Fiul lui Dumnezeu şi mistica evreiască

20.04.12 by

Moshe Idel, Fiul lui Dumnezeu şi mistica evreiască, Iaşi: Polirom, 2010.

 

În volumul Fiul lui Dumnezeu şi mistica evreiască, Moshe Idel tratează cu gravitate şi merit subiectul „Fiul lui Dumnezeu”,

 cu atât mai apăsat pentru creştini, care deja l-au primit şi l-au recunoscut pe Mesia. Veritabil istoric al ideilor şi credinţelor osificate ulterior în ceea ce numim religii abrahamice, cercetătorul descâlceşte firele unor inerente interferenţe. 

Acest volum este străbătut de una dintre temele fundamentale ale oricărei credinţe, aceea într-un salvator care va schimba lumea din temelii, referindu-se la aceste aspecte analizând mai multe teme, cum ar fi:

  filiaţia divină în literaturile rabinică şi Hekhalot, fiul (lui Dumnezeu) în formele aşkenazi de esoterism, fiul ca entitate intelectuală/eshatologică în cabala extatică, fiul sexualizat al lui Dumnezeu în cabala teosofico-teurgică, fii cristologici şi necristologici ai lui Dumnezeu în Renaşterea italiană şi reverberaţiile lor, fiul lui Dumnezeu ca un drept în hasidism.

Autorul pune în prim-plan dezbaterea subiectului „Fiul lui Dumnezeu”,analizându-l din mai multe perspective şi clasându-l in mai multe teorii ale Cabalei si ale literaturi iudaice.

Autorul îl plasează pe Fiul, sau Ben în ebraică, în centrul formelor de abordare a temei divine, analizând categoria religioasa a lumii ce a precedat perceperea lui Iisus ca fiu al lui Dumnezeu, aratând şi formele originale de unde a pornit creştinismul,pornind in special de la teoriile lui Filon.

Odată cu acest volum autorul aduce şi cunostinţe noi despre formarea Fiului lui Dumnezeu in religie,mistică şi literatura iudaică.

Cartea are 7 capitole, toate bazându-se pe tema „Fiul”,analizând subiectele care i-au preocupat pe ucenicii lui Abulafia, felul cum s-au reflectat relațiiile dintre Cabala lui Abulafia și cea palestineană, adică a ucenicilor săi evrei din Palestina, examinând și influența Cabalei lui Abulafia în Italia. Idel încearcă şi o descriere a  hasidismul ca pe un fel de interacție dintre idealul extatic și acțiunile magice. El vede în hasidism o activitate în cadrul misticii evreiești care îmbină cele două elemente. Idel mai încearcă şi descrie hasidismul ca pe un fel de interacție dintre idealul extatic și acțiunile magice. El vede în hasidism o activitate în cadrul misticii evreiești care îmbină cele două elemente.Volum porneşte de la teoria lui Filon fiind  spiritul al acestor abordări ca şi ,,conceptul Torei în literatura Hekhalot”. Autorul mai pune ca baza a volumului şi mistica şi mesianismul, cercetând aspectele sociale ale mesianismului evreiesc, privilegiind relaţiile  acestuia  cu istoria, dar care abordează şi subiectul relaţiei dintre hasidism, extaz şi mistică.

Cartea lui Moshe Idel încearcă a examina diferitele subcategorii ale categoriei largi de Fiu al lui Dumnezeu, aşa cum o întâlnim în misticismul iudaic şi pentru a întelege iudaismul în ansamblul său. Scopul cărţii, în general, fiind acela de a descoperi numeroasele ocazii în care filosofii iudaici, iar dintre ei în special filosofii mistici, care au recurs la invocarea concepţiilor despre Fiul lui Dumnezeu şi la fundalul lor conceptual, şi să demonstreze astfel că ei nu aveau nici o reţinere să opereze cu o mulţime de înţelesuri ale Fiului lui Dumnezeu în iudaism. Volumul da faţă are meritul de a înfăţişa motivul Fiului lui Dumnezeu cu trimiteri precise la Biblie, Talmud şi Cabala.

www.omniscop.ro

Related Posts

Tags

Share This

Leave a Comment

ERROR: si-captcha.php plugin: GD image support not detected in PHP!

Contact your web host and ask them to enable GD image support for PHP.

ERROR: si-captcha.php plugin: imagepng function not detected in PHP!

Contact your web host and ask them to enable imagepng for PHP.