Lerui-ler, Fiul Luminii…

07.01.15 by

Dan-LUPESCU-...portret-in-chenar-thailandez.

1.
Mintea să vă fie rai,
Inima – vis ravisant
Şi-n al razelor alai
Aşteptaţi magic desant:

Heruvimi în cete, îngeri
În vârtejuri de lumină –
Niciodată să nu sângeri
Decât în ocean de vină…

2.
Mintea să vă fie rai
Coborând cum rara avis
Duhul Sfânt în sfânt alai
Să purtaţi doar Pruncul salis –
Prunc ce ia asupra Lui
Păcatele cât un munte,
Miresmelor din gutui
Aur dându-le, sub frunte…

3.
Mintea fi-va mereu rai,
Cugetul – păcat învins,
Brazi şi cerbi, stele-n alai
Legăna-vor Pruncul nins

Ce va lua asupra Lui
Lacrimile orişicui –
Răstignindu-se, apoi,
Pentru tine, pentru noi…

4.
…Mângâiaţi-o pe Maria
Că-l născu, azi, pe Mesia.
Slăviţi Pruncul, cântaţi Tatăl
Cel ce ni-l arată: Iată-L,

Fiu celest al Omului,
Fiu de lut al Domnului:
Prin El voi vă mântuiţi –
Robi iubirii, vă iubiţi

Fratele, aproapele,
Trinitatea, pleoapele
Oştilor de serafimi
Prin care fost-am şi fim

Corăbii de fum, de humă:
Du-mă, Tată. Maică, du-mă
La capăt de curcubeu
Unde blândul Dumnezeu

Mintea mea o face rai,
Trai de purpură, vătrai
Roind jerbe de scântei
Flăcări în toiag, arhei

Ce ne duc din poartă-n poartă
Dincolo de Marea Moartă
Şi ne-ntorc în veşnicia
Din Carpaţi şi din Câmpia

În care-nfloreşte ia
Grâului măşcat, de aur,
Din care doar ciocârlia
Cade-nalt, în cerul faur

Pe care-n zbor de săgeţi
Traci, iliri şi daco-geţi
Îl ţâşnesc în nemurire –
Suflet nou, din vechi menhire

Cioplind stânca Învierii,
Focul mierii şi al fierii
Ce nu se preface-n zgură,
Nici în tină, nici în ură,

Ci îmbracă-n marmură
Fulger, tunet, lamură
De identitate sfântă
Care ne binecuvântă

Mintea să ne fie rai,
Planeţii, toţi, în alai,
Fruntea-şi pleacă legănat
Şi nu li-este cu bănat

Că primul nostru Bărbat
Os de Basarab integru –
Descinde din Prinţul Negru
Cu palat în Muntenegru…

5.
Prinţul Negru, Prinţul Alb,
Cucoş cosmic, roib cudalb,
Zimţat zimbru, minotaur
Păzind Oul prim, de aur,

Vulturii-Începutului
Dau roată văzDUHului –
Mare, Alb, Titanic, Dacic,
Dragon şuierând pre-tracic,

Lupul nostru ancestral
Ne apără de mistral…

6.
Bun venit, Soare şi Lună,
Pruncul Domnului ne-adună
Să ne-arate, să ne spună
Că ne mântuie de toate:
Josnicii, patimi, păcate,
De tot ce-i rău şi se poate
Dezlega din vechi lăcate…

7.
Mintea fi-va mereu rai,
Năravul – totem învins,
Brazi şi cerbi, stele-n alai
Legăna-vor Pruncul nins…

Lerui-ler şi iarăşi Ler
Împăratului Galer
Cu obârşii în Rotunda
Unde cea mai tare-i unda
Îngerilor din tăcere –
Taina Muzicii de Sfere…

8.
Lerui-ler, brav dac Galer,
Paserile nu mai pier
Pe arşiţă sau pe ger,
Din decembre în prier…

Lerui-ler, Fii ai Luminii
Jertfim macii şi ciulinii,
Rămânem sub bruma lumii
Ocrotiţi de poala Mumii

Iar din zaua-n veci sticloasă
Şi clipa alunecoasă
Cioplim coasă după coasă
Pentru Neagra fumegoasă…

9.
Lerui-ler, în sfânt alai
Mintea-i lamură şi rai
Lăstărind cu-nfrigurare
Galaxii ciocnind amnare…

Lerui-ler, Pruncule Mare,
Mântuie-ne ! …Şi-ndurare…

Craiova, 25-26 Decembrie 2014
www.omniscop.ro

Related Posts

Tags

Share This

Leave a Comment

ERROR: si-captcha.php plugin: GD image support not detected in PHP!

Contact your web host and ask them to enable GD image support for PHP.

ERROR: si-captcha.php plugin: imagepng function not detected in PHP!

Contact your web host and ask them to enable imagepng for PHP.