Cuvântul din limba românã Poezii de VICTORIŢA DUŢU

10.04.15 by

1
***
O lumina înconjoarã ochii
O alta mã atinge pe umãr.
Privesc cãtre tine şi te recunosc
Tu care eşti cuvântul în mine.
2

***
Tu eşti cuvânt,
Tu eşti ceea ce eu numesc cer când plâng.
Fãrã tine nu aş putea cunoaşte ce sunt.
Tu eşti miracolul lumii
Trãind prin lume cãtre cel mai presus
De lumea care este aici şi acum
În mirarea puterii
de a şti şi a spune.
3
***
Fãrã tine nu aş şti unde sunt,
Cine sunt ,
eu
care sunt în lume ceva-ul necunoscut
Ce prin tine mi-l descopãr mie
Şi pin tine îl descopar lumii
Ca lumea sã poatã trãi în mine
Miracolul firii cã sunt.
4
***
Tu eşti patria minţii mele
Cu tine sunt în fiecare moment
Şi tu, pentru ca eşti limba mea,
cuvântul din mine
Tu exişti
Ca sã pot vorbi cu el
Marele El
Care este creatorul meu şi al tãu
Ca împreunã prin tine
Care eşti cuvântul meu ascuns
şi în tainã
tu faci ca
el sã se nascã în mine
ca eu sã pot fi la picioarele Lui
El
cel care a venit în lumina ta
sã mântuiascã lumea
5
***
Tu eşti cuprinsã în marele cuvânt
Revãrsat peste lumea creatã de el,
Prin cuvântul lui, tu ce ai devenit
Puterea creatoare a celui
Ce poate sã te scrie sã te trãisca în tainele
ce nu se pot spune decât prin tine
Lui

6
***
Şi lumi întregi se vor naşte,
în care tu eşti o patrie
ce fiii tãi îţi aduc
florile creatoare de pace
ca tu sã devii şi sã fii în veci
lumina trimisã de el
cãtre lume.
7
***
Cuvintele tale sunt doar lumina
Veşnici sunt fiii tãi
care au devenit
cu tine
prin tine
în tine
o luminã a lumii
dãruitã lumii întregi
ca un templu
cu regina
limba românã.
8
***
Tu ca o patrie te recreezi permanent
Şi ţii laolaltã tot ce e mai trainic
În lumea cuvintelor ce le naşti creator
Aşa cum soarele face sã rãsarã lumina
Peste tot ceea ce este acum şi aici cu noi.
În patria mumã.
9
***
Prin tine, patrie nemuritoare,
Asemeni soarelui ,
Faci sã nascã înţelesurile cele mai adânci
Ale firii ascunse
A celui ce poate sã plângã şi sã se roage
În cuvintele
Ce numai tu le ţii atât de ascuse în inima
Ce devine lumina.
10
***
Tu eşti o patrie lãuntricã
Prin care raiul tresare în fiecare gând
Şi fiecare gând cãlãtoreşte prin tine
Cãtre lumina celui care este dincolo de cuvânt
11
***
Tu ai devenit patria luminii
Ce izvorãşte din inima celui ce poate rosti
cuvintele tale
Şi tu îl cãlãtoreşti cu lumina ta
Cãtre un alt înţeles
Cãtre cel care cautã pe
cel de dincolo de lume
şi tu priveşti
prin cuvintele tale
în mine cu atâta sfialã
cãtre cel atât de ascuns
unde nu este altceva decât
infinitul vorbirii.
12
***
Eşti patria cu mii de cãrãri
Cãlãtoare spre el
Cel ce a creat universul
Eşti patria nesfârşitului
Eşti patria mâinii ce atinge cerul
atât de înalt şi atât de aproape
De inima celui ce poate sã zboare
Prin lãuntrul ascus al lui
Cãtre afare-le necuprins
De privirile firii.
13
***
Prin tine
Sufletul zboarã
Cãtre cel ce este atât de asemãnãtor
Şi atât de frumos
Nãscãtor de lume.
Ivinduse în lume
Sa înconjoare sufletul
În mantia ta de luminã
Şi aşa înfãşaţi
Caun prunc
Taina din cele ce sunt acum
Merge cu el
Cãtre nesfârşitul lumii.
14
***
Tu eşti patria mea din ceruri
Eşti cuvântul lui creat
Special cãtre mine
Ca eu sã fiu în El şi cu el
Frumuseţea nespusã a lumii.
15
**
El crea lumina lumii
Tu eşti patria luminii create de el
Ca eu trãind în tine
Prin tine sã renasc
În acea viaţã
În care cuvântul tãu în mine
Sã fie puterea lui
Creatoare în mine
În lume
ca în lumea lui.
16
***
Tu eşti ceea ce el a dat
Ca eu sã pot fi
În lumea lui
Tot mai aproape de mine
prin tine cãtre el
Minunea luimii
Logosul restaurator al firii
17
***
Cuvantul creat
Trãieşte în mine
Asemeni luminii ce mã face sã cresc
Cãtre soarele meu
Creatorul lumii.
www.omniscop.ro

Related Posts

Tags

Share This

Leave a Comment

ERROR: si-captcha.php plugin: GD image support not detected in PHP!

Contact your web host and ask them to enable GD image support for PHP.

ERROR: si-captcha.php plugin: imagepng function not detected in PHP!

Contact your web host and ask them to enable imagepng for PHP.