Ad Păunescu

demers poetico – gazetăresc

29.07.18 by

Cărămizile negre

Trebuie în primul rând să desvălui
că bardul de la Bârca
nu a fost
și nu este pe lista fanilor mei
Aceasta nu înseamnă
că minimalizez realizările sale
unele de-a dreptul nepământești

Pe acest fond sunt dator să deslușesc
atât prolificitatea poetului
cât și voința sa ajunsă obsesie
de a nota la finele
aproape a fiecărei poezii
locul sau locurile unde a fost creată
aspect neinteresant
pentru cititorul obișnuit
Exemplific mai jos
superselectiv și aleator
situri timpi și situații de creație
Schitul Golești Râmeți Valea Putnei
București Oradea Sibiu
Pojorâta Albac Prejna
La întoarcerea de la izvorul Izei
Service ARO Câmpulung Muscel
Dorna – Cândreni – Piatra Fântânele
Noaptea de Sân Petru
Tarnița – Potoci – Demacușa –
– Moldovița – Ciocănești – Cârlibaba
31 dec 87 ultimul sfert de oră
Notații în drum de la Lehliu la Fetești
Pe Muntele din Jina
25/26 dec
Pe valea Rebrei
Săliște – Galeș – Tilișca – Rod
Numai în Unde a înțărcat Bălaia
n-a făcut o poiază

Pentru a mă apropia
de personalitatea sa
m-am adaptat la chițibuseriile sale
la care tocmei am făcut referire

Deci să purcedem
pentru o privire cât mai exactă
a creației poetice a subiectului nost
A trăit între 20.07.1943
și 05.11.2010
adică 67 de ani și 110 zile
Considerând un an
în medie 365,25 zile
x 67 = 24 472 zile
plus cele 110 suplimentare
rezultă 24 582 zile
în care Ad Păunescu
a traversat Pământul

Din acestea primii cincisprezece ani
au fost neproductivi poetic
deci 67 – 15 = 52 de ani și 110 zile
intervalul în care a fost valid poetic
aritmetic aceasta înseamnă
52 x 365,25 = 18 993 zile +
+ 110 zile = 19 103 zile
După algoritmul zilei unui adult
în care o treime are activități sociale
o treime odihnă activă
și rezolvă probleme particulare
și o treime trebuie să doarmă
din cifra de mai sus scădem două treim
respectiv 19 103 : 3 = 6368 zile
cu activități sociale
cu alte cuvinte valide pentru creație

Am considerat că în acest timp
pentru creația poetică
a fost afectat numai o treime
celelalte două treimi
au fost dedicate
activităților de critic literar
eseist
director de reviste
textier
scriitor
traducător
om politic
afaceri personale
publicist
inclusiv Cenaclul Flacăra

1/3 din 6368 zile =
= 6368 : 3 = 2123 zile
dedicate creației poetice

Pe de altă perte am luat la întâmplare
din propria bibliotecă
două cărămizi negre
cum li se zicea în folclorul urban
Într-adevăr apărută 1988
și Sunt un om liber apărută 1989
Prima cuprinde în format B5
399 poezi
a doua 284
în total 683 poezi
publicate în doi ani
adică o medie de peste 340
poezi publicate pe an

Ad Păunescu a debutat în 1960
și până în anul morții 2010
în cincizeci de ani
a publicat peste 50 de cărți
din care majoritatea de versuri

Consider că media amintită
a aparținut anilor de pe urmă ai creației
la începuturi
prolificitatea era la jumătate
adică 340 : 2 = 170 poezi/an
cu o medie a întregii vieți
închinată poeziei de
340 + 170 = 510 : 2 = 255 poezi/an

50 de ani de publicistică
x 255 poezi/an = 12 750 poezi
Acest număr de poezi create
am convenit că s-a realizat în 2123 zile
Adică 12 750 : 2123 = 6 poezi/zi
realizate de-a lungul vieții ca poet
ceea ce este enormisim
fără a socoti numărul de strofe
și versuri în strofă

Având în vedere activitatea
pe care aleșii noștri
o depun în Parlament
îndrăznesc să afirm în paranteză
că mai pe-aproape de felul de a fi
al senatorul Ad. Păunescu
ba ar fi fost chiar superman
dacă ar fi creat și în timpul
ședințelor parlamentare

Am afirmat din capul locului
că nefiindu-i fan
este evident că nu m-am învrednicit
nici cu parcursul operei sale

Am cunoscut direct
foarte puțin din opera sa scrisă
poezie și mai mult gazetărie
în pofida faptului
că am câteva volume autografe
dintr-acelea din care oferea fără număr
la cenaclurile sale de pe stadioane

În același timp afirm aici
deși nu este subiect de paranteze
că după Regina Maria
cu contribuția hotărâtoare
la realizarea României Mari
și Nicolae Ceaușescu
cu scoaterea țării din epoca medievală
Ad Păunescu
a realizat multe ca patriot

Ca tot omul
am cunoscut
citit
și auzit recitându-se
Rugă pentru părinți
Mi s-a părut inițial sensibilă
cu versuri ce sunau bine din coadă
dar mai târziu am catalogat-o
drept melodramatică
acut sentimentală
și pregnant emoțională
parcă numai bună
pentru o partitură manelistă

În ceea ce privește volumul
Iubiți-vă pe tunuri
să mă scuze cititorii
și în mod special doamnele
dar vizualizez
un personaj feminin
cu un picior împletindu-se
pe țeava unui tun
și cu celălalt picior
pe după țeava altu-i tun
situație la care executantul
trebuia obligatoriu să aibe
penetrantul sensibil
pentru a sesiza unde sunt ghinturi
și unde nu
sau tunurile să aibe țevile lise

De Sfântul Ilie

E 20 iulie
ziua cănd Sfântul Ilie egipteanul
se plimbă cu carul de foc prin ceruri
slobozind fulgerele dătătoare de ploi
pământului cu gura uscată
de arșița verii
cel trăitor de-a stânga Nilului
în Pustia Libiei
unde i-am vizitat peștera de sihăstrie
cu un grup de pelerini români
condus de înalt preasfântul Teofan
pe-atunci mitropolitul Olteniei

E crucea verii
sau crugul verii
când anotimpul cald
se-ntoarce cu fața spre toamnă
E ziua în care venea pe lume
în Basarabia
din doi părinți învățători
Adrian Păunescu
marele poet și gazetar de mai târziu

E ziua în care
împreună cu un grup de priteni
și colegi în Intelect Club
mergem spre Bârca
însoțiți de conducătorul nostru
excelența sa Petre Gigea-Gorun
fost ambasador extraordinar
și plenipotențiar al României la Paris
ambasador al României la UNESCO
ministru de finanțe
guvernator al României
la Fondul Monetar Internațional
și la Banca Mondială
primar al Craiovei
și scriitor
alături de văduva poetului
și un grup de moldoveni
veniți ad hoc de peste Prut
în frunte cu academicienii
Mihai Cimpoi
și Nicolae Dabija
plus compozitorul Eugen Doga
și profesorul Nicolae Grozav
cel care a montat într-o noapte
fără autorizație
bustul bardului
pe Aleea Scriitorilor
din Chișinău

Faptul că poetul
s-a născut în Basarabia
în comuna Copăceni Bălți
și a copilărit în Oltenia
două regiuni diametral opuse
în geografia României
dar la fel de dragi
a făcut ca acesta să dezvolte
o personalitate duală
bipolară
asemenea atitudinii sale
față de poezie
dar și față de femei

Apropo de femei
ca o butadă
sau o realitate ilară
a fost apariția la masa succesorală
după dispariția poetului
a unui copil nelegitim
acum femeie în toată firea
iar partea hazoasă
e că moștenitorii de drept
puneau problema
unui test ADN al acesteia
în condițiile în care
ea semăna leit cu taică-său

De altfel
asemănarea este atât de flagrantă
între tată și fată
că și dacă ar fi fost amestecată
pe Champs Elysee
printre sutele de mii de oameni
care i-au așteptat acasă
pe fotbaliștii campioni mondiali
la întoarcerea de la Moscova
tot ai fi recunoscut-o

În târgul Bucureștilor se spunea
că mama fetei era specializată
în relații extraconjugale
cu reprezentanți din tagma poeților
cărora
după ce le oferea plăceri succesive
venea cu ultima
Ți-am făcut un copil
Se spune că lui Nichita Stănescu
i-a făcut chiar doi
nu știu dacă succesiv
sau concomitent
Când a fost încunoștințat
subiectul nostru s-a oferit
să ia fata la el acasă
dar maică-sa i-a cerut
s-o ia și pe ea
iar poetul a scos din memorie
un lanț de expresii folclorice
de la el de la Bârca
comuna având
la ultimul recensământ
20% populație de etnie romă

Până la Viena e Bârca

În mijlocul comunei
vizavi de impozanta clădire
a primăriei
și liceului teoretic
care poartă numele poetului
unde bardul a învățat clasele primare
și unde tatăl său a fost învățător
și director
între parcul public
și marketul Profi
se află Casa de Cultură
Adrian Păunescu

Clădirea e impunătoare
deși prezintă câteva caracteristici
obiective și subiective de neterminată
Aceasta pentru că
probalil în graba de a se tăia ața
cu ocazia vreunei vizite a senatorului
în comuna natală
era o ocazie ca factori politici județeni
sau comunali
să se bată cu cărămida roșie în piept
în dorința de a se gudura
pe lângă Măria Sa

Ori
supozitez eu
chiar dacă dirijarea unei părți
din fondul de investiție
a fost spre altă folosință
respectiva construcție
n-a fost prevăzută
și nu are instalație de încălzire

Iarna
deși îmbrăcat ca afară
am tremurat în sala de spectacole
iar acum
într-o vară
în mijlocul Câmpiei Oltene
aerul condiționat nu este
nici măcar un deziderat
Ocuparea spațiului accidental
face ca în interior
să fie un aer îmbâcsit
de loc neaerisit
ca într-o pivniță
sau o încăpere cu igrasie

Suntem în România
în Regat
și la țară
așa că veceul e în curte
N-am avut curajul
curiozitatea
și mersi Doamne
nici nevoia să-l prospectez
Mi-a fost suficient și inhibator
să văd un bărbat tânăr
la vreo cincisprezece metri
de intrarea în Casa de Cultură
în drumul spre locul izbăvitor
din fundul curții cum se producea
firește
cu spatele la stradă
Cu closet-ul ne-am lămurit
cu water-ul ce să mai vorbim
într-o vară ploioasă

Să nu uit să vă descriu
minunea fațadei
Casei de Cultură de la Bârca
Tăt omul știe
ce este un mozaic tip venețian
marmură albă spartă
adică de formă neregulată
prinsă în ciment
și folosită ca pardoseală
ori pavaj pe trotuare
și în piețe publice
dar pe perete
deci pe verticală
mai mult
pe fațada unui edificiu
de utilitate publică
numai la Bârca mai vezi

Manifestări

Ostilitățile culturale au fost dirijate
de primarul comunei
domnul Cristinel Urtilă

În fața Casei de cultură
care poartă numele
Adrian Păunescu
se află un bust al poetului
așezat cu spatele către sediu
și fața spre scoala unde a învățat
și unde tatăl său
a fost învățător și director
La baza soclului acestuia
s-au pus câteva lumânări
și flori
iar în fața sa
în acutul soare
din luna lui cuptor
a avut loc un miniconcert
de muzică folk
susținut de elevii
unei formații craiovene
și de pe treptele de acces
în incinta casei
la unbră
au susținut scurte alocuțiuni
invitații din Basarabia
plus omul de televiziune
Florin Condurățeanu
și din partea clubului nostru
poetul Dan Lupescu
gazetar cu experiență de-o viață

La intrarea în sediu
o pereche de elevi
îmbrăcată în straie populare
specifice sudului oltenesc
întâmpinau oaspeții
cu pâine frumos ornată
în mijlocul căreia se afla
grămăjoara de sare

Dar până la intrarea oaspeților
în sala de festivități
pâinea s-a mâncat
Noi luăm stângăciile
drept dreptăcii
așa că în interior
dansuri populare
cu o formație de prichindei
de până în clasa a patra
și o formație de liceeni
18 fete înnăfrămate
și de leac
un băiat cu pălărie de paie
care între fete
era ca o pată de cerneală
într-o carafă cu apă rece
de Sfântul Ilie

Câțiva copii-interpreți
de muzică populară
și recitatori

Suplimentar
pe scenă a apărut și a cântat
era să spun s-a reprodus
și o profesionistă
a muzicii populare românești
Angelica Stoican
probabil
apărută pe următorul traseu
organizatorii
adică văduva Carmen Păunescu
a solicitat la decidenții craioveni
și o guristă pentru a acoperii
cerința populară a manifestării
Cei de la Consiliul Județean
au solicitat la instituția locală
specializată în cântece
și dansuri populare
Ansamblul Nicolae Bălcescu
al cărui director e cântăreața
Niculinas Stoican
care a trimis-o pe maică-sa
că aici nu era o chestiune
de vrerea publicului auditor

Dintre spectatori am remarcat
pe colega de la club și tiza mea
doamna Viorica Ioviță
distins profesor de limba
și literatura română
care se răcorea cu evantaiul

În altă ordine de idei
sonorizarea sălii era aiurea
și concura serios
cu cea din târgul de săptămână

chiolhanu’

După manifestările bârcene
cred că asta-i forma
gramaticală corectă
din exteriorul și din interiorul
Casei de Cultură
ce au însemnat debutul
Festivalului Internațional
Adrian Păunescu
ediția a VI – a 2018
an în care poetul ar fi împlinit
75 de ani
în afara programului tipărit
pentru trei zile de evenimente
invitați
veneticii au descins
la casa părintească a bardului

La această manifestare privată
ceva între masă tăvărășească
și masă domnească
între pomană și praznic de parastas
dacă s-au adunat două autocare
de fomiști

În curtea casei părintești
am descoperit un prun
cu fructe ce abia dădeau în pârg
o minunăție
o primă minunăție

În curte
pe mese pliabile gen
nuntă țărănească cu dar
pe o platformă
de circa șase metri pătrați
aranjată
ca bufet oltenesco-suedez
și așezată într-un cerdac
în spatele casei
și cel puțin o încăpere în interior
se lăfăiau
îți zâmbeau
îți făceau cu ochiul
ți se ofertau
prospăturile verii
și autohtonul porc neanotimpual

Toți luau și mâncau ca disperații
Pentru că purtam drept parasolar
o beretă
unii colegii de club m-au etichetat
drept castrist
Reiau
pentru că toți mâncau ca desperados
cu aromă de tequilla de comină
deși nu mâncasem sărat
din motive de sănătate
de un an
azi am defectat
Am luat două felii
de brânză uscată telemea
tăiată triunghi
două triunghiuri de cașcaval afumat
doi ardei iuți bulgărești
de-ăia de 18 – 20 de centimetri
lungime
mutați
și
țineți-vă bine
șase sarmale
o jumătate de roșie
și două felii de castravete
Toate mi s-au părut foarte sărate
dar cum n-am mâncat sărat
de-atâta vreme
e posibil să exagerez

După cele relatate
am început să caut de băut
Toți colegii mei de club
aveau o masă a lor
Acolo am băut vârtos
Unii spuneau că e o Fetească
eu cred c-a fost un
Sauvignon blanc
Ulterior am vorbit cu omul
care îmi furnizează vin
Acesta a spus
că gustul plăcut și sifonat
îl dă trecerea
printr-un dispozitiv de răcire
și sifonare
Perfect de băut acum
mâine e varză

Deși
cum ar zice olteanul
și mâncat
și băut
la plecare din bătătura bardului
am luat prune date-n pârg
cât am putut duce

Bodeaproste geniule

Rânduri finale

Dacă-ași fi fost istoric literar
mai sriam trei sute
de astfel de materiale
și mă luam la trântă dreaptă
cu George Călinescu autorul celebrei
Istoria literaturii române
de la origini până în prezent
cu Nicolae Manolescu
autorul emfatic al Istoriei critice
a literaturii române
5 secole de literatură
Alex Ștefănescu
furnica ce a construit
Istoria literaturii române
contemporane 1941-2000
Ion Rotaru
un alt Meșter Manole
cu a sa O istorie
a literaturii române
de la origini până în prezent
Marian Popa specialul autor
al Istoriei literaturii române
de azi pe mâine
Eugen Lovinescu autorul
Istoriei literaturii române
contemporane
și încă mulți alții caracterizați
de George Topârceanu
în alt context
cu vorbe puse în ciocul unui pițigoi
Câți ca voi câți ca voi
pentrucă în pofida unor eforturi
de legitimare universală
ca pretenție a autorilor
a rezultat un material provincial
fiecare nereușind să se distanțeze
de poziții personale
cu plus și minus
în etichetarea celor puși în pagină

Pe lângă faptul că toți
cei de mai sus
și plutoanele de necitați
ai istoriei literaturii române
au greșit că nu s-au născut
cu câteva secole mai devreme
în plină renaștere enciclopedistă

Dar nu sunt istoric literar
și vă mulțumesc toturor
care ați ajuns cu lectura până aici
www.omniscop.ro

Related Posts

Tags

Share This

Leave a Comment

ERROR: si-captcha.php plugin: GD image support not detected in PHP!

Contact your web host and ask them to enable GD image support for PHP.

ERROR: si-captcha.php plugin: imagepng function not detected in PHP!

Contact your web host and ask them to enable imagepng for PHP.