Mărturii în timp, despre prezenţa Mântuitorului Iisus Hristos pe pământ

16.04.14 by

Mărturii în timp, despre prezenţa Mântuitorului Iisus Hristos pe pământ

Prezenţa reală a Mântuitorului Iisus Hristos, venit pe pământ pentru mântuirea lumii, este întărită şi de aceste dovezi, de unii contestate de alţii nu. Singura dovadă certă este credinţa noastră, că Hristos Fiul lui Dumnezeu S-a jertfit şi ne-a mântuit.
Chipul nefăcut de mână, al Mântuitorului care după tradiţie a fost trimis de El lui Avgar, regele Edesei.
În Londra, se păstrează chipul Mântuitorului ,pe un ştergar trimis regelui Avgar, care era bolnav şi care prin atingerea de acest chip, s-a vindecat. Regele Avgar îi scrie lui Iisus Hristos o scrisoare pe care o redă întreagă Eusebie(Ist,Bis,1,13), pe care a împrumutat-o din documentele siriene, păstrate în Edesa.
,,Eu am scris cu scopul să Te rog să iei osteneală, să vii la mine şi să mă vindeci de boala, în care mă aflu. Eu am auzit de asemenea, că iudeii cârtesc împotriva Ta şi voiesc să-Ţi aducă vătămare. La mine însă e un oraş nu mare, dar prea frumos, care va fi de ajuns pentru amândoi’’. Mântuitorul Iisus Hristos îi răspunde astfel,, Când Eu voi fi prins, Eu voi trimite pe unul din ucenicii Mei să te vindece de boală, el îţi va da de asemenea Mântuire ţie şi celor ce se află cu tine’’. Boala aceasta, după mărturie era lepră sau podragă. Iisus ar fi prima dată, după tradiţie când a scris ceva care să rămână. Apostolul Iuda Tadeul s-a dus după răstignire, cu acest chip al lui Iisus la rege, l-a vindecat şi l-a încreştinat. ,, Şi erau nişte elini din cei care se suiseră la praznic să se închine. Şi aceştia au venit la Filip care era din Betsaida Galileii şi l-au rugat zicând:,, Doamne, voim să vedem pe Iisus. Filip, a venit şi i-a spus lui Andrei, apoi a mers la Iisus şi i-au spus:,, A venit ceasul ca să fie preaslăvit Fiul Omului’’(In. 12, 20-23).
Chipul nefăcut de mână, al lui Iisus Hristos de pe mahrama Veronicăi.
Pe când Iisus Hristos mergea spre Gologota, la poarta unei case i-a ieşit înainte o femeie miloasă, care i-a dat o mahramă, să se şteargă pe faţă de sângele şi sudoarea care şiroiau pe faţa lui cea sfântă. Pe această năframă s-a întipărit chipul lui Iisus Hristos, cu cununa de spini pe cap. Era Vinerea de Paşti a anului 33. Mahrama Veronicăi este al doua mărturie reală lăsată de Iisus Hristos, viu fiind. ,,Şi pe când îl duceau, prinzând pe un oarecare Simion Cirineul, care venea din ţarină, i-a pus crucea ca s-o ducă în urma lui Iisus , si după El venea mulţime de popor şi de femei, care se băteau în piept şi plângeau ’’ (Lc. 23, 26-27).
Cămaşa lui Hristos, pe care a purtat-o în timpul Răstignirii.
Această cămaşă, se păstrează în Biserica Argenteuil din Paris. Petele albe de pe ea sunt locul picăturilor de sânge rămase de la biciuiri şi de la purtarea Crucii. Pe cămaşă la umărul drept se vede o pată mare lăsată de urma Crucii, această pată se vede şi pe giulgiul din Torino. ,,Iar după ce au

răstignit pe Iisus, ostaşii au luat hainele Lui şi le-au făcut patru părţi, fiecărui ostaş o parte. Cămaşa era fără cusătură şi atunci au zis între ei : Să n-o sfâşiem, ci să aruncăm sorţi pentru ea, a cui să fie’’. Aşa s-a împlinit Scriptura care zice: ,, Împărţit-au hainele Mele loru-şi şi pentru cămaşa Mea au aruncat sorţii’’ (In.19, 23-24).
Chipul lui Iisus Hristos, nefăcut de mână de pe giulgiul din Torino
Iosif şi Nicodim, au înfăşurat trupul lui Iisus Hristos într-un giulgiu alb, cu care l-au pus în mormânt. Plata credinţei celor doi este chipul care s-a imprimat pe giulgiul alb, dovada existenţei reale a lui Iisus Hristos. ,, Şi Iosif cumpărând giulgiul şi coborându-l de pe Cruce, l-a înfăşurat în giulgiu şi l-a pus într-un mormânt, care era săpat în stâncă şi a prăvălit o piatră pe uşa mormântului. (Lc.15, 45). Pe giulgi s-au constatat loviturile suferite de Iisus Hristos, iar pe nas se vede o mică adâncitură, lovitura dată de soldat i-a rupt nasul. Acest giulgi a fost luat din Constantinopol, după anul 1200, de către romano-catolici, până în anul 1200 se păstra în cetatea lui Constantin cel Mare. Aceste 4 mărturii, dovedesc pentru cei care vor să creadă că Iisus Hristos a fost pe pământ ca persoană istorică, că a suferit Patimi pentru mântuirea omenirii şi că a înviat şi Stă de-a dreapta Tatălui.

Bibliografie:Biblia Ortodoxă în imagini, Editura,, Pelerinul Român’’ Oradea; 1991
www.omniscop.ro

Related Posts

Tags

Share This

1 Comment

  1. Frumoasa descriere. Va invit sa lecturati si cateva versuri autentice:

    http://elenatomaxxl.blogspot.com/2014/05/otilia-braduteanu-chisinau-balada.html

Leave a Comment

*