretician, curator și manager cultural. A fost profesor asociat la University of California, Berkeley; Lisbon University; Central University of New York; University of London; Sofia University; University of Kiev; etc. Anținut prelegeri și conferințe la diferite instotuții academice și de artă precum Witte de With, Rotterdam; Kunsthalle Vienna; Art in General, New York; Calouste Gulbenkian, Lisbon; Casa Encedida, Madrid etc. Este co-fondator al Bucharest Biennale, Pavilion Journal și Reforma Photo Days (împreună cu Eugen Rădescu). Este profesor la Universitatea București unde predă un curs de gândire critică și studii curatoriale. Recent a curatoriat Bucharest Biennale 8 împreună cu Beral Madra.

Imagine: Liviu Bulea, detaliu din instalația ”Dead Gardens” (concrete, grass, flowers, soil)

Liviu Bulea
Under the Grey Dust

– solo show –

November 8 – December 8, 2018
Opening November 8, 2018, 19:00

Curator: Răzvan Ion

creart Gallery
Alexandru Lahovari Square no. 7, Bucharest
Open daily 10:00 – 19:00

“This work represents a garden designed and built for the present exhibition. It represents a childhood memory of the gardens surrounding the cement factory in Turda. Because of the excessive pollution, all the fruits, vegetables and plants around the area of the factory were covered in cement, and when it rained, they all became cemented. The entire town was covered in a thin layer of cement; even on spring mornings when my mom was taking me to kindergarten I had the feeling that it had snowed, because of the covering layer of white powder
This garden also represents a metaphor of how we, as a society, surround ourselves with concrete, thus nature becoming a luxury, a place that we visit in our free time. We are estranged from nature, and our ‘natural’ habitat has become concrete walls, roads, and sidewalks which we roam on a daily basis in cities which, especially in Romania, have slowly destroyed and got rid of most of their parks and gardens.” (Liviu Bulea)
“Liviu Bulea creates question marks that urge to research and action. Although he exhibits and travels far beyond his country, he remains faithful to the community where he comes from, and causes the spectator (in the sense of Giovanni Sartori) to imagine the life of urban residents in the areas he is researching. He exploits colours, grays, rough textures where simple juxtaposition of materials suggests profound interests in putting people together and the problems they face in everyday reality.
It somehow disturbs me (in a positive sense) that Bulea can use materials that at rst use appear to be trivial, and somehow takes us back to the formalism of the 1960s, but which, gradually, reminds us of the oppressive reality. An interesting move that reminds of Jacques Rancière’s “The Politics of Aesthetics.” (Răzvan Ion)

Liviu Bulea is a 29-year-old artist who lives and works in Cluj-Napoca, Romania. He studied at the University of Art and Design in Cluj-Napoca between 2008 and 2013. He exhibited at the Iaga Gallery, Cluj-Napoca; Shelter Club, Amsterdam; Mora Gallery, Bucharest; Parallel Vienna, Austria; Make A Point, Bucharest; Visual KontaKt Gallery, Cluj-Napoca and Oradea; Art Museum Jurmala, Latvia; ASP Katowice, Poland; the 4th edition of the International Student Biennial in Novi Sad, Serbia, Bucharest Biennale 8, etc. He participated in the following residences: Styria AiR, Graz, Austria; Reactor de Creatie si Experiment, Cluj Napoca, Romania; Kulture Kontact Vienna, Austria; Visual KontaKt in Oradea, Romania.

Răzvan Ion is a theoretician, curator and cultural manager. He was an associate professor at University of California, Berkeley; Lisbon University; Central University of New York; University of London; Sofia University; University of Kiev; etc. He has held conferences and lectures at different art institutions like Witte de With, Rotterdam; Kunsthalle Vienna; Art in General, New York; Calouste Gulbenkian, Lisbon; Casa Encedida, Madrid etc. He is the co-founder of Bucharest Biennale, Pavilion Journal and Reforma Photo Days (toghether with Eugen Rădescu). He was a professor at the University of Bucharest where he teached Curatorial Studies and Critical Thinking. Recently he was the curator of Bucharest Biennale 8, together with Beral Madra.

Image: Liviu Bulea, detail from the “Dead Gardens” (concrete, grass, flowers, soil)


Graphic design: Theodor Moise

www.omniscop.ro

Related Posts

Tags

Share This

Leave a Comment

ERROR: si-captcha.php plugin: GD image support not detected in PHP!

Contact your web host and ask them to enable GD image support for PHP.

ERROR: si-captcha.php plugin: imagepng function not detected in PHP!

Contact your web host and ask them to enable imagepng for PHP.