Despre a fi singur şi starea de singurătate

11.08.13 by

Domnului
Titu Tudosie, un Om cu o inimă cât lumea.
Dragii mei,

Săptămâni la rând, am tot pus în discuţie carenţele umane, în genere, răul ce bântuie fie prin te miri ce instituţii ale statului (evident, de oriunde de prin lume), fie de aiurea, prin felul nostru de a fi, în căutarea nemuririi, inconştienţi de faptul că nu oricine poate puncta vremurile omului (timpul încă nu a putut fi cuprins de mintea sa). Luată la bani mărunţi, istoria minţii şi a faptelor umane (,,Lumea este totalitatea faptelor” – Wittgenstein, altfel spus: lumea este ceea ce se întâmplă), de cele mai multe ori doar plasată în context, spune ceva ce poate influienţa mersul noatru, de aiurea, parcă spre un niciunde. Pe scurt, ar trebui să fii Fiul lui Dumnezeu, ca omenirea să poată spune ,,înainte şi după Christos’’; să fii măcar un favorizat al Celui de Sus, precum Thales, Platon, Aristotel, Heraclit din Efes şi mulţi alţii ca noi, cei de acum, să spunem ,,înainte şi după marea filosofie greacă”; să fi împărţit cumva puterea de a raţiona, încât cunoscătorii să poată spune ,,înainte şi după Descarttes”; să fii măcar unul din cei ce au format marea filosofie continentală, încât să poată spune oricine ,,înainte şi după gândirea germană”; în sfărşit, să fii autorul Jocurilor de limbaj, încât cei ce se ocupă de el, de limbaj, de structura acestuia, dar mai ales de adevărul ce stă ascuns în cuvânt, să poată spune, ,,înainte şi după Witgenstein”. Să fii! Dar cum? Petre Ţuţea găseşte răspunsul prin raportare la Dumnezeu. După el, doar dacă eşti în graţiile Divinităţii, graţii de care, desigur, nu poate beneficia orice păcătos, orice muritor ce se vrea şi popă, şi hoţ, poţi fi. Iar dacă nu eşti, baţi câmpii, mâzgăleşti topuri de hârtie cu vrute şi nevrute sau strici tastele de la calculator, cum face marea majoritate, probabil, şi eu acum. De altfel, tot din istoria gândirii umane ştim cam cum e cu a lătra la stele, din dorinţa de a fi auzit fie şi măcar în nopţile omenirii. Cea mai semnificativă poveste în materie de lălăială a fost în cei peste cincizeci de ani ce s-au scurs între enunţul unei fraze – concept al empirismului – şi completarea acesteia, printr-o virgulă urmată de trei cuvinte – definitivarea conceptului. Tone de cerneală peste alte tone de hârtie! Am mai spus fraza, însă de dragul ei, dar mai ales de puterea acesteia de a semnifica, am să o reamintesc: ,,nimic nu a fost în intelect înainte de a fi în simţuri” – Hobbes; ,,nimic nu a fost în intelect, înainte de a fi în simţuri, cu excepţia intelectului însuşi” – J. Locke. Altfel spus, aceste cuvinte ,,cu excepţia întelectului înşusi” deschid perspectivele apriorismului kantian, raţionalismului, în general, deschid chiar şi drumurile psihologiei sau ale cercetărilor în domeniul comunicării din lumea contemporană. Şi ca să-mi argumentez afirmaţia, amintesc doar concepţia Şcolii de la Palo Alto, concepţie conform căreia, la naştere, mintea omului nu este o tabula rasa, ci o puternică structură informaţională transmisibilă genetic, structură din care ţâşneşte, după ei, întreaga fiinţă comunicaţională.
Revenind, a fi, în termenii ontologiei lui Heidegger, înseamnă a fi întru Fiinţă, spre fiinţare. Cu alte cuvinte, a fi tu însuţi parte a Dasein-ului aruncat în lume spre re-înălţarea ei. Problema se complică atunci când verbului ,,a fi’’ i se adaugă termenul ,,singur’’ şi expresia devine ,,a fi singur!’’ …Şi să fii! Dar, din nou, cum câtă vreme până în prezent am avut de a face, chiar şi în cazul lui Iisus, cu pluraritatea (Dumnezeu Tatăl, Duhul Sfânt şi Fiul. O pluraritate întru` Unu!)?
Thales vorbeşte de existenţa unui singur ,,Principiu’’, el însuşi logică a tot. Ideea principiului a fost pliată în comunicare, în secolul trecut, de către H. P. Grice, ca Principiu al Cooperării. Autorii olandezi Frans van Eemeren şi Rob Grootendorst aplică variantele prescurtate ale acestuia, astfel: atunci când comunici ,,fii clar, cinstit, eficace şi pertinent” (F. van Eemeren, Rob Grootendorst, La Nouvelle dialectique, Éditions Kimé, Paris, 1996, p. 60). Să fii clar, cinstit, eficace şi pertinent în ziua de astăzi?! Cam greu, dar fie!
Cu mulţi ani înaintea lui Thales, Moise insistă asupra ,,Unu-lui’’, iar acesta este Dumnezeul (unic) tuturor celor văzute şi nevăzute.
Cu peste o mie de ani înaintea lui Moise, despre prezenţa ,,Unu-lui’’ ar fi pomenit şi unul din faraonii Egiptului. Una este însă a vorbi de existenţa unui ,,Unu’’, (nici pe departe definit, cu toată ştiinţa, până în ziua de astăzi) şi alta e să fii ,,unul’’ singur-singular-aparte. Expresia ar căpăta consistenţă, dacă am coborî în lumea noastră (o lume căreia îi dăm sens, şi, în acelaşi timp, nouă înşine), prin vorbire, prin comunicare. Aici ,,a fi singur’’, contextual, poate însemna (în sens pozitiv sau, după caz, negativ) a fi singular, a fi aparte (asemenea celor pe care i-am pomenit mai sus), prin felul în care ai amprentat pânza vremurilor tale. Dar, în acelaşi timp, ,, a fi singur’’ poate însemna a fi marginalizat prin îndepărtarea ta din lume, din lumea privită ca întreg. Într-un alt sens, ,,a fi singur’’ înseamnă a te fi înstrăinat, a ieşi tu însuţi, cumva, din contingentul de cele mai multe ori vulgarizat, plin de Ţârdei, Urinele, de Joiţine, Sfârlogei şi Cioc(cioline), personaje ce tind spre universalizare, cătă vreme, parcă, le-ar fi semănat cineva anume, prin lume.
Singur poţi fi şi dacă nu eşti înţeles, dacă eşti un înstrăinat, dacă încărcătura ta emoţională stăruie la nivelul Sacrului, Fiinţei, Iubirii, Morţii sau Tăcerii şi comuniunea cu ceilalţi este ratată.
Dragii mei, din cele puse în discuţie mai sus, se creionează, oarecum, şi starea de singurătate. Totuşi, când în lumea în care respiri ai un prieten adevărat, un prieten de suflet, oricât de departe ţi-ar fi ea, lumea sau Cel de Sus, nu mai eşti singur. Apoi, o inimă mare la nevoie se cunoaşte! Nu uitaţi însă că Ţârdeii, tot Ţârdei! Urinelele, Joiţinele, Sfârlogeii sau Cioc(ciolinele), asemenea! Orice ai face! Pentru ei, gazdă, doar centurile lumii! Nimic altceva. Iar acolo, mizeria.

www.omniscop.ro

Related Posts

Tags

Share This

Leave a Comment

ERROR: si-captcha.php plugin: GD image support not detected in PHP!

Contact your web host and ask them to enable GD image support for PHP.

ERROR: si-captcha.php plugin: imagepng function not detected in PHP!

Contact your web host and ask them to enable imagepng for PHP.