CONGRESUL NAŢIONAL DE POEZIE, ediţia a V-a

20.06.13 by

În perioada 14-16 iunie 2013 a avut loc la Botoşani, Ipoteşti şi Suceva, în organizarea Fundaţiei Culturale „Hyperion-caiete botoşănene” Botoşani şi a Centrului Cultural „Bucovina” Suceava, cea de a V-a ediţia a Congresului Naţional de Poezie. Proiectul a fost finan’at parţial de Primăria municipiului Botoşani în cadrul finanţărilor nerambursabile. Au avut loc întâlniri cu publicul iubitor de poezie la Joldeşti, Vorona, Botoşani, Ipoteşti şi Suceava. La Ipoteşti au avut loc discuţii în cadrul congresului, legate de promovarea poeziei române contemporane în afara ţării. S-a pus problema implicării instituţiilor de cultură abilitate să sprijine iniţiativa Congresului Naţional de Poezie de a organiza în 2015 o întâlnire sub genericul „O sută de poeţi ai lumii la Eminescu acasă”. S-a redactat o scrisoare deschisă adresată acestor instituţii.
Au participat peste 80 de poeţi, critici literari, editori şi redactori de reviste de cultură. La recitalul în aer liber de la Botoşani, pe o scenă amenajată în preajma casei ce se află pe locul casei în care s-a născut Eminescu, lângă Biserica Uspenia, au citit din poeziile lor peste 40 de poeţi, dintre care amintim pe: Liviu Ioan Stoiciu, Ion Mureşan, Constantin Abăluţă, Nicolae Coande, Mircea Bârsilă, Adrian Alui Gheorghe, George Vulturescu, Simona Grazia Dima, Vlad Zbârciog, Nicolae Popa, Vasile Tărâţanu, Radu Florescu, Nicolae Sava, Vasile Baghiu, Florin Partene, Dan Coman, Teodora Coman, Paul Aretzu, Teodor Dună, George Vidican, Dan Bogdan Hanu, Dumitru Augustin Doman, Constantin Iftime, Marius Chelaru, Cassian Maria Spiridon, Valentin Talpalaru, Radu Ianovi, Alexandru Ovidiu Vintilă, Sterian Vicol, Andrei Alecsa, Viorica Petrovici, Nona Tatiana Ciofu, Nicoleta Onofrei, Lavinai Nechifor, Gellu Dorian, Lucian Alecsa, Nicolae Corlat, Dumitru Necşanu, Vasile Iftime, Petruţ Pârvescu, Mircea Oprea şi alţii.
A fost organizat şi un salon stradal al cărţii de poezie la care au fpst prezente editurile Tracus Arte, Paralela 45, Vinea, Charmides, Timpul, Princeps Edit, „Convorbiri literare”, Axa, Conta, Junimea şi altele.
Premiul Congresului Naţional de Poezie,. Ediţia a V-a a fost acordat poetului Cassian Maria Spiridon. Au mai fost ac acordate două premii: Premiul „Hyperion”, poetului Nicolae Coande şi Premiul Poeziei pentru Proză, scriitoarei Doina Ruşti.
La Suceava, la Muzeul Satului Românesc, a avut loc un al doilea recital al poeţilor invitaţi la congres şi a fost decernat de către Centrul Cultural „Bucovina” Suceava Premiul CNP unui tânăr poet. Acesta i-a revenit poetei Teodora Coman.
Participanţii la Congresul Naţional de Poezie, ediţia a V-a, au stabilit ca în perioada imediat următoare să semneze o scrisoare deschisă, adresată principalelor instituţii ale statului, Preşedinţie, Parlament, Guvern, implicit şi Institutului Cultural Român, prin care să arate căile de parcurs în vederea promovării poeziei române în lume, cerând să prevadă modalităţile de sprijinire concretă a acţiunii „100 de poeţi ai lumii la Eminescu acasă”, pe care instituţia congresului o are în vedere pentru anul 2013.
Au participat: Constantin Abăluţă, Lucian Alecsa, Andrei Alecsa, Gabriel Alexe, Adrian Alui Gheorghe, Liviu Apetroaie, Paul Aretzu, Dumitru Augustin Doman, Mircea Bârsilă, Marius Chelaru, Nicolae Coande, Dan Coman, Teodora Coman, Nicolae Corlat, Marius Dobrin, Gellu Dorian, Teodor Dună, Sabina Fânaru, Bogdan Federeac, Radu Florescu, Vlad A. Gheorghiu, Paul Gorban, Marius Grama, Simona Gratzia-Dima, Dan Bogdan Hanu, Matei Hutopila, Radu Ianovi, Vasile Iftime, Constantin Iftime, Ciprian Manolache, Emanoil Marcu, Ion Mureşan, Dumitru Necşanu, Nicolaeta Onofrei, Mircea Oprea, Nicolae Oprea, Florin Partene, Petruţ Părvescu, Nicolae Popa, Doina Popa Doian Ruşti, Angela Sandu, Nicolae Sava, Vlad Scutelnicu, Cassian maria Spiridon, Vasile Spiridon, Carmen Veronica Steiciuc, Liviu Ioan Stoiciu, Cristina Şoptelea, Valentin Talpalaru, Vasile Tărâţanu, Vasile Tudor, Nicolae Tzone, gavril Ţărmure, Cornel Mihai Ungureanu, Sterian Vicol, Alesandru Ovidiu Vintilă, Matei Vişniec, Călin Vlasie, George Vulturescu, Vlad Zbârgiog, Horia Zilieru şi alţii.

DECLARAŢIE
Participanţii la cel de al V-lea Congres Naţional de Poezie din România, întruniţi în perioada 14-16 iunie la Botoşani – poeţi, istorici şi critici literari, redactori de publicaţii literare, editori –, aflând cu stupoare despre actul de vandalism de la Hliboca, Ucraina, la care au recurs forţele ostile spiritului european, bunului simţ şi convieţuirii paşnice din Ucraina, ne arătăm profunda noastră indignare.
Acest fapt reprobabil – decapitarea bustului ce urma să fie dezvelit în centrul raional Hliboca din regiunea Cernăuţi, Ucraina, chiar în ziua premergătoare comemorării trecerii poetului Mihai Eminescu la cele veşnice, nu poate fi decât condamnat cu vehemenţă de întreaga suflare românească şi de opinia publică internaţională.
Considerăm că acest act de vandalism nu e decât o provocare ostilă la adresa culturii române şi a comunităţii româneşti din Ucraina, capabil să deterioreze relaţiile de bună vecinătate româno-ucrainene, care şi aşa la această oră nu sunt strălucite, dat fiind nenumăratele atacuri comise în presa ucraineană de factură ultranaţionalistă din Cernăuţi la adresa poporului român şi a istoriei sale milenare.
Această provocare vine în contradicţie cu năzuinţa firească a popoarelor român şi ucrainean de a extinde şi aprofunda relaţiile de prietenie şi colaborare în demersul lor european. Cu atât mai mult cu cât nu e prima dată când în Ucraina se comit asemenea manifestări de obscurantism medieval faţă de memoria poetului naţional al românilor, exprimate în lichidarea monumentului Eminescu de la Odessa şi demonstrarea cu drapelele de stat ale Ucrainei în bernă în semn de protest împotriva inaugurării statuii lui Eminescu la Cernăuţi în anul 2000.
În legătură cu acest incident regretabil de la Hliboca, regiunea Cernăuţi, declarăm că asemenea manifestări de rea credinţă nu sunt în stare să diminueze nici valoarea operei eminesciene, nici dragostea românilor de pretutindeni pentru cel mai important poet al lor, Mihai Eminescu.
Or. Botoşani
Participanţii la Congresul Naţional de Poezie

REZULTATELE CONCURSULUI NAŢIONAL DE POEZIE
ŞI INTERPRETARE CRITICĂ A OPEREI EMINESCIENE
„PORNI LUCEAFĂRUL…”
ediţia a XXXII-a, 15 iunie 2013, Botoşani

Juriul celei de a XXXII-a ediţii a Concursului Naţional de Poezie şi Interpretare Critică a Operei Eminesciene „Porni Luceafărul…”, format din: Liviu Apetroaie, ed. Junimea Iaşi, Cassian Maria Spiridon, Ed. Revistei „Convorbiri literare”, Ed. Timpul, revista „Convorbiri literare”, Călin Vlasie, ed. Paralela 45 Piteşti, Nicolae Tzone, Ed. Vine, Bucureşti, Daniel Corbu, Ed. Princeps Edit, rev. „Feed back” Iaşi, Liviu Ioan Stoiciu, rev. „Viaţa Românească”, George Vulturescu, rev. „Poesis”, Satu Mare, Lucian Vasiliu, rev. „Dacia literară” Iaşi, Mariud Chelaru, rev. „Poezia” Adrian Alui Gheorghe, rev. „Conta”, Piatra Neamţ, Paul Aretzu, rev. „Ramuri”, Craiova, Vasile Spiridon, rev. „Ateneu”, Bacău, Sterian Vicol, rev. „Porto franco”, Galaţi, Ioan Moldova, rev. „Familia”, Arad, Ioan Radu Văcărescu, rev. „Euphorion”, Sibiu, Gavril Ţărmure, ed. Charmides, Lucian Alecsa, rev. „Hyperion”, Gellu Dorian, rev. „Ţara de Sus”, secretariat Nicolae Corlat, avându-l ca preşedinte pe Mircea Bârsilă, în urma lecturării lucrărilor sosite în concurs, a decis acordarea următoarelor premii:
SECŢIUNEA CARTE PUBLICATĂ:
1. Premiul „Horaţiu Ioan Laşcu” al Filialei Iaşi a Uniunii Scriitorilor din România poetei Nona Tatiana Ciofu, pentru cartea Fiara de hârtie, ed. Vinea, 2012;
2. Premiul Uniunii Scriitorilor din R. Moldova poetului Bogdan Federeac pentru cartea Dragoste cu acordul părinţilor, ed. Princeps Edis, 2012.
SECŢIUNEA MANUSCRISE:
1. Premiul Editurii Paralela 45 şi premiul revistelor „Argeş” „Poesis”, „Euphorion”, „Viaţa Românească”, „Ramuri”, „Convorbiri literare”, Poezia”, „Feed back”, „Ateneu”, „Dacia literară” şi Familia” – POETULUI VLAD A. GHEORGHIU;
2. Premiul Editurii Junimea şi premiul revistelor „Convorbiri literare”, „Dacia literar㔄Poezia” şi „Hyperion” – POETULUI MARIUS GRAMA;
3. Premiul Editurii Timpul şi premiul revistelor „Convorbiri literare”, „Hyperion”, „Porto franco”, „Poesis” – POETEI NICOLETA ONOFREI;
4. Premiul Editurii Vinea şi premiul revistelor „Hyperion”, „Poesis”, „Argeş”„Ateneu”, „Ramuri” – POETEI LAVINIA NECHIFOR ;
5. Premiul Editurii Princeps Edit şi premiul revistelor „Feed back” şi „Poezia” – POETEI DORINA BALAN
6. Premiul Editurii Charmides şi al revistelor „Hyperion” şi „Conta” – POETULUI GABRIEL NICOLAE MIHĂILĂ.

7. Menţiuni::
1. Revistele „Porto franco” şi „Poezia” – menţiune pentru POETA OTILIA IULIANA ONICIUC
2. Revistele „Ţara de Sus” şi „Poezia” – menţiune pentru POETA IRINA MARIA STOLERU

. SECŢIUNEA INTERPRETARE CRITICĂ A OPEREI EMINESCIENE:
1. Premiul revistei „Convorbiri literare” – ESEISTEI CRISTINA GABRIELA NEMEŞ
2. Premiul revistei „Dacia literară” – ESEISTEI IULIANA CLIMA-CARAGHIN
3. Premiul revistei Poesis şi al revistei „Hyperion” – ESEISTEI DANIELA PAULA EPURIANU

www.omniscop.ro

Related Posts

Tags

Share This

Leave a Comment

ERROR: si-captcha.php plugin: GD image support not detected in PHP!

Contact your web host and ask them to enable GD image support for PHP.

ERROR: si-captcha.php plugin: imagepng function not detected in PHP!

Contact your web host and ask them to enable imagepng for PHP.