Dan Lupescu despre… Carmen-Cristina Ștefănescu O floretistă printre epigramiști Născută din Lumina Iubirii Divine, precum Venus …din spuma mării …Bună dimineața, Soare.

11.10.17 by

Una dintre afirmațiile celebre, cu care Marin Sorescu începea o cronică literară din revista RAMURI, suna așa: ,,Deseori, uităm să respirăm, luându-ne cu viața…,,
Nu era nici o invenție a marelui, genialului scriitor.
Nu era nici măcar o exprimare metaforică sau în dodii, ci – pur și simplu – un adevăr trist, constatat, după decenii de studii, de oamenii de știință.
Tocmai de aceea…
Doamnelor și Domnilor, vă rog să ocupați, cu șezutul, doar jumătatea din față a scaunelor dumneavoastră. Trageți umerii înapoi.
Spatele drept, cât mai drept – pentru ca Lumina Iubirii Divine să vă poată învălui, acum, întreaga ființă și să vă pătrundă, încet-încet, din creștet până la degetele de la picioare.
Inspirați adânc și rar.
Umerii sus, cât mai sus.
Spatele drept.
Coloana vertebrală – axis mundi – verticală, perfect verticală, țintind zenitul.
Respirați profund și rar.
Rostiți în gând, o dată cu mine: Doamne, ajută! Doamne, ajută! Doamne, ajută!
Îți mulțumesc, Doamne Dumnezeule, că mi-ai dat o nouă zi de viață. Umple-mi trupul și sufletul cu iubire și iertare – și dă-mi forța să împlinesc voia Sfântului Tău Duh.
Respirați adânc și rar.
Rămâneți în aceeași poziție verticală și ascultați-mă cu maximă atenție.

V-am rugat să realizăm, împreună, acest mic ritual de concentrare, pentru a ne asigura că existențele malefice din acest loc și din noi sunt alungate, sunt anihilate.
Dar și pentru a vă putea concentra mai ușor, pentru a recepta, cu minți deschise, mesajul meu și a medita, pe parcursul următoarelor minute, pentru a cugeta mai bine asupra biofotonilor de lumină din cuvintele mele.

După omagierea venerabilului nostru Profesor Universitar Dr. George Sorescu, la împlinirea vârstei de 90 de ani -, vă rog să participați, cu sufletele vibrând de iubire și iertare, la ceremonialul nașterii unui autor, zglobiu ca un ghiocel inocent,
delicat, grațios și vag țepos ca un Rosa canina (Trandafir) exotic, unduitor ca lanul incendiar de maci, în luna lui Florar,
surâzător, de un galben carnal, și țanțoș precum Ranunculus acer (Piciorul cocoșului),
mlădios, nonșalant și jucăuș aidoma florii de Capsela bursa pastoris (Traista ciobanului),
cu miresme de frezie aruncând ocheade zâmbitoare, sfâșiate, arar, de furtuni țâșnind prin țevile de orgă ale crinilor imperiali, cu dangăt de catedrală.

În cavalcada de imagini și metafore de mai înainte, v-am descris – în sinteză – impactul pe care îl poate avea, asupra domniilor voastre și asupra oricărui cititor, pe cât de atent, pe atât de binevoitor, volumul cu titlul O epigramistă printre …floretiști.
Titlul este, după umila mea opinie, pus exact pe dos, ca un ciorap frumos mirositor, tras de pe piciorul unui soldat la capătul marșului de 30 de kilometri.
A fost pus, titlul-ciorap pidosnic, fără îndoială, de un bărbat care-și trădează, astfel, fără să o știe, ascunsele zăcăminte de misoginism.
Adicătelea: vezi, Doamne, noi ăștia, dotați cu musteți, bărbi și cojones, suntem floretiștii, iar …biata debutantă, Carmen Cristina Ștefănescu, o …epigramistă, acolo.
Era să scriu epigra-muscă.
Dar cine știe ce forță are când te …Mona Octavia Muscă, ex-voleibalistă la Politehnica Timișoara, cercetător științific, asistent universitar pe malurile celebrului canal Bega și, după sângeroasa lovitură de stat din decembre 1989, lider PNL, parlamentar și carismatic ministru al Culturii.
Atenție, însă: epigramele, în genere, catrenele umoristice și satirice ale unduitoarei doamne Carmen-Cristina Ștefănescu chiar mușcă ! Nu cu dinți de porțelan, de viplă sau …gaudent, de șarpe al Evei din Grădina Cunoașterii, ci cu dinți zdraveni, de adolescentă abia ruptă de tainele șotronului/ țăncușului, de poveștile fascinante de la Hanul Ancuței ori de nesfârșitele 1001 și una de nopți ale Șeherazadei sau, mai aproape de noi, de can-can-urile amoroase din Decameronul italianului Boccacio.
Scânteierile fascinante și dansul hipnotic din jurul focului sacru, vegheat de comisul Ioniță, din capodopera sadoveniană (mai sus numită: Hanul Ancuței), parfumurile de mosc, ambră și tabac oriental, de forța croșeelor, upercuturilor și directelor năucitoare ale lui Muhamad Ali (Cassius Clay) din 1001 și una de nopți, dar și atmosfera îmbietor-vicleană din alcovurile, mereu proaspete, mereu gata de luptă, finalmente răvășite și răvășitoare, din Decameronul – toate, dar absolut toate, pot să și jur, răzbat, la modul cuceritor și zdrobitor, din sufletul fermecătoarei doamne Carmen-Cristina Ștefănescu, neatinsă, în veci neatinsă de mentalitatea vetustă a babetelor de 40-44 de ani, din Oltenia, care se fac a-și plânge de milă (poate chiar plâng), rostind provocator, insinuant, cu voce tare, când trece vreun becher sau o ceată de haiduci pe lângă ele: ,,E-ee-eeei, muică, femeii după 50 de ani nici vântul nu-i mai ridică fusta…,,
Totul este o farsă. Oltenească. Pentru a le cădea în plasă câte un candid flăcăiandru uitat de vreme sau câte un novice care și-a lăsat înadins fărâme multe, albe, de caș la gură…

Binecuvântarea din Prefață: La început de drum, pe care i-o dă tinerei autoare Excelența Sa, Domnul Ambasador Petre Gigea-Gorun, scriitor, președinte al Cenaclului Epigramiștilor Olteni, autor al unei jumătăți de …centenar de volume, este pe deplin îndreptățită. Bine concentrată, convingătoare și izbăvitoare. Prefața.
Bine țintite și coagulate sunt:
portretul profesional și uman, de personalitate în zbor planat pe care i-l face maestrul Gigea-Gorun,
punctările (din care reținem că ,,Pentru pictură, a fost premiată cu o tabără organizată pe plan național la Buzău, iar pentru studii universitare a beneficiat de burse în Franța și în Marea Britanie,,; apoi: ,,Cele 271 de epigrame sunt rânduite pe următoarele secțiuni: Femeia, eterna poveste, Oameni și năravuri, Politice, Medicale, de-ale vieții, Catrene și Madrigaluri – din care se vede că ,,autoarea este un bun observator al vieții sociale și culturale, al societății noastre, surprinzând neajunsurile acesteia,,) –
și, desigur, relevarea unor aspecte din activitatea autoarei ca profesor de engleză: ,,Dragi elevi, am constatat:/ Sistematic John lipsește;/ Cel mai bine-a învățat/ Cum s-o șteargă englezește!,,…

Preferând, dintre sporturi, fotbalul, boxul și înotul -, destinsa doamnă Carmen-Cristina Ștefănescu a fost dăruită, de părinții și de nașii săi de botez, cu aura de Cântec (Carmen), dar și de fiică a lui Iisus Christos (Cristina).
În versurile/ cântecele ei, putem afirma, deci, că doinește/ cântă lumina mântuitoare a Fiului Domnului, în egală măsură Fiu al Omului – în postură de Gânditor de Hamangia, cicălit, bătut la cap de o soție-cață-coțo-coțo-fană….

Grăbindu-se – firește, dintr-un imbold ceresc – să vadă lumina acestei lumi într-o zi intrată adânc în noapte, adică pe 29 decembrie, la ora 23, ea a fost dăruită cu harul de a da viață fabulosului animal mitic numit Licorn/ Unicorn.
Este profund legată de pământ și de cele înfocat telurice.
Deși introvertită, dispune de un spirit întreprinzător puternic și este dominată de planeta Saturn.
Este ocrotită de piatra prețioasă numită onix.
Ziua ei norocoasă este sâmbăta, iar numerele: 1 și 3. (Poate jucăm, o dată, la Loto…)
Volumul de debut al doamnei Carmen-Cristina Ștefănescu ilustrează, cu forța mijloacelor stilistice de care dispune în prezent, că trei sunt atuurile majore pe care se bazează: buna organizare a laboratorului de lucru și a fiecărui catren în parte, disciplina și tenacitatea în actul de creație.
Este evident că, asemenea oricărui Capricorn, poate întreprinde orice, talentele autoarei fiind foarte diverse și întemeindu-se pe disponibilități universal-valabile – aspecte ce reies cu pregnanță și din volumul său de debut.
Nu știm dacă – asemenea celebrei actrițe Jane Fonda, alt ,,inorog,, – savuroasa doamnă Carmen-Cristina Ștefănescu practică sistematic gimnastica aerobică -, dar intrarea sa în arena …floretiștilor poate fi considerată un exercițiu asiduu de respirație profundă, de energizare și oxigenare a întregului său organism (trup și suflet, aură și canale subtile), prin catrenele umoristice reunite în volumul la care ne referim.
Deseori discret, alteori ceva mai bine tușat -, se observă din versurile autoarei că a văzut lumina zilei sub crugul aceleiași zodii cu Henri Matisse, Marlene Dietrich, Ava Gardner, Humphrey Bogart, Elvis Presley, Adriano Celentano, dar și cu Ioana d*Arc, Mao Tze Dun, Richard Nixon sau Marius Tresor.
Iubind candelabrele livezilor de meri în floare, Carmen-Cristina Ștefănescu, fire solitară, dar generoasă și darnică în oferte, dispune de capacități de reflecție bine, foarte bine dezvoltate și cultivate, supunând toate subiectele abordate în menționatul volum, disecției atente și analizei pătrunzătoare.
Bucuria sa de a trăi – inclusiv pe tărâmul primejdios, accesibil numai inițiaților – al creației epigramistice este ilustrată prin cartea ei de debut, dincolo de care întrezărim, parcă, o sănătoasă, hedonică deviză: ,,Viața poate fi frumoasă dacă știi să o trăiești, iar plăcerile ei sunt divine dacă știi să le guști,,.
Învățând de la bujor să se …îmbujoreze inocent, tandru și cuceritor – dar numai atunci când simte acest impuls, ca sub un vulcan lăuntric, gata să erupă -, candida noastră autoare are ca puncte forte perseverența, loialitatea, pasiunea arzătoare, cultivată într-o atât de mare măsură încât nu-i poate fi frică, nicicând, nici măcar de Pompierul Atomic.
Profesoara și floretista debutantă de azi a demonstrat și demonstrează de o viață că debordează de energie. Asemenea unui roib de cursă lungă, viteza de execuție a ei depășește tot ce se poate imagina în domeniu. Conform zodiacului chinezesc, hotărârile le ia într-o fracțiune de secundă, iar în fracțiunea următore a și pornit la înfăptuirea lor.
Toate cele enumerate mai sus se regăsesc în acest debut intempestiv, acum, la puțină vreme după echinocțiul de toamnă 2017.

Drept pentru care am încheiat prezentul proces-verbal, mulțumindu-vă pentru faptul că vă veți obișnui să respirați profund și rar, cu umerii trași înapoi, pieptul arcuit în față și coloana vertebrală totdeauna verticală.
Și nu uitați, rogu-vă, îndemnul din cântecul oltenesc: ,,Ușurel cu dragostea/ Că se-aprinde pajiștea,,…
Ca să nu mai vorbim despre: ,,Dumnezeu să te ferească/ De dragostea oltenească,/ Te bagă-n boală câinească,/ Te usucă, te faci iască,/ Te scoate la primăvară/ Galbin ca turta de ceară…,,

Vă mulțumesc pentru atenție.
Îmi cer scuze pentru conexiunile hermeneutice, dar sunt onorat că m-ați primit în sufletele Domniilor Voastre.

Craiova, 28 septembrie 2017
www.omniscop.ro

Related Posts

Tags

Share This

Leave a Comment

ERROR: si-captcha.php plugin: GD image support not detected in PHP!

Contact your web host and ask them to enable GD image support for PHP.

ERROR: si-captcha.php plugin: imagepng function not detected in PHP!

Contact your web host and ask them to enable imagepng for PHP.