THE ORIGIN OF BOXES | STEFAN RADU CRETU

04.06.18 by

Luni, 4 iunie 2018, ora 18:00, UNAgaleria și 418GALLERY vă invită la vernisajul expoziției

THE ORIGIN OF BOXES | STEFAN RADU CRETU

Expoziția va fi deschisă în perioada 4-17 iunie

▶RO
De unde se trag creaturile construite de Stefan Radu Cretu? Cu ocazia expoziției curente, misterul va fi descoperit. Parafrazându-l pe Charles Darwin cu a sa Origine a speciilor, artistul face un fel de arbore genealogic al propriilor invenții.
Ludicul se împletește cu filosoficul, mecanica cu designul și inventivitatea cu umorul în toată opera artistului, iar creaturile sale se mișcă, scot sunete și vibrează cu o dinamică proprie, inconfundabilă.
The Origin of Boxes este o expoziție construită ca un mare ansamblu, cu elemente distincte, interconectate. Activitatea prolifică a artistului este dominată de sculpturi, asamblaje și instalații inspirate din natură și universurile minuscule, dar fascinante, ale insectelor și animalelor, dar nu a ocolit nici teoriile darwiniene ale evoluției speciilor sau teoriile moderne despre spațiul cosmic.
Pare imposibil de tratat în artă un asemenea inventar tematic, deoarece complexitatea teoretică creează un labirint mental greu de reprodus într-o singură imagine sau într-un singur obiect. Dar Stefan Radu Cretu este ghidat de umor, de un spirit ludic și de un formalism prietenos, dar în același timp aparte, plin de surprize.
Cum recunoaștem lucrările lui Stefan Radu Cretu? Fie că sunt bi- sau tridimensionale, lucrările sale sunt volume aerate, interpretări ale unor aparate de zbor sau ale unor insecte sau păsări, au culori puternice și mecanisme în filigran, care se mișcă sau nu, dar în cele din urmă dau impresia de mișcare. Folosește materiale diverse – metal colorat, lemn, rașină, plastic, circuite electrice, fibră de sticlă; sunt materiale industriale, ce rezistă în condiții atmosferice din cele mai vitrege. Opera lui, deja vastă, a fost prezentă atât în expoziții personale de interior, în galerii, așa cum este și cea curentă, precum și în spații deschise, pe socluri sau în natură.
Deși lucrările sale au în continuare trăsături moderne, amintind de avangardele istorice și construcțiile experimentale, aflate la granița dintre sculptură, instalație și design, prin simplitatea circuitelor electrice și prin componentele cinetice, acolo unde ele încă mai apar, spiritul lor și felul în care sunt realizate sunt contemporane. Se vor isca mereu dezbateri despre cât poate avansa sculptura, dacă un astfel de progres este necesar și dacă anumite discipline au nevoie, de fapt, de transformări sau poate fi suficientă explorarea continuă a aceluiași teren care este, de fapt, totul?

CURATOR: Simona Vilau

▶ENG
Where do Stefan Radu Cretu’s creatures come from? On the occasion of his current exhibition, the mystery is going to be revealed. Paraphrasing Charles Darwin’s Origin of Species, the artist builds up a family tree of his own inventions.
Playfulness meets philosophy, mechanics blends with design and humor masters inventions in all his artworks. His creatures move, growl and vibrate in an unforgettable, unique way.
The Origin of Boxes is an exhibition with a setting built as a huge aggregate, made by inter-connected, various elements. His prolific creation comprises sculptures, assemblages and installations inspired by nature and the little, fascinating worlds of insects and animals, but, in the same time, he touches more complicated subjects, such as Darwin’s theory on the evolution of species or modern theories about the universe.
Such an inventory might seem difficult to tackle in a work of art, because its theoretical complexity creates an impossible mental labyrinth, hard to replicate in a single image or object. But Stefan Radu Cretu is guided by humor, by playfulness and a surprising, yet friendly formalism, and these traits give his work a different approach.
How do we recognize his works? Be them bi- or tridimensional, his volumes are casual, jolly interpretations of aircrafts, insects or birds, they are painted in vivid colors and enriched with watermark mechanisms, moving or still, but they nevertheless give a movement impression. He uses various materials – colored metal, wood, resin, plastic, electric components, fiberglass; these are industrial materials, very resistant to harsh weather. His oeuvre, already vast, was present in many solo exhibitions indoors, in gallery spaces, such as the current one, or outdoors, on pedestals or in natural environments.
Altough his works still have modern traits, resembling the historical avantgardes’ manifestos on movement or of experimental constructions, situated between sculpture, installation and design, through the simplicity of electric circuits or their kinetic components, when they still appear, but through their appearance and the process, his art belongs nowadays. There will always be debates on how much sculpture can evolve, if such a progress is neccesary or if certain disciplines need, in fact, transformation or they can live on exploring the same, continuous territory which is, assumingly, everything?

CURATOR: Simona Vilau

◀MORE▶
Check out more about Stefan Radu Cretu’s bio by having a look on:

STEFAN RADU CRETU

Or by following him on:
https://www.instagram.com/stefanraducretu/

◀Eveniment realizat de 418GALLERY in colaborare si cu sprijinul UNAgaleria▶
www.omniscop.ro

Related Posts

Tags

Share This

Leave a Comment

ERROR: si-captcha.php plugin: GD image support not detected in PHP!

Contact your web host and ask them to enable GD image support for PHP.

ERROR: si-captcha.php plugin: imagepng function not detected in PHP!

Contact your web host and ask them to enable imagepng for PHP.