SCRISOARE DESCHISĂ către cetăţenii României şi consângenii noştri din întreaga lume

23.10.17 by

DRAGI FRAŢI ŞI SURORI!
Facem acest apel la adeziunea dumneavoastră într-un moment de mare cumpănă pentru
comunitatea noastră din Ucraina, deoarece ne este pusă sub semnul neantului însăşi existenţa în
leagănul limbii materne. După cum deja aţi luat aminte, la 5 septembrie curent Rada Supremă a
Ucrainei a adoptat o nouă lege a învăţământului, promulgată de preşedinte la 25 septembrie. Ea
prevede, printre altele, excluziunea învăţământului în limbile minorităţilor naţionale, prin
coerciţie şi în limba noastră natală, română. Potrivit acestei legi, începând cu anul de învăţământ
2018, limba maternă a elevilor noştri va fi admisă doar în ciclul primar. În clasele a 5-a – a 9-a
toate materiile vor fi predate în limba ucraineană, cu excepţia limbii şi literaturii române ca obiect
de studiu aparte, iar în clasele a 10 – a 12 învăţământul se va efectua doar în limba ucraineană. În
consecinţă, copiii noştri vor intra în şcoală români şi vor ieşi din ea … ucraineni.
În decursul secolelor strămoşii noştri din acest colţ de Ţară Ştefană s-au aflat sub diverse regimuri
de ocupaţie, însă nimeni dintre intruşi nu s-a atins de limba în care vorbea populaţia băştinaşă.
După raptul nordului Bucovinei şi a Ţinutului Herţei, buneii şi părinţii noştri au fost duşi în
Siberia şi Kazahstan, pământul şi agoniseala de-o viaţă le-au fost confiscate, însă de limba fiinţei
noastre nu ne-a privat nimeni. Stalin şi Beria ne-au îmbrăcat graiul într-o haină insolită , însă
vorbeam şi studiam cu toţii la şcoală în limba maternă, deşi în rufă străină. Abia acum, la
începutul celui de al treilea mileniu, după ce Ucraina a obţinut independenţa şi a declarat că va
urma calea democraţiei autentice, abia acum limba noastră a devenit o povară şi o piedică pentru
conducătorii ei, care promovează faţă de minorităţi o politică de adevărat etnocid spiritual,
inclusiv lingvistic. Nu credem că există păcat mai mare decât acela de a interzice cuiva să
vorbească liber şi să înveţe la şcoală în limba maternă, în limba pe care i-a dat-o Bunul
Dumnezeu. Din nenorocire, acest lucru nu este conştientizat doar de ultrapatrioţii ucraineni care,
în loc să-şi vadă de problemele lor spirituale, vin cu interdicţii şi scuipă în izvorul cristalin al altor
limbi materne. Astfel, procesul de deznaţionalizare a românilor din Ucraina, declanşat cu 10-15
ani în urmă, când în programa şcolară a fost redus numărul de ore la limba şi literatura română
prin introducerea cursului integrat de literatură română şi universală, a intrat acum în faza finală
– punerea totală la index a limbii române în procesul de învăţământ. Nu cunoaştem
vreo ţară în lume care să interzică unei etnii băştinaşe libertatea de a învăţa în limba maternă. Or,
toată lumea ştie că oraşul Cernăuţi a fost atestat pentru prima oară într-un privilegiu al
Domnitorului Moldovei Alexandru cel Bun şi că prima şcoală din oraş, care a început să
funcţioneze cu mai bine de 200 de ani în urmă, a fost cu predarea în limba română.
Cinismul conducătorilor Ucrainei depăşeşte orice limită atunci când ei încearcă să demonstreze
lumii întregi că, încălcând Constituţia, au procedat în felul acesta din grija părintească ce ne-o

poartă. Adică, printr-un abuz de putere, ne lipsesc de posibilitatea de a învăţa la şcoală în limba
maternă, ne obturează orizonturile civilizaţiei, mijloacele fireşti pentru…a ne asigura un viitor
fericit în Ucraina. Chipurile, trebuie să însuşim la perfecţie limba ucraineană ca să ne integrăm
mai temeinic în societate. De fapt e vorba de transformarea ţării într-un spaţiu coercitiv, de o
asimilare făţişă, brutală a tuturor etniilor minoritare din Ucraina, şi în primul rând a noastră, a
românilor, pentru a nu recunoaşte că suntem băştinaşi dezmoşteniţi pe aceste meleaguri şi s-ar
cuveni să ne bucurăm de toate drepturile aposteriori.
Dragii noştri fraţi şi surori! Ne-am adresat deja Preşedintelui Ucrainei şi Preşedintelui României,
unor instanţe internaţionale, iar acum vă cerem dumneavoastră sprijinul efectiv în demersul
nostru pentru prezervarea limbii materne şi a spiritualităţii româneşti. Vă implorăm: nu ne lăsaţi
singuri în faţa pericolului letal de a ne pierde limba, iar odată cu ea şi fiinţa etnică. Cernăuţiul l-a
dat literaturii naţionale şi celei universale pe Mihai Eminescu, a fost leagănul multor personalităţi
marcante ale culturii noastre şi ar fi un dezastru de neconceput şi de neiertat să se întâmple cea ce
şi-au pus în gând nişte oameni fără Dumnezeu, terorişti ai istoriei.
Sperăm că vom fi auziţi, înţeleşi şi sprijiniţi în lupta noastră vitală pentru limba maternă şi
păstrarea identităţii naţionale.
Cernăuţi, 17 octombrie 2017
1. Alexandrina CERNOV, redactor şef al revistei „Glasul Bucovinei”, membru de onoare al
Academiei Române,
2. Vasile TĂRÂŢEANU, preşedintele Centrului Cultural Român „Eudoxiu Hurmuzachi” din
Cernăuţi, membru de onoare al Academiei Române,
3. Mircea LUTIC, scriitor, laureat al Premiului literar „Mihai Eminescu” al Academiei Române;
4. Ilie T. ZEGREA, preşedintele Societăţii Scriitorilor Români din Cernăuţi;
5. Vasile BÂCU, preşedintele Societăţii pentru Cultura Românească „Mihai Eminescu” din
regiunea Cernăuţi;
6. Mircea PILAT, preşedintele Asociaţiei Ştiinţifico-pedagogice „Aron Pumnul” din regiunea
Cernăuţi;
7. Iurie LEVCEC, preşedintele Centrului Bucovinean de Artă pentru Conservarea şi
Promovarea Culturii Tradiţionale Româneşti.
8. Vitalie ZÂGREA, președintele Ligii Tineretului Român „Junimea” din regiunea Cernăuți
9. Marin GHERMAN, președintele Centrului Media
www.omniscop.ro

Related Posts

Tags

Share This

Leave a Comment

*