ADIO COPERNIC…. (RUGĂ PENTRU PATAPIEVICI )

15.08.14 by

Instituindu-se în instanţă supremă ,Papa Ioan-Paul al II-lea, şi pronunţându-se, în pe cât de faimoasa, pe atât de penibila gâlceavă dintre Inchiziţie si Galileo Galilei,Sanctitatea Sa a înclinat talgerul dreptăţii,cu motivaţii mai mult decât discutabile,în favoarea lui Galileo. Gestul Sanctităţii Sale ne permite să afirmăm că de la Vlădică până la Opincă,întreaga suflare creştină,chiar mai mult, întreaga suflare modernă,se învârte cu pământul în jurul soarelui ca în căluşei, la Moşi!!! Comentând gestul Papei, ”New-York Time Magazine”,în numarul său din 12 martie 1984 ,titra”Reabilitarea Imaginii lui Galileo”şi subtitra”Papa Ioan-Paul al II-lea îndreaptă o greşeala veche de 350 de ani” .Se inţelege că atât autorii ,cât si conducerea gazetei, cunosc adevărul in această chestiune,Papa nefăcând nimic altceva decât să îndrepte o greşeală! Cu menţiunea că atât poziţia Sanctităţii Sale cât si pe cea a Comisiei condusă de Cardinalul Poupard care, din ordinul Papei, a studiat chestiunea,le vom analiza in altă parte,ne rezumăm ,pentru economia lucrării, în a afirma că, atât poziţia Inchiziţiei cât şi poziţia lui Galileo Galilei, erau departe de Adevărul Absolut în chestiune,astfel că alegerea operată de Papă nu putea fi decat greşită…Mai mult,Papa nu s-a situat pe adevărata pozitie a Bisericii Catolice,din păcate,aceasta fiindu-i necunoscută. Adevărul Absolut ,pentru noi Adevăr Revelat,aşa cum s-a păstrat până astăzi în sfinte simboluri,sfinte icoane,constructii simbolice,datini şi obiceiuri,a strălucit in Vestul Europei,în secolele XII-XIII,în sânul Bisericii Catolice. În secolul al XVI-lea,dupa cum rezultă din Dictionarul Latin de la 1531,avem în vedere greşita etimologie a notiunii de SOLSTITIUM,ştiinţa în discuţie era definitiv pierdută .Aparitia “teoriei”lui Copernic,se constituie ca un argument la fel de puternic. Din păcate această ştiinţă,la care ne referim si pe care o să v-o prezentăm ulterior,n-a fost cunoscută,ori ignorată cu buna stiinţă, atat de Ptolomeu cât şi de Copernic,Galileo,Kepler,Laplace,Einstein etc.etc.si,lesne de înţeles , şi de Sanctitatea Sa. Înclinând balanţa în favoarea lui Galilei,Papa Ioan -Paul al II- lea n-a făcut altceva decât să dea curs mentalităţii acestui veac. Pentru a vă uşura înţelegerea mentalităţii acestui veac vă propunem două istorioare.
… Prima.Prin 1959,proaspăt ieşit din Jilava,lucram ca electrician într-o fabrică de tricotaje..Într-una din seri,lucram in schimbul de noapte,am găsit în atelier o masă cu un fasung cu bec, montat în mijlocul ei, iar pe marginea acesteia,sub tăblie,montată o cremalieră, pe care mergea un glob geografic,evident,pe deasupra mesei .Mecanismul,ascuns vederii ,era prevăzut cu o manivelă,pe care, dacă o învârteai ,globul de carton ,învârtindu-se în jurul axei,se mişca, facând un tur in jurul becului din centrul mesei. Cele de mai sus se însoţeau cu un uruit asurzitor. Cum eram puţin băut,m-am trezit dând la manivelă şi murmurând amuzat:”Uita-te si pe post de Dumnezeu!” Invenţia, pentru că nea Sandu,meşterul electrician,va dobândi brevet de inventator pentru cele de mai sus,va fi amplasată în subsolul Observatorului Astronomic din Ana Ipătescu. In 1991,răposatul dr.in astronomie Harald Alexandrescu mi-a promis să o scoată de acolo. Nea Sandu urma cursurile serale ale Universitătţii de Partid,drept care,de câte ori eram in tura de dimineaţă,ţinea să îşi etaleze dispreţul pentru filozofia idealistă,faţă de mine, eu fiind,în ochii lui,puţin reacţionar…Nea Sandu spera să plece in Diplomaţie. Masa cu cremaliera era rodul studilor serale de partid. Bolşevicii,contrar Sanctităţii Sale,au ţinut cont de spusele lui Cassirer privitoare la teoria lui Copernic,transformând-o în piatră de temelie a materialismului dialectic. Nea Sandu era semianalfabet,astfel că superficialitatea materialismului i-a venit mănuşă .Din istorioara de mai sus m-ar bucura să retineţi că un semianalfabet realiza ,chipurile, o copie a gândirii Creatorului,adică reuşea ceea ce nici fondatorii de religii nu reuşisera…..Cand ajung la cele adânci ale tainei,înţelepţii îşi fixează,cele înţelese ,în sfinte simboluri,o altfel de exprimare fiind imposibilă!!! Nea Sandu nu numai că înţelegea dar şi imita gândirea ce a stat la baza creaţiei,evident ,cele de mai sus fiind adevărate dacă şi povestea cu soarele şi cu pământul este adevarată…..
A DOUA ISTORIOARA. În 1965,la solstiţiul de iarnă,ocazionat de lectura poeziei”Oul Dogmatic”a lui Ion Barbu,am trăit ceea ce se numeste “spargere de ciclu”. Beat de bucuria cu care se însoţeşte “spargerea coajei oului”, implicit,a “coajei ignoranţei”,mi-am strigat uriaşa bucurie până şi pietrelor. Fără nici o motivaţie ,bucuria mea se însoţea cu convingerea că nu este adevărat că pământul se învârte în jurul soarelui. Pe aceeaşi scară de bloc,unde locuia fratele meu ,stătea si nea Ţecu,bobinator şi fost coleg de serviciu cu mine, la Ţesătoria de Relon Panduri. M-a împins păcatul si i-am spus că nu ne învârtim în jurul nici unui soare. M-a invitat la el ,să îmi prezinte pe cumnatul său,”asesor popular”,în justiţie,deşteptul familiei. Acesta era de meserie tinichigiu. A pus in mijlocul mesei, din sufrageria lui nea Ţecu ,o veioză, şi ,luând globul geografic , s-a pornit să dea târcoale mesei,sub privirile pline de admiraţie ale celor doua fetiţe ale lui nea Ţecu, a soţiei acestuia şi,evident,a lui nea Ţecu. Tinichigiul ,după ce şi-a terminat numărul ,m-a bătut pe umăr, din ochi întrebandu-mă dacă am priceput. Cum toată asistenţa înţelesese cum stau lucrurile,n-am avut încotro, şi m-am dat bătut .Aşadar, ceea ce constituie giuvaerul cel mai de preţ, din coroana gandirii mistice dintotdeauna,LUMINA,se afla la degetul mic al unui tinichigiu…Cu o extraordinară nonşalanţă şi cu o siguranţă de sine absolută, tinichigiul imi explicase cum devine cazul cu lumina si cu pământul,la clipă!!!…Alăturăm tinichigiului si modul de a gândi al Sanctităţii Sale,credem noi,cu destulă motivaţie. Să vă mai reamintim că în şcoli ,licee,universităţi , aceleaşi tinichele.manevrate de alţi tinichigii, umplu minţile tinerilor ,de cea mai nimicitoare învăţătură??? Ce să mai vorbim de Patapievici si compania tinichigiilor autohtoni???
, La ceasul cand ne rostim ,pământul se roteşte ,deopotrivă în jurul (presupusei) sale axe ,cât şi în jurul unui (presupus) soare-veioză ,unui soare-stea.Departe de a se impune,teoria lui Copernic ,postulată si nu argumentată, cât de cât logic,avea să trezească nenumărate suspiciuni .Cârpelile teoriei,incepute de demenţialul Kepler, se continuă până in ziua de astăzi.
Din cele doua istorioare, să conchidem că teoria lui Copernic vine ca o pălărie pe măsura capului oricărui dobitoc,simplismul ei făcând-o accesibilă oricărui netrebnic. In plus: ce flaterie! Realitatea,modul raţional al acesteia,este alta decat..aparenţele!!!
Dacă avem în vedere şi atitudinea Sanctităţii Sale în această chestiune,atunci s-ar părea că nu mai este nimic de spus,Galileo fiind purtătorul adevărului absolut.!
Fie-ne ingăduit ca în numele acelei stiinţe divine,pentru noi revelate,stiinţă care a stralucit deopotrivă în toate marile civilizaţii ale lumii ,cât şi în toate marile religii din toate locurile şi din toate timpurile,să ne îndoim de aşa numita ştiinţă ,de gândirea modernă,superficială,angajată ideologic si politic,total dezinteresată de adevăr,superficială ,asemeni celor ce o slujesc.
Stiinţa căreia ne închinăm se găseşte, atât in piramidele egiptene cât si in cele mexicane,ea este adapostită atât de Machu-Pichu cât si de Stoenhenge ori Sarmizegetusa. Se constituie ca sâmburele de lumină al tuturor cărţilor sfinte ale Indiei,cât si al celor din Mesopotamia,Egipt etc. De asemenea ,ea se regăseşte,contrar celor afirmate de Sanctitatea Sa,şi în Biblie şi în sfinte icoane creştine,atât în bisericile ortodoxe,cât şi în cele catolice . Dar cum ,din când în când ,limbajul simbolic amuţeşte,iar pentru înţelegerea lui un ajutor de Sus este absolut necesar,cum afirma,in urma cu 2500 de ani,Maxim din Tyr,in vremurile noastre,cand credinţa este total dispreţuită ,situaţia în care se află societatea modernă devine explicabilă..
Demersul nostru trebuie să plece de la Galileo Galilei, si anume de la afirmaţia acestuia cum că ar fi vorba de “două sisteme”unul datorat lui Ptolomeu,altul propus de Copernic. După Imanuel Kant ,prin sistemul celui din urmă s-ar fi infăptuit ..”o revoluţie coperniciană”. Oare? Analizând gândirea celor doi presupuşi adversari,noi am găsit că acestea mai mult se aseamănă decât se deosebesc.
1. Atât Ptolomeu cât şi Copernic ne propun una şi aceeaşi schemă de gandire: “A” – fix si “B” – mobil .Pentru Ptolomeu ,fix este pământul iar soarele este mobil;pentru Copernic fix este soarele iar pământul este mobil.Dacă ar fi aflat Archimede că s-a gasit un punct fix, pământul ar fi fost răsturnat de mult! Dacă aceşti doi învăţaţi ar fi cunoscut adevăratul conţinut al noţiunii de solstiţium,amândoi şi-ar fi revizuit opiniile,ambele fiind la fel de greşite….
2. Atât Ptolomeu cât si Copernic, necunoscând comentariile divinului Proclus asupra “Elementelor”lui Euclid,vor să foloseasca relaţiile dintre “elemente”pentru infăţişarea relaţiilor dintre soare,pământ,stele,drept care se impune ca soarele si pământul să devină ,dacă nu elemente, cel putin,asemenea acestora. Iată de ce, atât soarele cât si pământul ,devin sferice şi, mai ales, materiale,contrar adevărului. Dacă avem în vedere “Definiţiile”cu care se deschid “Elementele”lui Euclid,atunci nu este permisă nici o apropiere între acestea si lumea în care evoluăm noi,ca atare nici extinderea relaţiilor dintre”elemente”,în lumi ce n-au nimic comun cu natura acestora! Pentru a afirma că soarele,ori pământul se învârt pe un cerc in jurul pământului ,respectiv soarelui,asemeni unor elemente euclidiene,cei doi au falsificat adevărul ,atât privind natura cât şi forma soarelui şi a pământului.Pământul nu este sferic şi,mai ales,nu se comportă ca o sferă,iar soarele nu are nimic comun cu materia,forma în care evoluează pe bolta cerească neregăsindu-se nicăieri în altă parte.
De ce atât Ptolomeu cât si Copernic au eludat adevărul? Simplu:pentru a putea să vorbească de mişcări circulare,mişcări posibile de închipuit,numai, ca aparţinând unor corpuri..sferice . Amuzant este faptul că atât Ptolomeu cât si Copernic argumentează sfericitatea pământului folosindu-se de una şi aceeaşi istorioară,şi anume cea cu barca dispărând la orizont ,de o anume manieră…Asupra adevarului privitor la natura si forma soarelui precum şi la adevărata formă a pământului vom reveni la momentul potrivit.
În privinţa “revoluţiei coperniciene”dăm cuvântul unui istoric al stiintei( H.Butterfield ) citat de Arthur Koestler :”faptul că pământul se mişcă este o chestiune incidentală in sistemul lui Copernic,care,considerat geometric,este exact vechiul model Ptolemaic al cerurilor,cu una sau doua roţi schimbate si una sau doua roţi scoase.”Comparati afirmatia de mai sus cu vorbirea lui Galilei despre “cele doua sisteme”şi conchideţi corespunzător.
Pentru a ne dumiri dacă ,în cazul lui Copernic,putem vorbi de o “revoluţie”cum ne propune Kant sau de o “revelaţie”cum ne propune Martin Rees,ori”descoperire”,cum zice Cassirer, se impune sa parcurgem impreuna “ Dedicaţia” pe care Copernic a facut-o Papei Paul al III-lea,dedicaţie cu care îşi prefaţeaza,oarecum,faimoasa sa lucrare,pe care n-o citeşte nimeni,în treacăt fie zis…Şi iată cum îşi motivează Copernic demersul : ”În acest scop ne-am străduit să recitim toate cărţile filozofilor,în care am putea găsi dacă n-au mai fost si alţii care să susţină c-ar exista şi alte mişcări ale corpurilor cereşti decât cele acceptate de cei ce predă matematice în şcoli.Şi astfel am aflat mai întâi în Cicero că Hiketas credea că pământul se mişcă. Am găsit apoi în Plutarh că şi alţii ar fi fost de aceeaşi părere”. Şi,citând din Plutarh :”Dar alţii susţin că pământul se mişcă;astfel Philolaus Pitagoreicul susţinea că acesta se mişcă în jurul Focului pe un cerc oblic ca şi soarele si luna. Herakleides din Pont şi Ekphantus Pitagoreicul presupun de asemenea ca pământul se mişcă”etc..Dupa care Copernic continuă :”Si astfel folosind acest prilej am început si eu, asemeni, să gândesc de mişcarea pământului”…Acest “asemeni”nu ne îngăduie să admitem ,sub nici o formă, c-am avea de-a face cu o gândire “revoluţionară”,şi de asemenea ne interzice să vorbim de “revelaţie” ori “descoperire”… Astronomul Copernic, preocupat să găsească o explicaţie mai satisfăcătoare acelor “aberaţii”ale planetelor,a considerat că ipoteza unui pământ care se mişcă ar putea oferi un răspuns mai aproape de adevăr. Pentru a nu-şi şoca contemporaneitatea ,Copernic apelează la prestigiul gândirii antice,ajungând pe firul rădăcinilor până la…presocratici. Mişcarea pământului fusese afirmată la modul său , uşor mucalit, si de Socrate :”E mai uşor să roteşti friptura decât cuptorul!”.Socrate,cel ridiculizat de Aristofan,ne permite să afirmăm că ştia mult mai multe decât putem întrevedea din scrierile lui Platon şi că era conştient de uluitoarele dificultăţi ce le întâmpină intelectul aplecat asupra acestor chestiuni. Venind ,oarecum ,în întâmpinarea preocupărilor lui Copernic ,ţinem să precizăm, stiinta amintită de noi ne susţine, că omul a ştiut dintotdeauna adevărata mişcare a pământului. Revenind asupra celor de mai sus, se impune să concluzionăm că aserţiunile lui Copernic nu pot fi considerate,sub nici o formă ,ca “revoluţionare”şi nici de o presupusă “revelaţie”ori “descoperire”nu poate fi vorba nicicum,cel ce ne obligă sa gândim astfel fiind însuşi …Copernic!! .Aşadar ,“cele două sisteme”se dovedesc, la o analiză mai atentă .a fi..unul.si mai ales,având în vedere falsitatea acestuia…nici unul!! Ca să ajungem la modul de a gândi al Sanctităţii Sale,vă propunem o succintă incursiune în istorie.
Cercul propus de Copernic se pare că a întampinat rezistenţă încă de la început… Cercul are 360 de grade pe când Anul are 365 de zile…Anul ,ciclic prin natura lui,poate fi ilustrat prin orice curbă închisă ,altfel spus ,pământul, admiţând că se mişcă, trebuie să o facă ,de aşa natură, încât să îsi incheie ciclul în 365 de zile. Şirul gânditorilor, începând cu Copernic şi sfârşind cu Sanctitatea Sa,este format din persoane străine de adevăratul sens al noţiunii de Solstiţium,adică din persoane în totală necunoaştere a adevărului circumscris acestei chestiuni,mai concis spus, din persoane ignorante,care îşi dau cu presupusul. Johan Kepler va turti uşor cercul ,preschimbându-l într-o elipsă de 365 de grade/zile şi va elabora faimoasele sale legi care,geometric,sunt fără cusur,dar care n-au nimic a face cu realitatea.!! Afirmaţiile lui Kepler,conform cărora spiritul geometric ar fi precedat creaţia,ergo : şi pe Creeatorul Universului ,frizează demenţialul!! Dar ce extraordinară potrivire cu Marele Arhitect al Universului! Şi acesta lucrează cu echerul,compasul şi raportorul,geometru din cap până în tălpi! ”Geometrizarea cerului”-expresia apartine scriitoarei Simone Veil,citată de Patapievici – devenind o simplă reflectare a travaliului desfăşurat de M.A.U.-ul Francmasoneriei,care, astfel, se substituie, discret, Dumnezeului-Tată al Religiilor…..
Teoria lui Copernic devine vârful de lance cu care Francmasoneria va izbi pe distanţa a câteva sute de ani în temelia Bisericii Catolice. S-ar părea că închinarea Bisericii Catolice în fata Francmasoneriei, prin chiar şeful acestei biserici,poate fi socotit un triumf al Francmasoneriei ,de o strălucire absolut nesperată . Numai că nu este de ajuns să fii Papă pentru a te intâlni cu Adevărul Absolut! Gâlceava dintre Inchiziţie si Galileo a fost transformată, printr-o veritabilă scamatorie, într-o presupusă contrazicere între ştiinţă si credinţă,când ,de fapt ,se infruntau două opinii,ambele absolut greşite,ambele fără să fie nici cum în atingere cu Adevărul Absolut,în chestiune!!.
Dar, continuându-ne periplul istoric,să notăm că Laplace propune “interogarea naturii”si analizarea răspunsurilor acesteia printr-o”suită de inducţii bine conduse”dar nu uită să adauge :”cauzele prime si natura intimă a fiinţelor vor fi “eternellement”neconuscute. . Laplace nici nu bănuie adevărul în discuţie,drept care,privitor la solstiţii,se limitează la a nota că “le soleil…parait stationnaire”şi că la vară avem un “maximum”si la iarnă un”minimum”,referindu-se,desigur,la lungimea zilei. Ca si la Kant,convingerea că nu putem cunoaşte “cauzele prime”se insoţeşte cu acceptarea unei “transcenderi,”a unei simple închipuiri asupra adevărului…Bănuim că Laplace,adept atât al lui Copernic cât si a lui Kepler ,dată fiind fixitatea soarelui,nu putea explica în ce sens trebuie înţeleasă afirmaţia cum că “soarele este staţionar”la solstiţiul de vară,explicaţie pe care copernicienii încă nu au elaborat-o!
Explicând modul deductiv în care Kepler ne propune elipsele sale,Einstein se joacă cu un creion pe o hârtie format A-4,si ne propune un raţionament absolut infantil. După ce afirmă că admiţându-se că “orbita pământului… era o orbită închisă în sine – fapt ce nu era evident a priori”se făcea “deja un pas înainte”,Einstein se întreabă , la modul retoric:”Dar cum să se determine forma reală a orbitei Pamantului?”Şi iată şi răspunsul :”Să ne imaginăm prezenţa într-un loc al planului orbitei (s.n.)a unei lanterne puternice M”….Ne oprim aici , şi ne intrebam cum să aşezi lanterna in “planul orbitei”când tu nu ştii “forma reală a orbitei Pământului”,despre a cărei “determinare” te întrebasei anterior? De vreme ce nu ştii “forma reală a orbitei Pământului”,evident,nu ştii nici care este “planul orbitei”…Povestea cu lanterna se constituie ca o extraordinară motivatie a modului de lucru al raţiunii modelate de senzorial!! Einstein vorbeşte de o lanternă care sa fie capabilă să bată preţ de câteva sute de milioane de kilometri!!!…Ce dimensiuni trebuie sa aibă o asemenea lanternă ? Desenate pe hârtie cele de mai sus par …raţionale! Din păcate .atât planul orbitei cât şi orbita propusă de Kepler este falsă , in totală neatingere cu adevărul în chestiune. Einstein însă ,rostindu-se despre mister,refuza constant revelaţia,crezând că misterul poate fi dezlegat de om ,fără ajutor de Sus. In acest sens,Sanctitatea Sa a venit în atingere cu modul de a gândi al lui Einstein,admiţând că ar exista si adevăruri care pot fi cunoscute şi altfel decât in chip revelat. Din păcate ,Sanctitatea Sa nu şi-a ilustrat afirmaţia cu un exemplu,lăsând să se subînţeleagă cum că obiectul gâlcevei amintite ar putea fi un adevăr astfel cunoscut,ceea ce constituie o greşeală catastrofală!! Să menţionăm că Sanctitatea Sa nu a rostit decât o propoziţiune aluzivă asupra conţinutului gâlcevei ,propoziţiune care nici măcar nu punea problema în discuţie ,şi nicicum să o discute!! .Asupra poziţiei Vaticanului promitem sa revenim ulterior.
În fata Zidirii Dumnezeesti,pe care, cel puţin noi, am găsit-o gata construită , raţiunea omenească se poate situa pe două poziţii. Prima : recunoscând completa sa incapacitate de a înţelege cele cereşti, să încerce îndumnezeirea ei, dilatarea capacităţii ei de înţelegere, pentru a putea adăposti adevărul revelat. Cealaltă poziţie,poziţie pe care se situează intreaga gândire aflată în conflictul amintit de la Ptolomeu,Copernic,Galilei etc. până la Papa Ioan-Paul al II-lea,presupune ajustarea zidirii dumnezeeşti la dimensiunile minţii modelate de senzorial. In multe, din cele publicate anterior, am afirmat că:”încă nu s-a născut pe pământ om care, fara Ajutor de Sus,să ştie cum se lumineaza pământul de ziuă şi cum se înveleşte cu stele.”Acest adevăr se impune să îl reamintim ,mai ales, cu această ocazie. Numai că ,atunci când pământul devine un ce raţional,adică o sferă,iar soarele devine o stea,adică tot un ce raţional, orice jongler le poate mişca ,dupa cum vrea mintea lui,cele aflate în discuţie putând face obiectul raţiunii omeneşti!!! Mai mult,ele se simt bine în mintea unui …tinichigiu!!
Nici Ptolomeu ,nici Copernic nu s-au referit nicicum la Solstiţium,deoarece,credem noi, este imposibil să le găseşti un loc celor două puncte ,în sistemele propuse de ei. Galileo nu s-a pronunţat,de asemenea,deloc asupra noţiunii amintite. De ce? În reprezentarea ,pe care o adăposteau minţile lor, nu puteau fi amplasate punctele cu pricina,iar ştiinţa aferentă acestor noţiuni(solstiţiu , echinox etc.) le era complet străină Nici Kepler,dupa cunoştinţele noastre, nu le-a amplasat nicăieri pe elipsa sa. Laplace se mulţumeşte să constate că la solstiţiu “soarele…pare staţionar”vara fiind ziua cea mai lungă,iar iarna cea mai scurtă,si cam atât. Privitor la evoluţia teoriei lui Copernic,credem că spusele marelui dascăl al clasei muncitoare F.Engels sunt deosebit de grăitoare:”Ceea ce a fost pentru religie arderea bulei papale de catre Luther,a fost pentru ştiinţele naturii marea operă a lui Copernic,prin care acesta a aruncat mânuşa superstiţiilor bisericeşti-deşi cu timiditate şi dupa ezitări de 36 de ani şi,ca să zicem aşa,pe patul de moarte .Din acel moment studiul naturii s-a emancipat in esenţă de religie,deşi lămurirea definitivă a tuturor amănuntelor s-a tărăgănat până în ziua de azi şi în multe minţi e încă departe de a se fi terminat.Dar din acea clipă dezvoltarea ştiinţei a pornit si ea cu paşi gigantici.”(F.Engels:”Dialectica naturii”ESPLP 1954/pag.194-195) Cele de mai sus le găsiţi tipărite cu litere de foc,sub cămaşă ,direct pe pielea tinichigiilor,bolşevici inocenţi…Mi-e silă să-i mai numesc…..
Dacă cele de mai sus au fost rostite in secolul al XIX-lea,se cuvine să precizăm că exprimarea lui Engels ,potrivit căreia”lămurirea definitivă a tuturor amănuntelor s-a tărăgănat până in ziua de azi şi în multe minţi e încă departe de a se fi terminat.,”este la fel de valabilă şi în veacul XXI…
Pentru a putea înţelege cum se cuvine afirmaţia lui Cassirer conform careia “Noua cosmologie,sistemul heliocentric instituit de către Copernic,este singura bază solidă si ştiinţifică pentru o nouă antropologie.”să examinăm datele problemei,adică ce si cum putem studia “ştiinţific “privitor la forma si natura soarelui si a pământului. Cel puţin,în ultimele câteva mii de ani,spectacolul, ce se oferă spre meditaţie minţii omeneşti, este unul si acelaşi : soarele răsare,se suie pe bolta cerească,apoi coboară şi apune Atât şi nimic mai mult! Acesta este fenomenul ce se desfăşoară in faţa simţurilor şi implicit,în faţa minţii . Acesta este subiectul contemplaţiei omeneşti !! Atât Ptolomeu cât si Copernic,precum şi toată suflarea omenească de la Opincă până la Vlădică,au beneficiat ,dealungul vremii, de unul si acelaşi spectacol. .Dacă textele religioase propun sfinte simboluri, în încercarea lor de a fixa si transmite cunoştinţe despre lume,Copernic a apelat la “Elementele”lui Euclid,desi divinul Proclus atrăsese atenţia asupra faptului că aceste elemente nu pot fi utilizate nici în reprezentarea celor de Sus şi nici în reprezentarea celor contingentale ,de jos. De ce? Răspunsul ni-l dau definiţiile lui Euclid :”Punct este ceea ce nu are nici o parte.””Linia este o lungime fără lăţime”etc.Asemenea “elemente”nu pot fi nici măcar imaginate de mintea omenească şi,nicidecum recunoscute ca existente în lumea, aşa cum o percepem noi oamenii. Rostul “Elementelor”lui Euclid era să ajute mintea să se desprindă de cele materiale,intelectul antrenându-se astfel în reprezentarea lumilor imateriale. Lumea elementelor lui Euclid se constituie într-um poligon de antrenament al minţii şi nimic mai mult!!
Să începem cu pământul,cu acel pământ de sub picioarele noastre…..
Am propus o disociere : minte îndumnezeită şi minte modelată de senzorial. Să vedem care este forma pământului în ambele ipostaze ale minţii omeneşti. Minţii modelate de senzorial ,pământul i se infăţişează ca o tipsie pe ale cărei margini se sprijină Bolta Cereasca. Această formă a Pământului – tipsie plată – este,absolut inconştient,prezentă în mintea modelată de senzorial. Tocmai cei care nu şi-au propus niciodată să se întrebe asupra celor percepute, şi în mintea cărora pământul este ,subînţeles ,ca fiind asemeni unei tipsii plate,tocmai aceştia susţin că pământul este o… sferă ! Aceştia nu admit că lucrurile ar putea fi si altfel decât se înfaţişează acestea simţurilor,adică altfel decât le poate concepe mintea modelată de simţuri. Ei îşi pot reprezenta foarte uşor o sferă ,dar sunt incapabili să îşi dilate puterea de înţelegere până la limitele reclamate de adevărul absolut implicat de adevarata formă a pământului. Sanctitatea Sa a afirmat că marea provocare a veacului XXI este pentru ştiinţele experimentale,în sensul că le revine acestora sarcina de a elucida misterul ce înconjoară fiinţa umană.. În sensul celor de mai sus vă propunem să construim,virtual,în pură intelecţie ,o autostradă de la Vladivostok la Lisabona.O vom construi din bucăţi pătrate ( 1mx1m) de polistiren – expandat,prevăzute, la mijloc,cu o sticlă de nivel (boloboc) ,pentru a fi siguri de perfecta lor orizontalitate,atunci când le vom amplasa pe autostrada amintită. .Acolo unde terenul prezintă asperităţi, intervin eu şi le netezesc. În acelaşi mod ,vom construi şi o altă autostradă ,din Alaska până în Ţara de Foc,traversând cele două Americi.. Apoi vom străbate Africa ,de la Cairo la Cape Town ,şi tot aşa ,vom împânzi pământul , acoperindu-l, in totalitate ,cu plăci pătrate de polistiren – expandat , având grijă ca sticla de nivel din mijlocul plăcii ,să fie perfect orizontală ,până când obţinem completa acoperire a uscatului cu plăci perfect orizontale,ceea ce ne permite să afirmăm,deocamdată,că uscatul este perfect plat : ştiinţific verificabil metru cu metru!!! Vom proceda la fel şi cu Oceanele şi cu Mările . Cum totul se petrece în pură intelecţie,virtual,presupunem că apele oceanelor sunt calme, astfel că plăcile de polistiren- expandat plutesc într-o orizontalitate… perfectă. Vă propunem să degustaţi extraordinarul spectacol al Oceanelor perfect plate care se adaugă unui uscat al Continentelor la fel de plat!!! Concluzia,singura concluzie ce se impune,in urma experimentului efectuat ,este că toate continentele precum si toate apele lumii sunt perfect plate, metru cu metru . Ergo : locuim un pământ absolut plat! Atenţie : cei care sunt convinşi că pământul este sferic şi care nu pot realiza spectacolul propus,sunt rugaţi să pornească, la pas ,şi să verifice , metru cu metru , ,adevarul celor afirmate mai sus ! A afirma că pământul este plat în faţa minţii omeneşti este un adevar absolut si care nu poate fi negat sub nici o formă! Dar,nu este singurul adevar , in ce priveste forma pământului! Este momentul să ne suim într-un turboreactor,după ce ne-am notat câteva repere stelare,aflate deasupra capului., şi să zburăm cu acesta la 10.000 de metri înălţime în direcţia Est. Spectacolul ce ni se înfaţişează, sub noi, este cel al plăcilor de polistiren- expandat perfect orizontale,altfel spus , percepem că zburăm deasupra unei lumi perfect orizontale . Numai că,după câteva ore de zbor ,meţinând direcţia de zbor neschimbată-EST-,constatăm că avem, din nou ,deasupra capului ,reperele stelare, de sub care am plecat ,ceea ce ne obligă să conchidem că ne-am întors de unde am pornit,ergo : am zburat deasupra unui corp… perfect rotund!! Aşadar,spectacolul pe care il propune pământul minţii noastre este ,deopotrivă de adevărat ,ca fiind de formă plată şi, simultan ,de formă rotundă.!!! Mai clar spus : pământul este şi rotund şi plat ,simultan,ambele ipostaze fiind la fel de adevărate! Să subliniem că „ rotund „nu vrea să însemne ,sub nici o forma,”sferic”!! Rotunjimea pământului este inaccesibilă minţii omeneşti . Scarabeul simbolizează tocmai mintea care a reuşit să se dilate până la a îmbrăţişa pământul la adevăratele lui dimensiuni. Aşadar pământul este, deopotrivă de adevă rat ,şi plat şi rotund!!! Credem că celebra expresie coincidentia oppositorum ,îşi găseşte, în cazul formei Pamantului, cea mai aleasă ilustrare! Româneşte spus : ceea ce nu se poate la om, se poate la Dumnezeu! Cum arată o asemenea formă? Nu putem şti ! Celor care ne opun forma vazută de pe lună, le propunem sa revadă “Optica si Catroptica”lui Theon/Euclid,unde se găseşte aşa numita „ problemă a cuadraturii cercului”,in mod greşit considerată problemă de geometrie. Conform Propoziţiei a IX-a a lucrării susamintite :“Mărimile rectangulare văzute de la distanţă par rotunjite.” Altfel spus,indiferent de forma pe care ar avea-o pământul,datorită distanţei ,el s-ar vedea tot rotund! Dacă ţinem cont de cele mai sus amintite,concludem că adevărata formă a Pământului este cu totul alta decât cea pe care mintea modelată de senzorial o poate concepe. În manualele de astronomie,de anul trecut,se afirmă, mai întâi ,că pământul ar fi sferic,pentru ca mai apoi,după câteva pagini,să se afirme că ,potrivit ultimelor măsurători, nu este sferic, ci este un…geoid! Această penibilă găselniţă le permite autorilor să evite recunoaşterea incapacităţii minţii omeneşti de a reflecta adevărul absolut,propunandu-ni-se un surogat de ştiinţă. . Ce-i acela „geoid „si, mai ales,cum se comportă ,nu-i preocupă pe autorii manualului…
Conchidem că nu cunoaştem adevărata formă a Pământului, de unde si decizia noastră de a nu admite că s-ar învârti pe un cerc ori pe o elipsa etc. Să vă reamintim că noi ştim adevarata formă a orbitei pământului,adica adevarata formă a anului.
Dacă linia de gânditori Copernic – Einstein concep mişcarea pământului într-un spaţiu vid,amorf etc.pentru noi COSMOSUL ESTE VIU locuit ,deopotriva ,de Dumnezeu-Tatal si de Duhul-Sfant,care conditionează ,de o anumită manieră ,mişcarea pământului,desigur,ţinând cont si de forma lui .Să ne ţinem promisiunea şi să analizăm argumentele propuse de Ptolomeu si Copernic privitoare la „sfericitatea” pământului,şi anume , povestea cu catargele corăbiei ce dispar ,la orizont,îngropându-se în mare,treptat,treptat,ultimul , fâlfâind deasupra valurilor ,steagul alb din vârful catargului mare”…Astronomul Herschel a avut (ne)inspirata idee să reia povestea,in veacul al XIX-lea, şi să deseneze o portiune de cerc, pe care plutesc cinci corăbii. Un observator le priveşte de pe mal, un altul de pe un soi de postament .Observatorul de pe mal vede prima corabie apărând la orizont. Observatorul de pe postament le vede pe urmatoarele,in diferite ipostaze.. Ţinând cont de lungimea razei pământului şi calculând scara la care este făcut desenul, gasim că omul are o inaltime de 885 de km, postamentul măsoară 1593 de km. ; bărcuţele sunt lungi de 442 km..Observatorul de pe mal vede barca aflată la…. 2920 de km., iar cel de pe postament vede la…
6195 km. În cazul în care, considerând că o barcă ar avea o lungime de 50 de metri,atunci, la scara desenului,raza pământului are cca. 700 de…metri!! Cele de mai sus le dorim o ilustrare a afirmatiei noastre conform căreia,mintea modelata de senzorial nu poate adăposti adevărul absolut al zidirii dumnezeesti,este incapabilă de fidela reprezentare a acestuia,de REFLECTAREA lui.. O reprezentare grafică similară se găsea ,cu mulţi ani în urmă,în manualul de geografie fizică. Acolo , un marinar aflat în vârful catargului, viza cu privirea un far aflat pe ţărm la cca.3500 de km.Catargul corăbiei masura vreo 1500 de km.si nava avea cam aceeaşi lungime!! In realitate,corabia cu catarge,propusa de Ptolomeu si Copernic ,depărtându-se de ţărm ,se vede din ce în ce mai mică ,apoi,se vede ca un punct negru ,punct ce se sterge pe linia orizonzului… Vă rugam,în aceeaşi ordine, să examinaţi,mai ales ,în manualele de astronomie bolşevice,reprezentările grafice privitoare la eclipse ,si veţi fi uluiţi de modul absolut aberant în care sunt realizate .Conchidem că mintea omeneasca nu poate concepe cele ale zidirii dumnezeesti,acestea refuzând să îmbrace o haină raţională,evident,ele situandu-se undeva deasupra raţiunii omeneşti,dincolo de aceasta.. Menţionăm că orice valori veti propune pentru corăbii,observatori etc.curbura pământului nu poate fi nicicum dovedită .. Dacă povestea lui Copernic cu catargul,cu steagul etc. ar fi adevarată , atunci am locui pe un pământ de câteva mii de ori mai mic decat cel pe care ne aflăm acum!!!
Dar acest mod de a gândi asupra lumii are un cu mult mai mare defect,şi anume,neglijarea faptului că pământul este un ce însufleţit, este viu,ca atare întreg misterul, în care se învăluie viaţa pe pământ ,cuprinde deopotrivă si pământul,implicit ,forma acestuia. Să vă reamintim că fiinţa noastră trăieşte într-o simbioză totală cu pământul şi să conchidem că forma pământului înglobează şi misterul fiinţei noastre.
Globul de carton,asa numitul glob pământesc, ce se învârte pe ecranele a mii de canale de televiziune, a invadat şcolile si casele noastre,mânjind cu minciuna lui minţile crude ale copiilor. De ce Francmasoneria ,pe distanţa a câteva sute de ani,a răspândit ,cu un zel demn de o cauză mai bună ,aceste minciuni? Răspunsul este simplu:un pământ sferic MATERIAL, învârtindu-se în jurul unui soare sferic MATERIAl,elimină din aceasta ecuatie orice necunoscută ,Duhul Sfant ne mai gasindu-şi nici un loc. Numai că lucrurile,cum vedem, stau cu totul altfel….Necunoscând adevarata formă a pământului, nu putem afirma nimic nici in privinţa stării acestuia,adică asupra modului în care se mişcă sau stă pe loc….Globul de carton,cel pe care tinichigiul meu l-a mânuit ca pe un cleşte de fălţuit tabla,se impune a se întoarce în sala hărţilor marilor companii maritime,ori în cabina navigatorilor,acolo unde este folositor unor oameni care nu confundă proiecţia uscatului şi apelor pe o sferă ,cu adevarata formă a acestora .Suprafaţa pământului poate fi ,la fel de bine,proiectată pe un cub,un trunchi de piramidă ori doua conuri puse bază în bază,ceea ce nu ne permite să afirmăm că pământul ar fi cubic, ori ca un trunchi de piramidă ori dubluconic etc..etc. Să mai subliniem ,încă o dată,că a vorbi despre pământ,smulgându-l ca pe un fir dintr-o ţesătură ,este un mod absolut inacceptabil de abordare ştiinţifică a acestei chestiuni ,MISTERUL ce învăluie zidirea dumnezeească neputand fi îmbucătăţit,secţionat etc.acesta comportandu-se ca un tot,absolut indivizibil.
În aceeaşi ordine de idei, vorbind despre Bolta Cerească suntem obligaţi să o facem in strictă conexiune cu Soarele. Numai tinichigii aşează soarele în mijlocul mesei, ca pe-un felinar şi rotesc pământul ca pe o tiribombă in jurul acestuia.
Bolta Cerească,bolta ce însoţeşte fiinţa noastră ca o umbră ,oriunde ne-am deplasa pe suprafaţa pământului ne marchează întreaga existenţă. Dicţionarele o descriu ca fiind imaterială,uneori chiar… ireală ,dar,în final ,se conchide cum că ea…se impune .Cum se impune? Ca un ce existent ,care are formă ,culoare,şi dacă ţinem cont de faptul că bănuţul auriu al soarelui lunecă pe suprafaţa ei,şi o oarecare…concreteţe!!! Bolşevici,cei ce au dărâmat, cu atâta furie!, bolţile bisericilor,în manualele lor de astronomie,afirmă, nici mai mult nici mai puţin ,că :”In realitate nu există nici o boltă cerească.” Bolşevicii ştiau că bisericile creştin-ortodoxe păstrează, în centrul construcţiei lor, bolta cerească,bolta misterului, în care este zugrăvit Pantocratorul, Tatăl Ceresc , Părintele Luminilor. Aceasta boltă este declarată ca inexistentă de către bolşevici,mai ales,pentru că de înţelegerea ei ţine şi înţelegerea soarelui de o anume manieră,una şi aceeaşi taină învăluind atât bolta cât şi soarele ,iar înţelegerea accestei taine este cu mult mai dificilă decât ne-am putea închipui…Această boltă care adăposteşte ciclul zi-noapte,ne marchează existenţa pe pământ, de-o manieră absolut definitorie..Retragerea înţelepţilor în peşteri, viza, în principal, ieşirea din ciclul zi-noapte,ciclicitatea aducând dupa sine succesiunea,curgerea cu toate păcatele aferente… Să îl urmărim pe Eminescu ,cât de marcat este de această boltă şi mai ales,cât de profund ignoră acest fapt : ”Când unul trece,altul vine / În astă lume a-l urma / Precum când soarele apune / El şi răsare undeva”.Primele două versuri ne vorbesc de o succesiune,succesiune ce este,mai apoi,atribuită (complet gresit!) şi soarelui. Soarele nu răsare în altă parte, numai după , ce apune aici,soarele este veşnic în toate ipostazele posibile,adică este într-un etern-răsărit,într-o eternă-amiază şi într-un etern apus,şi,la fel de etern ,în toate ipostazele posibile!!! Succesiunea aparţine ordinii pământeşti, în timp ce soarele aparţine ordinii cereşti. Dar, pentru a opera aceasta dichotomie, trebuie să ştii adevărata mişcare a pământului, şi,mai ales,advărata natură a soarelui. Altfel păţeşti ca Eminescu! Dacă un poet de talia lui Eminescu este înşelat ,păcălit de ordinea aparentă a lumii ,ordine în care bolta cerească joacă un rol decisiv,lesne de înţeles că cei dăruiţi cu intelecte comune sunt şi mai uşor de înşelat. Depăşirea ordinii înscrisă pe bolta cerească , ieşirea de sub carapacea acesteia, se înscrie ca o cerinţă ce depăşeşte puterile fireşti ale minţii omeneşti. Când Brâncuşi a zămislit “Ţestoasele” , în “Ţestoasa”a plasticizat toată angoasa fiinţei prizonieră a bolţii cereşti,a senzorialului,pentru ca în “Ţestoasă zburând”,eliberarea spiritului ,de cătuşele materiei,să fie plasticizată prin lunecarea carapacei sub ţestoasă ,fiinţa acesteia ţâşnind deasupra,în triumf! Vă propunem să analizăm împreună situaţia în care se află trei observatori aflaţi pe o distanţă de 90 de kilometri. Fiecare este prizonier al unei bolţi,asemeni unei umbrele cu raza de 15 km. Fiecare are pe bolta sa un soare,altul,diferit de sorii aflaţi în bolţile celorlalţi doi. Dacă soarele ar fi o stea,atunci de ce, cei trei observatori aşezaţi la câte 30 de km distanţă unul de altul,nu văd un singur soare,într-un singur punct al unei singure bolti?? Întrebarea rămâne fără răspuns…Lesne de înţeles că pe masură ce vom mări numărul observatorilor ,corespunzător,se va mări şi numărul bolţilor cereşti aferente acestora. Riguros ştiinţific:fiecare om posedă o boltă ,unică,a lui si numai a lui. In fiecare boltă straluceşte un soare. Închipuiţi-vă că aţi fi ,la ora prânzului,în câteva mari oraşe ale ţării noastre ori ale Europei. Lesne de acceptat că ,deşi unul si acelaşi, în fiecare oraş, v-ar străluci deasupra capului un alt soare,în fiecare oraş un altul decât cel ce îl aveti , momentan ,deasupra capului. Lărgiţi închipuirea şi încercaţi să realizaţi o zi etern –planetară, o zi în care se află câteva miliarde de bolţi,şi fiecare boltă adăpostind,riguros ştiinţific exprimat,soarele ei,de unde uluitoarea,cu adevărat dumnezeeasca strălucire a miliarde de sori. Acest spectacol , pe care ochiul minţii ne permite să-l admirăm,îl ignorăm în mod absolut,suntem complet ignoranţi,nu atât de extraordinara lui măreţie, cât de autentica lui realitate!, prin natura noastră fiind prizonieri ai ordinei senzoriale a lumii. Dacă soarele ar fi o stea, el ar straluci asemeni oricărei stele ,într-un punct al bolţii înstelate,vizibil din toate punctele pământului ,evident,în ipostaze diferite,dar ,sub nici o formă, un soare-stea nu poate străluci ,simultan,în miliarde de bolţi!!! Acest soare ce straluceşte în miliarde de exemplare,în miliarde de bolţi,în chip etern, adică dintotdeauna si pentru totdeauna, văzut la el acasă ,este Pomul de Lumină , Pomul Vieţii, Koh-I-Nor, Tatăl Ceresc, Părintele Luminilor, Coloana lui Brâncuşi ,numiţi-l cum vă convine,dar recunoasteţi că natura lui este diferită, alta, decât natura celor materiale…Nu ştim ce
este Lumina şi nici nu vom putea şti vreodată .Lumina este asemeni sufletului, de aceeaşi natură cu el…. Ne este dat să conştientizăm adevărata lui natură,veşnicia lui,implicit veşnicia noastră,dar nu putem şti nimc asupra naturii Luminii.
Vorbind de Lumină, se impune să ne rostim asupra Soarelui. Recurgem,având în vedere limpezirea punctului nostru de vedere,la Hegel.. Vorbind despre Anaxagora,Hegel notează :”Soarele este considerat (de Anaxagora n.n.)ca un lucru material, cum îl considerăm şi noi astăzi (subl.n.),el nu mai este un zeu viu;…” Considerarea Soarelui ca un ce material ,după cum rezultă din cele de mai sus,a însoţit omenirea dintotdeauna,am zice în strictă paralelitate cu cealaltă opinie după care Soarele ar fi un “zeu viu “. Am dorit să evidenţiem cele de mai sus, pentru că tinichigii ,erijându-se în “evoluaţi”,oameni de ştiinţă etc.,consideră că, agăţarea în tinda lumii a unui felinar material ,se constituie ca nu ştiu ce mare cucerire a ştiinţei moderne !! .Chiar dacă nu o dau pe goarnă, ca sovieticii,bolta cerească,bolta însorită a lumii, se bucură de aceeaşi desconsiderare şi din partea oamenilor de ştiinţă francmasoni, ai veacului ce-l petrecem , dificultăţile ce le ridică înţelegerea acesteia fiind,şi pentru dânşii , la fel de insurmontabile!! Peştera de la Kapilavastu este soră dreaptă cu peştera din Nemeea , cu ce de la Bethleem ,precum şi cu peştera Polovragi de la noi,toate regăsindu-se în peştera lui Platon,cea care se constituie ca cea mai aleasă pagină de poezie din istoria lumii!!! Peştera lui Platon se impune celor a căror minte,străbătând marea cursă a Aletheei ,se află spre finalul acesteia. Ca şi în Sfanta Icoană a Naşterii Domnului,şi în peştera lui Platon ,Soarele se află în interiorul peşterii. Binecuvântata Lumină se află afară. Dacă peştera plasticizează Lumea senzorială ,atunci dincolo de ea,afară, se află Împărăţia,unde „drepţii ca luminătorii strălucesc” şi unde nu se află nici un soare,Lumina revărsându-se, direct , din Pomul Luminii,din Pomul Vieţii….Natura acestui Pom al Luminii ne este necunoscută şi,sub nici o formă nu este de natură materială !. Soarele ,ca şi bolta cerească, aparţin ordinii cereşti,de unde şi extraordinarele dificultăţi ce le întâmpină mintea omenească în înţelegerea lor .Atunci când Ptolomeu ori Copernic au propus un soare material nu aduceau nimic nou,acest mod de a gândi,după cum ne informează Hegel, fiind vechi,antic şi…. de demult!!! Astfel că , pretenţiile tinichigiilor de a se drapa în mod modern de gândire,atunci când ne propun un soare-felinar-material, sunt uşor ridicole şi desuete…..
Mişcarea pământului,chipul tainic în care se împlineşte aceasta ,iată ceea ce se constituie ca miezul de foc al gâlcevii amintite. Când vom prezenta adevărata etimologie a noţiunii de Solstiţium,atunci vom avea posibilitatea să afrimăm că Omul a ştiut dintotdeauna ,nu numai că pământul se mişcă,dar,mai ales,a ştiut şi adevărata orbită a mişcării pământului. Faptul ca în BIBLIE Dumnezeu îi cere lui Moise să sărbătorească un eveniment într-o anumită lună a anului (Aviv),ne permite să afirmăm că cei vechi ştiau ce este Anul,implicit forma acestuia şi toate cele ale Tainei cu care se insoţeşte noţiunea de An!
Dar se cuvine să prezentăm şi Adevărul Absolut,pentru noi Adevăr Revelat,în ce priveşte noţiunile de Solstiţiu,echinox, Zenit şi Nadir,noţiuni moştenite din moşi- strămoşi,dar al căror sens adevărat a fost definitiv pierdut undeva în secolul XVI…
De ce in secolul XVI?? Pentru că în Dicţionarul Latin ,apărut la Paris în 1531, noţiunea de Solstiţiu se defineşte ,catastrofal,plecând de la cuvântul sol /soli = soare şi stare = a sta,de unde Solstitium = soarele stă,ceea ce este fals si contrar adevăratei etimologii!! Mai întâi că soarele nu se opreşte niciodată pe bolta cerească! Aşteptaţi până se înserează şi veţi constata că soarele apune şi în ziua de solstiţiu , ca în oricare altă zi. Dar la iarnă,când soarele se mişcă cu o viteză fantastică pe bolta cerească ,nu putem sub nici o formă vorbi de oprirea soarelui,numai că, şi atunci ,este tot solstiţiu,dar de iarnă! Este vorba de o etimologie greşită, cauzată de ignoranţa celor implicaţi , privitoare la mişcarea pământului în Cer. Trebuie plecat de la solum = pământ şi stare = a sta,de unde Solstitium = pământul se opreşte !! In strictă conformitate cu adevărul fenomenului , pământul se opreşte ,atât la vară cât şi la iarnă!! Vom avea două opriri ale pământului,implicit două solstitii,unul la vara şi altul la iarnă. Cel de la vară, având în vedere poziţia pământului faţă cu Pomul de Lumină, ne dăruie ziua cea mai lungă,iar la iarnă,invers ne dăruie ziua cea mai scurtă. La solstiţiul de vară Soarele se află la Zenit,adică pe drumul cel mai scurt (zenit / semt=scurt ,în arabă) faţă de pământ,care se află la nadir(Nathir ,în arabă,punct opus). După cum vedeţi nu avem decât un singur punct Zenit şi tot un singur punct Nadir. La fel si echinoxurile care sunt amplasate pe fălcile Boului. Care BOU? Simbolul Boului,cel ce defineşte orbita pământului şi care are Solstiţiul de vară între coarne şi Solstitiu de iarnă în barbă. Complexa mişcare a pământului urmează conturul Capului de Bou. Este vorba de Boul din aşa numita stemă a Moldovei,de Buhaiul din Pluguşor. Este vorba de Boul Apis precum si de conturul pietrelor de la Stoenhenge ori Sarmisegetuza sau Machu-Pichu. Este vorba de cel mai vechi simbol din istoria omenirii, prezent in toate religiile,la toate popoarele,in toate civilizatiile,cu unul si mereu acelaşi sens,sens pe care mintea omenească singură nu îl poate afla sub nici o formă.!!!.
Unde este Soarele.??? El străluceşte în Pomul de Lumină ,din Centrul Lumii,în faţa căruia pământul îşi execută dansul mai sus plasticizat prin simbolul amintit..
Nici vorbă de soare-stea ori de presupuse cercuri pe care s-ar învârti pământul!
Noi v-am dăruit Adevărul Absolut aşa cum acesta ne-a fost Revelat nouă!!
Incercaţi să vi-l apropiaţi,depuneţi cuvenitele eforturi,şi nu ezitaţi nicio clipă în a spune :ADIO COPERNIC!!!!

P.S.

Atrag atenţia celor ce vor studia cele de mai sus,asupra extraordinarei noutăţi
a celor avansate,noutate datorată caracterului dumnezeesc al revelaţiilor ce stau la baza acestor rânduri.Cer multă seriozitate din partea celor ce se vor încumeta să îl citească.
Publicarea lui se impune pentru simplul motiv că în massa cititorilor s-ar putea afla şi cei ce s-ar putea număra printre cei ce şi-ar putea apropia acest mod de a gândi

C.A.
www.omniscop.ro

Related Posts

Tags

Share This

2 Comments

  1. costache ariton

    m/ar bucura sa stiu cate accesari a avut acest articol

    costache ariton

  2. costache ariton

    m/ar bucura sa stiu cate accesari a avut acest articol

    Costache Aritonm

Leave a Comment to costache ariton

ERROR: si-captcha.php plugin: GD image support not detected in PHP!

Contact your web host and ask them to enable GD image support for PHP.

ERROR: si-captcha.php plugin: imagepng function not detected in PHP!

Contact your web host and ask them to enable imagepng for PHP.