Grupaj Dan Danila

03.06.11 by

<span style="color:#FF00FF" >Grupaj Dan Danila</span>

Pentru Dan Dănilă, expresia plastică e aidoma unor cristale pe care le simte „cu porii şi limba”, de care auzi doar „în tratatele de arhitectură sau în cărţile de poveşti” (ca în poemul Ultima Thule).

Această ambivalenţă îl păstrează pe poet, până la sfârşitul lecturii, într-o zonă enigmatică, în care o anume geometrie sau fizică paradoxală a textului generează o senzitivitate intensă şi oarecum frustă,  de natură însă să declanşeze o imediată legătură cu cititorul, generând neaşteptate resurse de simpatii.

Rezultatul acestui joc de-a intimitatea poetică, autor-cititor, este însă în favoarea discreţiei, obiectivităţii şi distanţei, ceea ce conferă poemelor senzaţia de ambivalenţă ermetică de care vorbeam.

Odată depăşite însă aceste obstacole, cititorul descoperă un spaţiu poetic mai larg pe interior decât părea pe dinafară, locusuri privilegiate, „paradisuri” în care părţi ale  lumii încă nu se vor fi disociat.

Dan Dănilă, poet, traducător şi artist plastic, născut la 28 iulie 1954 în comuna Şura Mică, lângă Sibiu. Părinţii, profesori de ştiinţe naturale. Absolvă şcoala şi Liceul de Arte Plastice din Sibiu, bacalaureat în 1973. Publică primele versuri în revista „Sunet şi culoare” a liceului iar în anul 1973 debutează cu poezie în presa literară – revista Transilvania (Ion Mircea, Mircea Ivănescu) şi Amfiteatru. În aceeaşi perioadă este publicat sub pseudonimul Dan Ladina de Geo Dumitrescu, în Luceafărul. Participă la cenaclurile sibiene Transilvania şi Radu Stanca. Expoziţii personale sau de grup împreună cu alţi artişti sibieni (pictură, sculptură, grafică, fotografie artistică). Din 1990 trăieşte în Leonberg, lângă Stuttgart. Din 1994 a fost redactor la revista “Casa” din Jagstzell. Are două fiice, Andreea şi Cristina. Este membru al Asociaţiei internaţionale a scriitorilor şi artiştilor români LITERART XXI şi al Asociaţiei scriitorilor români şi germani din München şi Bavaria.

Volume publicate:

LIRICĂ

Dintr-un sertar   Editura Thausib, Sibiu 1993;

Parcul salvat   Editura Hermann, Sibiu 1994;

Fals tratat despre seară   Ed. Hermann 1998, cu desene de Traian Gligor;

Poeme   Editare proprie, Leonberg 2000;

Neliniştea din cuvinte   Editura Galateea, Königsbrunn RFG 2004;

Calendar poetic, Editura BrumaR, Timişoara 2006;

50 Poeme, ed. Timpul, 2009

TRADUCERI

Wolf von Aichelburg, Gedichte / Poezii  Ed. Hermann 1996, Ediţie bilingvă;

François Villon, Balade  Ed. Hermann 1997, Ediţie bilingvă ;

Georg Scherg, Sommerliches Divertimento / Divertisment estival  Editare proprie bilingvă, 1998, cu desene de Traian Gligor;

Rainer Maria Rilke, Versuri  Ed. Hermann 1999;

Rainer Maria Rilke, Poeme alese  Ed. SÆCULUM  2002;

Publică versuri proprii, traduceri de lirică din germană, franceză şi engleză (Wolf von Aichelburg, Michael Albert, Ingeborg Bachmann, Charles Baudelaire, Hans Bender, Hans Bergel, Johannes Bobrowski, Charles d’Orléans, Hans Magnus Enzensberger, Günter Grass, Ludwig Greve, Hermann Hesse, Erich Kästner, Michael Krüger, Les Murray, Robert Musil, Friedrich Nietzsche, Jacques Prévert, Rainer Maria Rilke, Arthur Rimbaud, Peter Rühmkorf, Horst Samson, Georg Scherg, Werner Söllner, Dylan Thomas, François Villon, etc), deasemenea proză şi desene în periodice convenţionale şi electronice din ţară şi din Canada, Franţa, S.U.A, Danemarca şi Germania: Agero, Agora, Amfiteatru, Astra, Asymetria, Argo, Archenoach, Balada, Caietele internaţionale de poezie, Casa, Columna, Contemporanul, Convorbiri literare, Dorul, Electr@, Eleonardo, Euphorion, Familia, Galateea, Jurnalul literar, Littera, Lettre International, Liternet, Luceafărul, Observator, Origini-Romanian Roots, Respiro, România literară, Saeculum, Sisif, Steaua, Poesis, Poezia, Târgoviştea, Tiuk, Transilvania, Tribuna Sibiului, Vatra, etc.

Prezent în antologia de lirică românească „Gefährliche Serpentinen / Serpentine periculoase”; Editura Galrev, Berlin 1998, în „Homme de lettres et Angelus tutelaris”, volum omagial pentru Adolf Frisé, Geest-Verlag, Ahlhorn 2000, în „The Second International Anthology of Paradoxism”, 2000, în „Poezia padurii”, Editura Orion, Bucureşti 2001 şi în „Blestemul lui Brâncuşi” – Poeţi români din diaspora, volum în colaborare Stuttgart / Suceava 2004.

Volumul „Rainer Maria Rilke – Versuri” a primit premiul de traducere pe anul 2000 al Asociaţiei internaţionale Literart XXI şi al revistei Origini – Romanian Roots.

Premiul „George Gavrilean” al Festivalului Nicolae Labiş 2004 pentru ciclul de poezii din volumul „Blestemul lui Brâncuşi”.

Poezii din volumul Calendar poetic, ed. BrumaR, Timisoara, 2006

…………………………………………….

ZILE

Sunt zile care se deschid

precum cărţile noi – coperţi uşoare

te cuprind între răsărit şi amurg,

îţi măsoară împrejurul carnal

răsfoindu-ţi toate obsesiile

şi te răstignesc printre piscuri

de cuvinte – acolo unde aerul

e subţire, unde timpanele dor

iar tăcerea se acordează

cu nuanţe rafinate de umbră

iar când se închid, îţi adie

ceva nedefinit peste faţă,

ca o presimţire a călătoriei

şi noaptea apare fiinţa din vis

cu şoaptele ei, frumos despletite…

ISTORIE

Ivoriul – starea de fapt a tristeţii

mereu va rescrie petalele vechi

celebrând carnagiul florilor – unde

mai este locul reculegerii lor?

pe neîntoarse paturi de frunze

zei marmoratici odinioară visau

cum creşte scoica mileniului

ce nu o poţi opri – un văl

de nespus îi despărţea de noi,

cei chinuiţi de timpane şi tunet

deabia mai desluşind vocalele

iar azi, aşa descărnaţi de cuvinte

ne vom recunoaşte osânda.

OGLINDĂ

Împrăştiat, mă continuă peisajul iubit

şi cuvintele cele mai tulburate,

noaptea cu înţelepciunea corbului,

ziua şi ciocârliile atomice

mă încred doar în syrinxul lor

nedescifrat precum scrierea sarzilor –

încercaţi citirea semnelor şterse

pe care le rescrie raza în praf

cum adulmecă şerpii căldura mâinii

sau oarbe călăuze descifrează poteci

cu ochii închişi în faţa ereziei

mă las purtat de mână de copilul

cel mai solemn – oglinda mea

pe care o desfrunzeşte toamna

ULTIMA  THULE

Întotdeauna după febră sau dragoste

încerc să-mi amintesc ultima ninsoare

cu porii şi limba – cristalele acelea

nu le-am văzut decât în tratate

de arhitectură sau în cărţi de poveşti

însă nu reuşesc, doar căldura trupului

s-a imprimat undeva, numai ea

pare un tatuaj definitiv pe epidermă

o taină precum roza vânturilor

din pergamentul hărţilor nordice

fără să ştii, mi-ai furat moartea prin frig,

dar mi-ai dăruit în schimb toate visele

acelea mirifice care o preced…

CALENDAR

Preludiul toamnei, virtuozitate,

magia împlinirii de nuanţe.

frunzişul care se aşează-n stanţe

e prund de curcubee sfărâmate

cu ochiul treci, cu pasul peste toate,

muzeul arde dar nimic nu piere,

miros de ceară şi miros de miere,

paleta unei vechi maestru poate

să povestească razele de soare,

un şir visat de orbitoare trepte

sau gestul renunţării înţelepte –

spirala unei frunze căzătoare…

Leave a Comment

*