UITUCILOR ROMÂNIEI

29.10.14 by

n-aveau nici timp nici loc de rugăciune
dar Hrist li-era şi inimă şi faptă:
voivozi cu piscu-n fier şi-amărăciune
mâhnirea preschimbau în ţară dreaptă

o ţară de martiri şi răstigniţi:
fiece pas stârneşte gheizere de sânge –
o patrie a sfinţilor răniţi
a azimei durerii ce se frânge

zi după zi cinà Hristos de taină
şi ceas de ceas munţi se-ncruşeau sub iude
dar craii îmbrăcau a morţii haină

véghea-n altar sfărâma astre crude
…s-aveţi hodina valurilor mării
de-i veţi uita pe răstigniţii ţării!
***

SONETUL CHEMĂRII

îngenuncheaţi voivozilor altare
şi staţi în rugăciune ne-ncetată
aici e ţara lui „a fost odată”:
martirii sunt scuipaţi mereu cu-uitare

Măria Ta – Ştefane la hotară
recheamă-ţi sfinţii de la Alba Vale:
judeţi acestor vremuri de ocară
răzbunători – luminători de cale!

ne-am rătăcit – Măria Ta – prin aştri
pe sub pământ de cârtiţi hoinărim:
trezeşte-n bucium înţelepţi sihaştri

să pună capăt ăstui vicleim!
…înalţă ruguri pentru toţi valahii
şi primenire dă-i acestui timp de stàhii!
***

HOTĂRÂRE

înapoia mea este
marea: am trecut-o

în faţa mea este
muntele: îl voi
urca

nimic din ce-a fost de
spus – n-am
tăcut

nimic din ceea ce moartea mi-a zvârlit peste
gard – avertisment sau
veste-oarecare – nu am trecut cu
vederea

şi datorită mie este lumină în lume: Dumnezeu
mă simte alături – în mereu retuşata Lui
zi-ntâi a lumii
***

TOATE PĂSĂRILE

toate păsările se întorc în
ceruri: de-acolo au
venit

chiar şi aceea care – tot mai
obosită de lut – îşi zbate aripile în
pieptul meu

va urma curând – explozia de
lumină a zborului
comun: incomparabilă
feerie
***

SPĂLĂTORIE ŞI COAFURĂ DE TOAMNĂ

spălătoria toamnei: copacii
puşi la muiat – casele
atârnate la uscat – oameni
galbeni – storşi de ultima picătură de
vlagă

muncitorii spălătoriei: capete
lichide cu
părul coafat lichid – târând după ei – prin
imperiul murăturilor – bălţi imense şi
papuci imenşi – croiţi din
fleaşcă

în faţa ferestrelor mele – ude
leoarcă – în această baie comunală a Lui
Dumnezeu – o face vis-à-vis pe grozava (în
pielea goală şi cât mai
sus urcată de
întâmplările bezmetice-ale lumii) o firmă de
coafură a
fleştelor – luminată
electronic: „Estetique” – chiar
aşa – fără
„h” şi fără
„é” – scrisă adică în două
limbi şerpeşti şi în niciuna
anume: se şi văd
coada şi piciorul – ridicate de
câini înaripaţi şi de
harpii – care se pregătesc tocmai să
urineze pe sus-zisa
firmă

dar – poate
inexplicabil: n-o fac – sau cel
puţin – neexcretând cupid – la modul
lichid

nimeni nu ştie că
tocmai prin barbaria
analfabetismului frumuseţii a scăpat de
divine ghilotine anti
coafură – această
ciungă prelungă
firmă – infirmă – nefericită
recuzită pentru reclama
sfericei verze
murate pe bigudiuri: ciufulita
apocalipsă – refuzată la exportul
celest

e drept – a scăpat cam
într-o (c)ureche – şi
pustie de rost – după
terestrul
potop autumnal

…acum spălătoriile şi saloanele de
coaf
ură ară – cu
mucilagii anti-pară – pe unde-n
capete de capăt a fost aldat’
mură-vară: straie de
ceruri – mânjite – fastuos – cu
înfloritul – deliciosul
rahat
***

SFÂRŞIT DE POVESTE

nimeni trăind n-a câştigat ceva
decât că-i creşte-o umbră din picioare:
înmărmurim – nu ne mai ştim cumva
dar nimeni nu mai strigă-aici că moare

depozite de pagube-ambulante
şi deziluzii umerii ne-apasă:
în loc să creştem aripări savante
ne scufundăm în fierberi de melasă

doar sfinţii din biserici lucesc lacrimi:
în demonismul nostru fără patimi
uscăm la focul plictiselii vaste

şi ochi şi mări şi sentimente caste:
trăim martìrii ca pe inaniţii
cuvintele-s pe ruguri – superstiţii
***

COLEGI DE FLORI AI LUI EMINESCU

suntem colegi de flori ai lui
Eminescu – înghiţind fără
ocol – în fiecare dimineaţă
aceeaşi porţie de aştri – pe
stomacul gol

suntem Hestas şi Dismas ai lui
Eminescu – legumind fiecare
golgotă cu tot mai multă
cutremurare – înnourare – într-o
mereu mai fastuos
împădurită stupină de cer

în mijlocul razelor se naşte – cu
timpul – o preafrumoasă
mare

căci albinele – alduite smaraldin – înfrunzite întru
Safir – îmbătrânite-n
Rubin – tocmai şi-au scos Făt-Frumosul din
slăvită enigmă – codrul
cuvintelor – în preumblare
zeiască – la
galateeană – galileeană
şoseaua din
ochiul de pasăre al
Sfântului Vin
www.omniscop.ro

Related Posts

Tags

Share This

Leave a Comment

*