AGONIE

31.03.17 by

AGONIE

Să mori nu moartea ta, ci-n fiecare ins se
Cerea să mori cu brațele întinse
Între pământ și cer în plecăciune
Îmbrățișarea Mea pe toți să vă adune.

Șarpele Evei și altul, al lui Moise,
Prin voi se
Ascundeau. Cine putea să-i prindă,
Că-n unul celălalt fugea ca-ntr-o oglindă?
Veacuri curgeau pe harpele
Unse cu paos
Prăbușirii în haos.

M-au pironit pe lemn. Sunt Șarpele
Lui Moise, intrat pe sub Scriptură:
Priviți spre Mine ca leac de mușcătură!
Nu mă durură palmele,
Harapnicul, sudalmele
Ca urechelnițe,
Nici blasfemia fiartă-n velnițe
Și-apoi din nou întru povarne,
Nici cuiele bătute-n carne
Scrâșnind pe lângă os în bucurii de draci –
Tot iadul în ciocanul de covaci!

Nici chiar oțetul din pocal ce mi-l întinse ora,
Ci moartea ce-o s-o mor,
A altora.
Străveacul veacului deschise iadului hambare,
Cu toți veneau spre Mine cu sacii în spinare…
Și toată murdăria de patimi și păcate păcate
Mi-o vomitau în ochi, sau mi-o vărsau în spate.
Eram atât de singur pe lemn cu rost de toacă
Și mă-necam în cloacă.
Tu nu M-ai părăsit, ci M-ai pierdut în port
Cu leacul de-a fi veșnic să mor în orice mort.
Eu! Taina din scriptura seminței lui a fi!
Eli, Eli, lama sabahtani…

Murisem demult când vârful de suliță
Deschise prin inimă o uliță.
Cum mi-o priveam de sus cu frică;
Inima-mi mare să fie-atât de mică?
Doar numai cât o turturică?
Și deodată s-a preschimbat din carne de plângeri
În borangicuri imense de îngeri;
Crescând. Că pe muchea clipei
Veac pe sub veacuri se odrăzlea aripei.
Unde pătrunse lancea să o facă moartă,
Din cleștar se deschise o poartă,
Iar lumea intra cu darul preschimbat al humii
În jurul lui Alfa și Omega al lumii.
Apoi întreg pământul și galaxii precum colbul de boare
Și inima se făcea tot mai mare…

Oare Tu puteai spre-a o duce
La coborîrea Mea de pe cruce?
Te-am așteptat Părinte sfânt,
Singur în portul de mormânt.
Poate aici ascunsă fuse cheia

Că M-ai descoperit în om
De-abia
În ziua a treia.

SUBLIMUL CÂNTEC AL REGELUI SOLOMON

PRECUVÂNTARE

Pre harfa mea de grâu și maci
Eternul cântec și-l șoptesc… Tălmaci
Și scrib, mărite Solomoane
Ți-aduc pre o tăbliță cu vie și gorgoane
Cuvinte de la strana de munți cu Vârf de Dor
Țâșnind din mine ceruri izvodului de zbor.
Stihira ta cântată sub măslin
E ușa ce-mi deschide utrenia din crin,
Când fluiere din doine țes șopotul curat
Pre harfa mea de grâu însângerat.

PRIMA POARTĂ A CÂNTECULUI

Sărută-mă cu sărutările buzelor tale
Mai dulci decât Cotnarul ispitelor din oale.
Miresmele tale-s balsam și numele-ți sună-n izvoare
Busuioace de mir, prea iubite pe drept de fecioare.

Chiar Regele Iubirii ne știe și ne-asteaptă,
Cămara nunții-i gata săpată-n dor, în șoaptă…
Ne-om veseli acolo și ne-om grăi tăcerea
Cum stupul doar prisăcii de pruni i-nfloare mierea.

Hai să fugim! Răpește-mă și du-mă cu tine,
Că Regele ne-așteaptă, minute cresc verbine.
Ți-oi preamări iubirea cum focu-și cântă vinul,
Că drag le ești la toate ca soarelui, roș crinul.

Răpește-mă! Du-mă cu tine! Hai să fugim…

*

Nu vă uitați la mine fete din Ierusalim

Că oacheșă-i fața. Sunt pură, frumoasă
Precum visândul cedru, ca noaptea de mătasă,
Mă arse soare-n rătăciri că fiii maicii mele
S-au mâniat că n-am păzit podgoria de stele.

*

Spune-mi, iubitul meu, ce dorul mi-l viază,
Pe unde păstorești și-ai tihna de amiază?
Că peste veac te caut și tot la stâni străine,
Neregăsindu-ți plaiul mereu pierdut prin mine…

*
Tu, cea mai mândră din femei, dacă nu știi pe unde,
Vezi pe cărări că ți-am lăsat vocalele rotunde
De rune mici, de iezi isteți –
Fântâni, în colb, de frumuseți.

Șiraguri de mărgăritare, tu, orhidee-ntre femei,
Ți-e cântec gâtul și obrajii în poarta celor doi cercei.
Că pentru tine, prea iubito, m-oi face sfânt covaci și faur
În lănțișoare suflet dând crestatului de-argint și aur.

*

Cât Regele Iubirii stătu la cină ieri
A nard și a mireasmă ți-am spovedit tăceri.

*

Tu, gând de îndoială, vierme rozând în tei…
Iubitul meu ca mirtul va fi-ntre sânii mei.
Frumosul meu – ienupăr ce mă vede,
Cu mii de ochi mă soarbe din Enghede.

Îl auziți?

Kitchener, Ontario
www.omniscop.ro

Related Posts

Tags

Share This

Leave a Comment

*