Către SENATUL ROMÂNIEI, CAMERA DEPUTAŢILOR din ROMÂNIA

08.05.15 by

PETIŢIE
de susţinere a iniţiativei legislative privind completarea art. 1 din Legea nr. 8/ 2006,
astfel încât şi jurnaliştii să beneficieze, în anumite condiţii, de o indemnizaţie de 50 % din pensia care li se cuvine în baza asigurării în sistemul public de pensii
Având în vedere că în HG nr. 1650/ 2006 s-a omis creaţia jurnalistică, Uniunea Ziariștilor Profesioniști din România s-a adresat Academiei Române, care, prin președinții ei: academicienii Eugen Simion și Răzvan Theodorescu, au opinat că actul jurnalistic, publicistic din presa scrisă și cea audiovizuală constituie act de creație a jurnalistului, când produsul jurnalistic este de calitate și respectă Codul deontologic al profesiei de jurnalist.
Calitatea actului de creație jurnalistică, conform acelorași opinii a secțiilor Academiei Române, poate fi stabilită numai de Uniunea de profil a breslei, adică Uniunea Ziariștilor Profesioniști din România, pe baza criteriilor de ordin estetic și deontologic.
Alăturându-ne demersului iniţiat de autorul proiectului legislativ – deja depus la Senat -, împreună cu toţi membrii UZP, susţinem un adevăr peremptoriu, pe care vă rugăm insistent să îl aveţi în vedere: în 2006, pe nedrept, ziariştii au fost uitaţi în acea înşiruire din lege.
Deoarece producţia jurnalistică este, indubitabil, un act creator, vă rugăm ca – în momentul supunerii la vot a acestui proiect legislativ – să aprobaţi completarea menţionată la art. 1 din legea amintită mai sus, care va înlătura discrimarea la care este supusă, în prezent, breasla jurnaliştilor.
În noua formulare, art. 1 din Legea nr. 8/ 2006 stipulează: “În înţelesul legii, prin uniuni de creatori legal constituite şi recunoscute ca persoane juridice de utilitate publică se înţeleg persoanele juridice române de drept privat, fără scop patrimonial, din domenii precum cel al creaţiei muzicale, interpretative, cinematografice, literare, arhitecturale, teatrale, jurnalistice şi al artelor plastice, care sunt recunoscute ca fiind de utilitate publică”.
Banii necesari acordării indemnizaţiei amintite vor proveni de la bugetul asigurărilor sociale.
In cadrul conferinței de presă organizată la Senat de iniţiatorul acestui proiect legislativ, s-a subliniat că respectiva indemnizaţie de 50% din pensia cuvenită va fi aplicată creatorilor care au o vechime în presă de minimum 15 ani, o vechime de cinci ani într-o asociaţie, cazier curat şi sunt cu plata taxelor la zi.
Conducerea UZPR estimează că, de această completare a legii, vor beneficia circa 300-350 de ziariști pensionari, membri ai UZPR, ca o reparație morală pe care aceştia o așteaptă de mai bine de nouă ani.
Mulţumindu-vă anticipat pentru votul Dumneavoastră favorabil, vă asigurăm, Domnilor Senatori şi Deputaţi, de profunda noastră gratitudine.

În numele celor 33 de membri din PRESA SCRISĂ
ai UZPR – Filiala CRAIOVA, semnează petiţia:
Prenume şi nume
Funcţia în redacţie
Instituţia de presă
Semnătura olografă
Dan LUPESCU
Redactor, Publicist-comentator (28 ani), din care 10 ani Red. şef în presa scrisă;
Director fondator revista Lamura,
din 2001
Cotidianele Înainte
şi
Cuvântul Libertăţii,

Revista de cultură Lamura
CRAIOVA

Ovidiu GHIDIRMIC
Redactor la revista Ramuri,
Redactor la Scrisul Românesc,
Director executiv la revista Lamura
Ramuri,

Scrisul Românesc,

Lamura

Marian BARBU
Redactor în presa cotidiană (10 ani), redactor şef al revistei Meridian, Redactor şef al revistei Lamura
Înainte,

Meridian,

Lamura

Romulus TURBATU
Redactor, secretar de redacţie şi secretar general de redacţie (21 de ani), Editor coordonator
Cotidianele Înainte
şi
Cuvântul Libertăţii,
Revista de cultură
Lamura
www.omniscop.ro

Related Posts

Tags

Share This

Leave a Comment

*