IZVORUL CU APĂ BUNĂ SE AFLĂ ÎN ADÂNCURI…

10.07.13 by

Cronică literară la volumul CA SAREA ŞI PIPERUL ÎN BUCATE
– autor Constantin PREDA –

Prezenţă discretă în amalgamul timpului şi al spaţiului scriitoricesc, domnul Constantin PREDA înscrie în CV-ul său literar un volum ce conţine catrene şi epigrame, intitulat CA SAREA ŞI PIPERUL ÎN BUCATE.
Creaţia sa, a celui ce parcă a stat de veghe la altarul timpului său, este una echilibrată, cu dovezi clare ale preocupărilor afective, uneori, până la îngrijorare.
Ea se caracterizează printr-o simplitate aparentă şi bate în ţarina literaturii ţăruşul în jurul căruia şi-ar dori să adune pe mai tinerii confraţi în ale literelor, dornici de afirmare ori clasicizare.
Domnia sa a lăsat să se înţeleagă, că sensul creaţiei, în societatea tradiţională de la care se revendică şi dânsul, este altul şi ignoră cu bună ştiinţă postmodernismul care a bulversat valorile aceleiaşi societăţi tradiţionale.
Autorul stăpâneşte bine tehnica versificaţiei cu rimă, e reactiv şi neînregimentabil, rezistând cu stoicism în faţa unor ideologii sau e fidel până la dăruire altora. Nu agreează construcţiile greoaie şi neglijează cu bună ştiinţă metafora în folosul livrescului.
Aprofundând lectura, am constatat că unele catrene conţin o uşoară revoltă personală, aşa cum scrie şi prefaţatorul, care-l cunoaşte bine pe autor, că „scrie ce trăieşte”, iar „răspunsul” direct pare a fi o luptă de unul singur împotriva tuturor. Astfel, acestea sunt mici scenarii, cu teme variate, ca o dovadă a trăirilor intense, a frustrărilor vieţii, toate trasate cu unealta cea mai importantă a profesiei sale – cuvântul – măsurat riguros cu rigla şi trasat parcă, fără nicio ezitare, cu acel compas al matematicianului în urma căruia a rămas pe hârtie fie înţepătura făcută cu simţ de răspundere, fie o formă geometric-literară, ezitantă, dar sugestivă.
Într-adevăr, a gândit şi a extras idei din tot ce-l înconjoară, dar când acestea au fost transpuse în volumul de faţă, inversând locul, eu aş fi făcut o sistematizare pe teme, pe direcţii de atac, decelare ce a fost lăsată în grija cititorilor.
D.l Constantin PREDA îşi cenzurează atent ideile, cuvintele, lăsând la vedere vulnerabilitatea creatorului întârziat. Prefaţatorul a făcut bine remarca: „Este un om citit” şi ştie dumnealui ce spune deoarece, se poate observa uşor că autorul deţine informaţii din multe domenii ale vieţii.
N-am înţeles totuşi de ce a trecut pe coperta cărţii subtitlul „222 epigrame”, pentru că în viziunea mea, acestea sunt în număr mic, restul fiind catrene de situaţie. Chiar dumnealui declară că: „Este bine să nu faci,/epigrame nesărate”. În aceeaşi ordine de idei, îmi permit să atrag atenţia autorului că, într-o oarecare măsură, îşi pune confraţii în ale epigramei, într-o stare de perplexitate, şi aceasta, pentru a nu-i răspunde în vreun fel afrontului involuntar pe care autorul îl aduce prin catrenul următor:
NAIVUL
Epigrame văd curgând
Şi cumva, de-ai pus în gând
Să atingi temele toate,
Eşti un prost şi jumătate.
„Sarea” unora dintre catrenele domnului Constantin PREDA a fost dozată cu pipeta, iar piperul este un soi obţinut din încrucişarea liricului cu satira, dând prioritate rimei.
Se ştie că în general, umorul diferă în funcţie de perioadele istorice, al d.lui Constantin PREDA, acolo unde el e prezent, este unul de actualitate, plin de înţelegere, binevoitor, însă, de multe ori, este cinic şi corespondent începutului de mileniu trei:
DE PE O ZI PE ALTA
O familie numeroasă
Se descurcă greu la masă
De azi nu consumă pâine
Căci seara… nu le rămâne.
Îmi permit să comentez următorul catren, pentru care se impunea o notă de subsol:
SFATUL LUI ION PENTRU SOŢIA LUI
De Crăciun, când popa vine,
Să-l cinsteşti cum se cuvine
Şi nu judeca de-a strâmba,
Dă-i şi bani şi dă-i şi limba. Ori, stimate autor, volumul acesta, bănuiesc că nu a fost scris doar pentru familie şi nici doar pentru zona rurală a Olteniei – unde este obiceiul ca în ajunul Crăciunului când preotul vine să anunţe naşterea Mântuitorului să primească de la săteni câţiva bănuţi şi limba porcului, tăiat cu ocazia acestei sărbători – ci, a fost scrisă pentru posteritate şi întreb, ce-ar înţelege un bucureştean sau un altul născut abia în anul 2050, când tradiţiile nu vor mai fi cele de acum, altceva decât obscenitatea gestului erotic, ceea ce pe dvs. nu vă caracterizează să-l redaţi în scris?
Umorul pe care scriitorul Constantin PREDA şi-a dorit să-l transmită cititorilor este unul cuminte, iar acolo unde mijeşte, îşi face apariţia la braţul logicii care-l domină, neputând face nicio mişcare înaintea ei ori, poanta – că vorbim despre o carte cu epigrame – este tocmai o consecinţă a acestui du-te-vino dintre logică şi umor.
Devenind sentenţios prin unele catrene, mă grăbesc să dau vina pe orgoliul de autor care, prin exigenţa sa, ce poate e o latură a fiinţei şi profesiei sale, autorul a fost condus spre creaţii uşor rigide inspirate din sfera existenţială proprie. Totuşi, mesajul transmis de autor este convingător, pentru că, citind, ne imaginăm uşor femeia guralivă, şoferul dotat cu GPS, poliţistul care „dijmuieşte”, şcoala sau politica în contemporaneitate ori o frizerie:
ÎNTR-O FRIZERIE UNDE
SUNT ANGAJATE NUMAI FRIZERIŢE
Văzând că sunt neîmpăcat,
S-a ruşinat şi-a zis: păcat!
Eu i-m spus: Şi de mă baţi,
Nu te pricepi la bărbaţi”
Din creaţia scriitorului Constantin PREDA nu lipseşte nici eroticul şi întocmai ca-n serialele musulmane, transmise la televiziune pe timpul zilei, acesta e doar ca o sugestie lipsită de vulgaritate, ceea ce este de apreciat, de dat exemplu şi aici, din nou devine evidentă mentalitatea pedagogului.
În final, creaţia scriitorului Constantin PREDA divulgă plăcerea şi naturaleţea domniei sale de a prezenta în patru rânduri, crâmpeie de viaţă, dar trădează fragilitatea, vulnerabilitatea vârstei. Iar pentru că drumul început este în ascensiune, îi doresc putere de muncă şi răbdare, pentru că filonul umorului se află bine ascuns şi sunt necesare săpături adânci.
www.omniscop.ro

Related Posts

Tags

Share This

Leave a Comment

ERROR: si-captcha.php plugin: GD image support not detected in PHP!

Contact your web host and ask them to enable GD image support for PHP.

ERROR: si-captcha.php plugin: imagepng function not detected in PHP!

Contact your web host and ask them to enable imagepng for PHP.