COMUNICAT DE PRESĂ Oraşul văzut de generaţia ’80 4 aprilie – 25 mai 2013

04.04.13 by

Galeria Victoria Art Center în parteneriat cu Universitatea Naţională de Arte Bucureşti vă invită joi, 4 aprilie, 2013, ora 19:00 la deschiderea expoziţiei Oraşul văzut de generaţia ’80.

Momentul va fi marcat printr-un performance al artistuluiggggg Ütő Gusztáv, intitulat Global-local 2. Pe durata expoziţiei vor fi organizate o Seară Mircea Florian, o Masă rotundă: Oraşele vizibile/ Oraşele invizibile şi o Seară de poezie optzecistă pe tema condiţiei citadine.

Artişti participanţi: Alexandru Antik, Olimpiu Bandalac, Rudolf Bone, Călin Dan, Mircea Florian, Teodor Graur, Radu Igazság, Iosif Király, Petru Lucaci, Valeriu Mladin, Alexandru Patatics, Dan Perjovschi, Romelo Pervolovici, Marilena Preda Sânc, Gheorghe Rasovszky, Mircea Stănescu, Roxana Trestioreanu, Ütő Gusztáv, Sorin Vreme

Curator: Adrian Guţă

Condiţia citadină se constituie într-un esenţial reper tematic pentru artiştii şi scriitorii generaţiei ’80, de la începuturi şi până în prezent.

Dimensiunea existenţială, cea social-politică, explorările identitare din perspectivă individuală sau ţintind categorii umane diverse, sunt constante în opera optzeciştilor care s-au lansat în contextul Atelierului 35.

Contrastele şi dinamica lumii post-totalitare, ofensiva agresivă a consumerismului, integrarea în sistemele ce ţin de fenomenul globalizării, avantajele şi primejdiile acestuia, inclusiv o nouă “vârstă” a alienării, se regăsesc în arta din ultimele două decenii, a exponenţilor generaţiei ’80. Nu lipsesc nici semnele unei sinteze definibile prin conceptul de “glocalism”. Unele demersuri ţin seama de faptul că oraşul contemporan este un meeting point al high şi media (consumer) culture. Tipologia structurală a fragmentului trimite, ca şi trăsătura anterior menţionată, la universul postmodernităţii.

Artiştii cu care se “clădeşte” expoziţia de la Victoria Art Center dezvăluie cu luciditate nemiloasă realităţi urbane şi social-politice incomode, dar sunt sensibili şi la misterele, poezia şi chiar pitorescul oraşului.

Prezentul “desant” al optzeciştilor operează cu limbaje artistice subliniat consonante cu axul tematic al condiţiei citadine şi care au contribuit din plin la dinamica generaţiei respective la începuturile sale, dar şi pe parcurs: fotografie, video, computer based art, instalaţie, obiect, performance. Artiştii pentru care am optat acum (variantele de selecţie fiind mai multe) au fost invitaţi să participe cu lucrări mai recente, iar unele sunt realizate pentru această expoziţie.

Oraşul văzut de generaţia ’80 este cea mai amplă expoziţie din ultimii douăzeci de ani alcătuită numai cu exponenţi ai acesteia, după ce şi-au încheiat evoluţia în Atelier 35. Protagoniştii expoziţiei trăiesc şi lucrează în Bucureşti, Oradea, Cluj, Timişoara, Sibiu, Sfântu Gheorghe, centre majore pe harta artei tinere de acum  trei decenii, unii (şi) peste hotare, la Amsterdam sau Düsseldorf. Este o expoziţie a unor individualităţi marcante, care poartă cu sine repere ale apartenenţei la aceeaşi generaţie culturală. (Adrian Guţă)

Parteneri media: ArtClue, ArtBank.ro, Modernism.ro, Igloo Media, Revista Arta, AgenţiadeCarte.ro, Radio România Cultural

——————————–

Victoria Art Center for Contemporary Cultural Production este un spaţiu dedicat artei contemporane, creat dintr-o iniţiativă privată pentru a veni în sprijinul artiştilor români. Centrul îşi propune stimularea şi promovarea artei româneşti contemporane şi facilitarea schimburilor culturale internaţionale. Centrul urmăreşte de asemenea crearea unui cadru pentru dialog interdisciplinar prin organizarea de dezbateri, mese rotunde, lansări de publicaţii, precum şi iniţierea unor programe educaţionale vizând dezvoltarea gustului şi apetitului pentru produsul cultural contemporan.

Victoria Art Center

Calea Victoriei 12 C, Bucureşti

T: +40311.020.512

E: office@artvictoria.ro

www.artvictoria.ro

Program de vizitare:

Ma-Vi: 15:00-19:00

Sa: 11:00-15:00


PRESS RELEASE

The City Seen by the 80s Generation

4 April – 25 May 2013

Victoria Art Center gallery in collaboration with Bucharest National University of Arts is proud to invite you at the opening of The City Seen by the 80s Generation exhibition, Thursday, 4th of April, 7 P.M.

The opening will feature the Global-local 2 performance by the artist Ütő Gusztáv. During the period of the exhibition there will also be a Mircea Florian Night, the discussion panel Visible Cities/ Invisible Cities and an Eighties Poetry Night focusing on the theme of the urban condition.

Participating artists: Alexandru Antik, Olimpiu Bandalac, Rudolf Bone, Călin Dan, Mircea Florian, Teodor Graur, Radu Igazság, Iosif Király, Petru Lucaci, Valeriu Mladin, Alexandru Patatics, Dan Perjovschi, Romelo Pervolovici, Marilena Preda Sânc, Gheorghe Rasovszky, Mircea Stănescu, Roxana Trestioreanu, Ütő Gusztáv, Sorin Vreme

Curator: Adrian Guţă

The urban condition is an essential and recurrent theme for the writers and artists of the 80s, from start to finish.

The existential dimension, the social-political one, the search for ones identity from an individual perspective or the exploration of the various human categories, are a constant feature in the work of the artists from the 80s generation that had made their debut in the context of Atelier 35.

The contrasts and the dynamics of the post-totalitarian world, the aggressive offensive of consumer culture, the integration within the systems of the globalization phenomenon, the advantages and dangers of this situation, including a new “age” of alienation, are to be found in the art of this generation of artists in the last two decades. Concepts such as “glocalism”, that synthesizes these various conflicting issues, are ever present in the art of the 80s generation. Some artistic projects focus on the fact that the contemporary metropolis is a meeting point of high and low media consumer culture. The structural typology of the fragment leads us, as well as the features that were mentioned above, to the postmodern world view.

The artists that “make up” the exhibition at Victoria Art Center reveal the uneasy urban and social-political realities with a poignant lucidity, but remain sensible to the mysteries, the poetry and the picturesque.

The current take from the artists of the 80s generation makes use of artistic practices that are in perfect lineage with the thematic axis of the urban condition, and the artists have fully contributed to the dynamics of this generation from its beginnings, but also in its latter stages: photography, video art, computer based art, installation, object, performance. The artists included in this exhibition were invited to present more recent works, some of them being designed especially for the occasion.

The City Seen by the 80s Generation is the largest exhibition of its kind in the last twenty years, compiled entirely by artists that were active in the respective time frame, after they’ve ended their activity within Atelier 35. The artists present in the exhibition live and work in Bucharest, Oradea, Timişoara, Sibiu, Sfântu Gheorghe, all active cultural centers on the map of a generation of artists that developed their practices three decades ago, while others live and work beyond the Romanian borders, in Amsterdam or Düsseldorf. The exhibition puts together strong individuals that bear within themselves the landmarks of the same cultural heritage. (Adrian Guţă)

Media partners: ArtClue, ArtBank.ro, Modernism.ro, Igloo Media, Revista Arta, AgenţiadeCarte.ro, Radio România Cultural

——————————–

Victoria Art Center for Contemporary Cultural Production is a space dedicated to contemporary art, a private initiative in support of Romanian artists. The purpose of the Center is stimulating and promoting Romanian contemporary art and facilitating international cultural exchanges. In addition, it proposes a framework for interdisciplinary dialogue through organizing debates, round tables, book launches and educational programs for enlarging the public of contemporary cultural productions.

www.omniscop.ro

span style=”color: #000000;”

Related Posts

Tags

Share This

Leave a Comment

ERROR: si-captcha.php plugin: GD image support not detected in PHP!

Contact your web host and ask them to enable GD image support for PHP.

ERROR: si-captcha.php plugin: imagepng function not detected in PHP!

Contact your web host and ask them to enable imagepng for PHP.