A story, a state, an emotion, a dream

22.01.19 by

A story, a state, an emotion, a dream

A story can go on

                 in other places or times too!

A white thought in the delusion of the letters ~

Where are going

our footsteps lost in the fog,

in the plains of immaculate snow?

How far away, the silver dance of the flakes on the genes,

a shroud of stories from the breath of the gone souls!

How far away, the angels leave the wings impressions,

how far away, the ice flowers drawn on the windows!

The soul is looking for its mate,

not finding it on the ground,

in Heaven, among the angels, he seeks it.

So the words between us, silence and cry,

Will they ever talk again?

They are in us, they who are gone, they who are present!

Glows of light from the wormy past glow.

If you’re in someone’s mind

something from you has been transferred there!

In round pearls, all the drops are changed,

in distant memories

the branches of crying shallows swing.

Like the dream from a dream, like the eye of the tear,

life is a story, a state, an emotion, a dream!

*****

O poveste, o stare, o emoţie, un vis

O poveste poate continua

şi-n alte locuri sau timpuri!

Un gând alb în delirul literelor ~

Oare, unde duc urmele

paşilor noştri pierduţi în ceaţă,

în întinderile zăpezilor imaculate?

Ce departe, dansul argintiu al fulgilor pe gene,

crâmpeie de poveşti din răsuflarea sufletelor plecate!

Ce departe, îngerii ce-şi lasă amprenta aripilor,

ce departe, florile de gheaţă desenate pe geamuri!

Sufletul este în căutarea perechii sale,

negăsindu-l pe pământ,

în Cer, printre îngeri, îl caută.

Tac cuvintele între noi, tac şi plâng,

Vor mai vorbi vreodată?

Ei sunt în noi, ei cei plecaţi, ei cei prezenţi!

Sclipiri de lumină din caldul trecut licăresc.

Dacă eşti în gândul cuiva

ceva din tine s-a transferat acolo!

În perle rotunde se preschimbă toate picăturile,

în depărtate amintiri

crengile sălciilor plângătoare se leagănă.

Ca visul din vis, ca ochiul din lacrimă,

viaţa-i o poveste, o stare, o emoţie, un vis!

4 septembrie 2011

Related Posts

Tags

Share This

Leave a Comment

*