GAUDEAMUS, EDIŢIA A XIV-A 25 februarie – 1 martie 2015 CRAIOVA – FOAIERUL TEATRULUI NAŢIONAL „MARIN SORESCU”

26.02.15 by

Miercuri, 25 februarie

12.00 – 12.30 DESCHIDEREA OFICIALA A CELEI DE A XIV-A EDIŢII A TÂRGULUI GAUDEAMUS CRAIOVA – foaier central
Transmisiune directă la Radio România Oltenia Craiova

12.30 – 13.00 ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCUREŞTI – foaier etaj
Noutăţi editoriale la Academia de Studii Economice din Bucureşti
Prezintă: Luiza Constantinescu, redactor

13.00 – 14.00 RADIO ROMÂNIA OLTENIA CRAIOVA ŞI UNIUNEA SCRIITORILOR DIN ROMÂNIA, FILIALA CRAIOVA – foaier etaj
Dezbaterea „Amprenta literaturii asupra educaţiei”
Participă: scriitori, profesori, studenţi, elevi, iubitori de literatură
Moderator: conf. univ. dr. Gabriel Coşoveanu, preşedintele filialei

14.00 – 14.30 EDITURA AIUS – foaier etaj
Lansarea volumului „O ţară fericita” de Adi Popescu
Invitaţi: Frunză Mădălin, Gabriel Nedelea, Cristi Voicu

14.30 – 16.00 EDITURA UNIVERSITARIA – foaier etaj
Lansarea volumului „România. Starea naţiunii. 2013”, coordonatori: Xenia Negrea, Ionuţ Răduică
Dezbatere: „De ce mai eşti in România?”
Moderator: lect. univ. dr. Xenia Negrea
Participă: conf. univ. dr. Adrian Niţă, asist. univ. dr. Ionuţ Răduică şi studenţi ai specializărilor Jurnalism şi Filosofie

16.00 – 18.00 EDITURA EIKON – foaier etaj
Lansarea volumelor:
„ Jurnal VIII”, autor Marin Sorescu; ediţie îngrijită de George Sorescu
„Versuri de pe front”, autor Ştefan I. Sorescu, (tatăl lui Marin Sorescu şi primul versificator al Soreştilor), ediţie îngrijită de George Sorescu
„În 1983 şi 1992 Premiul Nobel trebuia să poarte un nume românesc: Marin Sorescu”, autor Ion Jianu
„Strigături peste ocean. De la Washington la Craiova”, autor Ion Jianu
„Admirabila tăcere”, autor Alexandru Mironescu, ediţie îngrijită şi prefaţată de Marius
Vasileanu
„Reversul istoriei. Eseu despre opera lui Mircea Eliade”, autor Mihai Gheorghiu
„Nebunul lui Dumnezeu” (roman), autor Vianu Mureşan
„Sophia Leopold – să ne jucăm că facem artă”, autor Vianu Mureşan

Joi, 26 februarie

10.00 – 11.00 EDITURA CECCAR – foaier etaj
Lansare de carte: „Manualul de Norme Internaţionale de Contabilitate pentru Sectorul Public”, autor conf. univ. dr. Drăgan Cristian Ovidiu
Invitaţi: experţi contabili, stagiari, profesionişti contabili, studenţi şi masteranzi ai Facultăţii de Economie şi Administrarea Afacerilor Craiova

11.00 – 12.00 SCRISUL ROMÂNESC FUNDAŢIA – EDITURA – foaier etaj
Lansarea volumului „Romanul călătoriilor. Jurnal inedit, vol. VII”, ediţie de Marin Sorescu
Lansarea Revistei „Scrisul Românesc” nr. 2/2015
Invitaţi: Gabriel Coşoveanu, Mihai Ene, Florea Firan, Gabriela Rusu- Păsărin, George Sorescu

11.30 – 12.00 EDITURA AIUS – foaier etaj
Lansarea volumului „Romanele lui Augustin Buzura. O lectură metacritică” de Sorina Sorescu
Invitaţi: Ştefan Vlăduţescu şi Constantin M. Popa

12.00 – 13.00 RADIO ROMÂNIA OLTENIA CRAIOVA ŞI DIRECŢIA JUDEŢEANĂ PENTRU SPORT ŞI TINERET DOLJ – foaier etaj
Dezbatere: „Cititul dăunează grav inculturii” cu tema „Cărţile ne educă”
Participă voluntari de la Centrul de Tineret Dolj, membrii structurilor asociative de tineret, profesori, elevi
Moderatori: Liliana Hinoveanu Ursu şi Diana Neamţu
Lansare CD „Mărţişoare muzicale” şi spectacol susţinut de membrii Asociaţiei Club Arti

13.00 – 13.30 RADIO ROMÂNIA OLTENIA CRAIOVA – foaier etaj
Concursul Naţional de Lectură „Mircea Nedelciu”, faza regională
Moderator: Liliana Hinoveanu Ursu

13.30 – 14.00 ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCUREŞTI – foaier etaj
Revistele ştiinţifice ale Academiei de Studii Economice din Bucuresti – cercetare şi excelenţă
Prezintă: Livia Radu, redactor

14.00 – 14.30 EDITURA AIUS – foaier etaj
Lansarea a cinci volume noi:
1. Gabriela Gheorghişor – „Monograme. Configurări ale poeziei româneşti contemporane”
Prezintă: Gabriel Nedelea
2. Constantin M. Popa – „Încruntările mele amoroase” (versuri)
Prezintă: Ion Munteanu
3. Traian Dobrinescu „Şi urme vor ramâne toate” (roman)
Prezintă: Gabriel Coşoveanu
4. M. Blecher – „Corp transparent” (versuri), ediţie îngrijită de Petrişor Militaru
Prezintă: Maria Dinu
5. Aurelian Zisu – „Nopţile mele, nopţi…” (versuri)
Prezintă: Petrişor Militaru

14.30 – 15.30 EDITURA AIUS SI UNIUNEA SCRIITORILOR DIN ROMÂNIA – FILIALA CRAIOVA – foaier etaj
Dezbatere: „Ce mai e nou în literatură?”
Moderator: Gabriel Coşoveanu, presedintele USR – Filiala Craiova
Participă: membrii Uniunii Scriitorilor din România – Filiala Craiova

15.30 – 16.00 EDITURA UNIVERSITARIA – foaier etaj
Lansarea volumului Rucsandrei Dascălu „Étude sur les passions dans la culture ancienne et moderne”, colecţia Études françaises
Moderator: prof. univ. dr. Ionel Buşe
Participă: lect. univ. dr. Valentina Rădulescu, lect. univ. dr. Ilona Duţă, lect. dr. Davian Vlad, Claire Gobaille, lector de limba franceză, Universitatea din Craiova, asist. univ. dr. Ioana-Rucsandra Dascălu

16.00 – 16.30 EDITURA UNIVERSITARIA – foaier etaj
Lansarea volumului „Cultura populară la români. Context istoric şi specific cultural”, coord. Cornel Bălosu, Nicolae Mihai
Moderator: dr. Nicolae Mihai (Academia Română, Institutul de Cercetări Socio-Umane „C. S. Nicolaescu-Plopşor”, Craiova)
Invitaţi: prof. univ. dr. Nicolae Panea, decanul Facultăţii de Litere, Universitatea din Craiova, dr. Florin Ridiche, manager general, Muzeul Olteniei, Craiova, dr. Cornel Bălosu, director Secţia de Etnografie a Muzeului Olteniei, Craiova

16.30 – 18.00 EDITURA EIKON – foaier etaj
Lansarea volumelor:
„Tanagre. Îmblânzirea amintirilor”, autor Eliza Macadan
„Mâna scrie sunetul”, antologie de poezie italiană contemporană; traducere şi ediţie îngrijită de Eliza Macadan
„Când vor veni extratereştrii”, autor Ion Maria
„Excomunicările maşinului de scris”, autor Dan Anghelescu
„Aferim” (poeme), autor George V. Precup
„Mânuitorul de cuvinte”, autor Ovidiu Calborean

Vineri, 27 februarie

10.00 – 11.00 RADIO ROMÂNIA OLTENIA CRAIOVA – foaier etaj
Lansarea volumului „Confruntări critice. Teoria si practica hermeneuticii”, autor Ovidiu
Ghidirmic, Editura Academiei Române
Invitaţi: conf. univ. dr. Gabriel Coşoveanu, prodecan al Facultăţii de Litere din Craiova; prof. univ. dr. Florea Firan, director al Editurii Scrisul Românesc; Dan Lupescu, director fondator al revistei Lamura
Moderator: conf. univ. dr. Gabriela Rusu Păsărin

11.00 – 12.00 RADIO ROMÂNIA OLTENIA CRAIOVA ŞI UNIUNEA SCRIITORILOR DIN ROMÂNIA, FILIALA CRAIOVA – foaier etaj
Dezbaterea „Evenimentul editorial si receptarea creaţiei”
Invitaţi: laureaţii Premiilor Uniunii Scriitorilor din România, Filiala Oltenia, 2014, Nicolae Panea şi Traian Dobrinescu
Participă: conf. univ. dr. Gabriel Coşoveanu, Preşedintele Filialei Craiova a USR, lector dr. Gabriela Gheorghişor, editor Nicolae Marinescu
Moderator: conf. univ. dr. Gabriela Rusu-Păsărin

12.00 – 13.00 RADIO ROMÂNIA OLTENIA CRAIOVA, FACULTATEA DE EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORT, UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA şi PROKINETIC CRAIOVA – foaier etaj
Dezbaterea „Cartea, sănătatea şi mişcarea, la doi paşi de tine!”
Participă specialişti din domeniul culturii sportului şi kinetologiei, sportivi, studenţi specializările Educaţie fizică şi sportivă şi Kinetoterapie şi motricitate specială, jurnalişti sportivi
Moderator: Dan Păsărin

13.00 – 14.00 RADIO ROMÂNIA OLTENIA CRAIOVA ŞI UNIUNEA SCRIITORILOR DIN ROMÂNIA, FILIALA CRAIOVA – foaier etaj
Lansarea cărţilor „Cum poate poezia să-mi spuna adio”, autor Toma Grigorie, „Lacrimile lui Zamolxis”, autor Mircea Pospai şi „Drum în tacere”, autor Jean Băileşteanu, apărute la Editura MJM
Invitaţi: Mihai Duţescu, Marian Barbu
Moderator: conf. univ. dr. Gabriel Coşoveanu, Preşedintele Filialei Craiova a USR

14.00 – 14.30 RADIO ROMÂNIA OLTENIA CRAIOVA – foaier etaj
Lansarea volumului „Teatrul Naţional CRAIOVA Shakespeare Festival”, ciclul Spiritul Olteniei – Spirit European, colecţia Patrimoniu Cultural Naţional, Editura ALMA
Invitaţi: Haricleea Nicolau, prof. univ. dr. Mihai Miltiade Nenoiu, preşedintele Uniunii Muzicienilor din România, prof. univ. dr. Ovidiu Ghidirmic, prof. dr. Marian Barbu, Alexandru Manda (directorul Editurii ALMA)
Invitaţi speciali: regizorul şi managerul general al TNC, Mircea Cornişteanu, actorii Emil
Boroghină, Ion Colan, Valer Dellakeza, Ilie Gheorghe, Tudor Gheorghe, Valentin Mihali şi scenograful Viorel Penişoară-Stegaru, societari de onoare ai Teatrului Naţional ,,Marin Sorescu’’ din Craiova
Moderator: Mircea Pospai

14.30 – 15.00 RADIO ROMÂNIA OLTENIA CRAIOVA – foaier etaj
Lansarea volumului „Poezii de dragoste” de Mihai Miltiade Nenoiu, Editura ARTprinter
Invitaţi: Irninis Miricioiu, redactor la TVR 1, Al. Manda, manager al Editurii ALMA, Dan Lupescu şi Ovidiu Ghidirmic, director fondator, respectiv, director executiv al Revistei europene de cultură Lamura – Craiova
Moderator: conf. univ. dr. Gabriela Rusu Păsărin

15.00 – 15.30 EDITURA UNIVERSITARIA – foaier etaj
Lansarea volumului Ilonei Duţă – „Identitate şi intimitate. Corpu(su)l elegiac al literaturii latine”
Moderator: conf. univ. dr. Gabriel Coşoveanu
Participă: lect. univ. dr. Ilona Duţă, lect. univ. dr. Valentina Rădulescu.

15.30 – 16.00 ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCUREŞTI – foaier etaj
Lansare carte: „Pagini din istoria învăţământului superior economic din România 1843-2013”, coordonare si concepţie editorială – Ioan Talpoş, Constantin Roşca, Nicolae Istudor
Invitaţi: prof. univ. dr. Ioan Talpoş – presedintele AFER (Asociaţia Facultăţilor de Economie din România), prof. univ. dr. Constantin Roşca – director executiv AFER, prof. univ. dr. Marian Siminică – vicepresedinte Comitetul Director AFER, decan al Facultăţii de Economie şi Administrarea Afacerilor, Universitatea din Craiova

16.00 – 17.00 SCRISUL ROMÂNESC FUNDAŢIA-EDITURA – foaier etaj
V. G. Paleolog – „Tinereţea lui Brâncuşi”, ediţie de Florea Firan
Invitaţi: Florentina Anghel, Gabriel Coşoveanu, Florea Firan, Alexandru Oprescu, Gabriela Rusu-Păsărin

17.00 – 18.00 EDITURA AIUS – foaier etaj
Lansarea volumului „Organizarea şi funcţionarea instituţiilor statului în Ţara Românească în perioada 1849 – 1856” de Angela Ramona Dumitru
Invitaţi: prof. univ. dr. Sorin Liviu Damean, lector univ. dr. Mihai Ghiţulescu
Moderator: Nicolae Marinescu

17.00 – 18.00 CLUB DE ENGLEZĂ „FLY HIGH” – la stand
„Storyland” – atelier de poveşti în engleză pentru copii

17.00 – 18.00 CASA DE MODĂ ILINCA – foaier central
Prezentare de modă

Sâmbătă, 28 februarie

10.00 – 11.00 CLUB DE ENGLEZĂ „FLY HIGH” – foaier etaj
„Britteen” – atelier de conversaţie în engleză

11.00 – 12.00 CLUB DE ENGLEZĂ „FLY HIGH” – la stand
„Storyland” – atelier de poveşti în engleză pentru copii

11.00 – 12.00 SCRISUL ROMÂNESC FUNDAŢIA-EDITURA – foaier etaj
Dan Botez – „Constantin Prezan – Mareşalul datoriei”
Invitaţi: Adrian Cioroianu, Cezar Avram, Dan Botez, Constanţiu Dinulescu, Florea Firan

12.00 – 13.00 RADIO ROMÂNIA OLTENIA CRAIOVA, ŞCOALA GENERALĂ
„GHEORGHE ŢIŢEICA”, PALATUL COPIILOR CRAIOVA – foaier etaj
Lansare de carte: „Copilăria ca o poveste” autor Gabriela Pîrvulescu, Editura Aius
Expoziţie de pictură: „Culorile copilăriei” – Luminiţa Cotolan
Expozitie păpuşi din linguri de lemn – prof. înv. primar Lucia Delevedova
Invitaţi: elevi, Petrişor Militaru, Ioana Fluieraşu şi Valeriu Iovan
Moderator: Dana Simovici

13.00 – 13.30 ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCUREŞTI – foaier etaj
Lansare de carte: „Hermeneutica privirii în opera lui Dostoievski”, autor Ionuţ Anastasiu, Colecţia „Migrene”
Invitaţi: prof. univ. dr. Vasile Macoviciuc, directorul Departamentului de Filosofie şi Ştiinţe Socioumane din cadrul Academiei de Studii Economice din Bucureşti, conf. univ. dr. Sergiu Bălan, lect. univ. dr. Ionuţ Anastasiu

13.30 – 14.00 ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCUREŞTI – foaier etaj
Lansare de carte: „Etica în afaceri – Structuri conceptuale şi aplicaţii”, autor Dragoş Bîgu, Colecţia „Cogito”
Invitaţi: prof. univ. dr. Vasile Macoviciuc, directorul Departamentului de Filosofie şi Ştiinte Socioumane din cadrul Academiei de Studii Economice din Bucureşti, conf. univ. dr. Sergiu Bălan, lect. univ. dr. Dragoş Bîgu

14.00 – 14.30 ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCUREŞTI – foaier etaj
Lansare de carte: „Anotimpurile economiei la pământeni – Jurnal de boom&bust (2003-2010)”, – autor Octavian Jora, Colecţia „Et in Arcadia ego”
Invitaţi: prof. univ. dr. Vasile Macoviciuc, directorul Departamenului de Filosofie şi Ştiinţe Socioumane din cadrul Academiei de Studii Economice din Bucureşti, conf. univ. dr. Sergiu Bălan, lect. univ. dr. Octavian-Dragomir Jora, redactor-şef al Revistei Economistul

14.30 – 15.00 RADIO ROMÂNIA – foaier central
„Invitaţi de nota 10: Olimpicii României”
Invitaţi: elevi din Oltenia premiaţi la concursuri internaţionale, cadre didactice
Moderator: Liliana Hinoveanu Ursu

15.00 – 16.00 EDITURA AIUS – foaier etaj
Lansarea a patru volume scrise de Marian Niţă:
„Să prevenim o boala virală – Ebola”
Invitat: dr. Marcel Ionescu
„Plantele lemnoase din pădurile României cu potenţial terapeutic”
Invitat: Laurenţiu Dinu
„Sănătate, boli şi vindecare în timpurile biblice”
Invitat: prof. dr. Ionuţ Pătularu
„Muzica şi plantele medicinale în terapia depresiei”
Invitat: prof. Petrică Pană
Moderator: prof. univ. dr. Bianca Predescu

16.00 – 16.30 EDITURA AIUS – foaier etaj
Lansarea volumului „Oltenia – Mica Românie viticolă” de prof. univ. dr. Aurel Popa, prof. univ. dr. Nicolae Giurgea, dr. ing. Cătălin Genoiu
Invitaţi: conf. univ. Felicia Tuţulescu, conf. univ. Cristian Mărăcineanu
Moderator: Nicolae Marinescu

16.30 – 17.15 EDITURA UNIVERSITARIA – foaier etaj
Volume colective la Editura Universitaria:
Bădescu Ilona / Mihaela Popescu (coord.), „Studia linguistica et philologica in honorem Prof. univ. dr. Michaela Livescu”
Petrişor Militaru (ed.), „Suprarealismul lui D. Trost”
„Hippika. Calul in istoria omului”, coordonator Dana Dinu
„Mari necunoscuţi ai culturii române. Recuperări”, coordonatori: Mihaela Albu, Codruţa Mirela Stănişoară, Camelia Zăbavă
Moderator: Petrişor Militaru
Participă: prof. univ. dr. Elena Pîrvu, lect. univ. dr. Dana Dinu, lect. univ. dr. Mihaela Popescu, lect. univ. dr. Camelia Zăbavă, conf. univ. dr. Ion Buzera

17.15 – 18.00 EDITURA EIKON – foaier etaj
Lansarea volumelor:
„Politica sincerităţii sau câte ceva despre fiziologia cotidianului”, autor Sorin Borza
„Geometria consensului. Fundamentele politice ale autorităţii formelor de gândire”, autor Sorin Borza
„Încercări de hermeneutică antropologică asupra ritualurilor religios creştine”, autor Bogdan-Costin Georgescu
„Intrări în labirint”, ed. a III-a, autor Christian Crăciun

Duminică, 1 martie

10.00 – 11.00 CLUB DE ENGLEZĂ „FLY HIGH” – foaier etaj
„Storyland” – Atelier de poveşti în engleza pentru copii

11.00 – 12.00 CLUB DE ENGLEZĂ „FLY HIGH” – la stand
„Britteen” – atelier de conversaţie în engleză

11.00 – 12.00 SCRISUL ROMÂNESC FUNDAŢIA-EDITURA – foaier etaj
Ana Hâncu – „Oglinda sinelui” – poeme
Ana Hâncu – „Amfora cu vise” – proze scurte
Sorina Popescu – „Descântecul ploii”
Invitaţi: Ion Pătraşcu, Florea Firan, Oana Băluică, Ana Hâncu, Alexandru Oprescu

12.00 – 12.30 DECERNAREA TROFEELOR TÂRGULUI GAUDEAMUS CRAIOVA – foaier central

12.30 – 13.00 EDITURA AIUS – foaier etaj
Lansare carte: „Steag alb într-un cântec negru”, versuri de Gela Enea
Invitaţi: Constantin M. Popa, Liliana Hinoveanu, Gina Cămăraşu şi George Popescu

13.00 – 15.00 EDITURA EIKON – foaier etaj
Lansarea volumelor:
„Conştiinţa tragică eminesciană”, autor Bianca Osnaga
„Destinul unui disident: Paul Goma”, vol I, autor Mariana Sipoş
„Jurnal”, vol I, autor Gheorghe Grigurcu
„O lună în confesional. Convorbiri cu Liviu Antonesei”, autor Nicoleta Dabija
„Personajul virtual”, autor Mihai Lungeanu
www.omniscop.ro

Related Posts

Tags

Share This

Leave a Comment

ERROR: si-captcha.php plugin: GD image support not detected in PHP!

Contact your web host and ask them to enable GD image support for PHP.

ERROR: si-captcha.php plugin: imagepng function not detected in PHP!

Contact your web host and ask them to enable imagepng for PHP.