O stea se-aprinde…

08.01.19 by

O stea se-aprinde…

O stea se-aprinde, călăuzindu-te.

Suntem vis în vis

şi visul îl numim viaţă!

În noaptea durerilor tale,

să nu te pierzi în hăuri

te-am ţinut de mână.

– Alungă păsările negre,

îţi sfârtecă inima,

ai forţa asta,

nu te lăsa doborât! – mă auzi

printre vocile cerurilor.

În vânt s-au risipit stihiile anilor,

în vânt au zburat stolurile de gânduri

presate între pleoape.

Te-ntorci la tinereţea ta,

poveste a începutului,

în cazul în care ai fost fericit

că a doua zi

va fi mai mult timp,

în cazul în care o altă piatră

va forma

un nou cerc pe firul apei,

în cazul în care inima-ţi strigă

cu voce tare: – Mi-e dor!

E plata vieţii

pentru tot ceea ce-ai tânjit.

Prin uşa deschisă, nevopsită,

pătrunzi în pădure,

acolo unde farmecul

răspândit prin vene este sălbatic.

Clopotul bate luminos, clar,

efectul unei poveşti de iubire

ţi-a întins

fiecare fibră din corp,

coardele tale vocale sunt mute.

Din frământări născute

allegro assai – pasional,

cercul a-ntors timpul

pentru a-ncepe o nouă sonată.

În fuga fanteziei în alb,

o singură voce strigă la lună

cerând sărutările dorite.

A star lights up

A star lights up, guiding you.

We are a dream in a dream

and the dream we call life!

On the night of your pain,

To not lose yourself in hollows

I held you by your hand.

– Cast out the black birds,

They crash your heart,

you have this force,

do not let it knock you! – you hear me

among the voices of heaven.

In the wind the ghosts of the years were scattered,

in the wind the flocks of thoughts flew

pressed between the eyelids.

You return to your youth,

A story of the beginning,

In case you were happy

that the next day

there will be more time,

in case another stone

will form

a new circle on the water line,

in case your heart cries out

with loud voice: – I miss!

It’s the pay of life

for everything you’ve longed for.

Through the open, unpainted door,

you enter into the woods,

where the charm

spread through the veins is wild.

The bell beats bright, clear,

the effect of a love story

stretched you out

every fiber in the body,

your voice strings are mute.

From borned anxiety

allegro assai – passional,

the circle turned the time

to start a new sonata.

In the run of fantasy in white,

a single voice cried to the moon

asking for the desired kisses.

Related Posts

Tags

Share This

Leave a Comment

*