Doina Drăguţ – în ANTOLOGIA de poezie româno-albaneză Gustul nerăbdării / Shija e padurimit

27.04.12 by

Doina Drăguţ (publicist, prozator, critic literar, poetă, redactor-şef al prestigioasei reviste literare Constelaţii diamantine – lunară, online) îşi face tot mai des prezenţa în lumea literară din România şi nu numai. Scriitorii olteni sunt reprezentaţi onorabil de Doina Drăguţ.

Liga Scriitorilor Români de pretutindeni devine tot mai activă literar prin revistele care sunt sub egida LSR, Conste-laţii diamantine, având un loc fruntaş. Diploma VIRTUTEA LITERARĂ, acordată celor trei piloni de bază ai revistei, fondatori, unul dintre aceştia fiind Doina Drăguţ, ca redactor-şef al revistei, a fost meritată din plin. Cu dăruire şi talent, Doina Drăguţ ni se dezvăluie ca un om de litere complet, deşi pregătirea sa superioară este în matematică-informatică.

Talentul şi pasiunea Doinei Drăguţ pentru scris îşi spun cuvântul. Aceste calităţi au determinat editorul Antologiei de poezie bilingve româno-albaneză, în persoana poetului Baki Ymeri, să o publice în această carte, alături de nume cunoscute în viaţa literară: Theodor Damian, Aurel Pop, Cassian Maria Spiridon, Marius Chelaru, Mariana Pândaru, Georgeta Blendea Zamfir, Adnan Mehmeti, Silva Tërnava, Ismet Hasani, Mazllum Baraliu şi Izet Shala.

Antologia este publicată în colecţia: Biblioteca Albanezul, având consilier editorial pe Vitore Leka, redactor pe Luan Topçiu, lector pe Ilir Kosova, rsponsabil pe Laura Rushan, tehnoredactor pe Adriana Tabaku, distribuţie – Amanda Edit, Bucureşti, ediţie a revistei Albanezul-2012, ISSN: 1221-6925

Prefaţa (Parathënia) este scrisă de însuşi poetul Baki Ymeri, sub un titlu de invidiat: INVITAŢIA UNEI ANTOLOGII (Tocmai când ne risipim, punctul nostru de întâlnire este poezia)

Această antologie vine să ne bucure sufletele în colaborare cu albanezii României culturale („Ky libër del në dritë në bashkëpunim me Bashkësinë Kulturore të Shqiptarëve të Rumansisë”).

Grupajul fiecărui poet este însoţit de o biografie, astfel şi poeziile semnate de Doina Drăguţ sunt însoţite de o prezentare. Din nota biografică aflăm despre:

Volume publicate: Ceasuri de îndoieli (poezii, prefaţă de Ovidiu Ghidirmic, Ed. Spirit românesc, Craiova, 1994); Arabescuri (eseuri, Ed. Spirit românesc, Craiova, 1995); Detaşare într-un spaţiu dens (poezii, Ed. Spirit românesc, Craiova, 1995); Individualitatea destinului (eseuri asupra individualităţi destinului în artă, Ed. Spirit românesc, Craiova, 1996); Spaţiul din nelinişti (poezii, ref. cop. IV: Constanţa Buzea, Ovidiu Ghidirmic, Ed. Scribul, Slatina, 1998); Ochiul de lumină (poezii, prefaţă de Constantin Dumitrache, postfaţă de George Sorescu, Ovidiu Ghidirmic, Constantin M. Popa, Ed. Fundaţia Scrisul Românesc, Craiova, 2000); Suferinţele unui redactor (roman-jurnal, prefaţă de prof. Ion N. Dincă, Ed. Alma, Craiova, 2006); Nelinişti prin timp (proză, Ed. Sitech, Craiova, 2010); Antologii: Verticala curgere spre soare, Întâlniri mirabile cu Mitropolitul Nestor, Al cincilea patriarh, Mărturisirea de credinţă literară, Noul Orfeu, etc. Ediţii îngrijite: Philippide, mon amour, de Constantin Dumitrache, Ed. Spirit românesc, Craiova, 2002. Numeroase premii, certificate şi diplome obţinute pentru prodigioasa activitate desfăşurată în domeniul creaţiei spirituale.”

Antologia „Gustul nerăbdării” cuprinde din poezia scriitoarei (pag. 44-49), astfel: Faimă temporară – Fama e përkohshme / pag.46; Gânduri ca valuri – Mendime si valë / pag. 46; Trecere evolutivă – Parakalim evolutiv / pag. 47; Amânarea ploii – Mënjanimi i shiut / pag. 47; Rotire şi înălţare – Vërtitje në lartësim / pag. 47; Risipă spre adâncuri – Shpërndarje në thellësi / pag.48; Poarta vântului – Porta e erës / pag. 48; Fugă în adânc / pag. 49; Taina inimii / pag. 49; Trup configurat / pag. 49; Farmec şi lumină / pag. 49.

Doina Drăguţ scrie o poezie cerebrală, are propriul stil în aranjarea în vers, în general scrie cu vers scurt, iar poezia sa e caracterizată printr-o prozodie interioară specifică eului artistic, interiorizat, complex dar nu complexat. Autoarea trăieşte într-un univers al cochetării cu logica de idei, subtil prezentat, prin versuri scurte, cu un limbaj simplu şi adecvat temei, sugerând soluţii, definiţii ale trăirilor în genere, a problemelor vieţii. În grupaj găsim sintagme poetice care nu pot fi trecute cu vederea: tăcerea/ urmelor de rouă”; „pierdere/ în dezvoltare / împlinire-n neîmpliniri”; marginea/ ce o credeam sfârşit/ este începutul/ ce se termină/ într-un singur/ punct. Iată şi un poem în întregime, cel mai reuşit: „Se şterg distanţele/ dintre tăceri/ absenţele/ alunecă/ înlănţuite/ într-o risipă/ spre adâncuri/ se irosesc/ în margini/ creşterile/ duse/ până-n cer (Risipă spre adâncuri)”.

Fiecare poet din antologie are universul propriu şi cu propria percepere despre viaţă, cotidian. Trebuie lecturată spre a fi savurată în linişte şi cu plăcere.

Marinela Preoteasa, membru LSR,

Director Editura CuArt, România

 www.omniscop.ro

Related Posts

Tags

Share This

Leave a Comment

ERROR: si-captcha.php plugin: GD image support not detected in PHP!

Contact your web host and ask them to enable GD image support for PHP.

ERROR: si-captcha.php plugin: imagepng function not detected in PHP!

Contact your web host and ask them to enable imagepng for PHP.