„ALO, DOMNU’, AVEŢI UN SOARE DEASUPRA CAPULUI”… (“PRIMA RUGĂ PENTRU PATAPIEVICI”)

23.09.14 by

Motto:”Până când proştilor, veţi iubi prostia?”
Pildele lui Solomon-1, 22

Cel mai recent copernician , dl.H.R.Patapievici, vine din a mai urâtă arătare de pe faţa pământului , din haita fizicienilor. Fanatismul de care dă dovadă îl depăşeşte pe cel al lui Spiru Haret. Pentru că l-am pomenit, să nu pierdem prilejul să reafirmăm că atunci când neamul româneasc va măcina statuia lui Spiru Haret, cel ce a legiferat ateismul şi cel mai puturos materialism în şcoala noastră, primul academician fără operă, iar praful îl va da pe Dîmboviţa, atunci neamul românesc se va fi trezit la viaţa cea adevărată întru Hristos! Intr-un serial-fluviu (x), se pare simplă publicare a unor conferinţe, bănuim, ţinute în faţa unor “iniţiaţi”,dl.H.R.P.opune CREZUL, ruga din creştetul liturghiei crestine ,ştiinţei lui Galilei,în fapt copernicianismului. Deşi.undeva mărturiseşte că încă nu s-a aventurat cu lectura ,deloc încă,în religiile indiei ,HRP nu se sfieşte să opună marea ştiinţă a lui Galilei ,tuturor religiilor de pe lume ! Tabloul zugrăvit cu o bidinea,din care se desprind mari smocuri de păr,găurile din formaţia de telectual a dlui HRP,ne prezintă o lume care doarme greul somn al ignoranţei , din care,MIRACOL,rm se ştie conform cărei legi!,se trezeşte,…Copernic! Ce~i drept o face timid,frecându~se la ochi,vorbind printre căscaturi. Ca-ntr-o veritabilă ştafetă,mesajul lui Copernic este preluat de Galileo Galilei,care-1 flutură pe deasupra Europei,şi în final într-o confruntare cu Papa de la Roma,măcar ca abjură,dl,HRP îl declară învingător şi nu oricum ci prin K.O.!!! Ca-n teatru de păpuşi de mahala,mâna soioasă a păpuşarului îşi arată unghiile îndoliate, atât de sub vestmintele creştinismului cât şi de sub cele ale copernicianismului.
_________________________________________________________
x) Revista “ORIZONT”-Timişoara 1999 – 2000 :
H.R.Patapievici “De la Niceea la Galilei”.

Când Galilei se întreabă în ce poziţie pun Sfânta Biserică,cei ce susţin că aceasta ar considera Pământul fix (apud Aristotel), răspunsul îl dă dl.HRP :”CATASTROFALĂ”!! Cât de catastrofală este însă în raport cu adevărul abasolut, poziţia pe care se situa el ,când afirma cele de mai sus,nici măcar nu bănuieşte!!!Adevărul absolut în privinţa lumii,noi l-am desprins din sfinte simboluri,din datini,din icoane,din textele sfinte,şi ţinem să subliniem că toate cele de mai sus se aflau atât la dispoziţia lui Copernic şi Galilei.cât şi la dispoziţia slujitorilor Bisericii Catolice,şi,evident,deopotrivă ,la dispoziţia dlui HRP! Acest adevăr,în numele căruia ne ridicăm noi,se află atât la Sarmisegetuza cât şi la Stonehenge,atât la Machu-Pichu cât şi în Piramidele egiptene ,mexicane,incaşe,aztece etc.etc. El se află deopotrivă,în datinile de Anul Nou ale chinezilor şi romanilor,la greci şi la mesopotamieni, altfel spus,acest adevăr străbate lumea atât pe orizontala pământului cât şi pe verticala timpului,însoţind omenirea din veac şi până în veac! Să adăugăm că,tot din veac şi până în veac,aşa cum mărturisesc,în cor, toate cărţile sfinte,dobândirea lui este cu mult mai anevoie decât ne putem închipui! Dar înainte de a vorbi de poziţia religiei,implicit de poziţia creştinismului,se cuvine să prezentăm,aşa cum rezultă din cele scrise de însuşi Copernic,afirmaţiile acestuia,marile lui descoperiri !

“Revoluţie”?… “Revelaţie”?…sau… .Nimic !
=================================================

Dacă mijloacele de locomoţie mecanice au început cu locomobila acţionată cu abur şi au ajuns la rachetă ,trecând prin motorul electric şi prin cel cu explozie ,filozofia germană a început cu Im.Kant.şi într-o evoluţie asemănătoare celei a locomobiluluia ,a ajuns la Heidegger. Kant ni se pare a fi locomobila care consumă şire întregi de paie cu un randament mai mult decât neglijabil . Petre Tuţea,când i-am exprimat dezamăgirea în legătură cu scrierile lui Kant,ne-a declarat că pe Kant s-ar putea să-1 citească un impiegat de la Găieşti,care nu ştie table şi se… plictiseşte! Iată şi explicaţia,motivaţia asupra acelei exprimări a filozofului german,exprimare care cu motivaţii altele decât cele ce
s-ar cuveni,a făcut înconjurul lumii: “revoluţia copernicană”.Atunci când Im.Kant îşi ilustra “ transcendentalismul “cu astfel de exprimări, Catolicismul era încă puternic,iar puterea lui lumească era râvnită de alte forţe,care iată acum îşi ling triumful! Dar să ne întrebărm de ce şi faţă de ce “revoluţie”? Ne-o spune dl.HRP : faţă de Ptolomeu,faţă de Aristotel,care prinseseră pământul în pioneze,iar în jurul lui.zburda ca un ied în jurul ţăruşului…soarele. În ce consta “revoluţia”? Simplu: locul ţăruşului este împărţit de acesta cu soarele, iar rolul iedului zburdalnic,ce se învârte în jurul ţăruşului,îl joacă pământul! Gurile rele ar putea zice, în duh einştainian ,cum că ce mi-e Baba-Rada,ce mi~e Rada-Baba! Noi credem că cei ce gîndese astfel nu se înşeală,dar despre aceasta mai la vale ! Deocamdată reţinem sensul în care Copernic a vrut să revoluţioneze lumea,după Kant.
Intr-o scriere mai recentă,Sir Martin Rees,mergând pe urmele lui Kant,afirmă că posibila întoarcere la vechea perspectivă”antropo­centrică ( a fost ) zdruncinată de REVELAŢIA (s.n.)lui Copernic că Pământul se mişcă în jurul Soarelui şi nu invers.” Dacă a fost vorba de o “revelaţie”atunci cum să ne explicăm faptul că în scrisoarea pe care Copernic o adresează Papei Paul al III-lea,ca preot şi om religios,nu se exprimă corespunzător? “Revoluţia copernicană” ,numită de P.Tuţea, în duhul gândirii kantiene,de “fantasmă a minţii”este,aşa cum insistă în a susţine dl.HRP,rod al trezirii raţiunii din somnul ignoranţei ,or este urmare a unei “revelaţii”,a cărei natură,din păcate,Sir M.R.uită să o numească?…Că deh!, şi Nefârtatu are porţia lui pe lume! Credem că cel mai bun lucru este să ne adresăm lui Copernic şi să-1 lăsăm pe el să ne spună ce a vrut,ce a avut de spus … În “Dedicaţia” adresată Papei Paul al III-lea,dedicaţie care ţine loc şi de prefaţă a cărţii,citim:
“In acest scop ne~am străduit să recitim toate cărţile filozofi­lor, în care am putea găsi dacă n-au mai fost şi alţii care să susţină c-ar exista şi alte mişcări ale corpurilor cereşti decât cele acceptate de cei ce predă ştiinţele matematice în şcoli.Si astfel am aflat mai întâi în Cicero că Hiketas credea că pământul se mişcă.Apoi am găsit
în Plutarh că şi alţii ar fi fost de aceeaşi părere.” Şi citând din Plutarh: “Dar alţii susţin că pământul se mişcă ; astfel Philolaus Pitagoreicul susţinea că acesta se mişcă în jurul Focului pe un cerc oblic ca şi soarele şi luna.Herakleides din Pont şi Ekphantus Pitagoreicul presupun de asemenea că pământul se mişcă.”etc. După care Copernic continuă: “Şi astfel folosind acest prilej am început şi eu, asemeni ,să gândesc de mişcarea pământului” „. „Acest “asemeni”nu ne îngăduie să vorbim de nici o “revoluţie” şi ,mai ales,de nici o “revelaţie” !! Astronomul Copernic , preocupat să găsească o explicaţie la unele “aberaţii” în mişcarea planetelor,crede că ipoteza unui pământ care se mişcă ar putea da un răspuns satisfăcător. Atât şi nimic mai mult. Pentru a nu şoca lumea care se închina la Aristotel şi,implicit la fixitatea pământului,Copernic apelează la autoritatea anticilor,ajungând,pe firul rădăcinilor, până la …presocratici ! Mişcarea pământului fusese afirmată la modul său,uşor mucalit,şi de Socrate : “E mai uşor să roteşti friptura,decât cuptorul!” Socrate,după noi, conştient de uluitoarele dificultăţi pe care le are de trecut mintea omenească,în aflarea adevăratei orbite a pământului,s-a oprit. Mai mult:credem că era pe deplin conştient de imposibilitatea aflării acestui adevăr fără ajutor de Sus ! Ce înseamnă ,la urma urmei, a cunoaşte orbita pământului ? Înseamnă a cunoaşte toată roata lumii în uluitor-dumnezeeasca ei complexitate,modul în care se nasc anotimpurile,viaţa în nesfârşita ei desfăşurare,înseamnă a şti chiar totul despre Viaţă,despre lume ! Când Aristofan îl ridiculizează pe Socrate pentru că le cere elevilor săi să se ridice dincolo de soare,el ridică un colţ din vălul cu care înţeleptul ţinea ascunse anumite lucruri,departe de ochii mulţimii,între care,desigur şi mişcarea pământului…Că pământul se mişcă,este de crezut,dar cum se mişcă ,iată ceea ce este,după noi, dincolo de puterile omeneşti! Să conchidem că nu se poate vorbi de o”revoluţie”,având în vedere continuitatea milenară a ideii,şi cu aceleaşi argumente,nici despre o “revelaţie”nu putem vorbi! Mai ales că ,aşa cum sperăm,vom arăta,cele două “sisteme”,ptolemaic şi copernican,sunt mult mai asemănătoare decât neasemănătoare,ambele prezentând aceleaşi grele păcate! Dar până să punem pământul în „mişcare”,se cuvine să revedem cele ce le ştim despre el privitoare la formă…

„NU SE STIE CA PĂMÂNTUL” ( Zicătoare din bătrâni)

De când cu transmisia de pe lună te râd şi curcile dacă afirmi că pământul nu este sferic! A VĂZUT o lume întreagă că e rotund ca o minge de fotbal!Ca răspuns la o scrisoare a noastră,dl.Mironov, într-una din emisiunile “ştiinţifice”ale dumnealui,a prezentat un copil de doi ani care lovea un glob terestru cu picioruşele,în chip de răspuns la cele afirmate de noi Şi totuşi! După „Optica”lui Theon/Euclid ,conform propo­ziţiei a IX-a cunoscută de „cuadratura cercului” indiferent de forma pe care o are,orice obiect de la o distanţă încolo,se vede…rotund. Adică pătratul,cu care exemplifică autorul cărţii afirmaţia, se vede rotund! Cu motivaţii pe care nu le cunoaştem ,,această afirmaţie, perfect demon­strabilă, ca adevăr în optică,a fost transformată într-o imposibilă problemă de „geometrie” ,în treacăt fie zis ,imposibil de găsit în nici una din cărţile lui Euclid,precum şi în nici o altă carte de geometrie! Dar superficialitatea omului modern nu cunoaşte limite! Faţă de acest adevăr ,privitor la virtuţile şi servituţile ochiului omenesc,se cuvine să amendăm corespunzător modul în care se vede pământul de pe lună,şi să subliniem că indiferent de forma care ar avea-o pământul,în virtutea celor de mai sus,s-ar vedea tot rotund!! Aşadar,dacă pământul ar fi un cub perfect or un cilindru or o piramidă etc.etc.,având în vedere distanţa de la care a fost contemplat/privit ,de pe lună el s-ar vedea rotund ca o…sferă,chiar dacă n-ar avea deloc forma acesteia!!!
Cum cu mijloacele tehnice de care dispunem putem trece la verificarea, pe teren, a adevăratei forme a pământului, vă propunem să o facem împreună ! Să construim împreună o autostradă de la Vladivostok până la Paris! 0 von construi din polistiren expandat,plăci de un metru X un metru, prevăzute la mijloc cu un boloboc(sticlă de nivel) . Astfel,vom putea fi siguri de.perfecta orizontalitate a plăcii. Dl.HRP va aranja plăcile, funcţie de ce indică sticla de nivel, iar acolo unde pământul nu este orizontal,voi interveni eu cu hârleţul din dotare,netezind asperităţile. Alte echipe vor poni din nordul Americii de Nord spre sudul Americii de Sud , şi tot aşa,noi,cu gândul,evident,alăturându-ne tuturor,vom nota forma pământului. Acolo unde întâlnim prăpăstii,lesne de înţeles că având toată tehnica modernă la dispoziţie ,vom construi viaducte,iar
acolo unde se impune,vom străpunge munţiii cu tunele, astfel încât plăci­le pătrate de polistiren să fie perfect orizontal aşezate. Dacă Bunul Dumnezeu se va îndura de noi şi ne va lăsa pe pământ o mie de ani,atunci o mie de ani vom continua să plantăm fără încetare plăci perfect orizon­tale,până vom acoperi întreaga faţă a pământului. Dacă noi ca oameni cu minte vom nota câteva repere stelare,vom constata cu stupoare că ,deşi ne-am mişcat- pe un pământ perfect plat, ne–am întors în locul de unde am plecat,ceea ce ne permite să deducem că pământul este atât de plat , încât este.. .rotund ! Altfel : cum să te întorci de unde ai plecat ?? Pesemne că perfecţiunea rotunjimii îi îngăduie să devină şi plat ,altfel spus ,pământul este în acelaşi timp atât plat cât şi rotund ! Adică în forma lui ,s-ar petrece acel,atât de des citat , COINCIDENTIA OPPOSITORUM ! Mai pre limba noastră,ceea ce la om nu se poate,se poate la Dumnezeu!! Plantând plăcile pătrate ,ne-am convins că nu este sferic .Văzând din nou aceleaşi stele deasupra capului, am înţeles că nici plat nu este. Şi atunci care este adevărata formă a pământului ? “NU SE ŞTIE CA PĂMÂNTUL!!!” Altfel spus , ca toată lucrarea dumnezeeaseă,nici forma pe care a dat-o Creeatorul pământului, nu ne este îngăduit să o cunoaştem. Forma aceasta, ca toate cele ale Firii ,este de taină, este altfel decât gândim noi!
Si daca nu ştim ce formă are pămIntui,logic,nu putem să avansăm nici o ipoteză în ce priveşte starea lui de “mişcare” sau de “repaus” , aceste noţiuni fiind aplicabile celor ce cad sub puterea de cunoaştere a omului. Zicem că un corp se mişcă ştiind că acesta are şi o stare de repaus. Dar,în ce priveşte pământul ,nicăieri nu se afirma că înainte să se “mişte” ar fi fost în “repaus”,ori că acum este în “repaus” ,adică la. sfârşitul unei “mişcări”…Dar cum s~a născut ideea că pământul este sferic?
La ceasul când scriem ,întreaga lume este împânzită de “globul pământesc”,de sfera de carton albastră. Bănuim că numărul acelor sfere albastre de felurite mărimi este ,cel puţin,de ordinul sutelor de milioane! Seară de seară, sute dacă nu mii de programe de actualităţi ale posturilor de televiziune,,răsucesc pe micul ecran,dăndu-l de-a rostogolul, “globul”ca întruchipare a lumii mondiale ! Întreg neamul omenesc este pe deplin intoxicat ,poate cu mult mai convingător decât transmisia de pe lună ! Cei ce folosesc “globul pământesc”,între aceştia şi cei ce ni l-au pus nouă în şcoală, pe catedră, uită să ne spună că ceea ce vedem este PROIECT’lA APELOR Şl USCATULUI PE O SFERĂ, şi nicidecum adevărul cu privire la forma lumii ! Intre adevărata formă a lumii şi
sferă nu există nici un raport de asemănare , cel puţin !!! Cel ce a făcut această proiecţie,primul a fost…Ptolomeu ! (De unde şi laudele
lui Nichita Stănescu ,cum că Ptolomeu ar fi zis că : “Pământul este plat ca o scândură .“ Evident, afirmaţia că pământul ar fi sferic,aparţinând “revoluţionarului Copernic” !!) Fentru că avea de gând să “ geometrizeze cerul”, (cum se exprimă Simone Veil,citată de HRP) Ptolomeu afirmă că pământul ca tot este sferic ! Argumentele sale, greu, atât de susţinut cât şi de combătut,aveau rostul să-i îngăduie să facă uz de “ Elementele” lui Euclid,pământul ca o sferă,putând suferi acelaşi tratament ca şi sfera din “Elemente”. Copernic,reia argumentaţia lui Ptolomeu ,susţinând ,de asemenea, sfericitatea pământului,evident ,cu una şi aceeaşi motivaţie : “geometrizarea cerului”. Copernic adaugă,în plus, un argument ce frizează ridicolul şi ne permite să afirmăm că el se afla mult mai departe ,decât am crede , de poziţia în care s-ar fi cuvenit să contemple pământul ca tot! Iată argumentul care ar dovedi forma
sferică a pământului :”când pământul nu este vizibil după puntea unui vas poate fi văzut din vârful catargului,şi invers,dacă ataşăm ceva strălucitor în vârful catargului,acesta apare celor rămaşi pe ţărm ca şi când ar cobora pe măsură ce corabia se îndepărtează de mal,până când_dispare ca şi când ar apune.”Dacă,curbura pământului ar
fi atât de evidentă atunci pământul ar concura la mărime cu un pepene! În manualul de geografie fizică, “curbura pământului “este demonstrată tot cu o corabie,cu un marinar în vârful catargului,care priveşte un . … far,ascuns privirilor de pe bord. Trucajul desenului poate fi lesne dovedit,ducând două coarde,aflând centrul cercului etc. Calculând,la scara desenului propus ,găsim că nava are trei mii de km.lungime,catargul 1750 km.înălţime ,şi farul cam la fel,iar între far şi catarg sunt cam trei mii şi jumătate de km.!!Halal ştiinţă !Copernic
afirmă fals că dacă te înalţi cu cea.30 de metri,maxima unui catarg de corabie, poţi vedea ceea ce nu se vede de pe punte,iar chestia cu presu­pusul apus al vârfului de catarg este la fel de falsă,în realitate,la orizont,o corabie devine din ce în ce mai mică,până se vede ca un punct ,dispărând,ştergându-se pe linia orizontului, şi nicidecum apunând etc… Iată că,cel puţin în ce priveşte forma pământului,între Ptolomeu şi Copernic se poate afirma că există o perfectă identitate de păreri,şi asta pentru că amândoi au de gând să “geometrizeze cerul”,astfel că se impunea ca pământul să se alinieze ,ca formă, .”Elementelor” lui Euclid, pentru a i se aplica cele ale lui Euclid . Dar să aducem puţin la zi afirmaţiile oamenilor de ştiinţă despre forma pământului. Apelăm la” Manualul de Astronomie “,din 1993, al dlui Gh.Chiş,manual supervizat de dl.Ieronim Mihăilă. La pagina 4 ,citim cum că”Pământul este un corp sferic”,afirmaţia fiind lipsită de orice argument ! Adevăr postulat ! Mai apoi ,la pag.15 ni se comunică faptul că:”Forma rotundă a Pământului a fost pusă în evidenţă în decursul veacurilor prin analogii şi obser­vaţii.Luna şi Soarele fiind sferice,la fel trebuie să fie şi Pământul.” De ce trebuie nu ni se spune! Pe aceeaşi pagină citim şi minciuni mai vechi:”0 corabie cu pânze care se îndepărtează de ţărm pare că se scufundă treptat sub orizont. Întâi dispare corpul corăbiei şi pe urmă catargul.Aceasta din cauza rotunjimii Pământului.” Este de neînţeles de ce autorii nu s-au deplasat până la Constanţa să privească,nu cu ochiul liber.ci prin lunetă modul în care se petrec lucrurile. Dacă lui Saint–Exupery,fiind scriitor îi putem trece cu vederea prostioara cu “Micul Prinţ”care locuieşte pe o bilă, într-un manual de şcoală ,parcă,s-ar cuvenâ o anume rigoare ştiinţifică! Sunt însă autorii convinşi de adevărata formă a pământului? Nu,căci iată ce citim peste două pagini: “Măsurile(măsurătorile!)au dovedit că forma Pământului este diferită de sferă” ,situaţie în care corabia nu mai dispare nici întâi nici mai pe urmă! Urmează o gogoaşe greu de digerat,conform căreia ar fi vorba de un “elipsoid de revoluţie” ,şi ca să fiţi pe deplin lămuriţi, autorii adaugă un cuvânt,creeat ad-hoc ,geoid ! Cum este geoidul? Ce formă are geoidul ? Un singur răspuns : “Nu se ştie ca . ..geoidul!”
Dacă s-a dovedit prin măsurători că pământul are o formă diferită de sferă,atunci credem că cele afirmate de noi nu vi se mai par aşa de excentrice cum bănuim că le-aţi considerat… Dar ce părere aveţi de un manual care,după ce afirmă că pământul este un corp sferic,peste câteva pagini ,afirmă exact contrariul,şi anume,c-ar fi diferit de sferă? Autorii sunt profesori cu doctorate etc.etc. numai că Zidirea dumnezeească,este învăluită în taină pentru toţi oamenii…Câtă dreptate avea mama când mă mustra “ că nu ştiu pe ce pământ calc!” Acum aş adăuga că nici nu putem şti, dacă acest adevăr nu ne este revelat ! În textele sfinte pământul este asemuit unei văi : Valea Plângerii …

“ÎN REALITATE NU EXISTĂ NICI BOLTA CEREASCĂ”

Citatul de mai sus l-am extras din Manualul de Astronomie al sovieticilor Voronţov şi Veliaminov,din 1958,tradus în 1962 de dl. Călin Popovici şi devenit Manualul pt.clasa a XI-a reală. Ştiinţa sovietică,cea mai avansată ştiinţă din lume,se lăfăie în acest manual în toată splendoarea ei! La pagina 10 sub titlul “Bolta cerească şi constelaţiile” citim :..”avem totdeauna impresia că cerul ar fi o cupolă aşezată deasupra capului nostru”…”Pământul ne apare ca un disc circular,care întâlneşte bolta cereasca la orizont şi în centrul căreia se află cel ce priveşte. Noi ştim însă că pământul nu se întâlneşte cu cerul şi că linia orizontului este doar o margine aparentă a unei părţi din suprafaţa Pământului,observat de noi. In realitate nu există nici bolta cerească.” Credem că cele de mai sus s-au constituit ca motivaţie “ştiinţifică”atunci când comisarii bolşevici au procedat la dărâmarea, cu ce furie ! ,a cupolelor bisericilor ortodoxe din Rusia, în a căror construcţie cupola se află în poziţie centrală! Să ne amintim că în centrul cupolei este zugrăvit “Cel vechi de zile “ adică Tatăl
Ceresc,Părintele Luminilor,şi să ne mirăm de completa neglijare a cupolei de către dl.HRP,precum şi de “oamenii de ştiinţă”ai veacului! Se cuvine să le reamintim tuturor celor de mai sus,sovietici sau autohtoni ,de “Cartea lui Iov” cap.37 cu 18 : “Poţi să întinzi la fel ca El boltitura cerului,ca o oglindă turnată din metal ?”
Textul din manualulu sovietic defineşte poziţia omului pe pământ.aşa cum a fost definită şi la Babilon,în urmă cu trei mii de ani,numai că linia de orizont nu era declarată “aparentă “şi nici bolta cereasca “ inexistentă “!! Înainte să încercăm să înţelegem, motivaţiile cu care dl.HRP şi bolşevicii refuză să ia act de existenţa reală a cupolei,a bolţii,să prezentăm modul în care a fost ea reflectată în gândirea simbolică ,mitică,religioasă etc. Atunci când Platon este obligat să se aplece asupra Zidirii dmmneseeşti procedează asemeni gândirii religoase din totdeauna şi de peste tot, adică apelează la un simbol,adică la un ce creeat şi în care Ziditorul a închis şi un tâlc de taină,definirea prin vorbă omeneasca fiind imposibilă. Poziţia omului aflat în centrul “discului circular” cu o “cupolă aşezată deasupra capului” este plasticizată prin simbolul “Broasca ţestoasă”,caz particular al marei familii de simboluri a Cochiliei…Ţestul de alabastru al lumii este asemuit cu carapacea,ea fiind mai mult plânsă din ochii noştri, la fel cum carapacea este secretată din trupul animalului . La naştere..,broasca ţestoasă nu are nici un
ţest ! Se zice că nou născuţii au cerul deschis deasupra lor şi când surâd ,se zice, că o văd pe Maica Domnului înconjurată de îngeri!Abia mai apoi se adună deasupra noastră cerul în chip de boltă,definind,aşa cum magistral a înţeles poetul Ion Barbu,limitele noastre senzoriale.(La poet,bolta este numită “calma creastă”) „In China a fost găsită o carapace pe care erau încrustate constelaţiile zodiacale„ După poziţia acestora s-a determinat vârsta carapacei:2500 de ani ! Brâncuşi a despletit de o manieră extraordinară sensurile profunde ale “Ţestoasei “ atunci când. ne-a propus cele două plasticizări: “Ţestoasă” şi “Ţeastoasă sburând”. Dacă prima sculptură ne obligă să căutăm şi să identificăm carapacea “Ţestoasei “cu bolta cerească, în cea de a doua ,cupola lunecă dedesubtul ţestoasei care, triumfătoare,deasupra carapacei,se avântă în adâncul cerului. De ce Sf.Biserică a aşezat cupola,bolta cerească, în poziţie centrala,şi de ce în centru ei este zugrăvit Ziditorul ? Există un singur răspuns : pentru că acesta este adevărul absolut ! Aidoma ,atunci când privim bolta cerească,bolta însorită,să ştim că în Ceruri se află Tatăl Nostru . În direcţia Luminii ,omul nu a făcut nici un pas în plus peste ce îi este permis ! Să nu ne lăsăm înşelaţi de aşa numitele zboruri cosmice , zboruri care se desfăşoară pe bolta…înstelată ! Există vreo deosebire între cele doua bolţi ? Există ,şi încă una uriaşă ! Pentru a evidenţia cele de mai sus să cităm din manualul dlui Chiş ,pag.7 : “Bolţile cereşti aparente,văzute din diferite localităţi,se contopesc într-o singură suprafaţă sferică,pe care se află aparent toate stelele şi faţă de care dimensiunile Pământului,aflat în centrul ei,sunt neglijabile. Această sferă aparentă se numeşte sfera cerească.” Din cele de mai sus înţelegem că sfera cerească este bolta înstelată, dar cum se naşte ea din contopirea bolţilor cereşti aparente văzute din diferite localităţi pas de mai pricepe! Care localităţi? Cât de…diferite? De fapt Bolta cerului,cea însorită ,se naşte odată cu răsăritul soarelui şi piere odată cu apusul soarelui! Bolta înstelată apare la lăsarea nopţii,natura lor fiind diferită. De ce bălmăjesc astronomii copernicieni cele de mai sus? De ce dl.HRP ocoleşte această chestiune? Răspunsul îl găsim în “Cursul de astronomie teoretică”(1929) al prof.univ, N.Coculescu la pag.208 :”…nu putem urmări poziţiile Soarelui printre stele,deoarece lumina lui ne împiedică să vedem stelele.” Din cele de mai sus subînţelegem că nu există doua feluri de bolţi,că de fapt şi bolta însorită ar fi plină de stele,stele care nu se văd din cauza lumini…
Soarelui.Această afirmaţie poate funcţiona între două eclipse totale de soare si atat ! În timpul eclipsei ,fapt remarcat şi de astronautul Clark, în timpul a doua eclipse de soare urmărite de el în Sri Lanka şi Africa de Sud,se văd doar planetele Venus şi Mercur,de unde şi concluzia lui Clark cum că eclipsa este un MISTER DE GRADUL I !!! Când Brancuşi a lăsat carapacea să lunece dedesubt,el a plăsmuit duhul triumfător ,descătuşat din robia materiei!
Carapacea ne ascunde Lumile dintâi,lumile din care am plecat ! În timp ce bolţile cu sori,practic milioane şi milioane de astfel de bolţi , strălucesc peste milioane de localităţi,bolta înstelată,sfera cerească este una singură,cu Pământul în centrul ei,cum afirmă manualul ,şi nu cu “cel ce priveşte”,ca în cazul cupolei însorite ! Taina cea mare este…Soarele ! Iată un alt punct în care cele două sisteme ale lumii se întâlnesc în efortul lor de a eluda misterul,de a geometriza cerul ! Ambele lasă să se înţeleagă,fără a discuta nici cum,că soarele ar fi şi el un corp ceresc şi ca atare poate suferi acelaş tratament ca orice corp ceresc ! Credem că se impune să ne apropiem puţin de acele “bolţi cereşti…aparente “, “văzute din diferite localităţi” cum deosebit de scremut se exprimă manualul. În dicţionarele astronomice moderne se subliniază natura lor aparentă,fiind declarate chiar ireale,dar se conchide,evident : deoarece au formă şi culoare,că ele…se impun ! Cum se impun ? Desigur ca ceva real,care trebuie luat în consideraţie ! De ce ? Pentru că pe aceste “aparenţe” pe aceste cupole “ireale”,de 365 de ori pe an,lunecă icusarul auriu al Soarelui,perfect lipit de acestea,impunându-le forma ! Incapacitatea celor de mai sus de a realiza existenţa acestei cupole nu face decât să sublinieze extraordinarul efort ce trebuie să îl depună intelectul
în desprinderea din carapace.Iată deosebita înţelepciune a simbolului de taină. Ca să subliniem uriaşul rol pe care-l joacă această boltă în existenţa noastră, cât de profund ne marchează gândirea, cităm un catren din Eminescu : ”Când unul pleacă,altul vine / În astă lume a-i urma / Precum când soarele apune / El şi răsare undeva.”Ciclitatea zi-noapte,succesivă numai sub boltă!,îl are de prizonier pe poet,atât de tare,încât acesta împrumută această ordine (succesivă)întregii lumi ! Numa că,în Realitate,soarele este,simultan, în răsărit-amiază-apus ,precum şi în toate ipostazele posibile,în milioane si milioane de bolţi ce sunt deasupra lumii! Această omniprezenţă a soarelui ne permite să afirmăm că soarele nu este o stea ca orice stea,pentru că încă nu s-a descoperit o stea materială care să poată străluci simultan în mai multe locuri. Dacă soarele ar fi o stea, atunci el ar străluci pe sfera cerească într-un singur punct,ca orice stea,şi nicidecum n-ar ocupa o infinitate de poziţii simultan. Acest spectacol,al omniprezenţei soarelui la faţa pământului, ne este plasticizat magistral de simbolul păunului! Spectacolul pe care ni-1 propune dumnezeescul simbol este posibil numai în faţa ochiului minţii,în faţa intelecţiei pure! Închideti ochii şi desfăşuraţi minţii uriaşa coadă de păun ce însoţeşte dansul pământului. Ochii”care ard în pene de păun” (Em.Bucuţa)sunt tot atâtea si atâtea milioane de sori! Să vă reamintim că Păunul simbolizează Duhul Sfânt şi am numit şi adevărata natură a Soarelui. Dacă ţinem cont că în casa bătrânească,casă de creştini,penele de păun se pun la icoane,gardă tăcută sfintelor însemne, şi că maica mea, creştină pravoslavnică,mi-a păzit somnul în troacă, înfigând în buza copăii,pene de păun,atunci ne veţi permite să credităm Creştinismul cu cele de mai sus,şi nu cu cele ale nu ştiu cărui Cardinal,prizonier al unei erudiţii seci! Cu menţiunea că despre Soare,dacă ne-am apuca să scriem ,ar trebui să umplem câteva volume ,numai trecând în revistă modul în care este privit in religiile lumii,ne oprim aici,nu mai inainte de a sublinia absoluta incapacitate a dlui HRP de a depăşi limitele gândirii raţionale, conceptuale,într-un cuvânt,omeneşti! Cum însă lumea nu este nici rod al întâmplări,şi nici nu ne ne stă în putinţă să
experimentăm modul în care s-a zămislit,constatând că o putere,alta decât a noastră,şi mai ales, de neînţeles pentru noi,a zidit-o,se cuvine să~i urmăm pe cei ce au reuşit să-şi apropie câte ceva din marile adevăruri ce stau la temelia lumii şi să-i urmăm,încercând să înţelegem semnele pe care ni le-au lăsat.

“Alo ,Domnu,aveţi un soare deasupra capului!”
=================================================

În cele ce urmează vă propunem să încercaţi să săriţi peste propria dvs.umbră! Vă cerem să realizaţi imposibilul,evident,nu fără rost!
Cum zic bolşevicii,în mijlocul „discului circular”se află “cel ce priveşte”,adică în centrul orizontului tipsiatic se află omul. Să-l plasăm pe dl. HRP, într-o zi din apropierea solstiţiului de vară,la amiază.
Soarele se află,undeva,în faţa sa,aproape de verticala locului. Vom ridica un picior de perpendiculară,din faţa dlui HRP,care să străpungă bolta exact în bănuţul auriu al soarelui.Vom aşeza,pe piciorul acestei perpendiculare pe dl.L. ,nănaşul dlui HRP şi îi vom striga: “Alo,Domnu’,aveţi un soare deasupra capului !” Spre stupefacţia dlui HRP,dl.L. ridicând ochii spre cer,nu va vedea nici un soare,evident,soarele fiind undeva în faţa d-sale… Aşadar simţul văzului,ochiul de spaime şi sânge, este neputincios,nerealizând spectacolul propus. Dacă însă vom imagina, adică vom desfăşura în faţa ochiului minţii o suită de subiecţi,care ocupă unul în spatele altuia o astfel de poziţie,încât sorele să strălucească exact deasupra capului celui din faţă,şi dacă vom ordon atât în lungime cât şi îm lăţime subiecţii până când vom înţesa întreaga tipsie,atunci vom realiza că toţi subiecţii au deasupra capului un soare,altfel spus,bolta însorită este tapetată cu sori,în totalitatea Acest spectacol,posibil virtual , în pură intelecţie ,reclamă un efort supraomenesc ! În continuare , străduindu-va ,veţi umple ziua inchipuită ,,ca tot, astfel incât ziua-etern-planetară,să vă apară ca o uriaşă cortină de foc ! Atunci vă veţi aminti cele spuse de Platon în Timaios , cum ca “ Dumnezeu a aprins,în jurul pământului un foc, în prezent (s.n.) ,numit soare!” Vă propunem să vă dozaţi efortul pe ani şi ani de zile,convinşi că frumuseţea jocului propus vă va răsplăti efortul depus. După ce vă veţi lămuri cum stau lucrurile pe lume ,cum se contopesc bolţile,cum e cu sfera cerească,etc.etc.vă asigurăm că nu veti mai accepta penibila afirmaţie cum că Soarele este o stea ca oricare stea,chiar dacă ea este rostită de Sir Martin Rees. În final vom zice că ştim că avem un soare deasupra capului ,chiar dacă acesta este nevăzut,şi că Lumina vine de la Dumnezeu-Părintele Luminilor…
După ce aţi realizat extraordinarul spectacol al Zilei,ca tot, al Zilei-Etern-Planetare,al Zilei ce îmbracă pământul pe-o parte,sperăm că veţi realiza uriaşele dificultăţi ce le întâmpină mintea ,atunci când încearcă să închipuie modul în care creşte şi scade ziua/noaptea, chipul tainic în care se succed sezoanele etc.Răspunsul la aceste întrebări se află,deopotrivă, la Sarmisegetuza,dar şi în Icoana ce se află sus pe zidurile Mânăstirii PUTNA,aşa numita “Stemă a Moldovei” adică în simbolul.. .boului ! Este Boul de la Ieslea Sfintei Naşteri ,este Boul Apis şi Taurul lui Zoroastru,este Buhaiul din Pluguşorul de Anul Nou,este Boul de Teracotă ce-1 sparg chinezii de Anul Nou,este Boul Cretanilor(acoperit cu plăci de aur !), este Vaca Sfântă a Indienilor, este Taurul lui Mithra (azi rămas în triste corride) ,este Taurul lăsat liber la Pamplona în Spania,la Solstiţiul de vară, este Boul înstruţat la Topârceni ,lânga Sibiu, ori la Mintiu Gherlii,Mânăstirea sau Batin din Transilvania, de Rusalii,este Boul de la Mânăstirea Hodoş-Bodrog ,este Boul sacrificat în Roma antică de Anul Nou.Şi încă am putea continua…Dacă pentru întelegerea unui simbol mai simplu.cum a fost Păunul,dupa cum ati putut constata.efortul reclamat,dupa noi,atinge cote maxime,în ce priveste întelegerea simbolului Boului,vă lăsăm în grija celor de Sus ,conştienţi că nu putem să vă sărim în ajutor.
Priviţi aşa-numitul Zimbru al Moldovei. El poartă Soarele între coarne,iar pe margini are luna şi stelele care ,evident împing mintea spre Misterul Cosmic ! Icoana n-are nici o legătură cu nicio presupusă Stemă a Moldovei ,cei ce vorbesc astfel fiind , pur şi simpIu,ignoranţi ! E momentul să ne amintim cele spuse de Maxim din Tyr,în urmă cu 2500 de ani care reclama pentru înţelegerea simbolurilor religioase ,ca absolut necesar, un ajutor de Sus,de la Strămoşii aflaţi în ceea lume,direcţie spre care vă îndru­măm şi noi.

GALILEO GALILEI : OM DE ŞTIINŢĂ MODERN SAU… “MISTIC” ?

Dacă l-am înţeles noi bine pe dl.HRP, istoria gândirii omeneşti se va împărţi în două, (evident dacă ideile dlul HRP vor cuceri drept de cetate) înainte şi după Galilei . Motivaţia acestei afirmaţii ni se pare însă imposibil de găsit. După ce declară că : “Dialogo este un fiasco” iar “ Heliocentrismul lui Galilei este brut : Soarele-crede Galilei ,e centrul geometric al sistemului solar – ceea ce e fals – iar planetele, se rotesc în jurul lui – cea ce este încă o dată fals”. Galilei afirmă adevărul de facto al copernicianismului deşi “Copernic nu dăduse nici el vreun argument fizic în favoarea mişcării Pământului “,cea ce îi permite dlui HRP să concluzioneze cum că : “Galilei a investit în certitudinile sale ştiinţifice nu raţionalitate ştiinţifică (cum susţine hagiografia iluministă),ci altceva, de ordinul credinţei. Problerna este:”credinţă în ce? ” Să ascultăm şi răspunsul : “Galileo Galilei părea că posedă (sau este posedat de) o viziune despre alcătuirea lumii şi despre principiile funcţionării ei care,deşi se situa din capul locului dincolo de argument şi,întocmai ca pe nebuni,îl ghida fără greş şi din afara conştienţei ,nu avea nici o legătură cu maniile: viziunea sa era “mistică” în sensul că Galilei se lăsa condus de ea cu siguranţa unui iluminat,a unui credincios. Ei bine,întâmplarea(sau destinul) face ca această viziune despre lume şi acele principii despre funcţionarea ei,în care Galilei credea ca un “mistic”,dincolo de puterea argumentelor,sa fie esenţiale şi anume indispensabi1e -pentru naşterea ştiiniţei moderne.” Dacă ţinem cont de cele afirmate de dl.HRP în privinţa falsităţii celor susţinute de Galilei,atunci despre ce viziune se poate vorbi si ce ştiinţă s-ar putea întemeia pe aşa ceva? După cum vedem “ ontocosmologia mecanicistă “ care ,chipurile, ar fi”temeiul’l”concepţiei noastre despre lume se năştea moartă,Copernic nereuşind să articuleze nici un argument cu care să convinga de “ mişcarea pământului”!!! Să-i facem cunoscut dlui HRP spusele marelui
astronom german Herschel ,care a trăit la Londra în sec.XIX,şi care la 185o scria: “caracterul de postulat al teoriei lui Copernic nu se justifică.” Să subliniem că nici astăzi acest caracter,de postulat, nu se justifică şi este absolut de neînţeles despre ce “raţionalitate ştiinţifică”vorbeşte dl.HRP. Dl.HRP terfeleşte noţiunile de credinţă şi de mistic, fiind cu totul incapabil sa inteleaga starea de luminare,atât a credinciosului cât şi pe cea a misticului.Mistic este cel ce ştie câte ceva din cele ale misterului ,ale tainei ,de unde şi statomicia sa în credinţă. Ori, Galileo Galilei,după cum ne spune chiar dl.HRP,se înşală în toate privinţele , astfel că viziunea lui despre lume nu putea fi decât una la fel de falsă. Că această enormă minciună stă la baza unei anumite ştiinţe despre lume, ştiintă care are slujitorii ei,este o altă chestiune
Raţiunea rămasă prizonieră a ţestului senzorial,este gata să accepte orice minciună ,dacă este fardată cât de cât. Mintea ţestoasă admite că pământul este sferic; că soarele este o stea ; că pământul se mişcă în jurul soarelui ;că există o forţă-gravitaţia-care le ţine pe cele de mai sus împreună etc. ; dupa care vine Darwin să vă spună cum a devenit cazul… Această ştiinţă , plină de minciuni,mai mult sau mai puţin dovedite ca minciuni,este posibilă atâta timp cât omul nu încearcă să se depăşească, să se îndumnezeească. Dl.HRP crediteaza Antichitatea cu idei care n-au dominat-o niciodată,religiozitatea antichităţii fiind alta decât cea propusa de dl.HRP. Galilei a abjurat pentru că şi-a dat seama de enormitatea celor pe care le susţinea. Că ceata celor care n-au habar că au un soare deasupra capului este mult mai numeroasă decât ne-am putea închipui ni se pare firesc : mulţi chemaţi,puţini aleşi! Misterul lumii este unul şi acelaşi de-a lungul istoriei,iar poziţia omului în raport cu acesta este,de asemenea ,neschimbată.Galileo Galilei nu poate fi considerat “mistic”pentru că nu avut acces la “mister”,ci doar un jalnic slujitor al minciunii copernicane,aşa cun se arata a fi şi dl.HRP.
Gândirea mitică,religioasă etc.gândirea simbolică se dovedeşte a fi cu mult mai greu de apropiat decât s-ar crede. Mitul cavernei, cea mai aleasă pagină de poezie din istoria omenirii,s-a dovedit inaccesibil
pentru Heidegger,cei ce s-au opus la corecta înţelegere a gândirii lui Platon fiind găzduiţi de mintea filozofului german.
Conchidem acest scurt capitol ,afirmând că Galileo Galilei,nu a reuşit să se înscrie între misticii autentici,tip total:Platon,iar ca om de ştiinţă modern,nu interesează în economia demersului nostru.

INTRE „DEZVRĂJIREA” ŞI „ÎNFRÂNGEREA” LUMII.

Să ne instalăm.fie la malul mării fie pe o câmpie deschisă şi să admirăm un răsărit de soare. Distanţa între noi şi soare,lesne de aflat,
este cam de 15 kilometri,numai că în conformitate cu ştiinţa copernicană ar fi vorba de l50 de milioane de kilometri!! Ca să admiţi că soarele ce se ridică,în faţa ta,la orizont, se află,în realitate,ştiinţific ! , la 150 de milioane de kilometri, trebuie să fii or prost de tot,or din cale afară de necinstit!!!Mecanismul instrucţiei publice,aflat în mâna bolşevicilor de mai bine de 100 de ani,a impus unor minţi fragede,încă necoapte,enormităţile copernicianismului. La Seminar,în primele clase, cum ne spune Nichifor Crainic,se preda ,de pe la 1900,teoria lui Copernic pe post de adevăr absolut!Deh!doar triumfase gândirea francmasonică! Ce înţelege dl.HRP,apud Rudolf Bultmann ,prin „dezvrăjirea lumii”? Să-l ascultăm pe R.B.:”Nu putem folosi lumina electrică şi aparatul de radio,nu putem apela, în caz de boală,la procedeele moderne şi în acelaşi timp să credem în lumea spiritelor şi în miracolele Noului Testament”,, Din cele de mai sus rezultă că R.B habar n-are de misterioasa natură a electricităţii! Nimeni,încă,nu are habar cum se naşte această putere şi cum este . 0 măsurăm atât calitativ cât şi cantitativ,dar o facem la modul tautologic,o producem aşa cum “producem “şi legumele,o folosim,pentru că ni s-a pus la dispoziţie,dar dacă mâine la bornele dinamului nu ar mai apărea energia electrică,nimeni n-ar şti unde să caute cauza pentru că nimeni nu ştie cum ia naştere! Ignoranţa Iui R.B. pe care dl.HRP o preia frăţeşte,îl împiedică să înţeleagă “miracolele neotestamentare. Şi cum să le pricepi când miracolul electricităţii ,în mintea ta,nu-şi găseşte nici un loc! Cum să adiniţi că nu ştii cum răsare soarele din pământ ca grâul,când tu nu te-ai întrebat niciodată asupra tainicei naturi a luminii electrice? R.B.face parte din categoria tâmpiţilor moderni,care cred,ca bietul Willy,electrician la uzina unde am lucrat,ca electrician, că ştiu ce este electricitatea : un flux de electroni etc.etc. Numărul celor care folosesc electricitatea,ca şi cum ar face plaje la soare,este,de ordinul miliardelor,ceea ce nu înseamnă că accesul la taina electrici­tăţii nu este la fel de imposibil ca şi accesul la taina Luminii! Construcţiile pur mentale ale dlui HRP,cu lumi sub şi supralunare,care prin matematizare totală devin otova,una de sus până jos,sunt simple decoruri de mucava menite sa ascundă MISTERUL ce înconjoară fiinţa umană pe pământ ! Iată de ce dl.HRP nu se referă nici la boltă, nici la “linia de orizont”şi,mai ales, deloc la soare,la soarele din atmosferă! “Oamenii cultivaţi “de care vorbeşte dl.HRP, sunt în fapt oamenii care s-au predat cu arme şi bagaje cunoşterii senzoriale,absolutizând-o,cale care, după cum zice Platon,n-a dus şi nu duce la Adevăr! Dl.HRP.ne propune, apud R.B.,nu “dezvrăjirea”lumii ci sluţirea acesteia ! , înlocuirea celei adevărate cu una de confecţie,cu un surogat lipsit de orice Dumnezeu!!! Celor ce se învârt cu tiribomba în jurul soarelui,ca la moşi, în căluşei, nu putem să le urăm decât distracţie plăcută,dacă o atare infantilizare
a minţii nu-i deranjează !
Dând ascultare Mântuitorului să reproducem cele pe care le-a rostit în sensul celor de mai sus: “îndrăzniţi ,Eu am biruit lumea !” Aşadar,după Creştinism,s-ar impune nu”dezvrăjirea” lumii ci .”înfrângerea “acesteia ! În ce direcţie să ne îndreptăm eforturile? “Găsiţi împărăţia,şi le veţi dobândi pe toate celelalte”(Ambele citate din memorie) Aşadar,să subliniem dichotomia : lume – împărăţie,şi să încercăm,după aceeaşi gândire simbolică,să conturăm marginile lumii,implicit fruntariile împărăţiei. Simbolul care defineşte lumea,mai la toate neamurile,în toate religiile, din toate timpurile ,este Peştera. Fie că e vorba de peştera lui Buddha de la Kapilavastu,or de cea din Nemeea a lui Hercule,ori cea din Bethleem a Domnului lisus Hristos,ori de cea a lui Platon,peştera,aşa cum este zugrăvită în Icoana Sfintei Naşteri din Sinaxarul de la Lateran,boltită asemeni cupolei de alabastru a lumii,defineşte lumea senzorială,lumea
văzută,în ceea ce are aceasta esenţial. Soarele este marcat,în icoana amintită,pe tavanul peşterii,semn că Lumina este în afara peşterii,acolo unde ne invită şi Platon să ieşim. Înfrângerea beznei din peşteră,altfel spus biruirea lumii,aduce,în corolar ,contopirea celui biruitor cu Bine­cuvântata Lumină ce izvorăşte din Părintele Luminilor Cele de mai sus îşi găsesc ecou într-un suflet pe care lumea îl sufocă,într-un suflet care amintindu-şi lumile din care a venit, simte lanţurile robiei din peşteră,de care vorbeşte Platon,şi se vrea liber ca de la început! Peştera,citind-o ca simbol,ne obligă să înţelegem că lumea ne ascunde ochiului minţii adevărul,în ce priveşte rosturile noastre în lume,şi că se impune să o înfrângem,să găsim împărăţia Luminii,împărăţia Vieţii Veşnice! “Porunca mea este Viaţa Veşnică!” Şi cum să nu faci tot ce îţi stă în putere să te aliniezi unui asemenea ordin??!! Sufletul care înfrânge lumea şi păşeşte pe dalele împărăţiei,redobândindu-şi starea dintâi,aceea de Veşnicie,se eliberează de frământările presupuselor începuturi şl terorii sfârşitului , etc.etc. scăldându-se în Lumină Veşnică !
Creştinismul,al cărui sfârşit îl anunţa dl.HRP,n-a existat nicăieri, adică sfârşise înainte să înceapă ! Să încercăm să definim ce anume a asigurat succesul Teoriei lui Copernic. In primul rlnd,ura nesfârşită cu care Francmasoneria a privit Catolicismul. Această ură,a făcut din bietul Copernic un vârf de lance, evident francmasoneria dorind să smulgă puterea Bisericii Catolice,să domine lumea,aşa cum,se pare,o domină acum. În al doilea rând,mai ales, în Occident, simbolurile de care am amintit şi încă multe altele, prezente în Cartea lui Charbonneau~Lassay “Le Bestiaire du Christ” , care fuseseră la mare preţ în secolele XII-XIII,secole de maximă înflorire a gândirii simbolice,amuţiseră de mult,erau complet date uitării. Prin
Sf.Thoma din Aquino,aristotelismul triumfă,iar simbolurile devin superflue.. .În al treilea rând teoria lui Copernic se dovedeşte a fi o pălărie ce vine ca turnată pe capul oricărui dobitoc ! Şi câtă şi ce înaltă flaterie minţii neghioabe : ni se pare ca se mişcă Soarele,dar simţurile ne înşală,noi ,ca telectuali ce ne aflăm,ştim că,de fapt,se mişcă Pământul,ca la comedii ! Ştiinţă nu glumă ! Celor care doresc să ştie din ce parte suflă vântul adevărului le recomandăm să revadă deosebita preţuire ce se acorda în Egipt Boului Apis,mumificat,după sacrificare, evident,gândind la Simbol şi nu la Animal! Să se întrebe ce legătură este între Anul Nou şi Buhaiul din Pluguşor cu care se umblă atunci„dar să ia aminte că atât mistic cât şi filosofic te naşti,nu devii!
În meciul Niceea – Galilei,având în vedere lipsa de pe teren a celui din urmă,evident,câştigă Niceea prin forfait ! Domnul Nostru Iisus Hristos”este Lumină din Lumină,Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat” iar Lumina nu este de origine materială şi,mai ales,natura ei scapă înţelegerii noastre, altfel decât în chip revelat ! Tăcerea teologilor, în acest sens,are o singură explicaţie : frica,dacă nu spaima teologilor creştini de a nu considera religia creştină de religie…naturistă! Se cuvine să subliniem că nimeni,nicăieri,nu s-a închinat la Soare ca la un corp ceresc, material,ci prin el s-a adresat Divinităţii.
Aşadar nu înfrângerea lumii, ci dezvrăjirea ei în vederea”matematizării”!! În opinia dlui HRP cel mai extraordinar lucru pe care 1-a făcut Galilei a fost matematizarea mişcării. Creearea mişcării pare un fleac pe lângă matematizarea e i! Atenţie : Galilei nu studiază o anumită mişcare în vederea, matematizării,ci,exact pe dos,la modul transcendental propus de Kant,născoceşte o mişcare matematizată,ca rod al raţiunii,şi abia apoi îi găseşte un corespondent în ordinea firii ! “Schema maşinistă”ar urma să fie impusă,ca un ham fabricat fără să cunoşti forma animalului pe care urmează a-1 îmbrăca! Şi din păcate aceasta este “revoluţia ştiinţifică”atribuită lui Copernic,Galilei,Kepler etc. Faptul că a găsit adepţi nu-i de mirare, “anamnesisul “,cel care ne poate duce în faţa adevărului absolut,a amuţit demult,demult de tot ! O lume matematizată, un cer geometrizat etc.etc.sunt posibile cu o singură condiţie : să te întorci cu spatele la Adevăr ! Să neglijezi Realiatea,să desconsideri tot tezaurul de gândire al omenirii ! Cum să – i numim pe adepţii acestei “revoluţii ştiinţifice”al cărui tip total este Sir Martin Rees ? Cel nai nimerit, credem noi, ar fi să îi numim “ştiincioşi” » Dacă în volumul standard,poetul Eminescu se referă la bolta cerească de mai bine de 80 de ori,copernicienii o ignoră total,reprezentarea lumii având o cu totul altă conformaţie pentru ei . Această conformaţie “revoluţionară”a lumii există numai în imaginaţia adepţilor şi nicăieri în Univers… Presupusa pecete a lui Galilei,şi care “ciudat”ar fi marcat întreg mapamondul,apud ştiinţa dlui HRP, n-avea cum să ceară,măcar,drept de existenţă, de vreme ce , mişcarea pământului,a fost cunoscută de toate religiile lumii,din toate timpurile !! Trebuie ca stratul de ignoranţă să-l egaleze pe cel al dlui HRP, pentru ca afirmaţia lui cu privire la presupusa pecete a lui Galilei să aibă drept de cetate. Din păcate,la ceasul când ne pronunţăm,hăhăiala francmasonică,bulburucii implicaţi, împiedică adevărul absolut să iasă la lumină,mai ales că,de mai bine de două sute de ani,în numele luptei contra superstiţiei,francmasoneria se străduie să distrugă datina şi obiceiul purtătoare de taină.
Din păcate,în ţara noastră,feţele bisericeşti s-au numărat printre cei dintâi intraţi în lojile masonice,astfel că Biserica Ortodoxă,va avea în frunte ca prim patriarh pe francmasonul Miron Cristea !! Iată şi explicaţia tăcerii teologilor noştri,deşi “ Mărturisirea de credinţă a Bisericii Ortodoxe “,de la 1642, opera o extraordinar de subtilă dichotomie în lumină creeată şi necreeată. Din păcate,alături de Spiru Haret,trebuie să trecem în rândul copernicienilor, toţi intelectualii veacului al XIX-lea. B.P.Haşdeu a vorbit de “nemuritorul” Copernic!! Mai spre noi,în veacul XX,C.Noica va vorbi despre”parohia…sistemului solar” astfel că,la ceasul când ne pronunţăm,ultimul analfabet îşi râde de tine ,dacă afirmi falsitatea gândirii coperniciene. Şi totuşi : Adevărul Absolut, şi în această direcţie,ca şi în alte direcţii,nu este la îndemâna oricui. Acest surogat de ştiinţă,aplaudat de Engels precum şi de ateismul bolşevic îşi datorează succesul indiferenţei multiseculare cu care a tratat Europa gândirea simbolică. Calea mântuirii,zămislită de Brâncuşi la Tg.Jiu,este denumită ,la mai bine de o jumătate de veac,”Enigma de la Tg. Jiu !! într-o broşură datorată tot unui artist (pictor) ,semn că gândirea simbolică este încă inaccesibilă omului modern.
De la Taurul de aur cu barbă de lapis-lazuli ,trecând prin Taurul – Soare al Egiptenilor,prin Taurus-Christus,zugrăvit în sec.V,în Franţa,
pe hirtie filigran,şi până la Buhaiul din Pluguşor,avem de a face cu una şi aceeaşi ştiinţă despre lume,ştiinţă pe care o opunem,prin Adevărul ei ,ştiinţei-surogat copernicane. Dacă ţinem cont de prezenţa simbolului invocat ,atât lângă Arad,cât şi sus la Putna,cât şi în Biserica Manea-Brutaru din Bucureşti,unde Boul este zugrăvit la piciorul crucii pe care este răstignit Mântuitorul,atunci credem că putem conchide, şi că putem vorbi de o cunoaştere a acestui simbol pe întreg teritoriul ţării noastre. Putem afirma că oamenii acestor locuri au împărtăşit,asemeni nouă, această ştiinţă revelată despre lume,despre chipul tainic în care creşte/scade ziua/noaptea,despre modul tainic în care se succed cele patru anotimpuri etc.etc….Că dl.HRP nu are habar de acestea nu ne miră…Dl.HRP mustră neamul românesc ,din când în când,numai că ne întrebăm : ce legătura are d-sa cu Neamul Românesc? Creştinismul,Vestea – Bună a acestuia,s-a impus rapid şi fără nici un fel de probleme,tocmai pentru că ştiinţa despre lume a Dacilor era una şi aceeaşi cu cea propăvăduită de Apostoli .Când afirmăm cele de mai sus avem în vedere reprezentările de la Sarmisegetuza precum şi noianul de datini şi obiceiuri,care aşteaptă să fie citite,înţelese şi care abia dacă mai sunt celebrate, chiar la modul orb,mecanic,(“pentru că aşa am apucat”!) Dar,fără să ne propunem să profetizăm,suntem siguri că cei ce pornesc,lipsiţi de prejudecăţi etc, în căutarea adevărului absolut,se vor întâlni cu simbolurile amintite de noi aici,pentru că despre cele ale Tainei, aceasta este singura cale de exprimare !!
În final ,ne rugăm Cerului,să-1 lumineze pe dl.H.R.Patapievici, lumea în care se mişcă d-sa existând numai în anumite minţi,cu precăde­re înguste ,implicit întunecate…

P.S.

Dl.HRP este “suveran “după propria-i exprimare, în alcătuirea emisiunii “Idei în libertate”(RTV-Cultural). I-am cerut să facem o emisiune despre Joc Secund ,al lui Ion Barbu. În timpul discuţiei purtate, am afirmat că teoria lui Copernic este falsă. Replica dlui HRP a fost promptă şi violentă : “Dacă vorbiţi aşa,nu mai facem nici o emisiune !”…. Vorba ceea : “ Idei în libertate sa fie,da nu orice idee,ci numai cele ce sunt agreeate de dl. HRP “. Întrebându-l ,în cadrul aceleiaşi discuţii,ce crede despre francmasonerie,ne-a răspuns ,cu candori feciorelnice, că “ n~a auzit de aşa ceva “, de unde putem conchide că nici gura nu-i miroase…În privinţa cererii mele, răspunsul primit ( cu o întârziere de trei luni !!) este acelaşi pe care ni 1-a dat dl.Liiceanu prin gămanul Vladimir Russo,răspuns ce~i descalifică,în bloc pe toţi trei, : “Nu interesează !”. Ruşinea situaţiei în care se află poezia barbiană este fără precedent în istoria culturii europene!! Da!,deh ! Nu interesează ! Pe cine nu interesează ?

Related Posts

Tags

Share This

Leave a Comment

ERROR: si-captcha.php plugin: GD image support not detected in PHP!

Contact your web host and ask them to enable GD image support for PHP.

ERROR: si-captcha.php plugin: imagepng function not detected in PHP!

Contact your web host and ask them to enable imagepng for PHP.