VIOLENŢA METAFIZICĂ ŞI CRUCEA – ÎN ROMANELE LUI LIVIU REBREANU

05.05.14 by

Motto: “Dumneata îţi închipui că cel ce ştie mai mult, înţelege neapărat mai mult? Sau că ştiinţa merge mână de mână cu fericirea?” (Liviu Rebreanu – Adam şi Eva)
A-VIOLENŢA METAFIZICĂ – FORMĂ DE CUNOAŞTERE-ÎNŢELEGERE. CLIPA LUI DISMAS

Cine citeşte observaţiile lui G.Călinescu, din a sa Istorie a literaturii române1, despre violenţa fizică din romanele rebreniene şi, mai ales, sugestia criticului precum că Rebreanu ar fi incapabil să vadă lumea deasupra instinctualităţii gloatei – rămâne, probabil, surprins că, totuşi, “suveranul” Călinescu îi face romancierului o concesie: “Cu toate aceste inegalităţi, Liviu Rebreanu este un mare scriitor şi pe drept cuvânt creatorul romanului românesc modern, cu mult asupra ceea ce epoca lui produsese”.2 De ce tocmai un apologet al violenţei să se instituie în creator al romanului românesc modern – când, slavă Domnului, de la Filimon la Sadoveanu şi de la “sburătorişti”, la dadaişti – avem destui autori romaneşti şi moderni, şi paşnici – în linia lui Balzac, ori Flaubert, ori Dickens, ori Proust, ori… Urmuz, cei atât de calini şi de paşnici?…”Fără violenţă!”…
Romanul Adam şi Eva este scris suficient de devreme (1925 – al treilea, după Ion-1920 şi Pădurea spânzuraţilor-1922), pentru a ne naşte întrebarea legată de semnificaţia şi rostul violenţei din epicul rebrenian – şi a ne şi propune un răspuns la această întrebare. La 6 dintre cele 7 personaje-întrupări ale Masculinului Călător prin Timp (Mahavira-indianul, Unamonu-egipteanul, Gungunum-sumero-akkadianul, Axius-romanul, Gaston Duhem-raţionalistul ateu republican francez şi Toma Novac-românul anamnezei finale) le este distrus corpul fizic prin violenţă, chiar violenţă maximă, complet dezintegratoare a corporalităţii fizice, ţinând de arta sadismului ritualic (cazurile Mahavira şi Gungunum – orbiri, jupuiri ale trupului viu, eventrare, decapitare etc.). Singurul care moare neviolent, aparent prin infarct (“o durere ascuţită i se înfipse în inimă, răsucindu-se adânc ca un cuţit”) este Hans-Adeodatus-medievalistul german milenarist. Întrebarea se naşte spontan: de ce tocmai el ?
De observat că romanul conţine un Maestru Iniţiator în Absolut, pe Tudor Aleman3. Acesta îi atrage atenţia neofitului sceptic, Toma Novac4, asupra non-identităţii semantice, ba chiar opoziţiei mistice dintre a şti, a înţelege şi a fi fericit: “D-ta îţi închipui că cel ce ştie mai mult, înţelege neapărat mai mult? Sau că ştiinţa merge mână în mână cu fericirea? (…)Dar ce are a face ştiinţa cu sufletul omului? Toate invenţiile şi descoperirile din lume au fost oare în stare să netezească pentru vreun om calea fericirii adevărate, să-i dăruiască o merinde pentru clipa când trece poarta necunoscutului?”
Chiar acestea sunt întrebările, care pun sub SEMNUL SUSPICIUNII/Amăgirii/Iluziei – EPOCA GABRIELICĂ – şi răspunsurile, implicite, prin care se defineşte Epoca Trecerii Pragului Porţii „Necunoscutului” – EPOCA VICTORIEI SPIRITULUI-EPOCA MIHAELICĂ!!!
Singurul personaj al romanului Adam şi Eva care, după ce află tainele Cărţii-Ştiinţă (“cartea cântecelor de vitejie şi iubire”), se leapădă de ea, chiar prin ardere: “aruncă în foc volumul cu file îngălbenite, legat în piele de capră sălbatică”(simbol al dârelor terestre amăgitoare-hipnotice, care-l leagă pe Hans de ispita “sânilor aţâţători” ai Margaretei5 ) – păstrând doar icoana Sfintei Marii-Singura Neamăgitoare – şi care, o viaţă întreagă, se bate, cu maximă violenţă de duh, pentru mântuirea sufletului, ca fericire a desprinderii de înjosirile cărnii – este medievalistul german Hans. Numai Hans, cel care îl vede clar pe Satan – şi cunoaşte suprema ispită, aceea a ambiguizării Mariei-Fecioara Cosmică, cu Satan-Magdalena Maria(dinainte de pocăire) are dreptul la eliberarea într-o a doua onomastică-identitate(conform normelor monahale) – cea întru divin: Adeodatus(Închinat-lui-Dumnezeu). Lupta lui Hans-Adeodatus este deplină, de o violenţă metafizică teribilă:
a-împotriva destinului numeric: a intrat în mânăstire sub semnul cifrei 136, opuse Paştelui: “La Paşti am împlinit treisprezece[ani]” – dar sub semnul Viziunii de Dumnezeu – ca şi alt Novice al Lumii – Apostol Bologa, din romanul Pădurea spânzuraţilor – , fapt care produce suprapunerea intrării în chilia abatelui, cu mantra sacră consacratoare de Războinic al lui Dumnezeu: “Benedictus qui venit in nomine Deus!”, producând spaima iniţiatică a Călugărului-cu-Cheile, dar şi identificarea, de către copilul ales de Dumnezeu, a abatelui – cu Imaginea Sacră Protectoare Supremă: “Cu barba albă şi capul tuns, cu ochii înflăcăraţi de o lumină pioasă, părea un pustnic sfânt, rătăcit printre oameni. Hans, parcă l-ar fi cunoscut de mult, se apropie, îi sărută mâna şi rosti rugătoar: -Tată…” De observat, iarăşi, identitatea de privire vizionară, peste obiectualitatea iluzorie a corporalităţii terestre, între copilul Hans-Adeodatus şi copilul Apostol Bologa: “-Dumnezeu vrea şi Sfânta Fecioară – răspunse copilul, cu o lumină mare în ochii limpezi”(Adam şi Eva-1925) ; “Pe obrajii albi, ochii albaştri erau ca două izvoare de lumină: – Măicuţă, am văzut pe Dumnezeu!”(Pădurea spânzuraţilor-1922);
b-(în registru magic-simpatetic) cu arhiepiscopul Willegis, din Mainz – simbol al degenerării sacerdoţiului, prin acceptarea exclusivei identităţi umane terestre: “aştepta din moment în moment să se pornească o ploaie de foc şi pucioasă, care să nimicească cuibul nelegiuirii[palatul arhiepiscopal], precum au fost prăpădite odinioară Sodoma şi Gomora” – căci conştiinţa necesităţii Sfârşitului Ciclului Mundan şi a Judecăţii Divine, Lumea Mundană ca Început al Sfâşitului – se impun ca Realitate Unică, în sufletul celui ales, Războinicului Spiritual-Călugăr, care nu acceptă să părăsească Axis Mundi-Crucea de Aur a Altarului (chiar dacă, precum Apostol Bologa, va rătăci mistic, prin Labirintul Iniţierii Depline-Lumea şi Sufletul Îndoit): “Toată lumea respiră uşurată şi se împrăştie. Adeodatus însă rămase în genunchi, în acelaşi loc, cu ochii la CRUCEA DE AUR de pe altar (s.n.), cu ghimpele dezamăgirii în inimă [marea ispită “modernă” a scepticismului…], aşteptând totuşi minunea”;
c-cu lumea exterioară a ruinelor(simbolizată prin Cetatea Romei), în care nu găseşte Muntele Sfânt-Gargano :”Ruinele din vremurile păgâne îl supărau ca nişte sfidări. Rătăci pe străzile fără viaţă, călăuzit de un călugăr care cunoştea bine Roma şi care(…)îi arătă uliţi întregi, pustii, părăginindu-se văzând cu ochii”;
d-cu oamenii lumii ruinelor: “războaie ce pustiesc în toate părţile, răspândind foametea, desfrâul şi moartea(…). Ajunse să nu-l mai asculte nici copiii, ba unii răutăcioşi asmuţeau câinii asupra lui, când voia să intre în ogradă cu vestea Domnului. Decepţiile nu-l descurajau. Îşi zicea că puterea Diavolului descătuşat e atât de mare că rătăceşte minţile cele mai agere”;
e-cu Cifrele (socoteşte Anii lui Dumnezeu-Vestea Adevărului – cu anii pământeşti…) şi cu Femeia-Ispită, ca Verb Fals : “<>. <> îi fulgeră prin ascunzişurile minţii”. Iar însuşi Satan Arătat, consecutiv viziunii ambiguizante Maria Sacră-Maria Păcatului Carnal, îi “strigă biruitor: -Pe Maria o cauţi, Hans? De ce n-ai căutat-o aievea până azi? Ţi-ai pierdut viaţa împotrivindu-te voinţelor mele, în loc să o urmăreşti numai pe ea! N-ai iubit niciodată, nefericitule, şi doar nimic nu-I mai preţios în lume ca iubirea femeii! Acum ai să mori şi simţi că ai trăit în zadar”. Demonul devenit Apostolul Iubirii… – teribil! Demonul Zadarului – insuportabil!
De fapt, contrar tuturor interpretărilor critice de până acum, noi suntem convinşi că Hans-Adeodatus este biruitor asupra Ispitei Carnale – este ipostaza metempsihotică a Numărului Cinci, prin care toate celelalte ipostaze capătă mântuire şi împlinire: toate imaginile carnale ale iubirii trebuiau să se echilibreze prin Ipostaza Iubirii Suprem-Ideale: Maria. Ipostaza Marianică este ispita şi biruinţa ispitei, totodată – este victoria spirituală a Iubirii, în romanul rebrenian, în general, şi în romanul Adam şi Eva, în particular. Finalul părţii 5 marchează întâlnirea, în absolut, a Alesului Divin-Vizionarului, cu Femeia Cosmică – întru (în fine!) echilibrarea Imaginii Spirituale a Iubirii: Moartea şi “şoapta de iubire”, pentru Hans-Adeodatus, cel “prăbuşit cu faţa la pământ, cu icoana sfântă în braţe” – simbolizează aflarea, în ultima clipă a existenţei terestre, a echilibrului între pământ şi cer, între cele două naturi ale Omului-Modelat-după-Hristos-Dumnezeu. Simbolizează HIEROGAMIA (discret sau secret ascunsă în cartea rebreniană) – căci CINCI este “semn al unirii, număr nupţial(…)număr al centrului, al armoniei şi echilibrului. El va reprezenta, deci, cifra hierogamiilor, însoţirea principiului ceresc(3) cu cel pământesc al mamei(2)7” .
Muntele Sfânt-Gargano a fost aflat: el este Maria – Femeia Cosmică. De observat că Hans se naşte şi creşte sub autoritatea exclusivă şi absolută, tiranică, a Tatălui – deci păstrează, mistic, în suflet, nostalgia Mamei, ca Imagine a Paradisului Refuzat. Deci, în final, când buzele sale vor rosti numele “Maria”-Izbăvirea, iar nu “Margareta”-Ispita, se presupune că lui Hans-Adeodatus a regăsit Paradisul Permisiv. Fericirea – consecutivă (şi real-izată prin), după cum afirmă şi Tudor Aleman – suferinţei/suferinţa maxime/maximă, ajunsă pe muchia de cuţit a pierzaniei semantice a vieţii. Este condiţia lui Dismas – tâlharul de dreapta, pocăit pe cruce, în ultima clipă.
Ca urmare, violenţa continuă, spre/dinspre lume şi sine, îndurată/oferită de Hans-Adeodatus, reprezintă tocmai Şansa Salvării – Iniţierea întru Iubire-Cunoaştere-Înţelegere, ca Hotar al Infernului-Iluzie – spre Paradis. Iată, deci, ce numim noi VIOLENŢĂ METAFIZICĂ: violenţa iniţiatică, absolut necesară, precum NAŞTEREA-CA-VIOLENŢĂ-SMULGERE-DIN-INCREAT (naşterea fizică, dar, mai ales, a doua naştere, cea spirituală, prin labirintul iniţierii) – prin care omul accede la tainele sacre ale universului şi fiinţei-fiinţării.
Considerăm că trebuie privită cu luare-aminte şi povestirea 2, despre egipteanul Unamonu, care nu moare prin chinuri-chinuiri savante – ci prin săgetare, în preajma Iubirii Nevăzute: el, înainte de săgetare, vede statuia lui Hator-Zeiţa Voluptăţii, cea cu cap de pisică – dar buzele lui ţipă numele nevăzutei iubite Isit(de la Isis, zeiţa egipteană a misterului “căsătoriei, simbol al armoniei şi fidelităţii[…], zeiţă sapienţială, posedând arta magiei, a tămăduirii şi chiar pe cea a învierii din morţi”)8. Unamonu trăieşte, şi el, sub nostalgia mamei Merit, de care este despărţit, pentru a fi închinat templului lui Osiris-Masculinitatea Cosmic-Solară – dar, mai interesantă este ştiinţa-înţelegere a lui Unamonu (ca autoviolare spirituală), despre moarte-întrupare, urmărind, în spirit-gând(deci, iniţiindu-se în moarte, în viaţă fiind!), traseul sufletului tatălui său, în lumea cealaltă. Asistă la: a-pătrunderea sufletului în Casa lui Osiris; b-la cântărirea sufletului-inimă; c-la atitudinea favorabilă a zeiţei-soră-Lună Isis; d-la verdictul final al lui Osiris:”Biruitor să iasă răposatul ca să umble prin toate locurile, printre duhuri şi printre zei, iar paznicii porţilor Apusului deloc să nu-l oprească!” Iată de ce, prin suferinţa anticipată, a participării la fazele mistic-iniţiatice ale Spiritului Tatălui – Fiului i se permite SĂGETAREA, ca Fixare întru Nevăzutul Divin, cu propensiune spre regăsirea Maternului-Doi.
Dacă Hans-Adeodatus este străpuns de durerea inimii, Unamonu este străpuns de durerea gâtului:
a-inima – simbol al Centrului, Brahmapura(locuinţa lui Brahma, sau Tronul lui Dumnezeu, la creştini),
b-gâtul – simbol al intermediarităţii vitale, al comunicării sufletului cu trupul, “sediu al vieţii, al sufletului sau al frumuseţii”.9
Săgetare-Fixare în Absolutul Crucii Cosmice(Nirvana buddhistă), prin cele patru focuri de revolver, realizează abia Toma Novac – rezultanta în Absolut a traiectului labirintico-iniţiatic al metempsihozei, pusă sub semnul mistic 7 – al (Auto)Creaţiei, prin eliberarea de karmă. El devine, astfel, paredrul existenţial al Numelui său – al Logos-ului Nume Divin: Toma=Geamănul(lui Dumnezeu)10 şi Novacul-Titanul Cosmic, de tip prometeic, înlănţuit de Stânca Absolutului. El este Titanul Inimii – Săgetatul în Inimă – deci este şi sub simbolul (Auto)Sacrificiului – 4(5) -Crucea, şi sub simbolul Plenarităţii Divine – 1. Evident că Androginitatea se desăvârşeşte sub semnul Eva-Viaţă, dar şi a Ilenei-Elena-Focul Cosmic Iluminator şi Constant(helàne=făclie, torţă, sau hèle=strălucirea soarelui).
Violenţa metafizică, între numerele-capitole-etape metempsihotice 2 – 5 – 7, din romanul Adam şi Eva, are trepte de manifestare spirituală evolutivă – deci se dovedeşte a fi indispensabilă iniţierii spirituale, ba chiar considerăm că, la Rebreanu, cel puţin, ea simbolizează însăşi iniţierea spirituală.
***

B-VIOLENŢA METAFIZICĂ – ŞANSA REVELAŢIEI IDENTITARE, A FUNCŢIEI SACRALE

Înainte de Adam şi Eva – a fost Ion (Ioannis=Dăruit de Dumnezeu, al lui Dumnezeu, devenit proprietate a Celui care este izvorul vieţii şi al oricărui bine; în plus, Hristos îi numea pe Ioan şi Iacob – “Fiii Tunetului”)11. Ion este violent asupra lui George şi Vasile, concurenţii săi sacrali la conducerea Lumii12 – şi violator-fertilizator – asupra Anei – al cărei nume este legat de revărsarea milei-graţiei lui Dumnezeu. Să se observe că, fără moartea-autosuspendare a Anei, în grajd (echivalentul răstignirii), esenţa invizibilă şi funcţia sacră ale lui Ion n-ar fi fost revelate, iar fără viaţa Anei, Ion nu şi-ar fi simţit originea sa divină:
a-Ion-al-Horei Solare şi fiu al Mamei Geea – Anteu. Cel care, în deschiderea romanului, joacă la horă – trebuie să se bată şi cu Parul – substitut al Fulgerului, dar şi instrument de sondare a Styxului. Există două capitole succesive – Sărutarea şi Ştreangul. În primul, Ion se (re)cunoaşte, esenţial şi funcţional, ca fiu al Mamei Geea – Anteu. Chiar dacă se bănuise a avea o astfel de ascendenţă mitică, încă din capitolul intitulat sugestiv Zvârcolirea (întru căutarea de sine): “Suspină prelung, umilit, în faţa uriaşului(…).Se simţea atât de puternic încât să domnească peste tot pământul” – abia după ce (pe cuptorul-athanor) o stăpâneşte pe Ana, călăuză mitică spre Pământ – Ion conştientizează deplin identitatea sa funcţională anteică şi intră în relaţie ritualică hierogamică (mută şi sobră, dar întru SĂRBĂTOARE= definire a eului sacral, şi “într-o luni”=reîncadrându-se ciclului originar) – cu ascendentul său mitic, Muma Geea: “Ieşi singur, cu mâna goală, în straie de sărbătoare , într-o luni. (…) Cu cât se apropia, cu atât vedea mai bine cum s-a dezbrăcat de zăpadă locul ca o fată frumoasă care şi-ar fi lepădat cămaşa arătându-şi corpul gol, ispititor(…). Apoi încet, cucernic, fără să-şi dea seama, se lăsă în genunchi, îşi coborî fruntea şi-şi lipi buzele cu voluptate de pământul ud.(…)Se vedea acum mare şi puternic, ca un uriaş din basme care a biruit, în lupte grele, o ceată de balauri îngrozitori(…). Şi pământul parcă se clătina, se închina în faţa lui”. Ce să fie “balaurii îngrozitori” – decât simboluri ale necesităţii violenţei metafizice iniţiatice – care nu doar justifică, ci chiar explică bătăile, certurile şi violul, toate din partea lui Ion – ca faze ale unui război mistic pentru recucerirea identităţii sale sacrale?
b-Consecutiv Sărutului de recunoaştere sacral-identitară – este capitolul Ştreangul. În creştinism, Hristos este atârnat-ştrenguit pe/de lemn. Autosacrificiul Anei dezlănţuie evenimente violente şi funeste, în fenomenal – care, însă, vor revela, în zona sacralului, funcţia anteică a lui Ion: eterna REGENERARE COSMICĂ, SUB SEMNUL VIOLENŢEI-URAGAN: “Suferinţele, patimile, năzuinţele, mari sau mici, se pierd într-o taină dureros de necuprinsă, ca nişte tremurări plăpânde, într-un uragan uriaş”. Uciderea ritualică(sacrificială-revelatoare-teofanică) a lui Ion de către “sluga” sa mitică, Gheorghe – se face sub semnul nopţii (simbol al misterelor eleusine – ţinând de Demeter şi Persephona, zeiţele fertilităţii mistice) – dar, mai ales, sub semnul CELOR TREI LOVITURI SFINŢITOARE-CONFIRMATOARE-CONSACRATOARE ale lui Gheorghe, transformat, din slugă anteică, în preot, care realizează teofania: unealta eleusină a sacrificiului este SAPA FERTILIZATOARE. Deci, Ion devine, prin revelare paradoxal-multiplicatoare – EI: Elohimii (iudaici) sau Cabirii (greceşti). La a treia lovitură, Ion îşi redobândeşte identitate şi funcţie sacral-transcensă, eliberată din chingile trupului :”Gheorghe lovi a treia oară, fără a-şi mai da seama unde…” – apoi, fiinţa sa recapătă unitatea prin metamorfozare: târându-se către AXIS MUNDI a satului – nucul bătrân – Ion se identifică deplin cu acesta, pierzând conştienţa corporală, şi redevenind geamăt de ramuri şi zvârcolire telurică: “…Sforţarea îl duse până sub nucul bătrân de lângă gardul dinspre uliţă”. Apoi, trece prin poarta întunericului vegetal: “Mai avea doi paşi ca să ajungă la poartă. Sub nuc i se întunecă iarăşi tot. Doar gemetele înăbuşite se mai zvârcoleau în trupul crâmpoţit…”. De-acum încolo, Ion=Axis Mundi Vegetală=Nucul Bătrân (Veşnic): punte între Pământ şi Cer – poartă către Cer şi Pământ. Din trunchiul şi sevele şi coroana împlinirii lui se vor naşte-înălţa şi cădea înapoi spre Pământ-Geea(cum s-au şi născut-murit-înviat, mereu!) – IONII-ŢĂRANII=CEI MULŢI UMILI (NĂSCUŢII ŞI STĂPÂNII HUMEI). Credem că această ipostază mundan-regeneratoare în eternitate “scuză” toate aşa-zisele violenţe ale romanului prim al “violenţei rebreniene”…
În linii mari, acelaşi mecanism ritualistico-mitologic ni se pare a funcţiona şi în cazul recunoscutei capodopere din 1932, romanul Răscoala. Ion este, acum, Petre Petre – pe de o parte, piatra inerţial-corporală – pe de alta, piatra rezistenţei spirituale şi a tainei alchimice:”În colţul cel mai întunecos, pe marginea patului de scânduri, şedea cu şapca pe genunchi, mut, neclintit, parc-ar fi fost de PIATRĂ” – s.n.) – aflat, şi el, sub semnul lui Anteu:”Mâna lui Petre era grea şi aspră şi reavănă ca pământul”. Prin simpatetism, terranus-ţăranul şi moşierul (stăpânul Mocşei-tărâmul sacru), sacrificatorul şi sacrificatul – îşi revelează, prin moartea iniţiatică, morfologia spirituală similară, dacă nu chiar identică:
a-iată descrierea identităţii morfologice a lui Miron Iuga(yug, în sanscrită=unire-unificare), sacrificatul prin violenţă metafizică – dobândirea unei stări de unire-nedisociere funcţională semnificativă, între stăpânii de drept, comuni, în profunzimea lor spirituală, ai Mamei Geea (Ţăranul şi Autenticul Moşier – izotopii semantice ale Pământului-Geea şi, concomitent, zei ai vegetaţiei):”(…)Miron Iuga se prăbuşi cu faţa-n jos, scormonind pământul şi mirosindu-i mai lacom ca totdeauna aroma dulce-amară(…).Îl călcau în picioare, apăsându-l şi FRĂMÂNTÂNDU-L CU PĂMÂNTUL ÎN CARE ÎŞI ÎNFIPSESE DIN VIAŢĂ TOATE RĂDĂCINILE”(s.n.);
b-iată şi revelarea structurii spirituale nedisociate, cu funcţie de Scară Cerească-punte divină, de la Dumnezeu, înapoi spre Om : Petre-Omul Pietrei Filosofale este Anteu, situat între Ouranos şi Geea – în faza finală a sacrificiului Ţăranului, pentru Dreptate (“oleacă de dreptate”, cum spune Crăişorul Horia-Hristosul Românilor, căruia divinitatea-Monarh Ascuns îi strigă din ceruri că “Dreptatea nu se cerşeşte!Dreptatea se cucereşte!” – se cucereşte, evident, prin aceeaşi violenţă metafizică, renăscătoare şi revelatoare a ESENŢEI FIINŢIALE; maiorul austriac le şi zice ofiţerilor, martori la martiriul lui Hristos-Horia, despre acesta:”Un om? Mai mult decât un om!”- adică este TOŢI-Neamul în UNU-Omul): în ultima clipă a vieţii terestre şi aparent anonime, Petre Petre, cel cu prenumele repetat ritualic, în loc de un nume – îşi geme-revelează interiorul funcţional, Sfântă Treime a Spiritului Ţărănesc: “-DUMNEZEUL…SOARELE…PĂMÂNTUL…”(s.n.).
***

C-CRĂIŞORUL HORIA, GORILA : EPOPEEA MASCULINULUI ŞI REALITATEA LUI “ALTCEVA DECÂT”…

Bineînţeles că triumful activării artistice a violenţei metafizice, ca iniţiere a Spiritului Naţional, ca Spirit al Bărbatului Mistic, de această dată – se află în cele mai urgisite şi cu obstinaţie(şi premeditare) dispreţuite ori uitate romane ale lui Rebreanu: Crăişorul Horia şi Gorila.
Străbătută de spirit epopeic şi baladesc, lucrarea rebreniană Crăişorul Horia n-a fost niciodată văzută decât ca tentativă ratată a epicului romanesc. Noi afirmăm că, dimpotrivă, trebuie văzută ca fiind demonstraţia artistică cea mai izbutită, a romanului românesc modern, de a descrie treptele evoluţiei spirituale ale unui neam, prin simbolul ei uman desăvârşit: Horia-Hora(Roata) Solară – transformat în Hristosul cu Roată pe Cap:”Căprarul făcu(…)o coroană de nuiele, în formă de roată, pe care(…)o puse în capul lui Horia, strigând:-Uite craiul valahilor!”(mistic, duşmanii lui Horia-Hristos s-au contaminat de revelaţie!) . Noţiunea de Crăişor ascunde, în fapt, realitatea mitică şi mistică a Maestrului Spiritual al Neamului Românesc: Magul Zalmoxian. De observat că noţiunea de Crăişor ţine de un limbaj esoteric, pe care nu îndrăzneşte să-l folosească, la început, decât Femeia-de-la-Criştior (în traducere exoterică: lăcaşul ascuns al lui Hristos – Rafaela de la Criştior era, ea însăşi, din neam de Crăişor: strănepoata voievodului Bour-Boariu, din herbul Moldovei Sfinte) – izotopică semantic, în egală măsură, cu Muma Cosmică şi cu Fecioara Cosmică: Fecioara Cosmică întreabă”-Unde sunt crăişorii voştri?(…)Drum bun şi sănătate, crăişorule!” – pentru ca la finalul Epopeii Discernerii, tot ea, devenită Mumă Cosmică, să-l identifice mistic:”Da, el e…Crăişorul!” Abia după ce este iniţiat în spiritul lui ALTFEL DECÂT…, având în imaginea minţii Centrul Lumii-Viena, dar şi a Centrului Mistic-Golgota, al autosacrificiului total, desăvârşit, mântuitor – moşul Gavrilă Todea”de 80 de ani(…)a strigat[spre consacrare ritualică a Logos-ului]:-Tu să fii crăişorul nostru, Ursule13, şi să ne câştigi dreptatea întreagă, MĂCAR DE-AR FI SĂ NE OMOARE PE TOŢI!(s.n.)” Revelaţia iniţierii Neamului prin violenţă metafizică-treaptă de deşteptare a Spiritului Etnic îi este oferită de Războinicul-Grenadir(alter ego al Monarhului Ascuns) din Cetatea Împăratului-Viena(Centrul Iniţiator – de aceea, situat în zona ambiguităţii perpetue şi depline: niciodată nu se va şti precis dacă Horia a avut poruncile Împăratului-Monarhul Lumii, şi dacă da – ce conţineau acestea – formula esoterică a Monarhului Lumii, pentru începerea violenţei metafizice a discernerii de neam fiind: “Tut ihr das! – Faceţi voi treaba asta şi pe urmă lăsaţi pe mine!”):”- Nici popoarele să nu aştepte tot numai de la împăratul! Că şi împăratul e om14 şi face ce poate! Popoarele să mai puie mâna şi pe par [din nou, parul, solar-jupiterian şi thanathic] când nu mai merge altfel!Dreptatea trebuie cucerită ca o cetate!”
Horia dezvoltă viziunea despre principiile yin şi yang, pasiv şi activ, în cosmosul Neamului Românesc:
a-în primă fază(cea istorică, refuzând revelaţia), Neamul este expresia inconştienţei-pasivităţii absolute, ignorând însăşi esenţa etnică: discernământul, ca spirit de identitate-autoidentificare, de respingere a gregarităţii etnice şi umane, de alcătuire întru ALTFEL DECÂT ALŢII – urmând: ŞI AŞA CUM TREBUIE SĂ FIM NOI. Dacă spiritul discernerii de neam lipseşte, însuşi neamul e în pericol de dispariţie, prin starea de SLUGĂ şi de STRĂIN ÎN PROPRIA ŢARĂ (de fapt, “străin” îşi spune tocmai cel care capătă începutul discernerii iniţiatice), prin stingere-deznaţionalizare: “Nouă totdeauna fapta ne-a lipsit. De aceea ne-au încălecat toţi veneticii, de am ajuns slugi şi străini în ţara noastră…” Pasivitate=stare de neant existenţial-etnic: ”Am primit mereu toate batjocurile pentru că ne-a fost frică de faptă(…)Până acum câţiva ani, oamenii nici măcar a se jelui nu îndrăzneau”.”
b- Evident, moartea sentimentului discernerii cosmice de neam – pentru Dumnezeu şi planul său uranic, nu este o tragedie – oricine/orice pasiv-yin poate fi înlocuit , prin oricine/orice purtător al principiului activ-yang : ”Poporul care rabdă toate asupririle le merită”. În definitiv, yin-yang se complinesc demiurgic – dar taina cea mare e cum să fii yang-ul discernerii-conştientizării: FIINŢA! Discernerea cosmică de neam e numită cu numele DREPTĂŢII – simbol dublu, al în-fiinţării şi al re-echilibrării-re-armonizării cosmosului. Căci expresia cea mai simplă a principiului activ, prin care se face discernerea-fiinţarea de neam – este DREPTATEA – prin care se neagă putrefacţia spirituală(yin-ul pasiv-feminin), având ca rezultat nu doar deznaţionalizarea, ci chiar gregaritatea non-umană, în satanicul întuneric, numit TEMNIŢĂ: “Până ne-or vedea tot plecaţi şi neputincioşi, domnii dreptate nu ne-or face, măcar să vie oricâte porunci de la împăratul!Şi oamenii, săracii, PUTREZESC prin temniţe!(s.n.)”
A exista=BĂRBAT, Masculinitate, Spirit Activ, al DREPTĂŢII-discernerii. Dar principiul activ, la nivelul cosmo-etnic, este ca un flux cu traiectul diferit accelerat-conştientizat, căruia trebuie să i se păstreze CĂLĂUZA SPIRITUALĂ-VÂRF, CAPUL “REBELIEI” – romanul propune două ipostaze ale Monarhului Ascuns: I-prima este cea oarecum exoterică, a lui Iosif al II-lea, – II-cealaltă este a Monarhului Absolut Esoteric – Hristosul Neamului Românesc: se păstrează în imaginea hieratică a ŢĂRANULUI-REGE, arhetip al Hristosului Român al Dreptăţii – din trupul căruia se împărtăşesc ceilalţi ţărani (pentru transsubstanţierea creştină, învierea din zguri a Neamului): “Avu iarăşi visul de odinioară, cu căpitanul ţăranilor răzvrătiţi aşezat pe tron de fier înroşit, cu mirosul cărnii smulse din trupul lui cu cleşte înroşit în foc. Dar acuma, în locul căpitanului de demult se afla el însuşi, pe tronul roşu sfârâia chiar carnea lui şi mirosul de carne arsă îi gâdila nările. Se mira numai că nu simte nici o durere şi vru să strige cu glas izbânditor că nu-i pasă de tortură, că nu-l doare nimic…”
c-Pentru că DREPTATE înseamnă REECHILIBRARE COSMICĂ, deci slujbă divină, Horia se simte erou mioritic-zalmoxian(moarte=viaţă-Înviere), fiinţă îndumnezeită, direct prin acceptarea Misiunii Violenţei Metafizice(prin care se dă identitate divină gregarului cenuşiu, se eliberează Domnul-Stăpânul-Craiul, BĂRBATUL COSMIC-NEAMUL, din sclavia pasivităţii-nonfiinţării): “Horia venise în realitate să se spovedească şi să se cuminece, ca şi când ar fi plecat la nuntă sau la război sau la un drum lung cu primejdii, de unde nu se poate şti dacă se va mai întoarce, şi când. În faţa preotului, însă, se simţi curat şi înălţat(…)” – iar în războiul metafizic-“rebelie” el e ARHANGHELUL, care conduce oastea angelică, oastea albă: “Apoi, peste capetele tuturor trecu scurt, aspru ca o săgeată de oţel, porunca crăişorului:-Hai, feciori! ŞI OASTEA ALBĂ SE URNI”(s.n.).
d- Momentul Crăişorului transformă calitativ starea de unitate: în loc de unitate în pasivitate autodistructivă – unitatea în activitate definitorie, DREPTATE, în registru umano-divin:”Suntem totdeauna uniţi în supunere şi umilinţă şi niciodată nu ne putem uni ca să cucerim dreptatea”.“Rebelia”-Războiul Metafizic (cu decapitări, schilodiri etc. a câtorva asupritori de profesie) al scoaterii din pasivitate-nonidentitate divino-umană Neamul – răspunde echilibrator unor acţiuni unilaterale, de până atunci(deşi, oarecum, în efigie, în sinecdocă – un strop la un butoi… – dar contează NU CANTITATEA DE ACŢIUNE, ci calitatea numită ACŢIUNE DE DIFERENŢIERE-DREPTATE-MASCULINIZARE-AFIRMARE DE NEAM):”Nu e sat în ţara asta unde să nu găseşti un sărman trup de iobagiu ba spânzurat, ba tras în ţeapă, ba frânt pe roată şi ciopârţit în bucăţi, spre a băga spaima în oameni şi a-i ţine pe vecie în jug ca pe vite [n.n.: vita este asimilată pământului-pasivitate feminină]”.
Ridicarea-“rebelie”a moţilor nu este nici cruzime, nici agresivitate – ci afirmare a Fiinţei, pe deasupra”batjocurii”=ignorarea Fiinţei-Fiinţării lor: “-Apoi dacă vine[colonelul austriac, care făcea promisiuni mincinoase, tergiversa negocierile, pentru a-i risipi şi nimici pe răsculaţi], bine de bine, iar dacă nu, ne-om bate şi cu cătanele şi nu ne-om lăsa batjocoriţi aşa de tare!”(s.n.) – zice Cloşca, membru al Sfintei Treimi a Afirmării Fiinţei. “Aşa de tare” marchează percepţia mistică a limitelor vieţii şi morţii spirituale. Iar proclamaţia lui Horia pentru Geoagiu arată că un neam trebuie trezit-înfiinţat şi cu forţa, când îşi întârzie neiertat revelaţia Fiinţei, producând inutilă primejdie şi adormire pentru cei deja treji:”Care sat s-ar ispiti a nu veni sau din care casă n-ar veni la această poruncă, întorcându-se să i se aprindă casa. (…)Glumă nu vă paie. De nu îţi veni, ALŢII OR VENI LA VOI(s.n.)”. Aceşti alţii-venitori-revelatori ai Focului, deplasaţi către zona cenuşiului-nondiscernerii Fiinţei – sunt din ORDINUL ANGELIC AL OŞTII ALBE – iniţiaţii în Masculinitatea Neamului Românilor Ardeleni..
e-Horia duce războiul lui Hristos – pentru reidentificarea Cosmosului-Neam Românesc: în mod magic, ROMÂN va deveni echivalentul semantic şi de facto al lui ORTODOX=OMUL CĂII DREPTE. Aceasta, în sensul identificării Calvarului Cristic, cu Calvarul Neamului Românilor Ardeleni – întru mântuire-înviere sincronică, atemporală. Iar arderea demonilor-îngeri căzuţi, cu biciul cristic-VIOLENŢA METAFIZICĂ, trebuie să-i re-metamorfozeze pe aceştia în îngeri înalţi. Opera Crăişorului nu este numai una de exorcizare, ci şi alchimică, de transmutare a metalelor-spirite înjosite, în AUR FILOSOFAL. O Apocalipsă (respectiv o Înviere) de Athanor. Şi Aurul Filosofal nu poate fi decât Neamul Cristic, Românii Ortodocşi-Drepţi-Masculini. Numele generic-alchimice sunt “unguri”, pentru metalele josnice-înjosite spiritual, prin NEDREPTATE PRACTICATĂ – respectiv “români”, adică “ortodocşi”, pentru metalele transfigurate înalt spiritual, prin suferinţa-ardere(numită CĂUTAREA DREPTĂŢII-MASCULINITĂŢII), în athanorul cosmic: “Nimenea să nu fie cruţat deloc, fără numai UNGURII CARE S-OR FACE ROMÂNI, botezându-se în legea şi credinţa creştinească[ortodoxă!]”. De observat cuplul lege-credinţă: lege, împotriva dezordinii cosmice-nedreptate – dar împlinirea legii cosmice nu poate fi făcută decât prin ardere-credinţă-transcendere(prin transsubstanţierea BOTEZULUI şi NOII EUHARISTII COSMICE – GRIJANIA FIIND EMINAMENTE SPIRITUALĂ: DREPTATEA!).
Regula lui „ALTCEVA DECÂT”…, ca regulă a dobândirii FIINŢĂRII PRIN IDENTIFICARE – este pusă în dezbatere, de data aceasta preponderent teoretică, în romanul psihologic-discursiv Gorila. Deci, departe de a fi doar un roman politic-realist al Cetăţii – Gorila este un roman profund filosofic şi psihologic, al teribilelor zvârcoliri de conştiinţă (nu doar la nivelul Dolinescu-Pahonţu-Ionescu, ci , mistic, la nivelul întregului neam-masculinitate românească). Crăişorul, din romanul Crăişorul Horia – devine Tineretul Român. Iar Demonul Pasivităţii Autodistructive este unul global: Politica Românească – aşa cum se face ea. Adică, stimulând urdorile anti-spirituale ale Neamului Românesc: Minciuna, Hoţia, Trădarea-Laşitatea. Nesfânta Treime a MLAŞTINII Materialiste. Ca şi în romanul-epopee a Ardealului Românesc-Masculin, avem şi aici împărţirea maniheistă între iniţiaţi (Monarhul Ascuns-Tineretul Român – studentul Ionescu nu e decât un surogat de hierofanie) – şi neiniţiaţi(politicienii, cei labili moral). Iniţiaţii ştiu să DISTINGĂ-DISCEARNĂ, printre sensurile cuvintelor – neiniţiaţii – nu. De aici se naşte conflictul-Războiul Metafizic(Violenţa Metafizică, necesară rămânerii în IDENTITATE-MASCULINITATE ) – între:
a-partizanii(mai curând nevăzuţi, decât văzuţi) ai lui Dolinescu(care trebuie judecat critic dincolo de conjuncturalul său antisemitism) , cel care afirmă: “Nouă ne trebuie educaţie, nu politică!Trebuie smulse cu cleştele din suflete laşitatea trecutului, capul plecat(…). DINAMICII (s.n.) cei mici să înveţe carte, să muncească, să zidească o ţară nouă. Mai târziu, când lumea va avea în sânge dreptatea şi curăţenia, când va fi dobândit sentimentul demnităţii şi va fi uitat capul plecat, ATUNCI ŞI NUMAI ATUNCI POFTIŢI LA POLITICĂ(s.n.)!” Şi continuă, pe acelaşi ton de vizionar exasperat:”Am făcut unirea, cu ajutorul lui Dumnezeu, dar trebuie s-o şi păstrăm!(…)Poporul nostru nu mai are nici un ideal şi nu mai crede decât în burta plină(…). E bine?Cu idealul burţii pline credeţi dvs. că vom putea păstra unitatea neamului şi vom realiza cultura românească adevărată, care să dea un sens existenţei noastre?…(…). Ne-ar trebui cel puţin 3 generaţii de muncă aspră, de gospodărie exemplară, de uniune sacră, pentru a consolida aievea unirea. În loc de asta, ţara a fost împănată, până în cele mai mici sate, cu cluburi şi scandaluri, care au învrăjbit pe oameni şi mai ales au înrădăcinat credinţa că politica absolvă şi justifică tot. Să fii tâlhar, să fii orice, dacă eşti din partid, te acopăr!15(…) România e un imens câmp de jaf şi procopseală: politicianii înşişi fac toate sforţările ca să se acrediteze convingerea asta, fiindcă aşa, cei buni vor fierbe într-o oală cu cei răi(…)Politicianul spurcă pe ce pune mâna.(…). PREOCUPĂRILE IDEALE NUMAI CEI TINERI LE ÎMBRĂŢIŞEAZĂ ŞI LE TRĂIESC AIEVEA (s.n.). Numai ei sunt în stare să viseze şi să trăiască în sufletul lor lumea de mâine. Ei sunt capabili să moară pentru înfăptuirea ei, ţinându-se de mână şi cântând imnul biruinţei. Pentru ei, comandamentele naţionale, imperativele totalitare nu sunt vorbe goale, ca pentru eseiştii de azi, ci trăiri efective…Numai atunci neamul românesc va respira în sfârşit scăpat din îmbrăţişarea monstruoasă a gorilei politice!” Iată, din nou, ca şi în Crăişorul Horia, idealul coeziunii întru ACTIV-BINE-MASCULIN – împotriva coeziunii între PASIV-RĂU-FEMININ. Plinul Dreptăţii (Masculine) – contra golului Demagogiei (Feminine) – prin definiţie, desacralizantă a Logos-ului Demiurgic, deci nedreaptă-demonică,
b-şi cei care, premeditat, creează confuzia semantică a cosmosului, voind, astfel, să-l desacralizeze – şi-i răspund apărătorului manifestărilor energiilor ideale ale Tineretului Român: “Adică, înlocuieşti o gorilă cu altă gorilă(…). Nu va mai fi gorilă, ci… un animal mai simpatic pentru imaginaţia mulţimii”. La care simbolul oportunismului şi labilităţii morale – Pahonţu, adaugă:”Politica nu se poate suprima. Poţi să-i schimbi numele(…), dar ea rămâne! E esenţa vieţii!” Ei bine, cei comozi spiritual (pasivi-feminini) – mai exact, cei interesaţi de rămânerea în inerţia materialistă, în egală măsură ucigaşă şi sinucigaşă spiritual – nu accept (procustian) să numească decât ceea ce sunt ei înşişi: o gorilă nu poate avea drept oponent-alter, decât TOT O GORILĂ! Din start, identitatea prin discernere spiritual (ALTCEVA DECÂT…) este respinsă, negată chiar ca existenţă! În stilul ţăranului care, văzând, la Grădina Zoologică, pentru prima oară în viaţa lui – girafa, spune categoric:”Aşa ceva nu există!”
Faptul că spectacolul vizionat, obsesiv, de societatea bucureşteană a partizanilor POLITICII MLAŞTINII, este O scrisoare pierdută, spune, credem noi, totul, despre opinia auctorială (discretă, lizibilă doar printre rânduri) a romancierului-filosof Rebreanu…
Asupra celui care vine la poliţie, cu curajul răspunderii, cu asumarea integrală a răspunderii faptei-făptuirii, să mărturisească “rebelia” sa împotriva Trădării şi Minciunii(uciderea lui Pahonţu16) – tânărul student Ionescu17 – se dezlănţuie, cu totul disproporţionat, “vijelia” comisarului (un perfect Ipingescu-Pristanda – “curat neconstituţional, da’ umflaţi-l!”), teribil de afectat de moartea unui ziarist imoral şi arivist crâncen:”-Cum, banditule, va să zică tu l-ai omorât ?(…)Paştele şi bisericile…”. Iar, pe de altă parte, ziarele, Camera şi Senatul – toate ştiau totul despre infidelităţile de tot felul, conjugale printre altele – şi despre divorţul jalnic al lui Pahonţu, dar stârnesc adevărate viscole de osanale evidenţiind moralitatea acestuia, şi cumplite diatribe împotriva unui prezumtiv complot anti-stat – tocmai pentru a discredita şi paraliza complet orice încercare de “rebelie” contra unui stat putred-efeminat, mafiotic, cu miezul fals:”Toate ziarele, ca după un consemn, lăsau să se înţeleagă că ne aflăm în faţa unei vaste conspiraţii de răufăcători (…)că asasinarea lui Pahonţu , săvârşită de Ionescu, e opera unei complicităţi pe care justiţia trebuie s-o lămurească şi s-o sancţioneze cu ultima severitate(…)la Cameră, cât şi la Senat, s-a făcut elogiul regretatului Pahonţu, subliniindu-se(…)bunătatea şi cinstea omului(…).Vicarul încheie(…) cu o cuvântare(…)că mâna criminală a răpit(…) pe părintele unor copilaşi nevinovaţi, pe soţul unei femei iubite(vorbitorul nu ştia că Pahonţu îşi părăsise căminul)”…
***

D-CRUCEA, „DINAMICII” ŞI REGRESIA SPRE ORIGINAR. “CUCERITORII” LUI REBREANU. LIRISMUL MITOLOGIC

O lectură atentă a romanelor lui Rebreanu lasă a se observa un amănunt semnificativ: unde este mediu urban – lipseşte simbolul CRUCE. CRUCEA apare doar în romanele despre SAT şi MASCULINITATE (evoluţie către masculinitate). În romanul urban al autosacrificiului sacrificator, Amândoi, pentru nefericita Solomia(ţărancă, ajunsă servitoare la oraş – şi ucigaşă a stăpânilor ei cămătari-demonic-arghirofili, din dragoste disperată pentru iubitul ei Lixandru, care se stingea fără leac) apare doar un crucifix 18 – urmat de invocarea, în celulă, a divinităţii (“-Doamne, Dumnezeule, fie-ţi milă şi iartă-mă!Doamne…”), înainte de sinuciderea teribilă, cu acul de păr: ”-A avut o poftă de moarte titanică!” – spune doctorul legist. Acest melanj de origine rurală şi comportament urban (bazat pe idealizarea valorilor moarte – banii) nu-l încântă prea mult pe intransigentul “senator” Rebreanu19.
Sugestive pentru frivolitatea , efeminarea existenţială şi corupţia spirituală pe care le întruchipează mediul urban – sunt replicile personajelor şi comentariile auctoriale, din romanul, strict citadin, Jar: “Pe omul modern, ameţit (s.n.) de civilizaţie, numai nenorocirile îl întorc la Dumnezeu…” Civilizaţia modernă este, deci, o “ameţeală”, o pierdere a sentimentului şi nevoii imperios-masculine a DISCERNERII-ÎNFIINŢARE DEMIURGICĂ. Este preludiul unei dulcege sinucideri spirituale, generale şi absurde – al cărei prolog a fost semnat de “prea inteligenta” Liana, cea mefientă atât faţă de creaţia divină (“Pe buzele ei VOPSITE dăinuia un surâs…”-s.n.), cât şi faţă de ritualul în-fiinţător:”Nimic…Sunt puţin emoţionată…Ceremoniile ASTEA…”-s.n. – dispreţuitorul astea sugerând că totul, în societatea citadin-modernă, nu e decât convenţie şi ipocrizie, trădând secarea totală, sinucigaşă, a spiritualităţii-atitudine-discernământ . Astfel, Cetatea Modernă debilitează atât de mult sensul vieţii şi morţii, încât sinuciderea Lianei cu somnifere (dezertarea, laşă, din viaţa reală), după ce se înjosise, îndelung şi penibil, faţă de cel ce-i înşelase sentimentele – capătă mai curând aura ironiei absurde, decât a tragismului.
Pentru re-spiritualizare, mediul citadin are nevoie de DINAMICII-zeităţile mistic-masculine, amintind, iarăşi, de Călăreţii Gemeni Zalmoxieni şi de o Sfântă Treime Înfiinţătoare – despre care vorbeşte Dolinescu, în romanul Gorila: cel puţin trei generaţii de făpturi clar-hominide – regresate benefic-spiritual, către originaritatea MASCULINITĂŢII SPIRITUALE, manifestată prin DREPTATE, CURĂŢENIE, DEMNITATE.
Este şi motivul pentru care romanul Crăişorul Horia este dominat, obsesiv, de SIMBOLUL ŞI IMAGINEA CRUCII LUI HRISTOS: căutarea Dreptăţii-Reechilibrare cosmică, prin reiterarea Principiului Masculin, în Neamul Românesc – şi autosacrificiul de tip cristic, desăvârşit oferit şi atotizbăvitor, pentru relevarea eternă, în planul misticii existenţial-etnice, a obiectului luptei metafizice. “Oastea albă” este condusă, efectiv, de Principiul Masculin-Cristic – căci în fruntea ei (avându-l pe Horia-Hristos prim şi drept-următor) este CRUCEA GALBENĂ-SOLARĂ, care porneşte poporul “rebeliei”-violenţei metafizice re-înfiinţătoare – către originea sa demiurgică, PRIMA ZI A CREAŢIEI: “Horia(…) pică într-o seară, fără veste, la casa lui Crişan, aducând şi o CRUCE GALBENĂ (s.n.) împodobită frumos, care să slujească drept steag în lupta ce are să pornească. ERA CHIAR ZI DE LUNI”( s.n.).
Originea Crucii Mari-Steag – este în Crucea-Simbol Esoteric (crucea densificată-condensată în nevăzutul nocturn al traistei lui Horia – iarăşi, simbol germinativ-spiritual), care poartă pe ea chipul însuşi Monarhului Lumii, Monarhului Ascuns – şi n-au dreptul s-o vadă decât iniţiaţii de taină: “Cu mare băgare de seamă mai scoase din traistă o cruce mică aurită, cu chipul împăratului Iosif20 şi o carte sfântă în trei limbi, legată în piele roşie şi cu dungi de aur pese tot”. Este Cartea Destinului Lumii – sau Cartea Paradisului-Izbăvire-Împlinire – călăuză prin cele Trei Lumi. Prin izbânda martirică întru Cruce şi Cartea-Călăuză-prin-Lumile-Lui-Dumnezeu – Horia(Hristosul Neamului, dar şi Sinecdocă a Crucii-Roată!21) devine , în momentul suirii Golgotei (Roată Solară şi de Sânge) de la Alba Iulia, negrăbitul şi demnul confident al lui Dumnezeu-Altarul :”Sărută crucea, se închină, sărută şi mâna preotului şi zise : -Doamne, iartă-mă şi ajută-mă! Apoi urcă pe estradă fără şovăire, cu capul sus, liniştit, parc-ar fi mers la cuminecătură”. Iată-l pe Supraomul Benefic – Eroul-Sinecdocă a Neamului Înfiinţat-Remasculinizat: “Un om?…Mai mult decât un om!- zise maiorul cu ochii umezi”.
Ecouri ale acestei hierofanii din mai târziul Crăişor Horia se află şi în unele pasaje din romanul Ion. În evoluţia sa spirituală, Titu Herdelea22 ajunge şi la stadiul de vizionar. După ce vede şi aude ţipetele isterice ale învăţătorului ungur din şcoală:”Numai ungureşte!…Ungureşte!…Trebuie ungureşte!…Ungureşte!…” – Titu are două viziuni, ambele ţinând de violenţa metafizică, restauratoare a Masculinităţii Neamului Românesc:
a-prima este discursivă: “O cetate încercuită de o oştire desculţă!(…)Mulţimea noastră înaintează mereu…Zidurile lor meşteşugite se clatină şi se fărâmiţesc îndată ce le atinge suflarea vieţii noastre încătuşate…Stăpânii tremură în faţa slugilor!Slugile! Noi suntem slugile!Al lor este trecutul, al nostru este viitorul!…” Aceeaşi “Cetate” a Blestemului Complacerii în Feminitate Opresivă, ca blocare în trecut-neînţelegere, obturare a sacralului – ca şi cetăţile din Crăişorul Horia (cu centrul în cetatea care TREBUIE să redevină, prin martirajul autosacrificial-cristc – ALBĂ: Alba Iulia);
b- a doua este un vis nocturn, “cu ochii mari, înlăcrimaţi”: „Iată-l în Cluj(…)Pretutindeni numai grai românesc…(…)Parcă toată lumea vorbeşte<>!(…)Firmele magazinelor , străzile, şcolile, autorităţile…tot, tot e românesc…Statuia lui Matei Corvin zâmbeşte către trecători şi le zice: <>”. Martirul-Hristos Înviat este însuşi Logos-ul Românesc. Iar identificarea Ceasului Învierii cu Ceasul Dreptăţii, ca manifestare plenară a violenţei metafizice restauratoare de Spirit este cea din Crăişorul Horia.
Dar mai există o a treia viziune, de data aceasta transferată, dinspre Titu Herdelea, asupra unui fost renegat român – “băiatul unui ţăran cărăuş din Armadia” – învăţătorul Zăgreanu, înfocat “ungurist”, pân-atunci – reconvertit la Logos Românesc şi(cum altfel?) la Ortodoxie=Calea Drept-Spirituală. În finalul romanului, Zăgreanu-Apostatul se căieşte, mut şi deplin, în faţa BISERICII BIRUITOARE ÎNTRU LUMINĂ şi a CRUCII-TROIŢĂ, lepădându-se de Satana-Râpa Trădării: ”La Râpele Dracului, bătrânii întoarseră capul. Pripasul de-abia îşi mai arăta câteva case. Doar turnul bisericii noi, strălucitor , se înălţa ca un cap biruitor. Zăgreanu însă era tot în drum, în faţa crucii, cu capul gol şi, cum stătea acolo aşa , parcă făcea un jurământ mare”. Ca şi reconvertitul Ursu Uibaru, din Crăişorul Horia, care, ulterior reconvertirii, se oferă deplin martiriului pentru Dreptatea Remasculinizatoare de Neam – şi Zăgreanu, după modelul evanghelic al lui Dismas-Tâlharul Pocăit, îşi identifică propriul CAP cu CAPUL BIRUITOR AL LUI HRISTOS-BISERICA.
Vom încheia cu două dintre cele mai cunoscute cazuri de reconvertire întru Masculinitatea Neamului: cazul Apostol Bologa, din romanul Pădurea spânzuraţilor – şi cazul Puiu Faranga, din romanul Ciuleandra:
a- cazul Puiu Faranga trebuie văzut ca o reconvertire întru OM, prin regresie mitico-magică: dinspre frivolitatea criminală a societăţii-Cetăţii moderne, aritmice, ajunsă la infarct – spre originaritatea ritmică, spre Inima Cosmică a Neamului (violent-gâfâit metafizic) – Logos şi Dans – simbolizat prin dansul esenţial, vital românesc – Ciuleandra. Către tată, se aude discursul izmenit, în franceză – a se vedea şi avertismentul auctorial, prin litere italice(discurs ca simbol al parodiei-existenţă a Cetăţii Moderne, cu adevărat alienat-dementă, care s-a înstrăinat de Logos-ul Originar-Divin: “C’est Ciuleandra, Vous savez?(…)Et puis c’est très amusant…oui…très…”) – dar Puiu MOARE, în sensul mitic – adică renaşte întru NEOSTENEALA DIVINĂ, ca OM – din fosta Gorilă… – recăpătând Ritmul Inimii-Centrului Cosmic, de care acum aparţine iar, integral, sub masca nebuniei sacre:”De alături, se auzeau paşii lui Puiu, neosteniţi, într-un ritm săltăreţ, stimulaţi de o melodie găfâită, ca respiraţia unui bolnav pe moarte”;
b-cazul Apostol Bologa e mult mai complex, dar, în genere, cunoscut. Apostolul a fost, întâi, Apostat. Apostat faţă de Cruce şi Inocenţă. Şi-a trădat Viziunea-Misiunea – revelate în copilărie, în faţa Altarului: CRUCEA DE AUR, Crucea Luminii Izbăvitoare-Biruitoare: “(…)pe urmă însă rămase numai crucea aurită, sus, parc-ar fi plutit în văzduh(…)se deschise deodată cerul şi, dintr-o depărtare nesfârşită şi totuşi atât de aproape ca şi cum ar fi fost chiar în sufletul lui, apăru o perdea de nouraşi albi, în mijlocul cărora strălucea faţa lui Dumnezeu ca o lumină de aur, înfricoşătoare şi în acelaşi timp mângâietoare ca o sărutare de mamă…[din nou, obsesia Mumei Cosmice, alăturată, până la identificare, Originii Mântuitoare] Din strălucirea dumnezeiască însă se limpezea o privire vie, infinit de blândă şi de măreaţă, care parcă pătrundea în toate adâncurile şi ascunzişurile…Arătarea aceasta a durat numai o clipă şi a fost atât de nemărginit de dulce, că inima lui Apostol şi-a oprit bătăile, iar ochii i s-au umplut de o lucire stranie, bolnavă. Totuşi, sufletul îi era atât de plin de fericire, că ar fi fost bucuros să moară atunci acolo, privind minunea dumnezeiască…”
Voind să-şi sfideze destinul şi identitatea (este Fiul biblo-evanghelic, al lui Iosif şi al Mariei – dar şi Fiul Logos-ului Neamului Românesc – trăgându-se din crăişori, din apropiaţi ai lui Horia, respectiv Avram Iancu!)- ajuns adolescent, Bologa se ascunde de Dumnezeu sub uniforma de paradă a Războinicului Fals. Apoi, se ascunde de Logos-ul Divin, în spatele Falsului Logos – “datoria” faţă de criminali, faţă de ucigaşii războiului metafizic, prin perversul şi alienantul de esenţe război fizic. Dar “Dumnezeu nu doarme”, nici în cer şi nici în om – şi, paradoxal, tocmai când să ucidă lumina fizică(a reflectorului rusesc) – lumina fizică se re-converteşte în lumină spirituală, interiorizată definitiv( sub semnul Fecioarei Cosmice): “boala de moarte”, care-l reconverteşte pe Puiu Faranga23: “În fundul sufletului, însă, simţea clar cum pâlpâie dragostea de lumină, blândă, mângâietoare(…).În loc de răspuns, în suflet îi răsări deodată lumina albă pe care o gâtuise adineaori, strălucind ca un far într-o depărtare imensă. (…)Lumina îi înăbuşi întrebările şi-i linişti inima, ca şi cum i-ar fi deschis o cale dreaptă, netedă, într-un ţinut sălbatec şi neumblat(…). Acuma era sigur că mai curând se va pune de-a curmezişul soartei, decât să-şi mai pângărească sufletul, fiindcă în suflet, în lumină i se călea mântuirea…” Departe de “a se pune de-a curmezişul soartei” – abia acum Apostatul devine Apostol, confirmându-şi soarta, ca predestinare (reîntâlnim ideile metempsihotice din Adam şi Eva). Intrând în Casa Morţii (se logodeşte cu Fata Morţii, fata groparului Vidor), Apostol intră, de fapt, în labirintul re-iniţierii, de fapt, al re-naşterii spirituale-Învierii. De aceea, TREBUIE să trecă pe la poarta balaurului-demon, Paznicul Tainelor Divine – Deţinătorul Vergelei-Smicelei din Copacul Paradisului: locotenentul-grănicer simbolic Varga (calitativ ungur, precum cei supuşi botezului-reconvertirii, în Crăişorul Horia). Şi astfel, începe regresia către originarul autentic, spre identitatea cea adevărată – odiseea APOSTOLULUI-VESTITOR AL LUMINII (şi, implicit, ca în cazul lui Hans-Adeodatus ori Horia: vestirea Lumii Acesteia – ca Început al Sfârşitului) – odiseea spiritului eliberat spre “strălucirea cerească” a Izbânzii-Învierii, a recuperării paradisiace – aducând aminte de Hritosul-Luciferul-Luceafărul eminescian, cel autosacrificat pentru izbânda cosmică a ANDROGINULUI SOLAR-PARADISIAC: “Drept în faţă, lucea tainic luceafărul , vestind răsăritul soarelui. Apostol îşi potrivi singur ştreangul, cu ochii însetaţi de lumina răsăritului. Pământul i se smulse de sub picioare. Îşi simţi trupul atârnând ca o povară. Privirile însă îi zburau, nerăbdătoare, spre strălucirea cerească, în vreme ce în urechi i se stingea glasul preotului:- Primeşte, Doamne, pe robul tău Apostol…Apostol…Apostol…” De observat triada reconfirmării apostolice – aducând aminte de triada reconfirmării apostolice a fostului lepădat-apostat Petru, pe care Hristos îl obligă să-şi repete de trei ori DA-ul iubirii – după ce pronunţase de trei ori NU-ul apostaziei…
Personajele centrale ale romanelor lui Rebreanu nu sunt, neapărat, Fericiţii – ci Căutătorii. Şi, deseori, Aflătorii de Absolut-Adevăr. Cei care, o viaţă-existenţă întreagă, aparent, vagabondează – în ascuns, însă, se pregătesc pentru Revelaţia – care, totdeauna (după calitatea râvnei spirituale a fiecăruia), vine, ca la Dismas, în ultima clipă; alteori, nu se-arată nimic. Unele dintre personajele rebreniene, Cavaleri ai Ultimei Clipe – pot fi numite Cuceritorii lui Rebreanu în Absolut – dar toţi, născuţi de Cetate ori Sat – devin Ţăranii-Iniţiaţii-Iluminaţii : Ion e Napoleonul-Ţăran asupra Pământului, Horia este Robespierre-ul-Ţăran, orăşeanul Apostol devine Răstignitul-Ţăranul Luminii, orăşeanul Puiu Faranga devine Ţăranul-Dansator al Ritmului Cosmic; chiar Solomia devine, întrucâtva, Ţăranca-Dobânditoare a Uitării Nirvanice. Iar Toma Novac – redevine Novacul – Ţăranul-Titan Cosmic al Iubirii: un Adeodatus al Mariei-Héléne – Muma Focului Cosmic.
Rebreanu, alături de autorul Baltagului, modifică radical datele scrierii şi citirii romanului românesc: de la Rebreanu-Sadoveanu încoace, nimic epic nu mai poate să rămână doar epic, dacă nu conţine şi germenii lirismului mitologic. Nimic nu mai este “poveste gratuită” – deci nu mai poate fi citită “liniştit”, dacă nu deţii cheile Cetăţii Sacre a Tuturor Poveştilor. A tuturor gândurilor şi râvnelor, nemăsurat de adânci, ale Omului. Cu alte cuvinte – romanul redevine Cartea Cărţilor – BIBLIA – în cel mai general şi profund sens. (De fapt, nimic nou sub soare: tot aşa erau construite epopeile antice şi medievale…). Iar cititorul este silit să se transfigureze într-un devot – mai domestic sau mai sălbatic, în funcţie de gradul său de Iniţiere Spirituală, într-o nouă epocă de evoluţie spirituală terestră: EPOCA MIHAELICĂ, a Schimbărilor Spirituale Radicale! Aceasta este, în opinia noastră, “modernitatea” autentică, de esenţă esoterică, de care poate fi “învinuit” Liviu Rebreanu. Dimpreună cu ceilalţi Doi Magi interbelici…Sadoveanu şi Mircea Eliade!
www.omniscop.ro

Related Posts

Tags

Share This

Leave a Comment

*