EXISTENŢĂ ŞI NONEXISTENŢĂ

27.01.15 by

…Simţeam, până la a şti, că nu mai este, în lume, loc de frumuseţe, de artă expiatoare şi de răsuflare lină-a...

read more

ÎNTRE FANTASTIC ŞI REAL – O CĂ...

24.12.14 by

Primim spre publicare: ÎNTRE FANTASTIC ŞI REAL – O CĂLĂTORIE A SPIRITULUI1 ...

read more

BIET FAUST

17.12.14 by

când frunzele de toamnă plâng pe vânturi iar sufletul mi-era fereastră spartă s-a fost oprit un inorog la poartă: furtuni se...

read more

OPERAŢIUNI MISTICE

15.12.14 by

în memoria mamei mele (bucovineanca!), dusă la îngeri pe 1 Decembrie 2014 am tăiat în Stânca Logos-ului –...

read more

CONVORBIRE CU DUMNEZEU

05.12.14 by

sunt mulţi pe lume – frate Dumnezeu care nu au pe nimeni şi nimic şi printre ei mă aflu însumi eu: vreo veste nu m-aşteaptă...

read more

CASA MEA – PĂDUREA MEA

05.12.14 by

ca să mă pot desăvârşit ruga Dumnezeului meu – s-ar cuveni să mă scufund în desişul albastru al codrilor – până la...

read more

NEAM VALAH

29.11.14 by

din temelia zdruncinată-a lumii se smulge gândul: ”viaţa-i vis de moarte” dar neamul meu nu-s horbotele spumii şi nu degeaba e...

read more

TOAMNĂ APOCALIPTICĂ

25.11.14 by

cotcodăcesc alarme de maşini bieţi maidanezi tot şchioapătă prin ploaie lumea-a-nceput la capăt să se-nmoaie iar de noroi...

read more

GRĂNICERUL

20.11.14 by

un biet român sunt – închinat: îmi scriu icoane şi olat şi limpede desfac pe cer sufletul meu de grănicer vecinul meu de-acum...

read more

MINUNI AMARE

06.11.14 by

mai largi şi-adânci sunt cerurile toamnei abia vâsleşte corbul prin genuni intraţi suntem în visurile Doamnei: ne-mbie nefiinţa...

read more

UITUCILOR ROMÂNIEI

29.10.14 by

n-aveau nici timp nici loc de rugăciune dar Hrist li-era şi inimă şi faptă: voivozi cu piscu-n fier şi-amărăciune mâhnirea...

read more

ISPĂŞIRE

16.10.14 by

în grosolane cărnuri acum sângeri sfidând pe salamandra înfocată eşti surd grăirilor de păsări îngeri nu vei cânta-n...

read more

ABATELE ŞI IMAGINEA DIN OGLIND...

14.10.14 by

Am citit, apoi am răsfoit, de mai multe ori, prin ungherele ei cele mai întunecate şi enigmatice, una dintre cărţile abatelui...

read more

PLÂNG COPACII FRUNZĂ DUPĂ FRUN...

08.10.14 by

plâng copacii frunză după frunză îngeri plâng – cu mâinile uscate: sunt ţărani din ceruri – cu dreptate nu ştiu mâinile...

read more

ABATELE, SCHIVNICUL ŞI DIAVOLU...

03.10.14 by

În cartea sa “Minuni care aşteaptă beatificarea şi beatificări care aşteaptă canonizarea”, despre care, deja, am vorbit...

read more

TU DORMI ŞI MORI

23.09.14 by

tu dormi şi mori – cinchită pe-elegie: va fi în univers ce n-a fost scris să fie – şi printre rebeliuni de...

read more

MARELE ŞI BĂTRÂNUL CHILEAN

23.09.14 by

Marele şi Bătrânul Chilean era respectat şi cinstit – în acel orăşel de graniţă – cât şi Iisus Hristos: se...

read more

ÎNTÂLNIREA ABATELUI CU MOARTEA...

23.09.14 by

Scrie abatele Bernardo Gaizca Mendieta y Savayo y Alcàntara, în ultima sa lucrare, prea puţin citită, deci destul de puţin...

read more

ALTĂ ARĂTARE A LUI ORFEU

21.09.14 by

un codru-ntreg de constelaţii înclină Cerbul când se-adapă din fulgere iscate-n apă: coroana şi-o depune-n spaţii! la ceas de...

read more

JUSTIŢIA TOAMNEI

11.09.14 by

câini cerşetori pe lângă restaurante… unde-astă primăvară ardeau muguri acum şuieră vântu-n foi uscate: stol –...

read more

ULTIMA VIZIUNE

05.09.14 by

câte prostii – caraghioase şi înduioşătoare – mai debitează gâza asta de om – pentru a-şi da – în nimicnicia sa...

read more

CUM APARE POEZIA

29.08.14 by

nu dai drumul la robinetul cu poezie – când vrei tu: întâi se strâng acolo în cer sfinţii – şi fac o şedinţă sau o...

read more

“IL POLLAIOLO” – ELIBERATORUL ...

29.08.14 by

Abatele Bernardo Gaizca Mendieta y Savayo y Alcàntara s-a născut la Toledo (în arabă: Tulaytulah; în iudeo-spaniolă: Toldoth;...

read more

DE CÂTE ORI

25.08.14 by

de câte ori ies eu printre copaci ori pe malul râului – începe să fulgere – să tune şi să plouă: asta mă face să...

read more

NĂLUCIRILE ABATELUI BERNARDO

25.08.14 by

În erudita sa lucrare “Lumea Nouă şi Spiritul Creştin”, abatele spaniol Bernardo Gaizca Mendieta y Savayo y Alcantara...

read more

SE ADUCE PÂINE

24.07.14 by

cazanul sub presiune al păsărilor – explodează în ţăndări copacii: toate zdrenţele albe – speranţele miresei trezite –...

read more

FRAGMENT DE DES-CÂNTEC II

20.07.14 by

…cer şi cer ienicer vis de rinocer lin de lin sfânt venin s-a aprins un spin fierb la herb regii Cerb în zenit de...

read more

RESPIRAŢIE GREOAIE

15.07.14 by

trecând prin veri cu zăpuşeli putride las câte un adio sub fiece copac ceasuri se-mpodobesc cu crisalide stoluri de mierle...

read more

ELIBERAREA DE TREPTE

30.06.14 by

…ooof – Doamne – cât de greu se urcă treptele astea – tot mai greu şi tot mai abrupt – ce scrie pe tăbliţa aia...

read more

FLORILE DE LILIAC

13.06.14 by

candele de liliac – îmbuibări de flori ard episcopal văpăi – violeţii nori abia moţăie salut când vântoase trec numai...

read more

DESPRE DRAGOSTE

10.06.14 by

plicticoasă şi ploioasă – viaţa mea a trecut de n-am ştiut-o – piază rea! şapte piepturi – şapte inimi şi o...

read more

PUNCTE COSMICE DE VEDERE

08.06.14 by

când se cutremură – pământul de fapt – face dragoste secretă cu o stea – şi a ajuns la acel extaz cosmic –...

read more

APUS DE SOARE

23.05.14 by

FLORILE DE LILIAC candele de liliac – îmbuibări de flori ard episcopal văpăi – violeţii nori abia moţăie salut când...

read more

UNIVERS ÎN JURUL COZII

10.05.14 by

primăvară pleoştită – suferă de gastrită şi de rahitism – cu un picior în veşnicul prag şi cu celălalt –...

read more

SFINŢI, IERNI ŞI MORŢI ÎNVIAŢI...

20.04.14 by

sfinţii din aprilie iernile din aprilie morţii din aprilie se aud bocănind ciocanele care bat piroanele în mâinile...

read more

MAEŞTRII

10.04.14 by

pasărea meteorolog s-a instalat – autoritar – la catedră – şi face linişte în cosmos confirmând – ascultătoare până...

read more

MAL DE PRIMĂVARĂ

04.04.14 by

ÎNTÂLNIRI când eşti singur – te-ntâlneşti cu toţi morţii fulgeră – dezmăţat – pe pereţi – jocurile de umbre...

read more

RITUALURI CANIBALICE ŞI LILIAC...

24.03.14 by

în faţă – Bezna Desăvârşită a Marelui Necunoscut întâi trimit în recunoaştere două-trei cuvinte-kamikaze –...

read more

FOAMEA ŞI SETEA

20.03.14 by

întru in-versul lui Eugen Ionescu ţi-a fost vreodată sete şi foame de lumea asta? – da – sigur că mi-a fost: ...

read more

DOAR HERALD FOCULUI

20.03.14 by

câine hămesit – târcoale dau gândului obosit: singur – cu căngi – îmi sfâşii carnea – îmi torturez aiurările: evul...

read more

O VIAŢĂ ÎNTREAGĂ

10.03.14 by

cei mici sunt cu atât mai mici – când îl aşteaptă pe Cel Mare niciodată cât am trăit – în sufletul meu n-am auzit fanfare...

read more

MOLTO ALLEGRO INCANTABILE

03.03.14 by

deschid robinetul: câteva noduri de apă se scurg tulbure – sughit încălecându-se înghiontindu-se unul pe altul –...

read more

ARTIST – două sonete şi un Epi...

25.02.14 by

lui Vincent Van Gogh I – stăpân peste-o masă un scaun şi-un pat de pe degete-i se ia paradisul metec e oriunde...

read more

ZIUA JUDECĂŢII

20.02.14 by

nu te mai uita – azi – în oglindă: nu vei mai vedea nimic – eşti de pe-acuma un duh – sau cel de pe urmă orb în...

read more

SFIDAREA INGINERIEI

20.02.14 by

de câte ori mă întâlnesc cu el – sângerează: sângerează după ce pleacă de la mine – sângerează când vine la mine –...

read more

O VIAŢĂ ÎNTREAGĂ

11.02.14 by

cei mici sunt cu atât mai mici – când îl aşteaptă pe Cel Mare niciodată cât am trăit – în sufletul meu n-am auzit fanfare...

read more

DESPRE SEMNUL POETIC

14.01.14 by

AFIRMAŢII DESPRE POEZIE Cuvântul-Logos este tot ce străbate cosmosul (ca forme de evoluţie ale spiritului) şi spiritul (ca...

read more

BALADĂ SANCHIE

03.01.14 by

Motto: baladă sanchie agheazmă să fie: pe unde...

read more

MĂRTURISIRE

24.12.13 by

Dumnezeul meu – Dumnezeu al luminii înțelepte și al umbrei celei drepte – Dumnezeu al izvoarelor neșovăitoare – aflate...

read more

PARADOXURI APARENTE

18.12.13 by

scârbit de oameni – vămuit de soartă ling răni trecute – mursec viitoare aștept în aștri să deschid o poartă decid ferm...

read more

COLINDUL CĂRȚII

08.12.13 by

colindând și scotocind baladind și nemurind din scaieți în păpădii floarea raiului sădii colindând întru dincòlo la curți...

read more

HONORÉ DAUMIER – IN MEMORIAM...

03.12.13 by

MUZICITĂ prin bălării ițescu-se vechi stele se zbuciumă de frig trei strunele din cer din buzunare goale înalț spre îngeri...

read more

MEDITAȚII LA VENEȚIA

01.12.13 by

VENEŢIA în palate s-au tolănit şerpii trăgând peste ei masca petalelor pe tăişul punţii aleargă zeiţe nebune din smoala...

read more

REVELAŢII CLANDESTINE ŞI ISTOR...

27.10.13 by

După Poemul animal (Călăuza, 2000), pe care l-am considerat, în mod constant, volumul de cotitură al lui LIVIU IOAN STOICIU –...

read more

PSEUDO-HERACLITEANISM, ELEATIS...

27.10.13 by

Cartea „eminesciană” (deşi sunt scrise/inscripţionate, de autoare, motto-uri din mulţi scriitori ai valahilor şi ai...

read more

“AFARĂ CAPITALISMUL!” – DIN PU...

27.10.13 by

I-PREMIZELE ADEVĂRULUI ROMÂNESC, DEZVĂLUITE LA PUNGEŞTI-VASLUI Pungeşti-Vaslui, sâmbătă, 19 octombrie 2013, ora 15. Privindu-i...

read more

ADUCĂTORII DE APOCALIPSĂ

23.10.13 by

Pungeşti-Vaslui, miercuri, 16 octombrie 2013, ora 20. Ţăranii (vreo 500 – cu bătrâni, femei şi copii!) sunt, încă, în câmp...

read more

“CREDINŢA ORTODOXĂ”-200 : CUVÂ...

01.10.13 by

“CREDINŢA ORTODOXĂ” (aflată sub binecuvântarea I.P.S. S., Părintele GALACTION, Episcop al Alexandriei şi Teleormanului) a...

read more

DOI FRAŢI-POEŢI – DOUĂ ...

20.09.13 by

Orice ar zice (sau, mai exact, ce n-ar zice şi nici nu zic!) istoriile literaturii române, din ultimul veac (de la George...

read more

O ANTOLOGIE, CÂT O BINECUVÂNTA...

30.07.13 by

După apariţiile, unanim salutate, de către mediile culturale, din România, Canada şi de pretutindeni unde există români...

read more

A FI LIBER ŞI STĂPÂN

24.07.13 by

FĂT-FRUMOSUL CRUCII brazi cruciaţi mărşăluind în soare au tăbărât prelucile din munţi iar cruci de vulturi mântuiesc...

read more

ADEVĂRAŢII REPETENŢI, DE LA B...

10.07.13 by

…Scriu aceste rânduri, în urma experienţei năucitoare, a unei emisiuni (din ciclul Jocuri de putere), de la Realitatea TV,...

read more

SĂ TRĂIŢI, ÎNTRU MULŢI ANI, MU...

01.07.13 by

Mândria de a fi român-ortodox. Nu sunt DELOC mândru că sunt european…cu o excepţie! …Scriu aceste rânduri la 24 de...

read more

SUNETUL CLOPOTARULUI – ...

14.06.13 by

Să ne apropiem, treptat, de dhikr-ul propriu-zis, de conformaţia sonoră a Vibraţiei Anamnezice: Amintiri din copilărie. Aşa...

read more

ESOTERISM ÎN “AMINTIRILE” LUI ...

11.06.13 by

EVOLUŢIE SPIRITUALĂ ŞI TEMPLUL ŞCOLII INIŢIATICE – SAU CÂT DE DEPARTE TE POATE DUCE O PALMĂ BINE PLASATĂ… Prima datorie a...

read more

DOUĂ GENERAŢII SUCCESIVE ̵...

27.05.13 by

A avea un crez, presupune ca însăşi existenţa (umană sau de Neam) terestră şi nu numai (crezul Legiunii Mihaelice presupune şi...

read more

VIAŢA ÎN DEMOCRAŢIA ESTULUI

09.05.13 by

vecinul de la trei behăie ca un ţap în călduri – vecina de la doi iar s-a îmbătat criţă şi cântă circumterestru imprecise...

read more