Oferta de carte =NOIEMBRIE-2014=

20.11.14 by

Vă rugăm să ne permiteți să vă prezentăm lucrările pe care le avem disponibile pentru vânzare în stocul parohiei noastre. Ne exprimăm, totodată, speranța, că ele vor găsi ecoul cuvenit în sufletul Dvs. și ne veți face comenzi cât mai consistente, atât pentru nevoile Dvs. spirituale, cât și ale celor dragi.

Parohia noastră pune la îndemână tuturor cărți ziditoare de suflet, de literatură, de istorie, filozofie și din alte domenii, tocmai în această perioadă, când, pe toate canalele de informație, suntem bombardați cu tot felul de produse menite să ne îndepărteze de Dumnezeu. Cărțile propuse de parohia noastră pot fi hrană pentru sufletul Dvs., dar și un cadou fericit, pe care îl puteți oferi celor din jurul Dvs. Se cheltuiesc sume enorme pentru tot felul de daruri ce se fac celor dragi, deși multe sunt doar simbolice și de circumstanță. Noi vă punem la dispoziție cărți, care să fie un prieten de nădejde pe drumul către Dumnezeu, atât pentru Dvs., dar și pentru cel ce le primește ca dar din partea Dvs. O scurtă privire asupra listei de mai jos v-ar convinge de seriozitatea ofertei noastre. Ele sunt achiziționate de la centrele eparhiale, de la diferite edituri, care s-au remarcat prin seriozitatea și competența publicațiilor în domeniile menționate mai sus.

Înțelegem că această activitate de răspândire a publicațiilor religioase creștine ortodoxe face parte din însăși misiunea noastră de a răspândi, cu timp și fără timp, cuvântul lui Dumnezeu. Datorită acestei lucrări, putem să desfășurăm și o serie de activități misionar-pastorale în parohie, de ajutorare a unor familii și persoane aflate în dificultate, donații de cărți în parohie, gratuitatea serviciilor religioase și multe altele.

Vă mulțumim cordial celor care ați comandat deja cărți. Vă mulțumim celor care ne-ați încurajat, celor care ne-ați îndrumat. Vă mulțumim și celor care nu ne-ați răspuns. Din toate am înțeles că doriți să avem lucrări cât mai bune, cât mai ziditoare de suflet și cât mai diverse. Ne străduim să împlinim această dorință a Dvs. Sperăm că prezenta ofertă să fie mult mai interesantă. Regretăm, însă, că stocurile sunt foarte mici, iar stocurile de la capitolul ,,Micul anticariat” se reduc în cele mai multe cazuri la câte un singur exemplar.

Ca noutăți, vă semnalăm, Amintiri din paradis și multe altele de la ,,Micul Anticariat”.

Trimitem cărți și în străinătate, dacă ne sunt solicitate, adăugând la prețul cărților din colet suma de 13 lei pentru fiecare 2 kg., pentru taxele poștale. Pentru trimiterile în țară taxele poștale sunt suportate de parohie.

Precizăm, de asemenea, că publicăm, de două ori pe lună, ,,Scrisoare pastorală”, pe care o trimitem gratuit tuturor familiilor din parohie, cât și la câteva sute de persoane din afara parohiei, prin poștă sau pe e-mail. Daca va interesează, comunicați-ne și vă putem trimite și Dvs. această publicație a noastră gratuit. Găsiți acolo multe lucruri care v-ar putea interesa.

În cazul în care mesajul nostru nu vă interesează sau vă deranjează, vă rugăm să ne scuzaţi, eventual să ne daţi un semn, ca să ştergem pentru totdeauna adresa Dvs. din evidenţele noastre. Oricum, să dea Dumnezeu ca acesta să fie singurul necaz al Dvs., altele să nu mai aveți.

Aşadar, avem disponibile următoarele lucrări:

A. Cărți recent apărute:

1. Pr. Al. Stănciulescu-Bârda, Amintiri din paradis, Bârda, Editura ,,Cuget Românesc”, 2014, 270 pag., 16 lei;

Sunt cuprinse în carte o parte din amintirile autorului din copilărie, din școala primară, școala generală și seminarul teologic.

Pentru fiecare dintre noi perioada copilăriei este cea mai frumoasă din viață, este raiul trecerii noastre prin lume, căruia îi purtăm nostalgia de-a lungul întregii vieți. Indiferent cât de tristă ar fi fost această perioadă, indiferent câte necazuri, lipsuri și suferințe am fi trăit, ea rămâne, totuși, plină de duioșie, de sinceritate, de curățenie sufletească. Atunci suntem cu adevărat apropiați de părinții noștri, iubim și suntem iubiți, suntem mai lipsiți de griji, de ambiții și patimi. Avem datoria să consemnăm astfel de fapte și trăiri, chiar dacă nu suntem de talia lui Creangă. Lucrarea de față vine să zugrăvească viața unui copil de la țară în a doua jumătate a secolului trecut și, de ce nu, se constituie într-o adevărată frescă de epocă. Numeroase fotografii de familie din epoca respectivă însoțesc volumul.

2. Pr. Prof. Dr. Al. Stănciulescu-Bârda, Cristian Stănciulescu-Bârda, Bibliografia Revistei ,,Mitropolia Olteniei”(1948 – 2008), vol. II, Bârda, Editura ,,Cuget Românesc”, 2014, 645 pag., hârtie și tipar offset, copertă policromă, plastifiată, 40 lei;

Dacă vol. I cuprindea Secțiunea Biblică, Secțiunea Sistematică și Secțiunea Practică, vol. II este destinat Secțiunii Istorice. În el sunt înregistrate, pe discipline și probleme, cele câteva mii de materiale privind Istoria Bisericii Universale, Bizantinologia, Istoria Bisericii Ortodoxe Române și Istoria României. Nu se va putea scrie o istorie obiectivă și adevărată a Olteniei în special și a României în general, o istorie universală, fără a se face apel la studiile, documentele și manuscrisele publicate în ,;Mitropolia Olteniei”. Au colaborat istorici de elită, atât din cadrul Bisericii, cât și din cadrul culturii române în general. În ciuda cenzurii, care a supravegheat-o cu atenție multe decenii, revista, ostenitorii și colaboratorii ei au găsit întotdeauna soluții ca să poată supraviețui și în același timp să-și facă misiunea sa de revistă a spațiului cultural oltean.

3. Pr. Prof. Dr. Alexie Buzera, Toată suflarea să laude pe Domnul…, ediția a II-a, Bârda, Editura ,,Cuget Românesc”, 2014, 238 pag., 15 lei.

Aflată la a doua ediție, lucrarea regretatului Părinte Alexie Buzera vine să umplă un gol imens în literatura muzicală religioasă. Cartea cuprinde Cântările Sfintei Liturghii, troparele sărbătorilor din timpul anului, zeci de pricesne și imne religioase, cât și numeroase colinde și cântece de stea. Toate au texte literare și notație muzicală lineară(pe portative), așa că lucrarea este accesibilă și celor ce nu cunosc notația psaltică, bizantină. Cartea se adresează preoților, cântăreților bisericești, credincioșilor, profesorilor și învățătorilor și tuturor celor ce iubesc muzica bisericească autentică. Autorul, Părintele Alexie Buzera a fost preot în Craiova, profesor în învățământul mediu teologic și laic, cât și profesor de muzică bisericească la Facultatea de Teologie din Craiova, așa încât cartea propusă este lucrarea unui profesionist și a unui mare iubitor de muzică bisericească adevărată.

4. Acatistul și paraclisul Cuviosului Părinte Arsenie Boca, Rm. Vâlcea, 2014, 48 pag., 2 lei;

Părintele Arsenie Boca este foarte cunoscut în întreaga țară și chiar în afara ei. Pelerinajele la mormântul lui de la Mânăstirea Prislop din jud. Hunedoara dovedesc cu prisosință acest lucru. Majoritatea celor ce merg în pelerinaj acolo mărturisesc că au simțit lucrarea lui Dumnezeu întru rezolvarea problemelor de viață sau de sănătate, pentru care s-au rugat acolo. Lucrarea de față vine să ofere celor ce merg în pelerinaj, tuturor celor ce vor să cheme în ajutor pe Dumnezeu, să ceară mijlocirea Părintelui Arsenie, rugăciuni de mare sensibilitate spirituală, care să le întărească credința și speranța.

5. I. D. Pârvănescu, Martiri ai neamului. Constantin Brâncoveanu și fiii săi, 260 pag., 20 lei;

Autorul face o sinteză a evenimentelor din Țara Românească și Europa din vremea lui Brâncoveanu; analizează cu lux de amănunte politica domnului român, activitatea lui diplomatică și culturală. Rigurozitatea cercetării istorice este îmbrăcată într-o prezentare accesibilă, plăcută, captivantă. La acestea se adaugă numeroase fotografii și hărți. Cartea lui I. D. Pârvănescu nu este numai una de istorie, ci și un ghid de patriotism pentru toate vârstele. În acest an dedicat comemorării Brâncovenilor, lucrarea în discuție vine să completeze bibliografia atât de bogată a temei respective.

6. Pr. Prof. Dr. Al. Stănciulescu-Bârda, Cristian Stănciulescu-Bârda, Bibliografia Revistei ,,Mitropolia Olteniei”(1948-2008), vol. I, Bârda, Editura Cuget Românesc, 2014, 528 pag., 40 lei;

Revista ,,Mitropolia Olteniei”, alături de ,,Arhivele Olteniei” și ,,Ramuri”, a devenit revistă reprezentativă a Olteniei. Timp de mai bine de șase decenii, în paginile ei au publicat materiale de valoare personalități de elită ale Bisericii Ortodoxe Române, ale culturii românești în general, alături de personalități ale vieții culturale și bisericești din Oltenia. S-au publicat documente, manuscrise, studii și articole privind istoria României și a Bisericii Ortodoxe Române, în general, dar mai ales materiale de interes local, regional. Aproape că nu este localitate, biserică sau mânăstire din județele Dolj, Gorj, Mehedinți, Vâlcea, Olt și Argeș, despre care să nu se vorbească, despre care să nu se fi publicat un material, fie că e vorba de un studiu monografic, de un reportaj, documente etc. Revista și-a depășit demult caracterul de revistă provincială; dovadă este materialul imens de interes național și internațional. Colectivul de redacție a avut permanent în vedere să mențină un echilibru între disciplinele tradiționale ale învățământului teologic.

Lucrarea aceasta se înscrie pe linia unor preocupări constante în domeniu. Amintim în acest sens bibliografiile realizate în anii trecuți la revistele ,,Biserica Ortodoxă Română”(1874-2004)(3 vol.), ,,Studii Teologice” și ,,Ortodoxia”. Cele aprox. 12.000 de unități prelucrate(studii, articole, recenzii, predici, reportaje, documente etc.) au fost grupate în două volume. În vol. I sunt cuprinse capitolele: I. Secțiunea Biblică(Vechiul Testament, Noul Testament); II. Secțiunea Sistematică(Dogmatică, Morală, Filozofie, Patrologie); III. Secțiunea Practică(Drept canonic, Liturgică, Omiletică, Catehetică, Pastorală, Pedagogie, Muzică, Îndrumări misionare); IV. Limbă și Literatură; V. Etnografie și Folclor; VI. Redacționale. Se adaugă o prefață și un indice de autori. Volumul al II-lea este pregătit pentru tipar și urmează să apară în scurt timp. El va cuprinde Secțiunea Istorică(Istoria Bisericească Universală, Istoria Bisericii Ortodoxe Române, Istoria României, Ecumenism, Istoria Religiilor).

Organizarea materialului s-a făcut după modelul bibliografiilor publicate de către Academia Română. Sperăm că această nouă lucrare se va constitui un instrument de lucru indispensabil pentru ierarhi, preoți, monahi, studenți, masteranzi, doctoranzi, profesori de religie, pentru cercetători din domeniul istoriei, teologiei, filozofiei, etnografiei, folclorului, literaturii la alcătuirea predicilor, comunicărilor, lucrărilor de tot felul din domeniile menționate, monografiilor locale, monografiile unor mânăstiri, biserici, evenimente istorice etc.

7. Viețile Sfinților, vol. II, 560 pag. , 30 lei; vol. III, 730 pag., 35 lei; vol. IV, 608 pag., 40 lei;

În anii trecuți am tipărit volumul I din această serie și l-am distribuit gratuit de Sărbători tuturor familiilor din parohie și celor din afara parohiei, care ne-au ajutat în timpul anului. Aceasta este deja o tradiție în parohia noastră. Pentru anul 2012, le-am dăruim vol. II, pentru 2013 vol. III, iar pentru 2014 vol. IV.

Vol. I cuprindea viețile sfinților din lunile ianuarie, februarie și martie.

Volumul II preia textul oficial, stabilit de Sfântul Sinod și cuprinde viețile sfinților pe luna aprilie, la care s-au adăugat textele pericopelor biblice reprezentând Sf. Evanghelie, Apostolul și troparul zilei, cât și cugetări din Sfinții Părinți. Volumul II din Viețile Sfinților cuprinde povestirea principalelor momente din viața sfinților înscriși în calendarele creștine ortodoxe în luna aprilie,

Vol. III cuprinde viețile sfinților din lunile mai, iunie și iulie.

Vol. IV cuprinde viețile sfinților din lunile august, septembrie și octombrie.

Nu putem vorbi de sfinții dintr-o anumită perioadă a istoriei creștine, ci de o epocă foarte extinsă, dacă este să ne gândim că cei dintâi sfinți căzuți pentru Hristos și credința creștină au fost chiar dintre Sfinții Apostoli și ucenicii lor, iar ultimii menționați în prezentul volum au trăit în secolul al XIX-lea. Nu putem vorbi nici de sfinți dintr-o anumită parte a lumii. Unii dintre ei au trăit în Imperiul Roman și au suportat persecuțiile greu de înțeles pentru omul zilelor noastre, alții în Imperiul Bizantin și au luptat pentru apărarea valorilor majore ale învățăturii creștine, prin sinoadele ecumenice, prin scrierile lor, prin predica lor, dar mai ales prin însăși jertfa vieții lor. Alții au trăit în Europa Occidentală, alții în Rusia țaristă sau în Principatele Române. Viețile Sfinților nu sunt povești, ci fapte de viață, scrise cel mai adesea cu sânge și lacrimi, dar și cu speranță nestrămutată. Cu ani în urmă, răsfoiam la Biblioteca Academiei din București câteva din cele peste 40 de volume din Vitae Sanctorum(Viețile Sfinților), care cuprindeau hotărârile judecătorești ale instanțelor romane privitoare la creștinii care nu voiau să jertfească idolilor sau să mănânce din cele jertfite acestora, care nu voiau să ia parte la manifestările și sărbătorile dedicate împăratului, care era socotit zeu sau semizeu(sec. I-IV). Romanii nu ucideau pe creștini de dragul de a ucide, ci îi condamnau în urma unei judecăți oficiale, desfășurată după toate regulile procedurale, în conformitate cu legislația imperială în vigoare de la acea dată. Colecția menționată mai sus conținea, așadar, sentințele judecătorești, prin care erau condamnați la moarte pentru nerespectarea legilor imperiului. Volumul de față nu ne prezintă documente judecătorești, ci povestirea multora din acele procese. Vedem oameni simpli, oameni cu diferite ocupații, cu diferite pregătiri intelectuale, cu diferite poziții sociale, care manifestă credința și apartenența lor la Biserica lui Hristos cu un curaj impresionant. Nu se înfricoșează de judecată, de bătăi, de închisoare, de maltratări, de moarte. Mărturisesc credința lor și suportă cu un eroism cutremurător metodele sălbatice prin care li se storcea și ultima picătură de viață din trupul vlăguit și terciuit. Când pui astfel de oameni alături de unii dintre creștinii noștri de azi, care-și leapădă nepăsători credința și se duc la diferite secte pentru simplul motiv că acolo li se oferă o strachină de linte sau câțiva biscuiți, poți să realizezi cât de departe suntem de : sfințenia celor de atunci! Întâlnim în acest volum creștini învățați, care-și dedică viața studiului Sfintei Scripturi și adâncirii învățăturilor ei. Luptă cu vorba și cu condeiul pentru apărarea învățăturilor fundamentale ale credinței creștine: Sfânta Treime, Maica Domnului, Sfintele Taine, Sfintele Icoane și multe altele. Pentru curajul lor suferă alungări din funcții, confiscări de averi, exiluri, bătăi și chiar moartea. Aceștia sunt stâlpii teologiei creștine, pe care se sprijină Biserica de două mii de ani. Astfel de modele de credință și de viață oferim enoriașilor și cititorilor noștri, într-o vreme în care mass-media, pe toate canalele sale, oferă cu totul alte modele.

8. Pr. Al. Stănciulescu-Bârda, Lumini și umbre, 124 pag., 8 lei.

Cartea cuprinde un buchet de meditații, scrisori imaginare către diverse personalități ale culturii române (M. Eminescu, C. Brâncuși), povestiri culese din viață, unele comice, altele dramatice, pline de învățături moral-religioase pentru cititori. Autorul mărturisește: ,,Cuvântul mi-a fost cale către oameni şi către Dumnezeu. Prin el mi-am spus bucuriile şi necazurile, durerile şi speranţele; el mi-a fost lacrimă şi zâmbet, armă de apărare şi scară spre înălţimi; cu el am învăţat şi-am liturghisit, cu el am iubit, cu el am trăit; el mi-a fost început şi tot el îmi va fi sfârşit, iar când m-oi călători pe celălalt tărâm, el mă va pomeni de pe o cruce, dintr-o inimă, ori de pe fila unei cărţi. Prin el am fost mai mult decât o vieţuitoare pe pământ; el mi-a fost binecuvântare şi uneori blestem, el mi-a fost însuşi sensul de a fi. Dacă cea dintâi grijă a creştinului este de a se mântui, cea dintâi grijă a omului este de a se zidi şi a zidi prin cuvânt.”

9. Pomelnic, 2 pag., carton gros, lucios, 0,50 lei;

10. Călăuză biblică, 426 pag., 30 lei;

Cartea este o antologie de cugetări și sfaturi înțelepte selectate din Sfânta Scriptură, organizate pe teme și probleme, cu indici și note de subsol. Lucrarea nu este o concordanță biblică, ci ea se vrea chiar o călăuză în viața duhovnicească a cititorilor. Numeroase texte cuprinse în această lucrare sunt însoțite de comentarii, care ajută pe cititor în înțelegerea mai adâncă a sensurilor mesajului biblic. Cel care a selectate aceste texte, a făcut cuvenitele comentarii și explicații, prefața și indicii, a îngrijit ediția, este Pr. Al. Stănciulescu-Bârda.

11. Pr. Prof. Dr. Al. Stănciulescu-Bârda, Studii și documente privind Istoria României. Vol. III. Banatul, 631 pag., 50 lei;

Cartea cuprinde 1073 documente inedite din perioada 1780-1886 privitoare la Banat, provenind din cancelariile bisericești, politice, militare și administrative din Vârșeț, Karloviț, Viena, Buda, Pesta, Sibiu, Timișoara, cât și un manuscris bănățean, – variantă locală din 1804 a lui Supllex Libellus Valachorum – , descoperit la Biblioteca Academiei Române din București. Primul volum din această serie a apărut în 2003 și în el au fost analizate aspectele istorice desprinse din aceste documente. Volumul al II-lea a apărut în 2010 și în el erau analizate aspectele juridice(drept internațional, administrativ, civil, penal, medicină legală etc.), cât și cele de drept canonic. Documentele în discuție prezintă însă aspecte mult mai variate, care ilustrează viața românilor bănățeni din perioada respectivă. Sunt pagini emoționante, care vorbesc despre Răscoala lui Horea, revoluția franceză, revoluția de la 1848, numeroasele războaie austro-turcești, austro-franceze, epidemiile de ciumă și de holeră, care au decimat populația Europei acelei vremi. În ele surprindem starea materială și spirituală a românilor, relațiile lor cu autoritățile politice, militare și bisericești, cu celelalte naționalități conlocuitoare. Nu lipsesc nici documentele care ne vorbesc de renașterea conștiinței naționale, de lupta românilor pentru afirmare politică, bisericească, culturală și socială. Găsim aici o adevărată cronică a noutăților editoriale ale vremii, apariția și răspândirea publicațiilor românești din Banat și Transilvania, care și-au adus din plin aportul lor la progresul poporului român. Găsim aici figurile unor mari luptători pentru drepturile românilor, apariția și dezvoltarea școlilor, asistenței medicale și multe altele.

Astăzi, când apar tot mai puține volume de documente, cartea noastră este o noutate binevenită în spațiul cultural românesc și sperăm că ea va fi bine receptată de cititori, de cercetători, de toți iubitorii de cultură și de istorie românească.

În cazul în care vor exista solicitări, vom reedita primele două volume. Raportat la prețurile actuale, primul volum ar costa 15, 00 lei, iar al doilea aprox. 40 lei. Așadar, primim înscrieri și la acelea.

12. Nicolae Iorga, așa cum l-au cunoscut, 272 pag., 20 lei;

Lucrarea este rodul unor căutări desfășurate în ultimii treizeci de ani. Nenumărate scrisori și mesaje am adresat de-a lungul celor trei decenii către toți cei ce l-au cunoscut pe marele savant. Am publicat anunțul în multe reviste și ziare și rezultatul s-a concretizat în această carte. Întâlnim aici amintiri despre Nicolae Iorga semnate de foști studenți, secretari, prieteni, apropiați ai săi din țară și din străinătate, precum Nicolae Bocancea, Traian Cantemir, Alexandru Ciorănescu, Alexandru Ciurea, Ioan Cociu, Gheorghe Cunescu, Nicolae Fuiorea, Ieremia B. Ghita, Nicolae Grigoraș, Gheorghe Iliescu-Izvoare, Constantin Pavel, Alexandru Petrescu, M. Petrescu-Dâmbovița, Ion Larian Postolache, Alexandru Predescu, Ioan Rămureanu, Petru Rezuș, Constantin Robescu, I. I. Rusu, Stela Serghie, Dan Simonescu, Ene Stanciu, Haralambie Teodoru, Gh. Vețeleanu, D. Bălașa, I. C. Chițimia, Rodica Ciocan-Ivănescu, Gheorghe Hrușcă, Ioan T. Ionescu, I. Ionescu, C. Lodovescu, Gh. Ruscanu, Maria Schmidt, Ilie Grămadă, Aurel Bordenache, Emilia Comișel, Gunther Schuller, Alexandru Andronic, A. Mihăescu, Iosif E. Naghiu, Nicolae Petrescu, Gheorghe Șinca, Haralambie Teodoru, Teodor Costescu, Gh. Dumitrescu-Bistrița, George Magherescu, Mircea Iosif, Gh. Paschia, Em. D. Petrescu, Gh. Popescu, Jozsi Sandor, Virgil Medan, Antonie Plămădeală și mulți alții. Mulțumesc lui Dumnezeu că mi-a dat ideea de a aduna aceste amintiri inedite, dar regret că ideea mi-a venit mult prea târziu. S-ar fi putut aduna mult mai mult material! Asta este!

13. Pr. Al. Stănciulescu-Bârda, Scrisoare pastorală, vol. V, 712 pag., 40 lei;

În acest volum sunt cuprinse numerele 159-200 din publicația parohiei noastre ,,Scrisoare pastorală”, apărute în perioada 15 mai 2009-28 febr. 2011. Este o perioadă destul de agitată în viața lumii, a țării, a parohiei, dar și a preotului-autor al ,,scrisorilor”. Această stare tensionată se poate surprinde în mai multe materiale publicate. ,,Scrisorile” devin astfel nu numai oglindă a problemelor mari cu care se confruntă omenirea sau țara, ci și problemele locale și chiar personale. ,,Scrisoarea pastorală” a fost un amvon, a fost o tribună, a fost un prieten, a fost o punte de legătură între preot și credincioșii săi, între preot și cititorii săi. A fost altceva decât predica propriu-zisă. A fost una din cele mai sărace publicații din ultimii ani, dar a înglobat în paginile sale mult material, care se poate constitui ca o cronică a vremurilor noastre și a celor trecute. Alte surate sunt bogate, mari, frumoase, cu multe poze frumos realizate. A noastră e simplă și se adresează în primul rând oamenilor simpli, credincioșilor noștri din parohie, țăranilor noștri. În paginile ei și-au găsit de multe ori loc necazurile și bucuriile enoriașilor noștri, ale românilor în general. De multe ori ne-am asumat riscuri, am trezit dușmănii puternice, tocmai pentru că am spus lucrurilor pe nume și adevărul a deranjat pe mulți. Am inclus materiale menite să îndemne la viață creștinească; am criticat de multe ori prostia, aroganța, nedreptatea, păcatul de tot felul. Nu ne-a fost străină gluma, ironia, știind că aceasta este foarte gustată și are un mare rol educativ. Am mijlocit la cunoașterea și ajutorarea oamenilor de aici și de departe. Prin ,,Scrisoare pastorală” am reușit să creem o atmosferă familială, o relație de adevărată prietenie între preot și credincioșii lui din parohie și nu numai. Preotul nu a mai fost străin de enoriașii lui. Tocmai datorită sincerității și francheții cu care a spus lucrurilor pe nume, oamenii au simțit că este unul de-ai lor, că nu este un privilegiat al sorții. Prin ,,Scrisoare pastorală” fii de departe ai parohiei noastre s-au simțit mai aproape de casă, de cei dragi ai lor. ,,Scrisoarea pastorală” a fost preluată în întregime sau parțial de multe publicații serioase, cu prestigiu recunoscut, din țară și din străinătate. ,,Scrisoare pastorală” a făcut să se înțeleagă că o parohie dintr-un sat uitat de lume poate constitui un factor de cultură și progres spiritual, prin numeroasele cărți publicate și răspândite în lumea întreagă. O instituție mai mică decât oricare alta, cu numai doi angajați, a reușit să publice sute de cărți în mii de exemplare în douăzeci de ani de libertate, în condițiile unei crize, care nu se mai termină. Poate și ,,Scrisoarea pastorală” constituie un argument că satul românesc încă nu a pierit, deși este în mare pericol, că încă mai poate să ofere ceva de folos spiritual și nu numai societății românești. Poate ne-am slujit și astfel credincioșii, Biserica și pe Dumnezeu. Aceasta ne-am dorit de fapt!

14. Gheorghe Duncea, Tudor Vladimirescu, aşa cum l-am cunoscut, 150 pag., 6 lei;

Gheorghe Duncea a fost căpitan al lui Tudor Vladimirescu. Este unul dintre prietenii cei mai apropiați ai lui Tudor Vladimirescu. Au fost împreună de la vârsta de cinci ani. Au fost colegi de școală, tovarăși în afaceri, în armată, în lupte. Lucrarea de față cuprinde însemnările scrise de autor la câteva zile după asasinarea lui Tudor, când Duncea însuși se aștepta să fie prins și executat. Este un text scris ,,cu limbă de moarte”, pentru a se ști de către urmași lucruri necunoscute din biografia marelui erou. Însemnările lui s-au păstrat ,,la căpriorul unei case” din Prejna, au fost transcrise de un urmaș al său, au fost publicate în reviste din perioada interbelică sub formă de serial și văd acum pentru prima dată lumina tiparului sub formă de carte. Lucrarea este însoțită de un studiu introductiv semnat de Pr. Stănciulescu-Bârda.

Ne facem o datorie de conștiință din publicarea acestui manuscris și sperăm că el va intra în circuitul științific și-n atenția istoricilor și a marelui public.

15. Pr. Al. Stănciulescu-Bârda, Sfintele Taine și proverbele românești, 82 pag., 6 lei.

,,Proverbele ne oferă exemple concludente ale felului cum s-a reflectat învățătura dogmatică și practica litur­gică în mentalitatea colectivă. Este surprinzător cu câtă atenție și cu câtă profunzime omul din popor a receptat adevărul teo­logic, l-a trecut prin filtrul conștiinței și sufletului său, l-a con­centrat în cupa foarte strâmtă și sintetică a proverbului și l-a transmis din generație în generație. Sperăm că ne va ajuta Dumnezeu ca în viitorul apropiat să dăm la lumină o antologie de proverbe religioase românești și o sinteză de etnoteologie bazată pe tezaurul inestimabil al paremioticii românești. Stu­diul de față este un început”.

16. Profeții privind România, 42 pag., 3 lei.

Conștient că există în toate vremurile și în toate timpurile oameni înzestrați de Dumnezeu să prezică sau să prevadă viitorul, am început o serie cu astfel de scrieri care privesc România sau contextul internațional în care se derulează istoria țării noastre. Pentru aceasta, am considerat că cel mai reprezentativ în acest sens este Sundar Singh. Într-o vreme în care emigrația este masivă, în care atâția dintre confrați se declară nemulțumiți că sunt români, venim cu această scriere, pe care, după ce o citești, îi mulțumești lui Dumnezeu că te-a rânduit să fii român și să trăiești în România de azi și de mâine.

B. Cărți în curs de apariție:

17. Chemări la Domnul, vol. IX;

18. Mânăstirea profanată;

19. Mitropolitul Bartolomeu-Valeriu Anania, așa cum l-am cunoscut;

20. Mitropolitul Nestor Vornicescu, așa cum l-am cunoscut;

21. Mitropolitul Antonie Plămădeală, așa cum l-am cunoscut;

22. Nunta din Transilvania;

23. Proverbe religioase românești;

24. Religia și proverbul românesc;

25. Scrisoare pastorală, vol. VI;

26. Lacrima amintirii;

C. Micul anticariat:

27. Aldea, T., Scrisorile Apocalipsei, Alba Iulia, Editura Mateus, 1994, 170 pag., 10 lei;

28. Alexandrescu, Gr., Versuri și proză, București, Editura Tineretului, f.a., 276 pag., 5 lei;

29. Adreicuț, Andrei, Ospățul credinței. Cuvinte de învățătură, Cluj-Napoca, 2012, 344 pag., 20 lei;

30. Aghiorâtul, Nicodim, Războiul nevăzut, f.l., 1991, 174 pag., 10 lei;

31. Andru, Vasile, Cel mai îndepărtat paradis, Cluj-Napoca, Editura Dacia, 2001, 184 pag., 10 lei;

32. Andru, Vasile, Mistici din Carpați, Chișinău, Editura Ruxanda, 1998, 166 pag., 10 lei; Editura Pontos, 2000, 256 pag., 10 lei;

33. Andru, Vasile, Mistici din Carpați, București, Editura Nemira, 2013, vol. I, 128 pag., 10 lei; vol. II, 112 pag., 10 lei; vol. III, 128 pag., 10 lei;

34. Andru, Vasile, Păsările cerului, f.l., Editura Accent Print, 2011, 240 pag., 10 lei;

35. Andru, Vasile, Pustia se lumește, București, Editura Antet, 2014, 152 pag., 10 lei;

36. Anton, Eugenia Tudor, Prețul singurătății, București, Editura Cartea Româneasă, 1981, 336 pag., 10 lei;

37. Apetrei, E., Mecanofonocardiografie, București, Editura Medicală, 1977, 164 pag., 12 lei;

38. Atwood, M., Asasinul orb, București, Editura Corint, f.a., 32 pag., 4 lei;

39. Augustin(Fer.), Despre credință și crez, București, Editura Institutului Biblic, 2010, 92 pag., 12 lei;

40. Badea, M., Nichițelea, P., Filozofia istoriei. Orientări și tendințe contemporane, București, Editura Politică, 1982, 254 pag., 5 lei;

41. Barbu, I., Poezii, București, Editura Minerva, 1976, 184 pag., 5 lei;

42. Bălașa, D., File de jurnal, Rm. Vâlcea, Editura Buna Vestire, 2011, 16 pag., 3 lei;

43. Botezul copiilor, Beiuș, Editura Buna Vestire, 2011, 88 pag., 3 lei;

44. Carte de suflet pentru copii, Beiuș, Editura Buna Vestire, 2002, 52 pag., 3 lei;

45. Cărticică de rugăciuni pentru copii, Dr. Tr. Severin, Editura Didahia, f.a., 14 pag. policrome, 1 leu; (2)

46. Câmpeanu, Remus, Intelectualitatea română din Transilvania în veacul al XVIII-lea, Cluj-Napoca, Editura Universității, 1999, 324 pag., 30 lei;

47. Cerchez, Em., PC – pas cu pas, Iași, Editura Polirom, 2001, 286 pag., 15 lei;

48. Chiriță, C., Cireșarii, București, Editura Tineretului, 1962, vol. I, 336 pag., 7 lei; vol. II, 360 pag., 7 lei; vol. III, 342 pag., 7 lei; vol. IV, 336 pag., 7 lei; vol. V, 382 pag., 7 lei;

49. Cinstirea Sfintei Cruci, Beiuș, Editura Buna Vestire, 2012, 72 pag., 3 lei;

50. Cioculescu, Șerban, Amintiri, București, Editura Eminescu, 1981, 466 pag., 10 lei;

51. Climer, I., Choix de poesies francaise, București, Editura Didactică, 1967, 332 pag., 10 lei

52. Choix de poésies françaises, București, Editura Didactică și Pedagogică, 1967, 332 pag., 20 lei;

53. Codul rutier 2003 în 1100 întrebări, București, Editura Național, 2003, 364 pag., 10 lei;

54. Constantin, Th., Cea de-a treia pistă, București, 1969, 50 pag., 4 lei,

55. Dan, I., Curierul secret, București, Editura Eminescu, 1974, 432 pag., 10 lei;

56. Derșidan, E., Dicționar de termeni juridici, București, Editura Proteus, 2005, 456 pag., 25 lei¸

57. Desmarest, Marie-Anne, Torente, București, Editura Porus, 1992, vol. III, 304 pag., 6 lei; vol. IV, 206 pag., 6 lei; vol. V, 190 pag., 6 lei; vol. VI, 208 pag., 6 lei;

58. Dessila, O., Iubim, vol. III, București, Editura Eminescu, 1970, 216 pag., 10 lei;

59. Dickens, Ch., Amintirile lui Oliver Twist, București, Editura Tineretului, 1962, 450 pag., 10 lei;

60. Dickens, Ch., David Copperfield, București, Editura Tineretului, 1969, 520 pag., 15 lei;

61. Dinuț, Titu, Toteme din Țara Coșuștei, Craiova, Editura Ramuri, 2013, 254 pag., 10 lei;

62. Dobrescu, Olga, Ostila geometrie(versuri), Timișoara, Editura Marineasa, 1997, 70 pag., 5 lei;

63. Dogaru, C. St., Palimpsest, București, Editura Gnosis, 2005, 134 pag., 6 lei;

64. Dreiser, Th., O tragedie americană, Buc., ESPLA, 1954, vol. I, 674 pag., 20 lei; vol. II, 432 pag., 15 lei;

65. Duduleanu, M., Octavianus Augustus, București, Editura Științifică și Enciclopedică, 1985, 488 pag., 10 lei;

66. Dumitriu, Petru, Ne întâlnim la judecata de apoi, București, Editura Univers, 1992, 224 pag., 7 lei;

67. Eder, B., Windouws, Timișoara, Editura Bic All, f.a., 112 pag., 7 lei;

68. Faulkner, W., Absalom, Absalom!, Buurești, Editura Univers, 1974, 276 pag., 15 lei;

69. Fielding, H., Tom Jones, Buc., Editura pentru literatură, 1967, vol. II, 360 pag., 5 lei; vol. IV, 382 pag., 5 lei;

70. Getino, O., Îi spuneau patruzeci și cinci, Buc., Editura pentru literatură universală, 1966, 172 pag., 7 lei;

71. Ghirvu – Călin, Elena, Haina vântului, București, Editura Cartea Românească, 1981, 190 pag, 5 lei;

72. Gîrleanu, E., Nucul lui Odobac, București, Editura pentru Literatură, 1964, 420 pag., 5 lei;

73. Guerrazzi, Fr. D., Isabella Orsini, București, Editura Albatros, 1968, 248 pag., 7 lei;

74. Guțan, I., Tudor Arghezi. Imaginarul poetic, București, Editura Minerva, 1980, 338 pag., 15 lei;

75. Hobana, I., Enigme pe cerul istoriei, București, Editura Abeona, f.a., 276 pag., 10 lei;

76. Hozevitul, Ioan Iacob, Hrană duhovnicească, Buurești, Editura ,,Lumină lină”, 2006, 624 pag., 15 lei;

77. Ilie, Cleopa, Dialog cu Sorin Dumitrescu, CD, vol. III, Sihăstria, 2007, 10 lei;

78. Ionescu-Târgoviște, C., Memento de vacanță pentru hepatici, Buc., Ed. Sport, 1976, 118 pag., 5 lei;

79. Iureș, Șt., Orbita planetei EPS, București, Editura Cartea Românească, 1987, 606 pag., 10 lei;

80. ,,Izvorașul”, Revista de cultură populară, Rm. Vâlcea, 1993, nr. 4, 48 pag., 2 lei;

81. James, H., Portretul unei doamne, București, Editura Eminescu, 1970, 600 pag., 20 lei;

82. Junimea, vol. II, București, Editura Albatros, 1970, 294 pag., 5 lei;

83. King, St., Culoarul morții, Oradea, Editura Aquila, 1993, 592 pag., 15 lei;

84. Knittel, J., Via Mala, București, Editura ,,Prietenii cărții”, 1992, 496 pag., 12 lei;

85. Lilienfeld, Fairy, Spiritualitatea monahismului timpuriu al pustiei, Craiova, Editura Mitropoliei Olteniei, 2006, 150 pag., 10 lei; (5)

86. Limbajul medical, Timișoara, Institutul de Medicină, 1974, 4 vol., 10 lei;

87. Lumea Bizanțului, București, 1972, 280 pag., 30 lei;

88. May, K., Testamentul incașului, București, Editura Albatros, 1971, 380 pag., 15 lei;

89. Marcu, Vasile, Povestea corbului, București, Editura ,,Luminădin lumină”, 1998, 256 pag., 7 lei;

90. Marcu, Vasile, Învierea fiului văduvei din Nain, București, Editura ,,Lumină din lumină”, 2000, 254 pag., 7 lei;

91. Marin, Fl., Explorări funcționale pentru cadre medii, București, Editura Medicală, 1978, 188 pag., 10 lei;

92. Matei, D., Îndreptar practic de medicină de familie, București, Editura Medială, 2006, 232 pag., 15 lei;

93. Maugham, W. S., Robie, vol. I, București, Editura Minerva, 1970, 280 pag., 5 lei;

94. Maupassant, G., Bel-Ami, București, Editura Eminescu, 1971, 326 pag., 15 lei;

95. Măndiță, Nicodim, Drumul Crucii Domnului Iisus Hristos, București, Editura ,,Lumină din lumină”, 2010, 288 pag., 10 lei;

96. Mic, Lucian, Sfântul Iosif cel Nou de la Partoș, Caransebeș, Editura Diecezană, 2006, 110 pag., 8 lei;

97. Mihoc, Vasile, Nașterea de sus, Sibiu, 1996, 92 pag., 5 lei;

98. Militaru, Vasile, Divina zidire, București, Editura ,,Lumină din lumină”, 2002, 400 pag., 12 lei;

99. Militaru, Vasile, Șoaptele îngerilor. Poemele nemuririi. Dreptul Iov. Psalmii vieții fără de moarte, București, Editura ,,Lumină lină”, 2010, 384 pag., 12 lei;

100. Militaru, Vasile, Cântarea neamului, București, Editura ,,Lumină din lumină”, f.a., 230 pag., 8 lei;

101. Minunile Maicii Domnului, vol. III, Bârda, Editura Cuget Românesc, 1995, 32 pag., 3 lei;

102. Mogoș, V., Urgențe metabolice, Buurești, Editura Enciclopedică, 1991, 200 pag., 7 lei;

103. Moisescu, Al. D., Modul de administrare a medicamentelor, București, Editura Medicală, 1979, 112 pag., 7 lei;

104. Molitor, Ulric, Despre vrăjitoare și prezicătoare, București, Editura Tornada, 1991, 96 pag., 7 lei;

105. Mureșanu, A., Reflexii, Cluj-Napoca, Editura Dacia, 1977, 214 pag., 8 lei;

106. Musicescu, Maria Ana, Mânăstirea Sucevița, București, Editura Sucevița, 1967, 56 pag., 4 lei;

107. Negruzzi, I., Amintiri din ,,Junimea”, București, Editura Minerva, 1970, 456 pag., 5 lei;

108. Nicolescu, Corina, Biserica Sf. Nicolae din Șcheii Brașovului, Buc., Editura Meridiane, 1967, 50 pag., 4 lei;

109. Obreja, T., Hematomul intracerebral primar, Iași, Editura Junimea, 1980, 220 pag., 10 lei;

110. Ortodoxia, calea adevărului și a dreptei credințe, Beiuș, Editura Buna Vestire, 2009, 72 pag., 3 lei;

111. Panciatantra, Trad. Th. Simenschy, București, Editura Sophia, 1994, 286 pag., 7 lei;

112. Păcurariu, M., Pagini de istorie bisericească, Sibiu, Ed. Mitrop. Ardealului, 1991, 64 pag., 5 lei;

113. Pelling, N., Imperiul Habsburgic, 1815-1918, București, Editura All, 2002, 168 pag., 15 lei;

114. Perpetuum comic – 1984, București, Editura Urzica, 1984, 254 pag., 10 lei;

115. Perraut, C., Frumoasa din pădurea adormită, București, Editura pentru Literatură, 1968, 310 pag., 5 lei;

116. Plăvan, Vasile, Boabe de lacrimi, București, Editura Carpathia, 2007, 40 pag., 5 lei;

117. Popescu, Fl., Pe urmele lui Vasile Voiculescu, Buurești, Editura Sport-Turism, 1982, 302 pag., 7 lei;

118. Popescu, Tudor, ,,H.W.” își caută umbra, București, Editura Militară, 1970, 184 pag., 5 lei;

119. Popovici, Aurel, Stat și națiune. Statele Unite ale Austriei Mari, Buc., Ed. Albatros, 1997, 418 pag., 25 lei;

120. Preda, M., Moromeții, București, Editura Tineretului, 1967, 430 pag., 5 lei;

121. Preda, M., Cel mai iubit dintre pământeni, București, Editura ,,Cartea Românească”, 1987, vol. I, 478 pag., 5 lei; vol. II, 430 pag., 5 lei; vol. III, 318 pag., 5 lei;

122. Preutu, Marina, Pissaro, album cu reproduceri color, București, Editura Meridiane, 1974, 80 pag., 10 lei;

123. Prohodul Maicii Domnului, Rm. Vâlcea, Editura Buna Vestire, f.a., 36 pag., 5 lei; (3);

124. Quai, I. și colab., Introducere în teoria și practica medico-legală, Cluj-Napoca, Editura Dacia, 1978, 10 lei;

125. Rașcu, I. M., Amintiri și medalioane literare, Buurești, Editura pentru literatură, 1967, 192 pag., 7 lei;

126. Rebedea, F., Sănătatea femeii gravide, București, Editura Medicală, 1985, 96 pag., 6 lei;

127. Sadoveanu, M., Baltagul, București, Editura pentru Literatură, 1967, 166 pag., 5 lei;

128. Sbanțu, C., Patrula spațială, Iași, Editura Junimea, 1989, 312 pag., 5 lei;

129. Sbârcea, G., Scurta cronică a Anei Magdalena Bach, București, Editura Muzicală, 1965, 230 pag., 10 lei;

130. Schaching, Otto von, Chipul mamei, Craiova, Editura Mitropoliei Olteniei, 2008, 100 pag., 8 lei;

131. Schaff, A., Istorie și adevăr, București, Editura Politică, 1982, 372 pag., 7 lei;

132. Schneider, Fr., Introducere în fiziologia clinică, Timișoara, Editura Facla, 1977, 160 pag., 10 lei;

133. Schumann, R., Din cronicile Davidienilor, București, Editura Muzicală, 1972, 320 pag., 7 lei;

134. Scott, W., Quentin Durward, Craiova, Editura Oltenia, f.a., 326 pag., 8 lei;

135. Silvestri, A., Portrete literare, București, Editura Carpathia, 2012, 208 pag., 10 lei;

136. Silvestri, A., Critica criticii literare, Buc., Ed. Carpahtia, 2013, vol. I, 270 pag., 12 lei; vol. II, 256 pag., 12 lei;

137. Silvestri, A., Arhetipul călugărilor sciți(în franceză), Buc., Editura Carpathia Press, 2005, 72 pag., 8 lei;

138. Silvestri, A., Apocalypsis cum figuris(în franceză), București, Editura Carpathia Press, 2005, 48 pag., 5 lei;

139. Silvestri, A., Memoria ca un concert baroc, vol. II, București, Editura Carpathia Press, 2004, 56 pag., 5 lei;

140. Sîngeorzan, I. C., Încă o dată despre sfârșitul lumii, București, Editura Enciclopedică, 1970, 190 pag., 5 lei;

141. Smollett, Tobias, Călătoriile lui Humphrey Clinker, București, Editura Univers, 1971, 430 pag., 20 lei;

142. Smuul, Iuhan, Marea Japoniei, București, ESPLA, 1965, 236 pag., 5 lei;

143. Steiner, R., Introducere în srierile lui Goethe, Cluj-Napoca, Editura Triade, f.a., 246 pag., 10 lei;

144. Stancu, Zaharia, Desulț, București, Editura Cartea Românească, 1971, 670, 15 lei;

145. Stănescu, E., Tinerețe, sănătate, frumusețe, București, Editura Stadion, 1974, 128 pag., 5 lei;

146. Steinhardt, N., Dăruind vei dobândi, Rohia, 2006, 404 pag., 30 lei;

147. Stoian-Ogrineanu, Gh. N., Cronica din Bechet, Cluj, Editura Dacia, 1974, 232 pag., 5 lei;

148. Studii despre opera lui Mihail Sadoveanu, București, Editura Albatros, 1977, 340 pag., 7 lei;

149. Sue, E., Misterele Parisului, vol. II, București, Editura pentru literatură, 1968, 366 pag., 5 lei;

150. Ștefanahe, Corneliu, După echinocțiul de primăvară, Iași, Editura Junimea, 1981, 222 pag., 5 lei;

151. Tache Sterea, Teologie Dogmatică și Simbolică, vol. I, Buc., Ed. Institutului Biblic, 2003, 304 pag., 20 lei;

152. Tămaș, P., Umbra lui Zamolxe, București, Editura Tineretului, 1968, 294 pag., 5 lei;

153. Teodoreanu, Ionel, La Medeleni, vol. I, Buurești, Editura Albatros, 1968, 310 pag., 5 lei;

154. Tismana – poartă a sufletului către cer, CD, 8 lei;

155. Turgheniev, I. S., Opere, vol. XI, București, Editura pentru Literatură Universală, 1962, 568 pag., 20 lei;

156. Țugui, I., Contacte cu universul invizibil, București, Editura Moldinformbusiness, 1992, 190 pag., 7 lei;

157. Țugui, I., Viață și priveliști din infern, București, Editura Abeona, 1993, 160 pag., 7 lei;

158. Un chip al blândeții: Părintele Visarion de la Clocociov, Craiova, Editura Mitropoliei Olteniei, 2003, 118 pag., 9 lei; (2)

159. Velimirovici, N., Proloagele de la Ohrida, vol. I, București, Editura Egumenița, 2005, 792 pag., 50 lei;

160. Vianu, T., Arta prozatorilor români, București, Eitura Albatros, 1977, 440 pag., 20 lei;

161. Vianu, T., Opere, vol. VII, Buc., Editura Minerva, 1978, 864 pag., 20 lei; vol. IX, 1980, 850 pag., 20 lei;

162. Viața, paraclisul și acatistul Sf. Ioan Gură de Aur, București, Editura Bizantină, 2007, 176 pag., 12 lei;

163. Viața urmarea și psaltirea Maicii Domnului, București, Editura ,,Luminădin lumnă”, 2001, 456 pag., 10 lei;

164. Vlad, Siluana, Împreună dumiriri pe cale, Craiova, Editura Mitropoliei Olteniei, 2006, 264 pag., 15 lei;

165. Vulcănescu, R., Boșimanii, București, Editura Tineretului, 1966, 170 pag., 5 lei;

166. Yourcenar, M., Alexis sau tratat despre lupta zadarnică, Buc., Editura Humanitas, 1994, 128 pag., 7 lei;

167. Zetea, M., Blanchon le téméraire, București, Editura Ion Creangă, f.a., 24 pag., 5 lei;

168. Zola, E., O pagină de dragoste, București, Editura Eminescu, 1971, 312 pag., 15 lei;

Așteptăm comenzile Dumneavoastră și înscrieri la viitoarele apariții.

Sănătate, pace și bucurii să vă dea Dumnezeu!
www.omniscop.ro

Related Posts

Tags

Share This

Leave a Comment

ERROR: si-captcha.php plugin: GD image support not detected in PHP!

Contact your web host and ask them to enable GD image support for PHP.

ERROR: si-captcha.php plugin: imagepng function not detected in PHP!

Contact your web host and ask them to enable imagepng for PHP.