ACADEMICIANUL EUGEN SIMION (la a 79-a aniversare de la naștere)

21.05.12 by

 
Academicianul , profesorul și criticul literar Eugen Simion se apropie
de vârsta senectuții. La 79 de ani este încă tânăr, scrie și
este preocupat de viața literară. A scos generații întregi de profesori
și doctoranzi în ale literaturii, atât în țară cât și în străinătate.
A participat la comisii de examene, la inspecții de grade didactice,
la conferințe literare, s-a implicat în viața Academiei, a
scris nenumărate studii despre scriitorii noștri de ieri și de azi.
Mi-l amintesc de prin anii 70 când venea la Facultate cu un volksvagen,
nu tocmai tânăr cu o aură de însingurat ca și conferențiar la catedra
de literatură română, apoi, mai târziu, ca fost student am asistat
la adevărate lecții de literatură. Mi-am susținut gradul întâi și eu
și soția cu doi dintre cei mai buni profesori ai
Universității bucureștene, Eugen Simion și Grigore Brâncuși,
prilej de a-l cunoaște mai bine. Atunci mi-a povestit multe din
viața lui și a scriitorilor prieteni, Marin Preda, Adrian Păunescu,
Marin Sorescu, Nichita Stănescu etc.
S-a născut la data de 25 mai 1933 în comuna Chiojdeanca,
județul Prahova. A absolvit liceul „Mihai Viteazu” din Ploiești. A
urmat Facultatea de Filologie a Universității București, având
ca profesori pe G. Călinescu, Tudor Vianu, Al. Rosetti și Iorgu
Iordan. Între anii 1957-1962 este cercetător la Institutul de Istorie
și Teorie Literară al Academiei,. Între anii 1962- 1968 a fost redactor
al „Gazetei Literare”, A fost conferențiar, doctor în filologie cu
teza „Eugen Lovinesc-scepticul mântuit”, susținută cu
Șerban Cioculescu.  A debutat cu „Proza lui Eminescu”, realizând
o sinteză a particularităților prozei eminesciene, punănd-o în
legătură cu mișcarea romantică europeană.
În 1965 scrie „Orientări în literatura română” cu care ia premiul
Uniunii Scriitorior Români, lucrare în care se ocupă de scriitori ca
T. Arghezi, G. Călinescu, Al. Philippide, T. Vianu, E. Lovinescu, 
 Paul Zarifopol, Perpessicius,Z. Stancu, Marin Preda, Eugen
Barbu, Nichita Stănescu etc.
Între anii 1971 și 1973 a predat limba română la Sorbona, având
legături cu scriitori și profesori francezi, cu care prilej scrie
„Timul trăirii, timpul mărturisirii, Jurnal parizian”, volum
de memorialistică care cuprinde impresii și analize pătrunzătoare
despre fenomenul cultural francez. În anul 1971 scrie lucrarea
„Eugen Lovinescu, scepticul mântuit”, o temeinică exegeză
despre marele critic. Urmează apoi „Scriitori români de azi”,
vol.1, 1974 și vol. 2,1976 cu care obține premiul Academiei,
urmate de încă alte volume despre scriitorii contemporani.
A fost ales Președinte al Academiei Române cu care prilej a
editat „Caietele Eminescu”
Academicianul Eugen Simion rămâne ca un exemplu de model de
dascăl care s-a dăruit studiului, scrisului și catedrei.
Academicianul Eugen Simion are în spate un cv-iu impresionant din
care cităm-
 
LA MULȚI ANI DOMNULE PROFESOR !
 

Activitatea profesională

19571962 – Cercetător la Institutul de Istorie și Teorie Literară „G. Călinescu” al Academiei Române
19621968 – Redactor al „Gazetei literare”
19641971 – Lector universitar la Catedra de Istoria literaturii române, Facultatea de Litere, Universitatea București
19701973 – Lector invitat de limba română la Universitatea Sorbonne (Paris – IV)
19711990 – Conferențiar universitar, Facultatea de Litere
1990 – Profesor universitar al Facultății de Litere, Universitatea din București
Din 2006 – Director general al Institutului de Istorie și Teorie Literară „G. Călinescu” din București

Activitatea culturală și publicistică

1960 – începe colaborarea sa la revistele Gazeta literară, Contemporanul și Viața românească
Din 1968 – colaborează săptămânal la România literară și din 1991, la Literatorul
1983 – redactor al revistei „Caiete critice”, revistă de critică și teorie literară. Din 1990 devine director al „Caietelor critice”
1993 – Devine membru al Academiei Române
1998 – Este ales Președinte al Academiei Române
Doctor Honoris Causa al universităților din Iași, Galați, Târgoviște, Arad și al Universității „Vasile Alecsandri” din Bacău
2006 – Își încheie activitatea de Președinte al Academiei Române
Este președintele Secției de Filologie și Literatură a Academiei Române
Scrie în mod regulat la ziarul „Ziua
A publicat peste 3.000 studii și articole în reviste de specialitate
Este coordonatorul Dicționarului general al literaturii române, vol. I-VII, 20042009
Din 2005, sub numele Ariergarda avangardei, ține o rubrică permanentă în revista „Cultura

Opera

Volume publicate

Proza lui Eminescu, 1964
Orientări în literatura contemporană, 1965
Eugen Lovinescu, scepticul mântuit – (Eugen Lovinescu, the Redeemed Skeptic), 1971 (ediția a doua, 1994)
Scriitori români de azi, I, 1974 (ediția a doua, 1978)
Scriitori români de azi, II, 1977
Timpul trăirii, timpul mărturisirii. Jurnal parizian, 1977, (a doua ediție, 1979, a treia ediție, 1986), 1983 – ediția în limba maghiară
Dimineața poeților, 1980, (a doua ediție, 1995, a treia ediție, 1998).
Întoarcerea autorului, 1981, (a doua ediție, 1993)
Scriitori români de azi, III, 1983
Sfidarea retoricii, 1986
Scriitori români de azi, IV, 1989
Moartea lui Mercutio, 1993
Limba maternă și limba poeziei – Cazul Christian W. Schenk, colecția Phoenix 1993
Convorbiri cu Petru Dumitriu, 1994
Mircea Eliade, un spirit al amplitudinii, 1995
Fragmente critice, I, Scriitura publică, scriitura taciturnă, 1997
Fragmente critice, II, Demonul teoriei a obosit, Fundația „Scrisul Românesc” & Univers Enciclopedic, 1998
Fragmente critice, III, Fundația „Scrisul Românesc” & Univers Enciclopedic, 1999
Fragmente critice, IV, Univers Enciclopedic, 2000
Ficțiunea jurnalului intim, (3 volume), Editura Iri & Univers Enciclopedic, 2002

[Cărți traduse în limbi străine

Élmények kora, vallomások kora. Párizsi napló, 1983
Imagination and Meaning. The Scholarly and Literary Worlds of Mircea Eliade, (in collaboration), The Seasbury Press, New York, USA, 1984
Die Mitte der Aufszätze zu Mircea Eliade (in collaboration), Suhrkamp Verlag, Frankfurt, 1984
The Return of the Author, Northwestern University Press, Evanston, Illinois, USA, 1996
Le Retour de l’Auteur, L’Ancrier Editeur, Strassbourg, 1996
Mircea Eliade, Spirit of Amplitude, East European Monographs, USA, 2001
Mircea Eliade, romancier, Paris, Oxus, 2004

Afilieri

Membru și președinte al Academiei Române
Președinte al Consiliului Național pentru Certificarea Diplomelor și Certificatelor Universitare, până în aprilie 2006. Președinte al Comisiei Naționale pentru Certificarea Diplomelor și Certificatelor Universitare în domeniul Filologie, din aprilie 2006.

Premii și distincții

Premiul Uniunii Scriitorilor i-a fost acordat de cinci ori
Premiul Academiei Române în 1977

Repere critice

Andrei Grigor, Eugen Simion (monografie, antologie comentată, receptare critică), Brașov, Editura Aula, 2001
Eugen Simion ‒70. Manual de trudire a cuvântului, București, Editura Univers Enciclopedic, 2003
Dicționarul general al literaturii române, vol. VI, S-T, București, Editura Univers Enciclopedic, 2007


Related Posts

Tags

Share This

Leave a Comment

ERROR: si-captcha.php plugin: GD image support not detected in PHP!

Contact your web host and ask them to enable GD image support for PHP.

ERROR: si-captcha.php plugin: imagepng function not detected in PHP!

Contact your web host and ask them to enable imagepng for PHP.