MILIARDE DE SORI

03.03.15 by

~Motto :
Doi ţărani se îritîlnesc pe o cleată. Zice
unul, împungînd cu arătătorul spre Soare:
– „Bă vere, ce-i ăla de pe cer? ”
Privind spre Soare, celălalt răspunde:
– „Iartă-mă vere, da’ nu-s din partea
locului!” (Snoavă populară)

Dacă. pentru a vă convinge de forma pământului. v-am invitat, cândva, să plantăm, evident în pură virtualitate, dale prevăzute cu sticle de nivel, acum, pentru a vă apropia, cât de cât, Taina Soarelui, vă cer să luaţi bolta de alabastru, de deasupra capului, drept… umbrelă şi, amintindu-vă de Blaga, să porniţi cu ea încotro vă e vrerea… Asemeni distin­sului poet, veţi constata că, indiferent, de direcţia în care vă deplasaţi, bănuţul auriu al Soarelui vă însoţeşte, lunecînd pe… dosul umbrelei, mereu pe emisfera sudică a aces­teia. Deplasaţi-vă., la început, încet, pentru a vedea bine cum stau lucrurile, apoi din ce în ce mai repede şi fără teamă că, deh!, oricum: călătoriţi… cu gîndul! Inchipuiţi-vă că aţi atins, pentru început, cîteva din marile oraşe ale ţării şi că, fiind vorba dc-o joacă a gândului se poate!, v-aţi dedublat, apoi v-aţi triplat şi-n final… multiplicat şi, simultan, vă aflaţi la laşi, Cluj, Timişoara şi Bucureşti. Ipostazele propuse, în strictă concordanţă cu adevărul circumscris, vă obligă să acceptaţi că în fiecare din oraşele de mai sus, vă aflaţi sub o altă umbrelă şi că în albastrul de dea­supra capului străluceşte un alt Soare! N-avcţi decât, folosindu-vă de cunoştinţele de geometrie, să duceţi din centrul bănuţului auriu, verticala corespunzătoare şi, astfel, să-i fixaţi toate coordonatele geografice, coordonate ce v-ar îndreptăţi, cu asupra, să afirmaţi că soarele Timişoarei este altul decât cel al Bucureştiului etc. Continuaţi jocul, evident dacă vă încântă, mu!tiplicându-vă ipostazele, ce le realizaţi simultan, iar apoi, ca să nu vă osteniţi prea tare gîndul, înlocuiţi persoana dvs. cu o alta, de preferinţă localni­ci, păstrând simultaneitatea închipuirii jocu­lui propus. Dacă gîndul dvs. va reuşi să îmbrace binişor ţara noastră, atunci veţi găsi câteva mii de umbrele în linie, iar ca suprafaţă cîteva zeci de mii bune, şi în fiecare, evident, veţi găsi adăpostit, câte un bănuţ auriu… Prindeţi curaj şi luaţi-o binişor peste continent, închipuind o superbă zi de vară, şi-n ceasul amiezii, îmbrăţişaţi şi-un strop de ocean… Umbrelele, al căror mâner măsoară riguros exact cam 15 km. , se vor multiplica, numeric, corespunzător. Plutind la limita de sus a troposferei, bănuţii aurii ai soarelui, unul de fiecare boltă-umbrelă, se află, într-o simultaneitate eternă, într-o dum­nezeiască infinitate de poziţii, numeric, rig­uros exact, atâţia câţi purtători de umbrelă se află în lumină, la ceasul propus… Dacă închipuim un ceas de amiază, în centrul Chinei, atunci, cu ce se mai adună din jur, sărim de două miliarde de umbrele, implicit de două miliarde de sori!!! Vă propunem, cu speranţa că Bunul Dumnezeu ne iartă obrăznicia, să ne dedublăm şi din înalt să contemplăm spectacolul ce ni se propune, desigur, în pură intelecţie… Poate şi cu alte şi cu nerostite motivaţii, am zice că asistăm la desfăşurarea unei uriaşe cozi de păun. Măiastra pasăre pare a ţine în ghiare pământul nostru, iar fiecare soare pare un ochi în ţesătura divinului ei penet. Să ne amintim că de fapt nici o clipă n-am ieşit de sub umbrela locului în care ne aflăm şi să încercăm, şi de aici, de la punct fix, să închipuim uriaşa sim­fonie de lumini propusă, miliardele de sori ce ard în ochii penelor de păun…
Nu există religie, nu există neam, nu există civiliziiţie care să fi legat rod şi care să nu adăpostească simbolul păunului cu abso­lut aceleaşi înţelesuri. La ceasul cînd ne ros­tim el se bucură de o absolut-unanimă neînţelegere din partea tuturor popoarelor… civilizate, de unde şi soarta poeziei, cu acelaşi nume, a dumnezeescului poet Ion Barbu, şi absoluta ignorare a Măiestriei lui Brîncuşi, mai ales de către cei din neamul lui… De ce? Pentru că omul modern, în loc să aibă în vedere cele mai sus, conform căro­ra pe părnînt sunt miliarde de sori, dar în Univers nu există decît un Soare” (apud Dumnezeu-Sai-Baba), într-o absolută răs­turnare, crede greşit că pe pămînt avem un soare şi în Univers miliarde de sori… mate­riali!!!
Cinc-i pe dos? Dumiriţi-vă singuri! Soarele Unic, nefiind material, poate strălu­ci, simultan şi pururea în miliarde de locuri…
Soarele-material străluceşte numai în minţile umbrite de cozorocul şepcii lui Lenin…

www.omniscop.ro

Related Posts

Tags

Share This

Leave a Comment

*