IN-SIDE/OUT-SIDE (FREQUENTLY UNDER CONSTRUCTION)– Decebal Scriba, proiect curatoriat de Olivia Nițiș

30.09.15 by

IN-SIDE/OUT-SIDE (FREQUENTLY UNDER CONSTRUCTION) este un proiect al unui artist român important care dezvaluie în relaţiile sale cu timpul, cu spaţialitatea practicilor de cunoastere, doua feţe (sau mai multe) ale aceleiași identităţi. Separaţia sistemelor nu este inţeleasă ca o ruptură, ci ca un interval. Firea analitică este dublata de o viziune poetică, însă cele două construiesc o relaţie de interdependenţă. Nu se poate una fără cealaltă.
Pentru un artist care a trăit pe propria piele politicile de excluziune ale anilor premergători revoluţiei, dar și eforturile de incluziune în altă geografie culturală (Franţa), un discurs critic cu săgeţi politice ar fi fost easy și la’ndemână, însă Inside/Outside este un proiect despre gândire, identitate și alteritate prin cunoastere, despre un sistem care obligatoriu te include sau te exclude total pentru că se exclude total, adică nu există. Celălalt sunt eu, marginalitatea redefineste centrul, eu devin prin ceea ce mă transformă.
Decebal Scriba își definește heterotopia, intervalul sau delocalizarea, un spaţiu prin juxtapunerea altor spaţialităţi. Ar putea fi o heterotopie temporală de compensaţie, definită ca microunivers intersecţional. Cu certitudine este altceva, un teritoriu fizic și mental în același timp. Acest loc fără loc, un no man’s land, este o modalitate de abordare a funcţionalităţii memoriei, nucleul timpilor frânţi și timpilor morţi care construiesc feţele multiple ale unei identităţi în mișcare. Aici nu ne întâlnim cu un discurs de laborator, al lucidităţii analitice, ci tocmai cu flexibilitatea unei dinamici asumate din geografia umană.

Decebal Scriba (născut in 1944 în Brașov, România) traiește și lucrează în Avon, Franța. Activează în aria fotografiei conceptuale, instalației, artei performative, fotografiei și mediilor mixte. Participă la expoziții în Romania, Polonia, Franța, Germania, Brazilia. Este prezent cu lucrari în colecții publice și private în Europa și SUA.

IN-SIDE/OUT-SIDE (FREQUENTLY UNDER CONSTRUCTION) is a project by an important Romanian artist revealing in his relations with time, with the spatiality of knowledge practices, two faces (or more) of the same identity. The system separation is not understood as a rupture, but as an interval. His analytical nature is doubled by a poetic vision, yet are both building an interdependent relationship. One cannot do without the other.
For an artist whom experienced himself the exclusion politics of the years before the Revolution, but also the efforts of inclusion in another cultural geography (France), a critical discourse with political arrows would have been easy and handy, yet Inside/Outside is a project about thinking, identity and alterity through knowledge, about a system that is compulsory inclusive or totally exclusive, meaning it doesn’t exist. The other is I, marginality redefines center, I become through what transforms me.
Decebal Scriba defines his heterotopia, the interval or de-location, a space through juxtaposing other spatialities. This could be a heterotopia of compensation defined as intersectional micro cosmos. Surely it is something else, a physical and mental territory altogether. This place without place, a no man’s land is a way of approaching the functionality of memory, the nucleus of broken and dead times that are shaping the multiple faces of a moving identity. We are not coming across a laboratory discourse, of analytical reasoning, but rather with the flexibility of human geography.

Decebal Scriba (born 1944 in Brasov, Romania) lives and works in Avon, France. Works on conceptual photography, installation, performance, photography, mixed media. Participates in art exhibitions in Brasil, France, Germany, Poland, Romania, Slovenia. Present in public and private collections in Europe and the USA.
www.omniscop.ro

Related Posts

Tags

Share This

Leave a Comment

ERROR: si-captcha.php plugin: GD image support not detected in PHP!

Contact your web host and ask them to enable GD image support for PHP.

ERROR: si-captcha.php plugin: imagepng function not detected in PHP!

Contact your web host and ask them to enable imagepng for PHP.