LUMINĂ SAU BEZNĂ

07.05.11 by

Zadarnic ne-am prosternat în faţa pietrelor
zugrăvite cu chipuri de zei
căci iată în curtea domeniului
tăcerea îşi strânge casapii întunecaţii ostaşi
Arborii anotimpului scot la geam flamurile lor însângerate
fiecare vorbă cântăreşte acum cât un cadavru
ori cât o petală de trandafir
Lumină sau beznă-i totuna
târfa se confundă acum cu orice vestală
Nu rosti nici o vorbă nici o silabă în plus
nu rupe nici o petală
acum se bat cuie în braţele omului
se scuipă pe noul Isus
LIGHT OR PITCH DARK
We uselessly kow-towed to the stones
painted with gods’ faces
as in the estate’s courtyard
silence gathers its butchers the dark soldiers
The season’s trees reveal their
blood-stained banners in the windows
now each word weighs as a corpse
or as a rose petal
Light or pitch dark is all the same
the whore is now mistaken for any vestal
Don’t utter any exra word or syllable
don’t break any petal
spikes are nailed ino the man’s arms
they spit on the new Jesus.

Related Posts

Tags

Share This

Leave a Comment

*