Un om al pâinii noastre cea de toate zilele

08.08.16 by

Primim spre publicare:
*
Am fost preocupat întotdeauna de a-mi căuta modele de viaţă şi mărturisesc, sincer, că am avut marea bucurie de a le afla, începând chiar din familie, cu scumpa mea mamă, Constantina Grigore şi cu unchiul meu, Nicu Manole, continuând cu profesorii de excepţie din Şcoala Pedagogică de Băieţi din Buzău, George Beldescu şi Nicolae Ţane, cât şi cu alţi oameni deosebiţi, fie ei ţărani, muncitori, intelectuali sau foşti elevi de-ai mei.
Unul dintre aceşti oameni deosebiţi este doctorul inginer Gheorghe Moldoveanu – fiu al satului Ţinteşti.
Doctorul inginer Gheorghe Moldoveanu, actualmente pensionar, cu domiciliul în Bucureşti, s-a născut la 15 ian. 1924, în satul Ţinteşti, comuna Ţinteşti, judeţul Buzău, fiind al doilea copil, din cei patru ai familiei Vasile şi Neacşa Moldoveanu.
Tatăl, de profesie lăcătuş-mecanic, provenea din Transilvania (Mureş), iar mama era de fel din Ţinteşti, fiica lui Neagu Ichim.
A urmat primele şapte clase în satul Ţinteşti, având ca învăţător pe renumitul educator Ion Neagu.
După absolvirea primelor şapte clase, cu merite deosebite, a fost înscris la Liceul „B. P. Hasdeu“ din Buzău. Boierul luminat şi generos, ing. Claudiu Mititelu, pe atunci director C.A.M. – Regia Tutunului, cunoscând posibilităţile modeste ale familiei şi dorinţa elevului Gigi de a învăţa, s-a oferit să-l ajute ca să urmeze cursurile liceale, plătindu-i taxele şcolare.
După terminarea liceului, între 1944 şi 1946, funcţionează ca învăţător suplinitor la Şcoala din Ţinteşti.
În perioada 1946 – 1948, îşi satisface stagiul militar. Din 1948 şi până în 1951, urmează cursurile de învăţământ superior ale Institutului de Industrii Alimentare (Secţia de Morărit-Panificaţie), pe care le absolvă ca şef de promoţie.
Din 1951, până în 1954, desfăşoară activitate didactică, mai întâi ca asistent universitar în cadrul Institutlui absolvit, iar apoi, ca profesor la Şcoala Medie tehnică de Industrie alimentară Bucureşti.
În perioada 1954 – 1965, activează în Ministerul Industriei Alimentare – Direcţia Generală a Panificaţiei şi Produselor Făinoase.
Din 1965, se transferă la Institutul de Cercetări Alimentare, unde lucrează ca cercetător ştiinţific principal, până la pensionare, în 1984.
Omul de ştiinţă Gheorghe Moldoveanu este autorul a şapte inovaţii şi a peste o sută de cărţi, manuale, broşuri şi a numeroase articole.
Dintre lucrările sale de excepţie amintim: • Cartea brutarului • Tehnologia panificaţiei • Panificaţia modernă • Tehnologia produselor făinoase • Arta brutăritului românesc • Dicţionar explicativ şi îndreptar pentru Industria Panificaţiei şi a Produselor Făinoase • Panificaţia românească, de la artizanat la industrie.
Pentru activitatea fructuoasă desfăşurată de-a lungul anilor, a primit numeroase titluri şi diplome, în semn de preţuire şi recunoştinţă.
În 1964, a fost distins cu „Medalia Muncii“.
Asociaţia Specialiştilor în Morărit şi Panificaţie (A.S.M.P.) i-a atribuit „Diploma de onoare“ pentru merite deosebite în dezvoltarea cercetării româneşti, în industrializarea cerealelor şi a produselor derivate, devenind membru de onoare al acesteia.
În 1974, i s-a conferit titlul ştiinţific de doctor inginer în Industria Morăritului şi a Panificaţiei, iar în anul 2008 a fost declarat „Cetăţean de onoare“ al comunei Ţinteşti.
Din clipa când l-am cunoscut, acest minunat fiu al satului Ţinteşti mi-a trezit curiozitatea de a-i analiza faptele, comportamentul, dar, mai ales, rezultatele excepţionale obţinute în domeniile cercetării de specialitate, cât şi în alte domenii, aşa cum ar fi cel cultural-artistic.
L-am vizitat, de multe ori, în apartamentul său din Bucureşti, iar dânsul, pe mine, la Ţinteşti, şi punând, cap la cap, clipele de neuitat, cu marele meu prieten, sunt bucuros că pot vorbi despre dragostea sa nemărginită faţă de meleagurile ţinteştene. De fiecare dată, îşi manifestă, într-un fel aparte, dorul de satul natal, de oamenii lui.
I-am înţeles, întotdeauna, gândurile, frământările şi trăirile legate de Ţinteşti şi de minunaţii oameni ai acestei aşezări.
Contribuţia sa permanentă pentru îmbogăţirea vieţii spirituale a localităţii noastre este concretizată prin donaţii băneşti substanţiale la biserica din sat, prin dotarea cu sute de volume a bibliotecii comunale, prin asigurarea cu rechizite şi cărţi a elevilor de la Şcoala Ţinteşti la început şi la sfârşit de an şcolar sau cu ocazia diferitelor sărbători de peste an, dar şi prin prezenţa sa în mijlocul consătenilor.
De mulţi ani, la sfârşit de an şcolar, de ziua comunei şi de Sântămaria Mică, vine la Ţinteşti. Nu se mai satură de stat de vorbă cu ţinteştenii lui, vârstnici, tineri sau cu cei mici, de la şcoală. Dialogul cu cei dragi este natural şi plăcut, de parcă ai impresia că s-a stat de vorbă şi cu o zi înainte, despre vreme, despre recolte, despre ce s-ar putea face pentru ocuparea celor tineri, cu noi îndeletniciri, cerute de momentul în care ne aflăm.
Se interesează de viitorul absolvenţilor de gimnaziu şi se implică, chiar, personal, după posibilităţile sale, să ofere sumele de bani necesare pentru întreţinere, în internat, a unui liceean din Ţinteşti.
Acest om înţelept şi de o generozitate ieşită din comun donează Muzeului judeţean Buzău peste şase sute de documente, obiecte şi cărţi ce vizează industria morăritului şi panificaţiei.
Omul de ştiinţă Gheorghe Moldoveanu are şi preocupări în domeniul literar-artistic. A publicat, în 2008, volumul de cântece şi versuri „Cinstire pâinii româneşti şi făuritorilor ei“.
Am avut fericita şansă ca să realizez împreună cu dânsul un volum de versuri, închinat satului natal, „Dor şi dor“, pe care l-am lansat cu ocazia întâlnirii cu fiii satului, în 2010.
Intelectual rafinat, cu o gândire lucidă şi profundă, cu judecată pătrunzătoare, plin de sensibilitate şi cu iubire de semeni, echilibrat, ordonat, perseverent şi punctual, harnic şi eficient, cu putere de muncă şi tenacitate ieşite din comun, chiar la cei peste 90 de ani ai săi – iată câteva din calităţile omului de ştiinţă, doctor-inginer Gheorghe Moldoveanu.
Frământările şi preocupările acestui suflet generos nu vor rămâne fără ecou, în inimile ţinteştenilor şi ale buzoienilor – ale tuturor românilor. Merită cuvinte de admiraţie şi recunoştinţă pentru tot ce a făcut şi face.
Prof. Stelian Grigore,
Ţinteşti

Related Posts

Tags

Share This

Leave a Comment

ERROR: si-captcha.php plugin: GD image support not detected in PHP!

Contact your web host and ask them to enable GD image support for PHP.

ERROR: si-captcha.php plugin: imagepng function not detected in PHP!

Contact your web host and ask them to enable imagepng for PHP.