Tableta poate avea efecte neprevăzute. Se ia cu multă apă. DIN NOU DESPRE BIBLIOTECA PUBLICĂ

30.07.13 by

Mi-am permis, de curând, să sugerez câteva modificări în proiectul Regulament-cadru pentru funcţionarea Bibliotecii Publice, document de maximă importanţă pentru acest tip de biblioteci. Am propus şi o dezbatere publică pentru ca cei interesaţi să-şi prezinte argumentele pentru anumite schimbări în text. De ce am făcut acest gest ? Pentru simplul fapt că am lucrat la mai multe acte legislative privind bibliotecile şi, mai ales, pentru că am constatat că prezentul document postat de Asociaţia Naţională a Bibliotecarilor şi Bibliotecilor Publice are o structură coerentă.
Prin noul regulament-cadru se urmăreşte, în principal, atât democratizarea activităţii manageriale din biblioteca publică românească, gâtuită de unii neaveniţi de prin Ministerul Culturii, cât şi stabilirea clară a raportului dintre ordonatorul de credite şi Biblioteca Publică.
Am propus şi alte modificări, de mai mică importanţă, dar, fiecare, cu impact în buna funcţionare a acestei instituţii civilizatoare într-o comunitate locală.
Este un lucru cunoscut, că nu în toate bibliotecile publice româneşti a fost o conducere postdecembristă cât de cât democratică. Deseori, a fost autoritară, iar în câteva, a fost curată dictatură, sub protecţii înalte, unde “conducătorii” şi-au bătut efectiv joc de personalul instituţiei şi de banii publici, prin tot felul de inginerii financiare în interes personal. Zilele acestea am primit vestea eliberării, spre bucuria personalului angajat, a unei noi biblioteci judeţene de conducătorul-ciolănar. Una dintre multele lichele instalate imediat după Revoluţie, ca la rivoluţie ! Autor al multor fapte reprobabile, la care autorităţile locale au închis, mai tot timpul, ochii. De pierdut, au pierdut comunitatea, angajaţii şi cetăţenii.
S-a menţinut, în multe locuri, ideea preconcepută că bibliotecarii publici trebuie să fie absolvenţi de filologie. Liceu sau facultate. Neţinându-se cont de elementara realitate că biblioteca publică achiziţionează, prelucrează, stochează şi pune la dispoziţia membrilor comunităţii documente din toate domeniile cunoaşterii. Aşa cum Biblioteca Publică este percepută încă, de mulţi, doar ca instituţie de cultură. În realitate, Biblioteca Publică, deşi are o puternică componentă culturală, aparţine sistemului strategic informaţional al naţiunii.
Observ, de asemenea, că se vehiculează ideea, la fel de falsă, conform căreia unii factori civilizatori sunt mai puţin importanţi decât alţii. Nimic mai neadevărat. În această privinţă, nu se pot face ierarhii. De fiecare factor civilizator (preot, bibliotecar public, cadru didactic, sanitar, agricol, poliţist, avocat …) depinde stabilitatea şi evoluţia unei comunităţi locale. În final, a unei naţiuni. Toţi factorii civilizatori trebuie să aibă salarii asemănătoare. Nu mă refer, aici, la specializări, ci la cele de bază, necesare în orice comunitate.
Dacă nu e nevoie de acel factor civilizator desfiinţezi postul !?! Dar, nu-ţi baţi joc de oameni, umilindu-i printr-o salarizare indecentă sau prin „asigurarea” unor condiţii de muncă primitive. Cum sunt în peste 95% din bibliotecile publice ale României.
Ministerul Culturii s-a derobat, cu prea mare uşurinţă, de responsabilitatea vegherii asupra respectării legislaţiei şi moralităţii în bibliotecile publice, de multe ori acceptând încălcarea principiilor democratice şi a legislaţiei biblioteconomice, dând cinstea pe ruşine cu relaţii de partid, nepotisme, nemurisme şi alte … isme. Asta, pentru simplu fapt, că în minister nu au existat profesionişti în domeniul biblioteconomic, sarcina fiind asumată, pe bani grei, de amatori în ale biblioteconomiei. Nici la ora când scriu aceste rânduri nu s-a înfiinţat corpul de control biblioteconomic profesionist pentru bibliotecile publice. Au existat tot felul de funcţii în acest minister, mai puţin cea de coordonator pentru bibliotecile publice, ocupată de un specialist în domeniu provenit dintr-o bibliotecă publică, încercându-se o subordodonare faţă de Biblioteca Naţională.
Mulţi fac confuzia între Biblioteca Naţională şi o bibliotecă publică. Ca să numai vorbim de biblioteca specializată. Sunt instituţii diferite, fiecare cu misiuni, scopuri şi obiective speciale. Prima e unică în plan naţional, specializatele au un statut specific, iar biblioteca publică există, conform legii, în toate unităţile administrative-teritoriale (comună, oraş, municipiu). Ar trebui, deoarece sunt comune unde lipseşte cu desăvârşire.
Pentru că aşa vrea primarul, primar ! Legea, pentru el, este o bucată de hârtie. Menţionez că nu a fost aplicat, în anii postdecembrişti, niciun program de construire de sedii tipizate de biblioteci publice, în mediul rural. Deşi se cunoştea faptul, că în anii regimului totalitar, s-a construit un singur sediu special pentru o bibliotecă publică pe teritoriul României ! S-au construit, prin iniţiative locale, demne de laudă, vreo zece biblioteci publice în reşedinţe de judeţ. Şi vrem civilizarea comunităţilor ?
Dacă factorii civilizatori ai unei comunităţi locale nu sunt profesionişti, nu au toate condiţiile de muncă asigurate la standarde minimale, nu se poate vorbi de evoluţie şi civilizarea acelei comunităţi. Dovadă involuţia şi degradarea accentuată a societăţii româneşti, la care asistăm pasivi, prin promovarea şi acceptarea nonvalorilor.
De sus până jos.
Am stat de vorbă cu sute şi sute de bibliotecari, în calitate de formator şi participant la tot felul de întâlniri profesionale, în toţi aceşti ani, şi cunosc bine evenimentele derulate. Am scris şi vorbit, de-a lungul timpului, despre toate acestea:

www.bjastrasibiu.ro/conferinte/66-gabureac.pdf‎,
https://www.asiiromani.com/exclusiv/13803-institutiile-publice-sunt-in-metastaza.html,
https://www.armoniiculturale.ro/index.php?option=com_content&view=article&id=357,
https://www.ultima-ora.ro/2013/04/29/ingrijorari-inutile-sergiu-gabureac/,
https://asymetria-anticariat.blogspot.ro/2012/10/sergiu-gabureac-bibliotecarul-ca.html,

În cazul de faţă, e bine să aibă loc o dezbatere cu factorii de decizie, cu cei care au înaintat propuneri pentru îmbunătăţirea regulamentului-cadru, precum şi cei interesaţi. Doar aşa poate ieşi un document bun. Numai de bibliotecarii publici depinde întronarea democraţiei în instiuţiile în care lucrează. Prin forme democratice şi nu impuse de neprofesionişti în domeniu, ocupanţii unor funcţii biblioteconomice specializate.

*
Pe colegul, scriitor de fiction, îl informez că Biblioteca Publică nu se ocupă, în principal, de achiziţionarea cărţii beletristice, cum este înclinat să creadă. Ca de altfel mulţi semeni.
Biblioteca Publică are ca misiune de bază stocarea, prelucrarea şi diseminarea INFORMAŢIEI. Din toate domeniile cunoaşterii. Pe orice timp de suport. Punând la dispoziţia utilizatorilor tehnologii de ultimă generaţie în vederea accesării ei în spaţii ultramoderne. Este o instituţie civilizatoare, care funcţionează, acolo unde a existat civilizaţie, de mai bine de 2600 de ani. Pe Terra. Pentru asta şi cetăţeanul roman plăteşte impozite. Ca să aibă asigurate servicii publice: învăţământ (gimnazial), sănătate (servicii generale), acces la informaţia de interes public, linişte şi igienă stradală, dreptate socială … la un nivel logistic şi profesional apropiat de standardele lumii civilizate.
Propaganda comunistă a anulat, premeditat, principala misiune a Bibliotecii Publice. Deoarece nu era interesată ca oamenii să fie informaţi. Să nu se poată descurca singuri. Să fie dependenţi de Stat, implicit Partid. Pentru a fi tot timpul sub control. Aşa cum fac mulţi părinţi cu odraslele lor. Cei mai mulţi tineri ajungând nişte handicapaţi la maturitate.
Nu s-a practicat în lagărul comunist medicina preventivă, ci cea care te “vindecă”, îndopându-te cu medicamente. Cele mai mute inutile. Nu s-a practicat un învăţământ aplicativ generalizat. Să ai după absolvirea şcolii o minumă calificare, recunoscută oficial, şi cu deprinderi practice în viaţa de zi cu zi. Să ai o condiţie fizică bună, prin practicarea unei discipline sportive. Să fii absolventul unor cursuri minimale, recunoscute oficial: calculator, croitorie, gastronomie, pictură, instrument muzical, şoferie, de electricieni, lăcătuşi, ospătari … Doar teorie şi numai teorie, care de care mai inutilă şi imbecilizantă. Numită generic: cultură generală. Cu foarte mult balast. Cu teorii, scriitori, poeţi impuşi prin manualele şcolare cu pilele momentului politic. De aceea, după absolvire, nimeni nu mai citeşte o carte de beletristică, fiind excedat de grozăviile proletcultiste sau postdecembriste, citite în timpul şcolii. Şi-a pus cineva problema aceasta ?
Beletristica ajunsese, în anii puterii populare, drog cultural. Eficient. Colecţiile romanelor de dragoste siropoase, de aventuri sau poliţiste, cu final previzibil, situându-se în frunte. Apoi, locul lor a fost preluat de telenovelele de acelaşi tip şi filmele de serie B, C, D …
Văditul scop fiind izolarea faţă de problemele sociale, pe primul plan fiind îndoctrinarea ideologică. În privinţa asta mai nimic nu s-a schimbat nici în present, când se urmăreşte, premeditat, pe toate canalele, saturaţia faţă de politică şi îndepărtarea cetăţeanului faţă de problemele generale ale societăţii. Societatea democratică participativă e un vis pentru noi, românii. Pare tot mai departe. De fapt, rezolvarea problemelor generale (moralitate, educaţie, informare, sănătate, siguranţă publică, dreptate socială …) ar duce la rezolvarea mult mai uşoară a problemelor fiecărui individ. Dar se promovează, intens, ştirile apocaliptice !
Scriitorul de orice gen e primul interesat în promovarea propriilor creaţii. Nu poate avea, aprioric, un tratament special. Statutul unui scriitor se construieşte greu. Nu mai greu ca acela al unui bibliotecar public. Profesionist. Dacă operele sale sunt valoroase, atunci vor fi achiziţionate şi vor intra şi în circuitul comunităţii, prin Biblioteca Publică, dacă nu, NU.
N.B. Fiind în zona juridicului, exprim câteva articole de lege care ar rezolva, după părerea mea, câteva probleme ce se vehiculează prin media românească.

CERŞETORI

Articol: Este interzis să li se dea cerşetorilor bani, băuturi sau ţigări.
Se pot da cerşetorilor, după caz, produse alimentare, obiecte de îmbrăcăminte, jucării.
Cerşetorii, care primesc bani, sunt pasibili cu închisoarea între 6 luni şi un an.
Efect. Numărul cerşetorilor ar scădea brusc cu 75%.

PUŞCĂRIAŞI

Articol: Deţinuţii sunt obligaţi să-şi plătească întreţinerea pe timpul detenţiei. Dacă nu au posibiltăţi de plată, vor presta obligatoriu activităţi care să acopere cheltuielile de întreţinere.
Efect. Puşcăriile ar trece pe profit într-un an de zile.
Pe timpul lui Ceauşescu erau peste 70.000 de puşcăriaşi. Acum sunt puţin peste 30.000 şi autorităţile se plâng că nu au puşcării ! Sunt atâtea unităţi militare dezafectate, uşor de transformat în spaţii de maximă siguranţă.

CORUPŢIE

Articol: Persoana care a corupt un angajat al statului român, al unei autorităţi centrale sau locale, va primi automat dublul pedepsei persoanei corupte şi confiscarea averii. Tentativa, nedeclarată, se pedepseşte cu închisoare între 2 şi 5 ani.
Efect. Numărul corupătorilor şi al corupţilor ar scădea instantaneu cu peste 90%.

JURNALIŞTI

Articol: Orice informaţie falsă difuzată în presă, pe posturile de radio şi televiziune, conduce automat la anularea dreptului de a practica jurunalismul persoanei care a promovat-o.
Invitatul la o emisiune, care lansează informaţii false, pierde automat dreptul de fi prezent în presă, radio, televiziune timp de un an de zile şi amendat cu minimum 10.000 de lei pentru prejudiciul moral adus ziarului, postului de radio sau televiziune.
Efect. Mass media ar intra rapid în normalitatea ţărilor din Uniunea Europeană.
Apropo de ziarişti. Nu cred că e necesară absolvirea unei Facultăţi de Jurnalism.
Este arhisuficient un curs specializat de câteva luni.
Cu cele zece porunci. Cea mai importantă fiind SĂ NU MINŢI !

ULTIMA ORĂ !

În cazul ANTENA 3, Traian Băsescu cel demis a dat o lecție dură întregii prese românești și, mai ales, tembelviziunilor știriste. În loc să se solidarizeze cu colegii lor hăituiți de procurori, jubilau.
Demisul e șocat, a declarat unul dintre consilierii săi. Alo 112, SMURD-ul !
Asta nu înseamnă că-l iert pentru actele sale iresponsabile împotriva poporului român.

NU UITA !

Pe 29 iulie, între orele 20,30-10,30, aniversăm un an de la alungarea preşedintelui-jucător în mod legal. Dovedit pe deplin.
Vom ieşi, la Bucureşti în Piaţa Universităţii şi alte pieţe în ţară, pentru a sărbători victoria, băgată sub preş tocmai de cei puşi să vegheze legalitatea.

POPORUL a DECIS ! BĂSESCU e DEMIS !

Toate bune.
www.omniscop.ro

Related Posts

Tags

Share This

Leave a Comment

ERROR: si-captcha.php plugin: GD image support not detected in PHP!

Contact your web host and ask them to enable GD image support for PHP.

ERROR: si-captcha.php plugin: imagepng function not detected in PHP!

Contact your web host and ask them to enable imagepng for PHP.